Vil gjøre Norge aldersvennlig:

Eldreministeren vil ha slutt på at eldre plasseres på sidelinjen

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og leder for Pensjonistforbundet Jan Davidsen har et godt samarbeid med "Leve hele livet". Foto: Charlotte Løvaas / ABC Nyheter
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og leder for Pensjonistforbundet Jan Davidsen har et godt samarbeid med "Leve hele livet". Foto: Charlotte Løvaas / ABC Nyheter Foto: Charlotte Løvaas / ABC Nyheter

– Det må bli slutt på at når du er litt over seksti, så er du plassert på sidelinjen, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Eldreministeren vil synliggjøre at eldre mennesker ikke er en ensidig gruppe, men mange ulike mennesker, med ulike erfaringer som fortsatt har mye å bidra med i samfunnet.

– Det er ikke slik at bare fordi du blir eldre skal du ikke være en del av samfunnet eller livet. Mange opplever å bli usynlige, sier Åse Michaelsen (Frp) til ABC Nyheter.

– Den store gruppa av høyt kvalifiserte mennesker, som går ut av arbeidslivet på fredag og er akkurat samme person på mandag, er fortsatt en enorm ressurs. Det er jo ikke som om gardina har gått ned, fortsetter ministeren.

Fakta om eldrereformen:

Reformen Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor det ofte kan svikte i tilbud for eldre i dag.

De fem innsatsområdene i reformen er:

  • Et aldersvennlig Norge
  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider
  • Helsehjelp
  • Sammenheng i tjenestene

Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Det er i statsbudsjettet for neste år foreslått 48 millioner kroner til å støtte kommunene i arbeidet med reformen. Kommuner som omstiller seg og tar i bruk nye løsninger, vil bli prioritert i statligestøtteordninger.

I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått 10 millioner kroner til et nasjonalt program for et aldersvennlig Norge.

Rådet for et aldersvennlig Norge skal være en overbygning til dette programmet.

Kilde: Regjeringen.no

I mai lanserte regjeringen en kvalitetsreform for eldre kalt «Leve hele livet». Et av hovedpunktene i reformen er å skape et aldersvennlig Norge.

Nå lanserer eldreministeren et råd for et aldersvennlig Norge, der flere ulike organisasjoner skal bidra, blant annet Pensjonistforbundet med 255.000 medlemmer.

– Et aldersvennlig Norge er et samfunn der alderen spiller mindre rolle enn det den gjør i dag, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

– Vi har som mål å løfte eldre som ressurs i mye større grad. Vi vil bevisstgjøre folk om det positive ved å være senior, sier Michaelsen.

Frp-politikeren viser til at det stort sett er de negative sakene om eldre som kommer frem, for eksempel når noe ikke fungerer som det skal på sykehjem.

– Det er viktig å få frem, men det er også mye bra der ute, og de fleste bor faktisk hjemme. Det er veldig mange eldre som er ressurssterke og vil bidra i samfunnet, sier Michaelsen.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen presenterer regjeringens helsereform «Leve hele livet» på Gardermoen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen presenterer regjeringens helsereform «Leve hele livet» på Gardermoen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Eldre plassert på sidelinjen

Foruten Pensjonistforbundet skal blant andre KS, Frivillighet Norge, Nova, og Husbanken bidra. Rådet skal også blnant annet ha med seg representanter for næringsliv og teknologi i et partnerskap. Det skal ha et eget sekretariat og en ekstern leder.

Temaer for rådet vil blant annet være hvordan eldre skal bo i fremtiden og hvordan teknologi kan få positiv betydning for hvordan eldre skal leve.

Davidsen håper også rådet skal kunne ta tak i utfordringer knyttet til digitalisering av samfunnet.

– Du har en så stor del av befolkningen som ikke kan bruke disse nye verktøyene, sier han og fortsetter:

– Det ville ikke vært en arbeidsgiver der ute som investerte så mye penger i utstyr, som de ikke sikret at ansatte kunne bruke, men nå digitaliserer man altså samfunnet uten å sikre at innbyggerne kan bruke løsningene.

– Har med holdninger å gjøre

Rådet skal også se på hvordan flere eldre kan stå lengre i jobb, og hvordan de kan bidra i arbeidslivet etter at de har pensjonert seg.

