Tiltak mot covid-19 kan gjøre oss mer sårbare mot influensa

I 2009 stod folk i kø for vaksine mot svineinfluensa. Enkelte forskere er urolige for at lavere eksponering for influensa kan svekke immunforsvaret til neste gang.
I 2009 stod folk i kø for vaksine mot svineinfluensa. Enkelte forskere er urolige for at lavere eksponering for influensa kan svekke immunforsvaret til neste gang. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Tiltakene mot covid-19 ser ut til å ha dramatisk effekt på antallet influensa-smittede, som kan gjøre oss mer sårbare i fremtiden når tiltakene heves.

Tallet på nye influensatilfeller i Kina har i løpet av årets influensasesong sunket fra et snitt på 290.000 per måned til 23.000.

Kanadiske helsemyndigheter rapporterer også om «eksepsjonelt lave tall» gjennom hele sesongen. Sørkoreanske myndigheter rapporterer om en nedgang på 76 prosent i ukene 5-9.

Norge viser en lignende trend. Antall tilfeller i Norge er omtrent halvert i forhold til hva som er vanlig. Når det gjelder intensivinnleggelser har Norsk intensivregister (NIR) rapportert om 112 intensivinnleggelser med mistenkt eller bekreftet influensa, fra og med uke 40 i 2019 til og med uke 14 i 2020.

Til sammenligning rapporterte NIR om totalt 260 intensivtilfeller i løpet av sesongen 2018-19.

(Artikkelen fortsetter under grafen)

Antall personer til legebesøk for influensalignende sykdom 2019-2020 (i grått) i forhold til tidligere år. Foto: FHI
Antall personer til legebesøk for influensalignende sykdom 2019-2020 (i grått) i forhold til tidligere år. Foto: FHI

– Flere utsatte neste sesong

I Australia går det nå mot slutten av vinteren som varer fra begynnelsen av juni til slutten av august, og dermed influensasesongen.

– Vi har sett de laveste tallene noensinne på andre virusinfeksjoner i denne tiden av året, sier Ben Marais, ekspert på infeksjonssykdommer ved University of Sydney til Reuters.
– Dette kan føre til flere mer utsatte mennesker neste sesong. Det er definitivt noe vi må overvåke nøye. Det ser ut til at denne influensasesongen gikk oss forbi, utdyper han.

WHO melder også om at det nærmest ikke er spor av noe influensasesong i mange land sør for ekvator både i Sørøst-Asia, i tropiske Sør-Amerika og Afrika.

Både FHI og andre lands myndigheter understreker at det er knyttet noe usikkerhet til tallene ettersom bruken av helsetjenester har endret seg.

«Både råd knyttet til legebesøk ved ikke-alvorlig luftveisinfeksjon og nye prioriteringer av laboratorietesting påvirker influensaovervåkingen og fortolkningen av de innsamlede data», skriver FHI i sin siste influensarapport.

Imidlertid konkluderer de med - slik som mange andre - at «selv om det er større usikkerhet i tolkningen, er tendensen med kraftig nedgang og lav aktivitet så entydig at det virker som at sesongensinfluensautbrudd har sluttet tidlig i Norge.»

I gjennomsnitt dør cirka 900 personer av influensa i Norge hver sesong, mellom 200 og 2000 i året. De fleste dør utenfor sykehus. Til nå har 256 omkommet av covid-19, men det er bare siden januar.

På verdensbasis dør det mellom 290.000 og 650.000 personer hvert år etter å ha blitt smittet av influensa, ifølge WHO. Covid-19 har nå overgått dette med over 700.000.

– Kan bli stygt

FHI var ikke tilgjengelig for kommentar. Immunolog og professor ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, sier at immunforsvaret får riktignok en «vekker» av influensasmitte.

– Alt vi gjør for å hindre covid-19-smitte, hindrer også influensa. Så det er ikke så rart at verdens smittetall går ned, sier hun til ABC Nyheter.

– Hvorvidt vi blir mer utsatt for alvorligere sykdom av influensa ved å «hoppe over» en sesong eller to, er et åpent spørsmål. Selv om vi ikke utvikler influensasykdom, så får jo immunforsvaret en vekker med jevne mellomrom. Det skjer noe i kroppen selv om du ikke merker det.

Influensaviruset har ifølge Spurkland potensialet til å komme med en særlig smittsom og aggressiv variant, så kombinert med svakere immunitet kan det bli stygt.

– Vi husker jo at svineinfluensaen i 2009 var mye mer alvorlig for de unge enn det covid-19 er. Under spanskesyken var det også mange unge som døde, mens mange eldre overlevde smitten siden de ble utsatt for en lignende variant flere tiår tidligere, sier hun.

– Så vi er altså ille ute uansett hva vi gjør?

– Covid-19 viser hvor sårbare vi er, særlig når verden blir så integrert.

– Hva er løsningen? Mer forskning?

– Nå spør du en forsker, så jeg vil si absolutt! Derfor må vi ha mer grunnforskning i fremtiden. Vi så at under SARS-utbruddet stoppet nærmest forskningen med én gang viruset sluttet å være et problem. Og SARS-CoV-2 viruset som skaper covid-19, er ganske likt SARS-CoV (SARS-CoV-1).

– Hadde vi forsket mer på SARS så hadde vi vært bedre stilt nå, mener Spurkland.

– Kan bli flere alvorlig syke

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland sier bildet for influensa neste år er usikkert.

– Det er en mulighet at immuniteten i befolkningen svekkes noe dette året da vi i liten grad har vært eksponerte, og at det derfor vil bli en forhøyet grad av alvorlig syke i risikogrupper neste år, sier Grødeland.

Hun understreker samtidig at det trenger ikke å bli slik.

– Ettersom influensaviruset sirkulerer i en mindre grad av befolkningen, vil det også sannsynligvis oppstå færre mutasjoner enn vanlig. I så fall, vil neste år kunne bli omtrent som en vanlig influensasesong når det gjelder graden av alvorlig sykdom.

Derfor er det lurt å fortsette de gode vanene med god håndhygiene også etter corona, sier hun.

– De som er i risikogruppen bør også ta influensavaksinen som kommer årlig. Utover det, får vi nå sørge for å få ned de økende smittetallene med SARS-CoV-2 i Norge igjen. Vil oppfordre alle til å være flinke fremover med god håndhygiene og tilstrekkelig avstand til andre personer utenfor husstanden.

Nivået av dødelighet i befolkningen (alle årsaker). Influensa og andre luftveissykdommer bidrar til at den er høyere om vinteren. I uke 20, 22 og 23 var det færre dødsfall enn forventet. Det er et foreløpig signal om et høyere antall dødsfall enn forventet i uke 29, både nasjonalt, i aldersgruppen 65 årog eldre, men tallene er usikre. Foto: FHI
Nivået av dødelighet i befolkningen (alle årsaker). Influensa og andre luftveissykdommer bidrar til at den er høyere om vinteren. I uke 20, 22 og 23 var det færre dødsfall enn forventet. Det er et foreløpig signal om et høyere antall dødsfall enn forventet i uke 29, både nasjonalt, i aldersgruppen 65 årog eldre, men tallene er usikre. Foto: FHI

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden