Røe Isaksen garanterer sykelønna i halvannet år til

Video: Røe Isaksen garanterer sykelønna i halvannet år til.

Den nye arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen forsikrer at han og Høyre ikke vil røre sykelønnsordningen i denne stortingsperioden, som varer til høsten 2021.

– Kan det hende på din vakt i denne posten at det blir snakk om karensdager for sykelønn, eller gradert sykelønn ut fra hvor syk du er, som Høyre tidligere har gått inn for?

Spørsmålet gikk fra ABC Nyheter til Torbjørn Røe Isaksen (H) umiddelbart etter at han fikk nøkkelen til arbeids- og sosialdepartementet fra Anniken Hauglie fredag ettermiddag.

– Høyre har vært veldig klare på at sykelønna og arbeidstakers manglende egenandel ligger fast i denne perioden. Så det kan ikke hende, nei, svarte han.

Stortingsperioden Røe Isaksen refererer til, utløper som kjent om halvannet år, høsten 2021.

Spørsmålet om den norske sykelønnsordninga er for sjenerøs, kommer jevnlig opp fra høyresiden. I debatten om statsbudsjettet for 2010 gikk Høyre inn for å gradere hvor mye sykelønn man skulle få ut fra alvoret i sykdommen.

Tror han vil prege politikken - litt

– Hva blir forskjellen på arbeidslivs- og sosialpolitikken med en regjering uten Frp?

– Når denne regjeringen også skal styre på Granavolden-plattformen, ligger

hovedlinjene i politikken fast. Det dreier seg om å få enda flere fra utenforskapet over i jobb, få tatt de uærlige og useriøse aktørene i arbeidslivet og det å oppmuntre og heie på ærlig arbeid.

– Men så har selvfølgelig hver statsråd sine prioriteringer, gir sine analyser og sitt politiske syn innenfor det fellesskapet som regjeringspartiene representerer, og det kan nok hende vil prege også mitt arbeid innenfor denne posten, fortsetter den nyslåtte arbeids- og sosialministeren.

H mer bevisst på trepartssamarbeidet nå

Torbjørn Røe Isaksen fortalte under nøkkeloverrekkelsen at da han kom inn i Stortinget, hadde han stor interesse for arbeidslivet og ønsket seg inn i arbeids- og sosialkomiteen.

NY STATSSEKRETÆR: Høyres ordførerkandidat ved kommunevalget i Oslo i fjor, Saida Begum, slår følge med Torbjørn Røe Isaksen inn i Arbeids- og sosialdepartementet som statssekretær. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
NY STATSSEKRETÆR: Høyres ordførerkandidat ved kommunevalget i Oslo i fjor, Saida Begum, slår følge med Torbjørn Røe Isaksen inn i Arbeids- og sosialdepartementet som statssekretær. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Det var det ikke mange i Høyre som var interessert i den gangen, la han til, men forsikret at det har bedret seg betydelig nå.

– Høyre har i dag en mye klarere forståelse for betydningen av trepartssamarbeidet, enn for ti år siden, sa han under pressekonferansen i forbindelse med nøkkeloverrekkelsen.

– Vårt gode trepartssamarbeid som kjennetegner den norske modellen har vært helt avgjørende for at pilene har pekt i rett retning, sa også den avgåtte statsråden Anniken Hauglie til ABC Nyheter torsdag.

Personvernpolicy