Høyere dødsrate hos covid-19-pasienter med forhøyet blodsukker

<p>Blodsukkermåler. (Den viser 98 mg / dL som er ca 5,5 mmol / L.)</p>
Blodsukkermåler. (Den viser 98 mg / dL som er ca 5,5 mmol / L.) Foto: Radu Sigheti / Reuters

Kinesiske forskere har funnet sammenheng mellom høyt blodsukker og dødsfall som følge av infeksjon av SARS-CoV-2 – selv om pasientene ikke nødvendigvis hadde diabetes.

En analyse av pasientjournaler fra virusets tidligste episenter i Wuhan, Kina, viser at unormalt høyt blodsukker dobler faren for å dø som følge av infeksjonen, ifølge en ny publikasjon.

Det er fra før kjent at høyere blodsukker øker dødsraten hos personer med lungebetennelse, slag, hjerteinfarkt, samt store sår og kirurgiske inngrep.

Nå er det imidlertid påvist langt høyere dødsrate hos pasienter som hadde forhøyet blodsukker i det de ble innlagt på sykehus med covid-19-pasienter, og som ikke nødvendigvis hadde diabetes.

Flere hundre pasienter

Den ble gjort på 605 pasienter som ble innlagt på to sykehus i Wuhan, mellom 24. januar og 10. februar 2020. 114 av dem døde. Studien ble publisert i «Diabetologia », et europeisk fagmagasin for diabetesforskning. Et lengre sammendrag finnes på Sciencedaily.

«Studien er den første som viser at forhøyet fastende blodsukker ved innleggelse er uavhengig assosiert med 28-dagers mortalitet og sjansen for komplikasjoner hos pasienter som ikke har fått påvist idabetes tidligere. Vi har også vist at blodsukkernivåer over 7 mmol / liter og høyere er assosiert med høyere dødsrate, uansett alvorlighetsgraden av lungebetennelsen», skriver forfatterne.

Fastende blodsukker er nivåer uten matinntak på minst åtte timer. Hos mennesker uten diabetes ligger nivåene vanligvis på mellom 4 og 7 mmol / l, men noen kan ha opptil 40 mmol / l.

Sammenlignet med lungebetennelsen

De understreker at høyt blodsukker kan komme av mange ting, ikke bare livsstil. Kritisk syke personer, kan utvikle akutt insulinresistens, sepsis, eller såkalt cytikinstorm, noe som gjerne fører til forhøyet blodsukker.

De sammenlignet derfor også blodsukkernivåene med den såkalte CRB-65 målestokken som brukes til å avgjøre hvor alvorlig en lungebetennelse er. Den består av forvirring, respirasjonsfrekvens, blodtrykk og alder. Ett poeng for hver. Jo høyere, jo mer ille er det.

«Pasientene med de høyeste blodsukkernivåene hadde en høyere sjanse for å dø , uansett om CRB-65-skåren var null eller høyere», skriver forskerne.

Vil måle blodsukkeret

De anbefaler at pasientene som innlegges ved mistanke om covid-19, får målt blodsukkeret.

De vedgår flere svakheter i studien, for eksempel at den var retrospektiv. De fikk heller ikke sett på om det å senke glukosenivået kan hjelpe.

Forfatterne foreslår at mulig mekanisme for sammenhengen mellom blodsukkeret og dødsfall, er endringen i koagulasjon (klumping) av blodet, forverring innsiden av åreveggene, og overproduksjon av cytokiner.

Mer fakta om studien;

  • Medianalderen for pasientene var 59 år og 53,2 prosent var menn.
  • 34 prosent hadde en eller flere underliggende tilstander - men ikke diabetes. Høyt blodtrykk var den vanligste.
  • 29 prosent hadde fastende blodsukker høyere enn 7 mmol /l, 17 prosent var hadde 6,1 - 6,9 mmol / l.
  • 54 prosent hadde normale blodsukkerverdier.
  • Pasienter i den høyeste blodsukkergruppen var 2,3 ganger større sjanse for å dø enn i den laveste.
  • Pasienter i gruppen 6,1 - 6,9 mmol / l hadde 71 prosent større sjanse.
  • Pasienter i den høyere CRB-65-skåren (3-4) hadde hele fem ganger høyere sjanse for å dø enn de med skår på null - men som sagt spilte CRB-65 mindre rolle sett i sammenheng med blodsukkeret.
Blodsukkernivåene varierer i løpet av dagen, men normalt ligger de under 7 mmol per liter. Foto: Jakob Suckale / Michele Solimena / CC 3.0
Blodsukkernivåene varierer i løpet av dagen, men normalt ligger de under 7 mmol per liter. Foto: Jakob Suckale / Michele Solimena / CC 3.0

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært