Meny

– Bistandsorganisasjoner er blitt milliard-firmaer betalt av stater for å utføre politikk i andre land

<p>BISTANDSORGANISASJONER: – Vi snakker om store, internasjonale humanitære aktører som finansieres av ulike stater for å gjennomføre politikk.store, sier Terje Tvedt.</p>
BISTANDSORGANISASJONER: – Vi snakker om store, internasjonale humanitære aktører som finansieres av ulike stater for å gjennomføre politikk.store, sier Terje Tvedt. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Tenker du på Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen og andre humanitære organisasjoner som folkelige? De kan like gjerne være redskaper for USAs og Norges politikk for andre land.

Brannfakkelen kommer fra historiker Terje Tvedt, som i 2017 ga ut sin meget omdiskuterte bok «Det internasjonale gjennombruddet», som har møtt alt fra begeistring til voldsom kritikk.

– Det er et forsøk på å beskrive hvordan framveksten av de store humanitære organisasjoner må forstås, og at disse er systematisk og nærmest prinsipielt har blitt tilhengere av humanitær intervensjon, sa Tvedt da han sist søndag igjen stilte opp på et debattmøte.

Denne gangen skjedde det i regi av medieselskapet Mot Dag, som står bak nettstedet steigan.no.

At de fem største bistandsorgansisasjonene i Norge har mottatt 40 milliarder kroner fra UD siden 2000, er ifølge ham viktig å vite.

Historikeren og forfatteren ramset opp:

Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp og Røde Kors har fått ca 10 milliarder hver, Norsk Folkehjelp under 7 men har til gjengjeld fått nye av den amerikanske regjeringen. Redd Barna har fått rundt 4 milliarder.

Dette sa Tvedt da boka kom: – Radikale endringer har skjedd i Norge

– Statsfinansiert for å utføre politikk

– Det er snakk om store bedrifter, mer enn frivillige organisasjoner man gjerne tenker på dem som, fortsatte han.

Han trekker fram at for eksempel Flyktningehjelpen har 14.000 ansatte over hele verden og et årlig budsjett på ca. 4 milliarder kroner.

– Vi snakker ikke om tradisjonelle frivillige organisasjoner, men store, internasjonale humanitære aktører som finansieres av ulike stater for å gjennomføre politikk. De er altså ikke resultat av norsk frivillighet, men av statlige bevilgninger, sa Tvedt.

Han presiserer at organisasjonene har massevis av aktivitet organisert av frivillige i Norge. Men at utenlandsaktiviteten er noe annet.

Frivillige organisasjoners nettverk RORG har samlet mye av debatten om Tvedts bok.

I 2007 ga Tvedt Røde Kors på pukkelen for deres feilslåtte lastebil-prosjekt

– