Åpen for alle - alltid

Stortingsvalgsmåling:Rødt halvert etter Moxnes-saken

Daværende leder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen fotografert under Rødt sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren, og før solbrille-saken sprakk.
Daværende leder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen fotografert under Rødt sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren, og før solbrille-saken sprakk. Foto: Torstein Bøe / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hadde det vært stortingsvalg nå, ville Rødt kjempet mot sperregrensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På Opinions partimåling for august, gjort på vegne av Altinget og ABC Nyheter, har Rødt har en tilbakegang på 3,7 prosentpoeng fra målingen i juni, til en oppslutning 4,9 prosent. Endringen er den eneste som er signifikant fra juni-målingen.

For de andre partiene er det mindre endringer. MDG som går frem 1,2 prosentpoeng til 5,0 prosent, Ap som løfter seg 1,4 prosentpoeng til 17,7 prosent og Frp faller 1,5 prosentpoeng til 11,7 prosent.

Made with Flourish

Målingen er den andre denne uken som viser en nær halvering av Rødt, som i dag har åtte representanter i nasjonalforsamlingen.

Opinions stortingsbarometer på vegne av Altinget og ABC Nyheter for august

Partibarometer august 2023 (endring fra juni i prosentpoeng)

Ap: 17,7 prosent (+1,4)

Høyre: 33,0 prosent (+0,9)

Sp: 6,0 prosent (+0,8)

Frp: 11,7 prosent (-1,5)

SV: 8,8 prosent (+0,5)

Rødt: 4,9 prosent (-3,7)

Venstre: 3,1 prosent (-1,4)

MDG: 5,0 prosent (+1,2)

KrF: 3,6 prosent (+0,5)

Andre: 6,1 prosent (+1,3) – størst av disse er INP med 2,7 prosent (+0,3)

Opinions partibarometer for august 2023 er basert på telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg av 1000 personer

68 prosent har avgitt svar om partipreferanse

Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 1. – 7. august

Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» – «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?»

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3,5 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021.

Kilde: Opinion

TV 2s første valgprognose for august faller stortingspartiet lengst til venstre fra 7,2 prosent til 3,8 prosent i oppslutning.

Mye tyder på at «brillegate» gir utslag på målingene.

Mener solbrille-saken peker seg ut

– Når man ser dagsorden og den politiske dekningen ellers, så er det ingenting som tilsier at Rødt skulle vært mindre relevant enn før, så det er liksom solbrille-saken som peker seg ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det sier Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger.

Tuastad tror det spiller inn at Rødt nok har mange velgere med lav lojalitet.

– Det samme så man jo med Senterpartiet: At det skulle ikke så mye til før velgere forsvant fra dem.

Made with Flourish

Vandrer til nabopartiet

Etter super-målingen til Rødt i juni, kommenterte rådgiver i Opinion, Martin Stubban, at flere velgere fra Ap kan ha gått til Rødt i protest mot lakseskatten.

Nå ser det imidlertid ut til at Ap-velgere på vandring straffer Rødt for solbrille-saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ser at det går flere misfornøyde Ap-velgere til SV enn Rødt, sier forsker Tuastad om denne ukens målinger.

Tuastad tror likevel halmstrået til Rødt er at velgere ofte glemmer og tilgir ganske fort.

– Moxnes var god til å bygge organisasjon

Hovedpersonen i sommerens solbrille-sak er imidlertid taus. ABC Nyheter har spurt Bjørnar Moxnes om han føler på et personlige ansvar for at Rødt nå sliter med oppslutningen, men har ikke fått svar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I juli uttalte Rødts konstituerte leder Marie Sneve Martinussen at hun var «sint og skuffet» over Moxnes.

Forsker Tuastad tror ikke det er så fatalt at Rødt har fått en ny partileder.

– De har flere dyktige personer som markedsfører partiet og det har mye mer med generelt inntrykk å gjøre enn med partilederen. Det er jeg ganske sikker på, sier han.

Han legger imidlertid til:

– Noe Moxnes var god til var å bygge en organisasjon.

Made with Flourish

Martinussen: – Under det sterke nivået

– Enkeltmålinger er enkeltmålinger, både når de er gode og når de er dårlige. Den forrige målinga hos ABC/Altinget lå veldig langt over snittet, mens denne ligger litt under det sterke nivået vi har holdt over tid.

Det bekreftes av rådgiver i Opinion, Martin Stubban, som oppsummerer Rødt-målingen for august slik: «Rødt gjorde en veldig sterk juni-måling (8,6 %), men de ligger også under nivået de har vært på tidligere i år, hvor de har blitt målt rundt 6 prosent. Det er naturlig at solbrillesaken og Moxnes avgang har hatt en viss innvirkning».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Rødt-leder Martinussen velger å fokusere på sak i sine kommentarer til august-målingen, og refererer til Rødts forskjellskrisepakke som et forslag hun tror har stor støtte blant folk.

– Nå skal vi jobbe dag og natt for å stanse høyrebølgen og hindre privatiseringsskred og økte forskjeller i Kommune-Norge.

– Men dette er den andre målingen denne uken som viser en nær halvering av Rødts oppslutning fra nivået før solbrille-saken. Valgekspert Svein Erik Tuastad mener sammenhengen er soleklar. Hvordan skal Rødt greie å komme tilbake til nivået før sommeren?

– Svaret ligger i det vi allerede har sendt dere.