Senterpartiet mot dypet

En taper og en som taper enda mer: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
En taper og en som taper enda mer: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

En siste meningsmåling gir null stortingsplasser til Senterpartiet. Jonas Gahr Støre har overfalt SV og kastrert Sp.

Kommentar: Thomas Vermes
Politisk kommentator

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Ja, det er dramatisk. Under sperregrensa og stemmene såpass spredt at Senterpartiet ikke ville fått et eneste stortingsmandat, dersom den siste meningsmålingen Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget, hadde vært stortingsvalg.

Ja, dette er en enkeltmåling. Men andre målinger gjorde det til et tidsspørsmål når partiets reise mot bunnen for første gang ville bryte sperregrensa. Uansett er det dramatisk når regjeringspartiet får en tredjedel av oppslutningen et parti som Rødt oppnår nå.

Hva er det som skjer? Hvor skal det ende?

Støres øyeblikk i kommentatorenes glans

Det er noe som går igjen.

Vi starter den 18. august i Arendal. Kraftpriskrisen er naturlig tema på den tradisjonelle partilederdebatten der.

– Jeg kan ikke forstå at et stort og uhemmet kraftmarked i Europa med pris satt på børsen, kan være sosialdemokratisk politikk. Det er markedskreftene som herjer med folk, og som truer økonomi og bedrifter nå. Da er vi nødt til å ta politisk kontroll. Vi er nødt til å regulere, sa SVs Kirsti Bergstø.

Regulere kraftomsetning, profittorientert tapping av vannmagasinene og krafteksport, altså, noe SV langt fra er alene om å kreve.

Da slo Jonas Gahr Støre til:

– Du kan ikke stå her og si, Kirsti, at markedskreftene herjer i Europa. Vladimir Putin herjer i Europa! Han har invadert et land, han kutter … , utbrøt Støre, rettet et irettesettende blikk mot Bergstø og ble avbrutt av applaus.

Rene overfallet.

Og endelig, for første (og eneste?) gang, fikk statsministeren unison jubel fra terningkastende kommentatorer i media.

«Støre fremstod ekstra engasjert og på offensiven når han kunne ta et oppgjør med forhandlingspartner SV om det internasjonale bakteppe for kraftkrisen i Europa», skrev NRKs Lars Nehru Sand.

VGs dom var: Jonas er tilbake i kontrollrommet. Terningkast 6. Bergstø og Moxnes som også vil ha styring med strømmen, fikk som alltid elendig uttelling i VG.

Hva var det som skjedde?

At Støre innførte tesen at man ha markedsliberalisme når en krig raser. For øvrig helt i tråd med Ap-ledelsens generelt positive holdning til at norsk kraft skal være del av et liberalistisk EU-regime, krig eller fred. Målet er å utjevne kraftprisene i alle EU-/EØS-land, slik at kraft ikke lenger blir noe konkurransefortrinn for Norge.

Dagens sosialdemokrati hevder altså at politisk styring av Norges kraftmarked ikke kan finne sted når det kriges. Jeg er fristet til å legge til: Ikke da heller. 5-6-7 kroner kilowatt'en for hjem og arbeidsplasser i Norge for strøm produsert for 12-13 øre, er identisk med solidaritet.

Som Nationens kommentator Eva Nordlund uttrykker det:

Det blir neppe lavere strømpris i Tyskland og resten av EUs energiunion av at norske husholdninger og norsk næringsliv mister betalingsevne.

Og hele resonnementet bygger på en feilaktig polemikk mot de som vil ha regulering av kraftpriser og krafteksport. De benekter ikke at Putin og hans krig fører til skyhøye energipriser i Europa. Ankepunktet er at Norge ikke må drive handel med norsk kraft på en måte som knytter norsk prisnivå for norsk strøm til det aller dyreste tilbudet av strøm på kontinentet.

Verst for Senterpartiet

Hva har dette med Senterpartiet å gjøre?

Før stortingsvalget i fjor skapte Trygve Slagsvold Vedum og hans partikamerater en begeistringens bølge blant folk, på et budskap om at politikk nytter. Vi kan få en positiv forandring hvis du stemmer på oss.

Bevares, Senterpartiet har fått gjennom positive ting i regjering, som gratis ferjer og gratis barnehager i nord, fortsatt undervisning på Nesna og annet.

Men det store hverdagsproblemet ikke bare for de fattigste, men for folk flest, er europeiske strømpriser. Tross strømstøtte driver de utgiftene opp i det vanvittige, kombinert med gasspriser som skaper internasjonal kostnadsvekst og dermed usedvanlig høy inflasjon også i Norge.

En inflasjon som gjør at regjeringen går inn i 2023 med et stramt statsbudsjett, og ikke minst, at Norges Bank øker og øker rentene.

Fredrik Solvang i NRKs Debatten har vist hvordan «arbeidslinja» som Solberg- og Støre-regjeringene står sammen om, skviser trygdede til sultegrensen. Målet er å få folk til å ta jobb i stedet. Samtidig er målet for Norges Banks renteøkninger å få færre folk i arbeid. Eller som de sier det, «kjøle ned arbeidsmarkedet».

Kombinert med at strømprisene vil få bedrifter til å stenge, får nok sentralbanken til det.

Og politikerne toer sine hender. Det slår negativt ut for Arbeiderpartiet. Men enda verre for Senterpartiet.

Politikk? Nei takk

Arbeiderpartiets velgere vet jo at partiet står for EØS-avtalens, de vil si EUs frie flyt.

Senterpartiet begeistret velgerne med å love en helt annen politisk styring. De er imot en EØS-avtale som utmanøvrerer de folkevalgte. Og i kraft-spørsmålet: Hvem var det som var heftige motstandere av å forsterke EUs grep om norsk energipolitikk, Acer-lovene?

Desto høyere blir fallet når også Senterpartiet forfaller til markedsrettet skjebnetro.

Linja fra Støres overfall på Bergstø i august, går igjen den dag i dag. For hva sier ikke parlamentarisk leder Marit Arnstad når hun skal kommentere den forferdelige meningsmålingen som gir 3,5 prosent?

– Med økende priser, økt rente og krig i Europa er det krevende tider for folk.

Jeg kommer i tanke om hva jeg hørte fra en gamling, da jeg var ung:

Utviklinga er det ingen som rår med.

I motsetning til Arbeiderpartiet var det nettopp det å «rå med utviklinga» folk trodde de ville få med Senterpartiet.

I stedet har Arbeiderpartiet klart å politisk kastrere Trygve & co. Sp har gått med på å regjere på grunnlag av EØS-avtalen. Lojalt har de også unnlatt å gjøre synlige forsøk på å sprenge seg vei i det mye omtalte handlingsrommet, langt mindre gjort opprør på kraftsektoren.

Joda, lusa har hostet i lovotten. I januar omtalte jeg at det omsider smalt fra Senterpartiet. Norge bør reforhandle avtalene om kraftutveksling med utlandet, sa Marit Arnstad. Smellet har blitt til en futt.

Ti måneder senere mener Arnstad at forslag fra Alternativ Energikommisjon er urealistiske.

Hva har de gjort?

Senterpartiet går, over ett år etter at de alarmerende kraftprisene meldte seg, fortsatt passivt med Arbeiderpartiet på å binde Norge til den markedsliberale dannelsen av priser på norsk kraft i Norge.

Og der vil vi forbli hvis ikke Sp snur på flisa. Det vil etter alt å dømme føre til vedvarende import av inflasjon fra Europa, stikk i strid med det markedstilhengerne lenge hevdet var et forbigående fenomen.

Så sent som 17. november spådde Dagens Næringsliv på lederplass at det var kommet så mye vann og og billig gass, at strømprisene ikke ville bli noe problem.

Spådommen holdt et par dager, og nå er vi på vei mot kaldere tider.

Og med vedvarende dyrtid, er Støres og Vedums svar at statsbudsjettet må holdes slankt. Ingen store grep overfor de sultende i Norge, utover kronene SV greide å kryste ut av dem. Og Norges Bank må sørge for høye renter.

Som Vedum sa det i Stortinget 1. desember:

«Samtidig skyller eldrebølgen over landet, mens prissjokk og inflasjon og frykt for renteøkninger hindrer regjeringen i å fiske opp friske milliarder fra oljepengekassen».

Prissjokk og inflasjon er jo Vedum medansvarlig for, ved å fastholde det internasjonale børsmarkedet for norsk strøm.

Dette er riktignok helt i takt, og vel så det, med høyresidens politikk, og Erna surfer på en enorm høyrebølge på meningsmålingene. Det kan virke paradoksalt.

Men for et parti som forespeilet en stor velgerskare en annerledes politikk, er den markedsliberalistiske passiviteten livsfarlig.

Thomas Vermes skriver i ABC Nyheter på søndager. Les flere av hans kommentarer her.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).