Fersk spørreundersøkelse:

Frps velgere soleklart minst bekymret for klimakrisen

Siv Jensens Frp har velgerne som er minst bekymret for klimakrisen i hverdagen, mens Une Bastholms MDG har de mest bekymrede velgerne.
Siv Jensens Frp har velgerne som er minst bekymret for klimakrisen i hverdagen, mens Une Bastholms MDG har de mest bekymrede velgerne. Foto: NTB scanpix

Velgerne til Rødt, SV og MDG er mest bekymret for klimakrisen i hverdagen, mens velgerne til Frp, Senterpartiet og KrF bekymrer seg minst.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norstat har gjennomført en spørreundersøkelse på vegne av ABC Nyheter hvor følgende spørsmål ble stilt til 1029 respondenter: «I hvilken grad bekymrer du deg for klimakrisen i hverdagen?»

38 prosent av de spurte bekymrer seg i stor eller svært stor grad, mens 36 prosent bekymrer seg i liten eller svært liten grad.

På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er minst bekymret og 5 er mest bekymret, lander nordmenn på en bekymringsscore på 2,9.

Les mer om det her: 4 av 10 nordmenn bekymrer seg for klimaendringer i hverdagen

Funnene i spørreundersøkelsen er også brutt ned på hvilke partier respondentene stemmer på. Graden av bekymring varierer stort med partitilhørighet.

Partiene scorer mellom 2,1 og 4,0, hvor 2,0 tilsvarer bekymret i liten grad, og 4 tilsvarer bekymret i stor grad.

Velgerne til Miljøpartiet de grønne er mest bekymret med en bekymringsscore på 4,0, mens Fremskrittspartiets velgere er minst bekymret med en bekymringsscore på 2,1.

Oversikten under viser hvilket parti respondentene stemmer på, og i hvor stor grad de er bekymret for klimakrisen i hverdagen:

  • Fremskrittspartiet - 2,1
  • Senterpartiet - 2,6
  • Kristelig Folkeparti - 2,7
  • Høyre - 2,8
  • Arbeiderpartiet - 3,0
  • Venstre - 3,1
  • Rødt - 3,5
  • Sosialistisk Venstreparti - 3,5
  • Miljøpartiet de grønne - 4,0

Det betyr at velgerne til to av tre regjeringspartier er mindre bekymret for klimakrisen enn landssnittet.

Stor uenighet innad i Ap og H

Valgforsker Johannes Bergh Foto: UIO
Valgforsker Johannes Bergh Foto: UIO

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for Samfunnsforskning har sammen med Bernt Aardal kartlagt velgernes preferanser og standpunkter i forbindelse med stortingsvalget i 2017, i boka Velgere og Valgkamp.

Funnene i ABC Nyheters spørreundersøkelse stemmer godt overens med det valgforskerne fant i sine undersøkelser ved forrige stortingsvalg.

– Det er ikke overraskende MDG, SV og Venstres velgere som er mest opptatt av miljø og klima, og som i størst grad mener klimaendringene er et stort problem, sier Bergh til ABC Nyheter.

Fremskrittspartiets velgere er minst opptatt av klima, og også mest skeptisk til klimatiltak velgerne kan oppfatte som veldig inngripende, ifølge valgforskeren.

– Høyre og Arbeiderpartiets velgere ligger mer midt på treet, men det er store variasjoner innad i begge partiene. De har noen velgere som er veldig opptatt av klima og miljø, og som ønsker en offensiv politikk på det feltet, samtidig som de har velgere som er svært skeptiske til inngripende tiltak.

Artikkelen fortsetter under.

SE VIDEO: Rotevatn om Facebook-opprør: – Har ikke tid til å diskutere om jorda er flat.

En stadig viktigere velger-sak

Ifølge valgundersøkelsen til Bergh og Aardal, var klima og miljø den nest viktigste saken for velgerne ved stortingsvalget 2017 bak innvandring.

– Det kan se ut som om klimatrusselen bare blir en viktigere og viktigere sak for mange velgere. Det kan hende bekymringene i dag er større enn da vi gjennomførte vår undersøkelse i 2017, særlig blant de unge, sier Bergh.

Også ABC Nyheters spørreundersøkelse viser unge bekymrer seg for klimaendringer i større grad enn de mellom 40-60 år.

Undersøkelser over tid viser at det har gått opp og ned hvor viktig klima og miljø har vært for velgerne.

– Til tross for det ser det ut som om det er en trend over tid at det blir gradvis viktigere.

Valgforskeren sier det lenge har vært en diskusjon om klimasaken faktisk påvirker hva velgerne stemmer på, eller om det bare er en sak som objektivt oppfattes som viktig, og derfor nevnes av mange.

– De siste valgene og nyere undersøkelser viser tydelig at klimasaken er noe som kan være avgjørende når velgerne velger parti.

SV og MDG styrker seg på klimasaken

– Partier som SV og MDG er inne i en god trend på meningsmålingene. Kan det henge sammen med at mange velgere er opptatt av klimasaken?

– Absolutt. Det tror jeg, nettopp fordi det er en sak som henger sammen med stemmegiving. Så lenge saken er på dagsordenen og det er mye snakk om klima, kan klassiske klima- og miljøpartier gjøre det godt.

Venstre gjør det imidlertid ikke like godt på meningsmålingene. Deres velgere virker heller ikke like bekymret som SVs og MDGs velgere, ifølge ABC Nyheters ferske spørreundersøkelse.

– Er Venstre i ferd med å tape sin posisjon i klimasaken?

– De har nok tapt litt av sin posisjon. De har blant annet mistet en del velgere til MDG. Jeg tror likevel at blant partiene på borgerlig side, er det Venstre som har størst troverdighet i klima- og miljøsaken, sier Bergh.

Venstre når også ut til mange unge. Partiet gjorde det sterkt under skolevalget høsten 2019, ifølge valgforskeren.

– Det kan delvis være et uttrykk for at unge velgere på borgerlig side som er opptatt av klima velger Venstre.

Les også:

SE VIDEO: Støre vil ikke snakke om MDG-samarbeid.

Personvernpolicy