– Det må bli slutt på at når du er litt over seksti, så blir du plassert på sidelinjen. Kanskje blir du ikke tatt med i arbeidslivet på nye viktige oppdateringer på arbeidsplassen, kanskje får du ikke være leder for større prosjekter, eller så blir du ikke sendt på helgekurs for å lære nye ting. Det har med holdninger å gjøre. Det er ikke sånn at verden kun skal dreie seg om de unge og hippe. I stadig flere kommuner bor det faktisk flere over 50 år enn under, sier eldreministeren.

Michaelsen mener mange også kan være tilknyttet arbeidslivet som pensjonist, for eksempel som mentor.

– Du trenger ikke være helt på sidelinja selv om du går ut av arbeidslivet, sier hun.

– Vi ønsker å legge til rette for at de eldres kunnskap kan styrke de yngres kunnskap, sier Davidsen.

I stedet for bare å se på utfordringene, mener han man må se på hvilke muligheter det gir oss at vi nå får et samfunn med økt gjennomsnittsalder.

– Mange eldre vil bidra

Både eldreministeren og pensjonistlederen vektlegger at mange eldre føler seg tilsidesatt i samfunnet, selv om de burde inkluderes på ulike måter.

Davidsen sier inkluderingen kan dreie seg om alt fra å fortsatt få tilbud om mammografi, til ikke å bli «frarøvet» førerkortet bare på grunn av alder.

– De vil så gjerne være med, og det bør de. De burde inkluderes på ulike måter, sier Michaelsen.

Tallene viser at eldre bidrar mye allerede. Den formelle frivilligheten bidrar med 25 milliarder kroner i året, og av dette står de eldre for cirka halvparten.

– Og når man da vet at man kan doble dette tallet frem mot 2030 så begynner man å snakke om store tall, sier eldreministeren.

– I tillegg kommer den uformelle frivilligheten som barnevakt og lignende. Det antar man at også ligger på samme nivå, sier Davidsen.

– De eldste er ikke representert

Pensjonistlederen viser til at gjennomsnittsalderen blant dem som fatter vedtak i kommunestyrene, fylkestinget og på Stortinget ligger mye lavere enn i befolkningen og at de eldste ikke er representert her.

– Derfor går man glipp av den erfaringen som eldre har med seg, ikke minst den forståelsen for hva som er begrensningene i deres liv, som hindrer at alle kan henge med, sier Davidsen.

Det er lovpålagt å ha eldreråd i kommunene. Både Michaelsen og Davidsen ønsker å øke forståelsen for rådenes rolle og styrke deres autoritet.

– Eldrerådene i kommunene er utrolig viktige. Det å få en felles forståelse for at ikke eldrerådene er der som en bremsekloss, men at de er der for å kunne bidra til at kommunene planlegger mer aldersvennlig og fatter kloke vedtak, tror vi er viktig.

Eldreministeren mener at det nasjonale rådet for et aldersvennlig Norge vil virke positivt.

– Dette nasjonale rådet som har kontakt inn mot næringsliv og forskningsmiljø, og som snakker med de lokale eldrerådene, vil bidra til å gjøre eldre mer synlige i samfunnet.

Selv om det nå er flere kommuner som går med overskudd, melder medlemmer i Pensjonistforbundet inn at behovene ikke dekkes der de bor, for eksempel når det gjelder sykehjemsplasser og bemanning, forklarer forbundslederen.

Davidsen ser for seg at de kommunale eldrerådene i samarbeid med det nasjonale rådet, kan dokumentere behovene og komme med forslag til løsninger.

Ministeren viser til at det er kommunene som har ansvaret.

– Det må skje i kommunene, der de eldre bor, sier Michaelsen.

Les også: – Folk tror ikke det er noen fortrinn ved å runde 50 år – men det er mange

– Tida er der nå

Nye reformer og handlingsprogrammer møtes ofte med bekymring for at det blir mange fine ord og lite handling, masse planer, men lite penger til gjennomføring.

Michaelsen mener både timingen og det at rådet er så bredt sammensatt, gjør at det ikke er grunn til bekymring.

– Dette er en ny måte å tenke på. De som skal delta i rådet er mennesker og organisasjoner som brenner for dette, og når vi kobler ulike miljøer får vi frem nye og bedre ideer.

– Tida er der nå. Hadde dette kommet for 6-7 år siden så hadde vi kanskje ikke klart det. Vi ser nå at vi står foran et generasjonsskifte med langt flere ressurssterke eldre, sier hun til ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden