Professor: – Demokrati krever for mye av folk

Kongressbygningen i Washington DC. Innvandring og økonomisk ulikhet er ikke hovedårsaken til fremveksten av populisme i vestlige demokratier, skriver professor ved Universitetet i California, Shawn Rosenberg.
Kongressbygningen i Washington DC. Innvandring og økonomisk ulikhet er ikke hovedårsaken til fremveksten av populisme i vestlige demokratier, skriver professor ved Universitetet i California, Shawn Rosenberg. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Vanlige mennesker klarer ikke å forholde seg til ting som maktfordeling, at alle skal være frie og likestilte og det at de selv må finne meningen med og sin plass i livet, mener amerikansk professor.

Professor i politisk psykologi og forfatter Shawn W. Rosenberg ved forskningsuniversitetet UC Irvine i California har studert noe av forskningen fra de siste 60 årene om hvordan mennesker tar beslutninger. Han mener den tegner et nådeløst bilde.

– For det meste så mangler folk evne til abstrakt tenkning, systemforståelse, dømmekraft og kritiske refleksjoner som liberalt demokrati krever av dem, skriver han i en tese han har kalt «Demokratiet som fortærer seg selv», omtalt i Politico.

Forskere har prøvd å bortforklare sine egne funn med miljøfaktorer og mangel på kunnskap, og konkludert med «liberal optimisme» om at dette lar seg fikse dersom borgerne blir bedre informerte, mer motiverte, mindre smålige og mer engasjerte i nærmiljøet, mener han.

– Med ingen eller lite bevis har de foreslått at selv om borgerne ser ut til å være inkompetente, skyldes det omstendighetene. Empiriske forskere innen politikk har skydd vekk fra det store bildet deres forskning tegner, skiver Rosenberg.

Vi er intolerante og inkompetente

En del av problemet er at for å delta i offentlig debatt så forventer demokratiet at mennesker legger vekk sine innebygde forventninger om at det finnes en objektiv referanse for hva som er rett og galt og hva som er moralske og umoralske valg.

I stedet må borgere i et liberalt demokrati – et demokrati med fokus på rettsstat og sterke rettigheter hos individer og minoriteter – ta inn over seg at alle er forskjellige og har egne oppfatninger om hva som er godt og hva som er ekte. Så blir de bedt om bygge broer mellom hverandre for å danne kompromisser.

Sosial forskning antyder at det ikke er slik mennesker tenker, skriver Rosenberg.

De forventer at en nasjon har en særegen etnisitet og kultur, med mennesker som tror på det samme, handler likt, ligner på hverandre, deler samme opphav – enten biologisk eller geografisk. Enkeltmennesker defineres etter spesifikke ting de har gjort eller sagt.

– I et demokrati blir mennesker i realiteten spurt om å samarbeide med disse «inkompetente og onde» menneskene og deres «villedende og umoralske» påstander for å danne en felles forståelse av ting, skriver Rosenberg.

Resultatet er at borgerne i stedet finner sine likesinnede for å finne solidaritet eller for å nedkjempe de som mener noe annet.

Rosenberg snakker om USA og vestlige demokratier generelt i tesen.

Les også: Nixon kan ha reddet Trump

Forstår ikke maktfordelingsprinsippet

Demokratiet krever dessuten at borgerne tar inn over seg maktfordelingsprinsippet, politiske institusjonens rolle og det at makten ikke bare går ovenfra og ned, men også nedenfra og opp (for eksempel valg på lokalt og nasjonalt nivå), og sidelengs (for eksempel domstolene som kan stoppe et politisk vedtak hvis det strider mot konstitusjonen).

Maktfordelingsprinsippet forvirrer borgerne og blir sett på som ineffektivt når de forskjellige institusjonene krangler seg imellom. Staten skal holde sosial orden og ha handlekraft til det felles beste.

– Demokratiske prosesser konfronterer borgerne med politisk kontekst som er vanskelig å sette pris på, skriver Rosenberg.

Forstår ikke oss selv

Demokratiet ønsker også fra sine borgerne om å være frie og uavhengige og «oppdage» seg selv hva de er og hva deres formål i livet er. Ingen skal leie dem i hånden. De skal avvise, i alle fall til en viss grad, konvensjonelle autoriteter og tradisjon. De skal finne egenverdi selv, i stedet for å søke anerkjennelse fra andre.

For amerikanerne gir dette ingen mening og krever det umulige, skriver han.

– Hva de vet og verdsetter baserer seg på autoriteter og tradisjon, som de er ment å avvise. Dessuten lener de seg på andres anerkjennelse om hva som er rett og godt. De har ingen andre ressurser å trekke på når de tar avgjørelser, skriver Rosenberg.

Derfor, overlatt til å bedømme selv, avviser de eliten og finner alternativer, som tenåringer som gjør opprør mot sine foreldre, mens deres følelse av identitet, egenverdi og selvtillit blir redusert.

Han påpeker at demokratier har også flere ganger tidligere opplevd finanskriser, ulikhet og perioder med storskala innvandring, uten at det har truet demokratiet i seg selv.

Men fram til nå har det vært en såkalt kulturell «elite» som har styrt informasjonsflommen i vestlige demokratier. Imidlertid, både Internett, datamaskiner og smarttelefoner har tillatt flere å lansere sine synspunkter og få folk til å følge dem, på lik linje med professorer og erfarne journalister fra de største avisene. Dessuten har kulturen endret seg både i skoler og arbeidsplasser, fra hierarki til forhandlinger mellom likemenn.

Dermed har autoriteten til eksperter, ledere, foreldre og andre «som har peiling» og som kan styre samfunnsdebatten, blitt underminert, og gjort folk forvirret.

Der kommer populismen, særlig høyrepopulismen inn.

Redningen: Høyrepopulismen

– Den tilbyr de fremmedgjorte og skremte demokratiske sjelene et alternativt syn som er lett å forstå, logisk moralsk sett, og personlig tilfredsstillende. Individer blir ikke overlatt til den umulige oppgaven om å forstå ting og bedømme selv, men får autoritativ veiledning. Det uforståelige komplekse maktfordelingsprinsippet, rettferdige reguleringer og representasjon, erstattes av hierarkisk struktur og administrativ kontroll. Makten flyter fra toppen, som representerer nasjonale interesser. Høyrepopulismen gir også klare definisjoner av oss, folket og nasjonen – og hvem som ikke er «oss», skriver Rosenberg.

Det er en del av grunnen til at populister, spesielt fra høyresiden, er i fremmarsj i store deler av verden mener han. Han viser til en analyse i The Guardian at populismens andel av stemmene har økt fra 4 prosent i 1998 til over 25 prosent i 2018 i Europa.

Fortærer seg selv

Rosenberg la fram sin tese på et møte arrangert av Den internasjonale foreningen for politisk psykologi i Lisboa, omtalt kort av forfatter og journalist Rick Sherman, i en kronikk i Politico.

Tesen fikk publikum i salen til å reagere. Hans påstand var nemlig at demokratiet er i ferd med å fortære seg selv og at han ikke øyner mye håp for at den vil overleve de neste tiårene i dagens form.

– Dette vil kreve det å skape borgere som har kognitive og emosjonelle egenskaper demokratiet krever. Dette vil innebære et massivt utdanningsprogram som tar inn over seg den dramatiske fiaskoen i tidligere forsøk. Kanskje slik vil demokratisk styring overleve.

Norsk statsviter: – Spekulasjoner

Sveinung Arnesen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, har kastet et kjapt blikk artikkelen til Rosenberg.

– Med det forbeholdet vil jeg si at basert på dette vurderer jeg Rosenbergs påstander om at menneskearten ikke er skapt for å kunne leve med et demokratisk styresett og at vi er på vei mot demokratiets undergang som spekulasjoner med mangelfullt empirisk grunnlag, skriver han i en e-post til ABC Nyheter:

– Det som er riktig er at demokratiet har lavere oppslutning blant folk som opplever at deres stemme ikke blir hørt, og at politikken går i feil retning av deres preferanser. De ønsker gjerne endringer i måten beslutninger tas på (for eksempel mer bruk av folkeavstemninger), men fortsatt er demokratiet det systemet som har høyest legitimitet blant folk og som er høyest ønsket, også blant folk som lever i ikke-demokratiske land.

– Overdrevent pessimistisk

Valgforsker Svein Tore Marthinsen sier til ABC Nyheter at påstandene er sterke, men at de faller sammen med flere andre røster som fremfører lignende dystre spådommen.

– Ytringene er interessante, men etter mitt skjønn overdrevent pessimistiske. Han baserer teorien på noen enkeltelementer han mener viser negativ utvikling, men å trekke så dramatiske slutninger over hele demokratiets framtid er nok en feilslutning, sier han.

– Deler du hans forutsigelser om demokratiets fremtid?

– Nei, overhodet ikke. Han er en demokrati-pessimist. Jeg er en demokrati-optimist. Det finnes mange utfordringer for demokratiet og sentrale verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, rettssikkerhet og frie valg kan ikke tas for gitt noe sted. Og mange steder i verden er disse sentrale verdiene dessverre lite eksisterende eller under press, sier han.

– Demokrati er ikke perfekt

Marthinsen tror de fleste mennesker, over tid, vil se at det ikke finnes noen gode alternativer til demokrati.

– Demokrati er ikke perfekt, men det er det beste vi har. Der Rosenberg ser problemer med nett og sosiale medier, ser jeg på bruken av dem mer som en sterk utvidelse av demokratiet som ikke minst styrker ytringsfriheten og muligheten for å påvirke, sier han.

Valgforskeren ser imidlertid at man i Norge har utfordringer når det gjelder hvordan man snakker sammen, spesielt på nettet.

–En liten andel ødelegger for mye for de mange. Her har vi en jobb å gjøre.

Tilliten til vårt politiske system er imidlertid god sammenlignet med de fleste andre land, rettssystemet fungerer i hovedsak bra, oppslutningen om valgene er bra og folk er stort sett fornøyd med samfunnet de bor i. Demokratiet i Norge står meget sterkt, sier Marthinsen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:44 Nigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41 Michael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22 Frankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18 Tory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11 Svensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02 Utenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59 Labour-topp: – Nedslående resultat23:50 Valgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37 Sturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34 Sjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29 Britisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken23:22 Storbritannia-ekspert om valgdagsmåling: – Katastrofevalg for Labour23:17 Solskjærs stjerneskudd herjet med AZ Alkmaar23:11 Tre Babcock-fly tilbake i tjeneste22:37 Fretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11 Ekspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55 Ajer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38 Trolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16 Tre Babcock-fly er reparert21:03 Bloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56 RBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53 Nav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37 New Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32 Briter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23 Fotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08 Person funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04 Drapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46 Setesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17 EU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00 Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55 Mann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19 Kritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07 Menneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55 16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52 Deila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36 Trump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35 VG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31 Trump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29 To personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13 PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41 Chile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35 Profilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34 12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30 Hauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58 90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58 Aviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36 Abelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35 Politiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52 Moxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28 Riksrettsdebatten i Washington er i gang14:10 Det er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09 Trump ber Thunberg slappe av14:06 Haaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06 Mattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23 Det politiske kaoset i Israel fortsetter12:09 Italiensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08 Ansettelsesstopp hos Nordea11:43 Nordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39 Slutt for Drammen travbane etter 64 år11:29 Presidentvalg til store protester i Algerie11:28 Seks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03 To politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02 Valget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44 Hergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43 Seier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43 Flyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19 To siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16 Trygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09 Drapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01 Flere skadd i brann på russisk hangarskip09:59 Sjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46 Syklist påkjørt i Stavanger09:29 Granskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26 To menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00 – Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33 Norske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05 USA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06 Fiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57 Verdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55 Zlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34 Solbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30 Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00 Cubanere tar hesten i arbeid igjen06:00 Venstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56 Feilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52 Dette skjer i dag05:45 EU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31 Dette skjedde i natt05:19 Levninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01 USA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00 Motstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59 20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22 To bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41 NHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21 Colombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21 Vulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02 New Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36 De konservatives forsprang til Labour krymper
Siste nytt
00:44VerdenNigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41VerdenMichael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22VerdenFrankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18VerdenTory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11VerdenSvensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02VerdenUtenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59VerdenLabour-topp: – Nedslående resultat23:50VerdenValgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39VerdenLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37VerdenSturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34SportSjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29VerdenBritisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken23:22VerdenStorbritannia-ekspert om valgdagsmåling: – Katastrofevalg for Labour23:17SportSolskjærs stjerneskudd herjet med AZ Alkmaar23:11NorgeTre Babcock-fly tilbake i tjeneste22:37NorgeFretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28NorgeLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11SportEkspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55SportAjer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38NorgeTrolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16NorgeTre Babcock-fly er reparert21:03PengerBloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56SportRBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53PengerNav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37VerdenNew Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32PolitikkBriter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23NorgeFotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08NorgePerson funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46NorgeSetesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17NorgeEU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00NorgeAsylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55VerdenMann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19PengerKritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07NorgeMenneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55Norge16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52SportDeila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36PengerTrump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35SportVG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31PengerTrump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29VerdenTo personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13NorgePST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41VerdenChile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35NorgeProfilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34Kultur12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30PengerHauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58Norge90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58SportAviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36NorgeAbelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35NorgePolitiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52PolitikkMoxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28PolitikkRiksrettsdebatten i Washington er i gang14:10PengerDet er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09VerdenTrump ber Thunberg slappe av14:06SportHaaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06NorgeMattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23PolitikkDet politiske kaoset i Israel fortsetter12:09PolitikkItaliensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08PengerAnsettelsesstopp hos Nordea11:43SportNordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39SportSlutt for Drammen travbane etter 64 år11:29PolitikkPresidentvalg til store protester i Algerie11:28VerdenSeks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03NorgeTo politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02PolitikkValget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44SportHergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43SportSeier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43NorgeFlyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19NorgeTo siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16Helse og livsstilTrygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01VerdenFlere skadd i brann på russisk hangarskip09:59NorgeSjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46NorgeSyklist påkjørt i Stavanger09:29NorgeGranskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26NorgeTo menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00Helse og livsstil– Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33Helse og livsstilNorske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05NorgeUSA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06MotorFiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57VerdenVerdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55SportZlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34SportSolbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30NorgeVideregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00PengerCubanere tar hesten i arbeid igjen06:00PolitikkVenstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56PolitikkFeilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52NorgeDette skjer i dag05:45PolitikkEU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenLevninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01VerdenUSA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00PolitikkMotstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59Kultur20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22NorgeTo bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41NorgeNHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21VerdenColombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21VerdenVulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02VerdenNew Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36PolitikkDe konservatives forsprang til Labour krymper
Populært