Kraftstrid

NVE-tall for NorthConnect: Kan få 4 milliarder høyere strømregning hvert år

<p>NORTHCONNECT: NVE la 10. desember sin vurdering av en av de heteste kratpolitiske sakene, den omstridte nye utenlandskabelen NorthConnect, i olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs (Frp) fang.</p>
NORTHCONNECT: NVE la 10. desember sin vurdering av en av de heteste kratpolitiske sakene, den omstridte nye utenlandskabelen NorthConnect, i olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs (Frp) fang. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NVE anslår en samfunnsmessig gevinst på 212 millioner kroner året hvis den omstridte utenlandskabelen NorthConnect bygges. Strømprisen kan gå opp med 4,2 milliarder kroner hvert år i 40 år.

Striden om NorthConnect

Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland.

NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper.

Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samtidig som viktige konsekvenser av denne og de to statlige utenlandskablene som er under bygging (NordLink til Tyskland og NSN Link), ikke er utredet.

Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris.

Arbeiderpartiet landsstyre satte som forutsetning for å overlate suverenitet til EUs energilovverk kalt tredje energimarkedspakke, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler.

«Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». slo landsstyret fast.

De to kablene de vil se virkningene av først, er NordLink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia.

Fempartiavtalen: Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, MDG og Venstre inngikk 20. mars 2018 en avtale i Stortinget om betingelsene for å ta EUs 3. energimarkedspakke inn i EØS-avtalen.

Her er henvisningene om erfaringer med de to kablene som er under bygging, utelatt. «...det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye kabler kan etableres.», heter det i stedet i fempartiavtalen.

NVEs analyse: 10. desember 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fram sin vurdering av NorthConnect. Den konkluderer med samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, og høyere strømpriser og nettleie.

Les mer om NorthConnect på deres hjemmesider.

NVEs uttalelse til Olje- og energidepartementet i spørsmålet om Norge bør utvide kabelkapasiteten til utlandet ytterligere med en ny kabel mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland, ble overlevert tirsdag.

Konklusjonen er at denne NorthConnect-kabelen det er søkt om, vil gi en samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, tilsvarende 212,5 millioner kroner i året.

Samtidig skriver Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, at gjennomføringen av NorthConnect vil føre til at noen taper. Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kWh.

Dessuten vil nettleien gå opp med 0,4 øre per kWh som følge av at Statnett mister noen av inntektene fra utenlandshandel.

Vinnerne blir norske kraftselskaper, taperne kraftforedlende industri og næringsliv for øvrig, samt husholdningene.

NorthLink står på EUs prioriterte liste over prosjekter som er viktige for deres fellesskap, og vil bli Norges 18. utenlandsforbindelse for kraft.

NVE uten anbefaling om vedtak

– Når prosjektet likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt i våre analyser, er det fordi gevinsten til de som tjener er høyere enn tapet til de som taper, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding. En økning i kraftprisen er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner, sier Kjetil Lund.

Kraftprodusentene har til nå hovedsakelig vært offentlig eid, mens vindkraftanleggene som popper opp landet rundt, i stor grad har utenlandske, private investorer.

­

– Vi har ikke gitt en tilråding av om NorthConnect bør få konsesjon eller ikke. Det er et politisk spørsmål som ikke NVE skal gå inn i, presiserer Kjetil Lund.

Kan gi 185 milliarder i økt strømpris

NVEs tall innebærer at strømprisen til norsk næringsliv og husholdninger, inkludert økt nettleie, hvert år i 40 år vil øke med:

  • 1,41 milliard kroner hvis prisøkningen blir 1 øre
  • 2,82 milliarder kroner hvis prisøkningen blir 2 øre
  • 4,24 milliarder kroner hvis strømprisen går opp 3 øre.

Det viser ABC Nyheters regnestykke basert på fjorårets brutto elektrisitetsforbruk i Norge på 136TWh, tilsvarende 136 milliarder kWh.

Prisøkningen over 40 år kan i høyeste tilfelle bli 170 milliarder kroner.

Korrigering: Etter at artikkelen ble publisert, ble vi oppmerksom på en feil i tallene over, ved at virkningen av økt nettleie ikke ble lagt inn for fullt. De riktige tallene blir høyere, slik:

  • 1,9 milliard kroner hvis prisøkningen blir 1 øre på 0,4 øre økt nettleie
  • 3,8 milliarder kroner hvis prisøkningen blir 2+0,4 øre
  • 4,6 milliarder kroner hvis prisøkningen blir 3+0,4 øre.

Dermed kan prisstigningen over 40 år beløpe seg til 185 milliarder kroner hvis strømprisen øker med 3 øre.

– Dette vi fryktet med NorthConnect

– NVEs uttalelse bekrefter det vi har fryktet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til ABC Nyheter.

– Det står rett ut i brevet at strømprisene kommer til å øke og at dette i stor grad blir en eksportkabel, og at nettleia vil øke.

– Det er utrolig negativt at prisene øker så det rammer norsk industri og det norske folk. Vi må heller bruke strømmen til å bygge arbeidsplasser, mener Vedum.

Han antar behovet for elektrisk kraft i Norge kommer til å bli større, ikke mindre.

Kraftbransjens organisasjon Energi Norge la i sommer fram en rapport som konkluderer med økte eksportmuligheter for 210 milliarder kroner året hvis landet elektrifiseres.

Rødt vil ikke kappe kabler

Rødt-leder Bjørnar Moxnes følger opp:

– Det Norge vi kjenner er skapt ved at strømmen fra vannkraften bygger landet. Den norske krafta er ikke er hvilken som helst vare, vi står i en særstilling med en nøkkelindustri bygd på lave strømpriser og der folk bor i hus som varmes opp med strøm, sier Moxnes.

– NVE har rett i at det er et politisk valg om North Connect bør bygges eller ikke. NVEs analyser viser at det er vinnere og tapere, men ser man på helheten er det ingen tvil om at denne kabelen er skadelig for landets industri og må stanses, sier han i en pressemelding.

– Når strømprisene drives opp, som North Connect bidrar til, vil nye industrikraftkontrakter om noen år baseres på et høyere prisnivå, sier Moxnes.

– Den kraftkrevende industrien bidrar samlet sett til 12.000 arbeidsplasser. En økning i kraftprisen på opp mot 3 øre, som NVE anslår, vil samlet sett gi denne bransjen over 1 milliard høyere strømkostnader. Dette er fornybare industrier vi bør ha mer av i Norge, ikke mindre. Strøm er en enorm utgift for disse bedriftene. Da er det å gå baklengs inn i framtida å bygge utenlandskabler som rammer denne industrien, mener Rødts stortingsrepresentant.

– Ingen tar til orde for å kappe kablene som fins mellom Norge og andre land, men vi trenger ikke nye kabler for å sikre oss i tørrår og kalde vintre, understreker Moxnes.

Fagforbund frykter det verste

– Det NVEs beregninger ikke tar innover seg, er at strømprisøkningen som følger med kabelen, kan få dramatiske konsekvenser for norsk industri, sier nestleder Terje Valskår i fagforbundet IndustriEnergi i en pressemelding til NVEs uttalelse om NorthConnect.

– Det er industriproduksjon vi skal leve av, og vi mener det er totalt uansvarlig å gi grønt lys for flere utenlandskabler, før vi har høstet erfaringer av de som
allerede er under utbygging. Nå må regjeringen ta ansvar og følge opp avtalen de selv var med å inngå i Stortinget, sier Valskår.

– Lavere avgift kan kompensere

Kraftbransjens organisasjon Energi Norge mener derimot at NVEs uttalelse bør føre til at NorthConnect-kabelen får konsesjon.

NorthConnect-kabelen vil gjøre det mulig å utnytte norsk vannkraft og skotsk vindkraft på en både økonomisk og klimamessig smart måte, skriver kraftbransjens organisasjon Energi Norge i sin reaksjon på meldingen fra NVE. NVE har beregnet den samfunnsøkonomiske verdien av prosjektet til rundt 8,5 milliarder kroner. Ettersom kabelen er eid av offentlige kraftselskaper, vil gevinsten komme fellesskapet til gode, skriver Energi Norge.

