Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet

Johan Sverdrup-feltet sett fra luften.
Johan Sverdrup-feltet sett fra luften. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

De største produsentlandene planlegger å utvinne 50 prosent mer kull, olje og gass i 2030 enn verden har råd til hvis klimamålene skal nås. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I den nye rapporten «Produksjonsgapet» har norske CICERO Senter for klimaforskning, svenske Stockholm Environment Institute (SEI), FNs miljøprogram (UNEP) og flere andre institutter sett på planene til ti av landene i verden som utvinner mest kull, olje og gass.

Analysen viser at disse landene – der Norge er inkludert – planlegger så stor produksjon av fossile brensler at utslippene av klimagasser i 2030 vil ligge 50 prosent høyere enn det som er mulig hvis verden skal nå Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 2 grader over førindustrielt nivå.

Skal oppvarmingen begrenses til 1,5 grader, er planlagt produksjon 120 prosent for høy.

Aktuelt: Full stans i norsk Amazonas-støtte

Ikke bare kull

Det er kull som sprenger budsjettet mest. Det er planlagt utvinning av 150 prosent mer kull i 2030 enn det som er forenlig med en global oppvarming på 2 grader, og 280 prosent mer enn det som er forenlig med 1,5 grader.

Men det produseres også for mye olje og gass:

* Oljeproduksjonen i 2030 ligger an til å bli 16 prosent for høy til å nå 2-gradersmålet og 59 prosent for høy til å nå 1,5-gradersmålet.

* Gassproduksjonen i 2030 ligger an til å bli 14 prosent for høy til å nå 2-gradersmålet og 70 prosent for høy til å nå 1,5-gradersmålet.

Kommentar: Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av

Globalt: Rapport viser verre klimaeffekter enn tidligere beregnet

Krever letestans

Naturvernforbundet mener Norge nå må erkjenne at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel bidrar til å sette verdens og Norges egne klimamål i fare.

– Denne rapporten viser hvor totalt uansvarlig det er at Norge fortsetter med sin olje- og gassproduksjon, som om det ikke eksisterer noen klimakrise, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg i en pressemelding.

Hennes krav er at Norge nå må slutte å lete etter mer olje og gass.

Forsker spår Amazonas snarlige kollaps: – Jeg håper hun tar feil, har hun rett er det jordens undergang

Frykt for «lock in»

CICERO-forsker Bård Lahn er medforfatter av rapporten. Han mener funnene gir grunn til bekymring.

– Større produksjon av fossil energi gjør det vanskeligere å nå klimamålene. På nasjonalt nivå kan det bidra til at investeringer, infrastruktur og kompetanse kanaliseres inn i feil sektor og bidrar til en såkalt lock in-effekt der man låses til et fossilt energisystem, poengterer han.

Lahn påpeker videre at land som Norge har flere virkemidler som kan tas i bruk for å tette gapet.

– Land kan begrense leting etter og utvinning av fossile ressurser. De kan også fase ut subsidier, endre skattesystemer og avstemme framtidige produksjonsplaner til klimamål, sier han.

FN-rapport: Norske vintrer krymper og fisket trues av klimaendringer

Kommentar: For 20 år siden brydde ingen seg, nå tror barn de skal dø

Personvernpolicy