– Prosjektet har høy samfunnsøkonomisk verdi og tilfredsstiller etter vårt syn alle kriterier for konsesjon. Kabelen vil øke verdien av norsk vannkraft og kutte store klimagassutslipp i Storbritannia. Virkningen på norske strømpriser vil være moderate og i hovedsak gi noe høyere pris på sommeren og lavere pris på vinteren, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge.

Hun påpeker at noe av virkningen av høyere strømpris kan kompenseres ved at staten reduserer noe av sine inntekter:

– Samlet økning kan lett kompenseres ved for eksempel lavere elavgift, sier Løvseth.

Anbefaler vedtak uten natur-vurdering av effektkjøring

Noe av begrunnelsen for NorthConnect er det som kalles «effektkjøring» i utvekslingen med Skottland, som baserer seg mye på vindkraft. Når vinden løyer på de britiske øyer, skal vannføringen fra norske kraftverkdammer kjapt økes, for så å skrus igjen nå Skottland får nok vind.

Slik effektkjøring bekymrer naturvernet.

NVEs analyse slår fast at at man ikke vet virkningen:

«NVE mener at miljøvirkninger for norske vassdrag som følge av økt kraftutveksling med utlandet og økt grad av effektkjøring er vanskelig å forutsi på et generelt grunnlag.», heter det der.

Mens myndighetene skal fatte beslutning om NorthConnect, anbefaler NVE at man skal forsøke å finne ut virkningen på naturmangfoldet av raske skifter av effekt i en prosess fram mot 2022 som dreier seg om vilkårene for alle vannkraftverk.

NVE skriver at direktoratet ikke syns det er nødvendig å kreve at NorthConnect skal utrede virkninger av økt effektkjøring.

Artikkelen er oppdatert med korrigering av tall.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:13 Knallstart av Norge ga 31-28-seier over Island i EM19:58 Nytt coronavirus har spredd seg til USA19:25 Sundby meldes startklar til prøve-VM i Oberstdorf19:23 Østerriksk dobbeltseier i utforrenn over to omganger, bestenotering for Wembstad18:41 Bondevik skjønner at Jensen ikke syntes det var «gøy» lenger18:39 Anklager om urent spill i riksrettssaken mot Trump18:35 Tyskland etterforsker Mitsubishi for utslippsjuks18:30 – Misbrukte kvinne og fikk henne til å ha sex med andre menn18:14 22-åring erkjenner straffskyld for Circle K-drapet i Bergen18:12 Erstatning til passasjerer etter SAS-streiken kan komme opp for EUs domstol17:50 Fire søkere til stillingen som Kripos-sjef17:37 Hillary Clinton langer ut mot Bernie Sanders17:33 Politiet vet fortsatt ikke årsaken til at en mann i Nordfjordeid døde17:24 Magnus Carlsen slo 16-årig iransk stjerneskudd17:15 – Vi måtte bare la det stå til17:14 Se Thunbergs svar til Trump: – Driter i politikken din17:06 Finanseliten i Davos har spyttet milliarder inn i olje, kull og gass16:02 Fornærmet kvinne avviser svertekampanje mot tidligere medieleder16:01 Drapssiktet i Søndre Land er tidligere dømt for drapsforsøk15:50 Tysk legende om hattrick-Haaland: – Verdt hver euro15:40 Casper Ruud utslått av Australian Open etter maratondrama15:14 Rett til angrep på KrF-hjertesak: – Gleder meg til å foreslå eggdonasjon15:13 Sikkerhetssone på flere hundre meter rundt veltet tankbil15:05 En person omkom i flyulykke ved Kongsvinger14:17 Christensen inn i EM-troppen for småsyk Sæverås14:16 Restene etter Zlatan-statuen blir fjernet14:01 Måtte rykke ut mot russiske krigsfly tre ganger på én dag13:22 – Når banker selger oss noe vi ikke har fått, må de betale tilbake12:51 Solberg vil ha regjeringskabalen klar innen slutten av måneden12:50 Politiet håper å få utlevert Prinsdal-siktet i løpet av uken12:43 Krangling om regler og tempo i riksrettssaken i USA12:18 Deila-elev: – Han er litt som Klopp11:38 En femte mann pågrepet og siktet i dobbeltdrapssaken i Bergen11:14 Siktelse endret i Sola-drapssaken11:12 Trump: – USA vinner som aldri før11:06 Buss blåste av veien i Lofoten11:05 Her er sakene Frp vil ha omkamp om – og én utfordring fra Ap10:51 Dette er Norges skrekkscenarioer i EM10:47 Brann i Sibir har krevd mange menneskeliv10:32 Carlsen møter sjakkens nye wonderboy09:41 Hopp-profil om sesongen: – En mental påkjenning09:39 Tøft EM-liv for Sagosen og co.09:38 Toppmøte for å legge statsrådskabal09:27 Tidligere medieleder erklærte seg ikke skyldig i gjentatte voldtekter09:27 Interpols ekssjef dømt til over 13 års fengsel i Kina08:37 Listhaug avviser lederdebatt08:34 Høie ser mulighet til å kutte statsrådsposter08:30 Ringeriksbanen blir forsinket – kanskje ikke ferdig før på 2030-tallet08:14 Iran bekrefter at fly ble truffet av to missiler07:59 Vei stengt på grunn av jordras i Volda07:38 To eksplosjoner i boligblokk i Stockholm – 50 evakuert07:32 Mistanke om at mann er smittet av nytt virus i Australia07:03 Ut mot USA etter Solberg-svar: – Likegyldighet for norske soldaters liv07:00 Kronprins Haakon til Israel for å markere 75 år siden frigjøringen av Auschwitz-Birkenau06:59 Tre tenåringer til sykehus etter å ha krasjet i tyvlånt bil06:30 Tøff kamp for å fylle opp EM-hallen – 7500 ledige finalebilletter06:09 Prins Harry har reist til Canada06:00 Dette skjer i dag05:37 Frp skal ha kastet kortene allerede før helga05:30 Dette skjedde i natt05:16 Zuccarello og Minnesota Wild tapte jevn kamp mot Florida Panthers05:00 Washington Post: Trump bløffer i snitt 22 ganger om dagen04:05 Sanner aktuell som ny finansminister03:54 Senatsleder McConnell la fram riksrettsregler03:13 Siktelse mot kirketjener utvidet til å omhandle overgrep03:13 Migranter møtt med tåregass på Mexicos grense03:05 Fire røykfrie uker reduserer risiko ved operasjoner02:01 USA venter med tolløkning og fortsetter skatteforhandlingen med Frankrike01:56 Nytt lungevirus kan spre seg til Norge01:55 Nytt lungevirus i Kina kan smitte mellom mennesker01:26 Pelsdyrbøndene forventer bedre kompensasjon med Frp i opposisjon00:36 Mann møtte på legevakta på Romerike med knivskader00:24 Frp-exit kan føre til at KrFs abortseier ryker00:21 Ocean Viking får legge til land i Italia23:44 Tenåring innlagt på sykehus etter å ha ruset seg på muskatnøtt23:35 Pompeo krever slutt på Maduros «tyranni»23:27 Silje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen23:23 IS ledes av turkmensk iraker23:10 Silje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen22:43 Rakettangrep mot Bagdads grønne sone22:42 Salmonella påvist i 33 tonn kylling fra Polen22:11 FN-komité advarer mot retur av klimaflyktninger22:08 Ørjan Håskjold Nyland får Genk-spiss som lagkamerat21:56 Uvær herjer i deler av Spania21:46 Inter bekrefter bud på Christian Eriksen21:41 Huawei-topp på plass i canadisk domstol21:13 Flytrøbbel skaper problemer for den norske X-Games-troppen20:54 Alkohol kan ikke selges som «nyheter», mener Helsedirektoratet20:17 Bilen var splitter ny – men etter to mil kom problemene...20:01 Trumps advokater kaller riksrettssaken en parodi20:01 To NTNU-forskere siktet av PST19:58 Rotevatn, Asheim og Lindtveit på ønskelista til nye statsrådsposter19:29 Klager inn klima-reklame: – Med på å skape angst hos barn19:28 Trump og Biden på kollisjonskurs19:21 Dramatisk kollisjon: Pilotene måtte vaske frontruta for hånd – i lufta18:56 – Tallene gjør meg bekymret når vi vet hvor viktig kvaliteten på psykisk helsevern er18:42 Forsvarssjefen: – Nedskytingen av det ukrainske flyet tyder på at Iran var forberedt på krig18:22 Klart for debatt om Siv Jensens framtid18:02 Flere spekulerer på Hareide-comeback17:55 Moxnes jubler for Frp-exit – håper på flertall mot kraftkabler
Siste nytt
20:13SportKnallstart av Norge ga 31-28-seier over Island i EM19:58VerdenNytt coronavirus har spredd seg til USA19:25SportSundby meldes startklar til prøve-VM i Oberstdorf19:23SportØsterriksk dobbeltseier i utforrenn over to omganger, bestenotering for Wembstad18:41PolitikkBondevik skjønner at Jensen ikke syntes det var «gøy» lenger18:39PolitikkAnklager om urent spill i riksrettssaken mot Trump18:35MotorTyskland etterforsker Mitsubishi for utslippsjuks18:30Norge– Misbrukte kvinne og fikk henne til å ha sex med andre menn18:14Norge22-åring erkjenner straffskyld for Circle K-drapet i Bergen18:12PengerErstatning til passasjerer etter SAS-streiken kan komme opp for EUs domstol17:50NorgeFire søkere til stillingen som Kripos-sjef17:37PolitikkHillary Clinton langer ut mot Bernie Sanders17:33NorgePolitiet vet fortsatt ikke årsaken til at en mann i Nordfjordeid døde17:24SportMagnus Carlsen slo 16-årig iransk stjerneskudd17:15Norge– Vi måtte bare la det stå til17:14VerdenSe Thunbergs svar til Trump: – Driter i politikken din17:06VerdenFinanseliten i Davos har spyttet milliarder inn i olje, kull og gass16:02NorgeFornærmet kvinne avviser svertekampanje mot tidligere medieleder16:01NorgeDrapssiktet i Søndre Land er tidligere dømt for drapsforsøk15:50SportTysk legende om hattrick-Haaland: – Verdt hver euro15:40SportCasper Ruud utslått av Australian Open etter maratondrama15:14Helse og livsstilRett til angrep på KrF-hjertesak: – Gleder meg til å foreslå eggdonasjon15:13NorgeSikkerhetssone på flere hundre meter rundt veltet tankbil15:05NorgeEn person omkom i flyulykke ved Kongsvinger14:17SportChristensen inn i EM-troppen for småsyk Sæverås14:16SportRestene etter Zlatan-statuen blir fjernet14:01NorgeMåtte rykke ut mot russiske krigsfly tre ganger på én dag13:22Penger– Når banker selger oss noe vi ikke har fått, må de betale tilbake12:51PolitikkSolberg vil ha regjeringskabalen klar innen slutten av måneden12:50NorgePolitiet håper å få utlevert Prinsdal-siktet i løpet av uken12:43VerdenKrangling om regler og tempo i riksrettssaken i USA12:18SportDeila-elev: – Han er litt som Klopp11:38NorgeEn femte mann pågrepet og siktet i dobbeltdrapssaken i Bergen11:14NorgeSiktelse endret i Sola-drapssaken11:12VerdenTrump: – USA vinner som aldri før11:06NorgeBuss blåste av veien i Lofoten11:05PolitikkHer er sakene Frp vil ha omkamp om – og én utfordring fra Ap10:51SportDette er Norges skrekkscenarioer i EM10:47VerdenBrann i Sibir har krevd mange menneskeliv10:32SportCarlsen møter sjakkens nye wonderboy09:41SportHopp-profil om sesongen: – En mental påkjenning09:39SportTøft EM-liv for Sagosen og co.09:38PolitikkToppmøte for å legge statsrådskabal09:27KulturTidligere medieleder erklærte seg ikke skyldig i gjentatte voldtekter09:27VerdenInterpols ekssjef dømt til over 13 års fengsel i Kina08:37PolitikkListhaug avviser lederdebatt08:34PolitikkHøie ser mulighet til å kutte statsrådsposter08:30NorgeRingeriksbanen blir forsinket – kanskje ikke ferdig før på 2030-tallet08:14VerdenIran bekrefter at fly ble truffet av to missiler07:59NorgeVei stengt på grunn av jordras i Volda07:38VerdenTo eksplosjoner i boligblokk i Stockholm – 50 evakuert07:32VerdenMistanke om at mann er smittet av nytt virus i Australia07:03PolitikkUt mot USA etter Solberg-svar: – Likegyldighet for norske soldaters liv07:00NorgeKronprins Haakon til Israel for å markere 75 år siden frigjøringen av Auschwitz-Birkenau06:59NorgeTre tenåringer til sykehus etter å ha krasjet i tyvlånt bil06:30SportTøff kamp for å fylle opp EM-hallen – 7500 ledige finalebilletter06:09KulturPrins Harry har reist til Canada06:00NorgeDette skjer i dag05:37PolitikkFrp skal ha kastet kortene allerede før helga05:30NorgeDette skjedde i natt05:16SportZuccarello og Minnesota Wild tapte jevn kamp mot Florida Panthers05:00VerdenWashington Post: Trump bløffer i snitt 22 ganger om dagen04:05PolitikkSanner aktuell som ny finansminister03:54PolitikkSenatsleder McConnell la fram riksrettsregler03:13NorgeSiktelse mot kirketjener utvidet til å omhandle overgrep03:13VerdenMigranter møtt med tåregass på Mexicos grense03:05Helse og livsstilFire røykfrie uker reduserer risiko ved operasjoner02:01PengerUSA venter med tolløkning og fortsetter skatteforhandlingen med Frankrike01:56Helse og livsstilNytt lungevirus kan spre seg til Norge01:55Helse og livsstilNytt lungevirus i Kina kan smitte mellom mennesker01:26PengerPelsdyrbøndene forventer bedre kompensasjon med Frp i opposisjon00:36NorgeMann møtte på legevakta på Romerike med knivskader00:24PolitikkFrp-exit kan føre til at KrFs abortseier ryker00:21VerdenOcean Viking får legge til land i Italia23:44NorgeTenåring innlagt på sykehus etter å ha ruset seg på muskatnøtt23:35VerdenPompeo krever slutt på Maduros «tyranni»23:27SportSilje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen23:23VerdenIS ledes av turkmensk iraker23:10SportSilje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen22:43VerdenRakettangrep mot Bagdads grønne sone22:42VerdenSalmonella påvist i 33 tonn kylling fra Polen22:11PolitikkFN-komité advarer mot retur av klimaflyktninger22:08SportØrjan Håskjold Nyland får Genk-spiss som lagkamerat21:56VerdenUvær herjer i deler av Spania21:46SportInter bekrefter bud på Christian Eriksen21:41VerdenHuawei-topp på plass i canadisk domstol21:13SportFlytrøbbel skaper problemer for den norske X-Games-troppen20:54NorgeAlkohol kan ikke selges som «nyheter», mener Helsedirektoratet20:17MotorBilen var splitter ny – men etter to mil kom problemene...20:01PolitikkTrumps advokater kaller riksrettssaken en parodi20:01NorgeTo NTNU-forskere siktet av PST19:58NorgeRotevatn, Asheim og Lindtveit på ønskelista til nye statsrådsposter19:29NorgeKlager inn klima-reklame: – Med på å skape angst hos barn19:28VerdenTrump og Biden på kollisjonskurs19:21VerdenDramatisk kollisjon: Pilotene måtte vaske frontruta for hånd – i lufta18:56Helse og livsstil– Tallene gjør meg bekymret når vi vet hvor viktig kvaliteten på psykisk helsevern er18:42NorgeForsvarssjefen: – Nedskytingen av det ukrainske flyet tyder på at Iran var forberedt på krig18:22PolitikkKlart for debatt om Siv Jensens framtid18:02PolitikkFlere spekulerer på Hareide-comeback17:55PolitikkMoxnes jubler for Frp-exit – håper på flertall mot kraftkabler
Populært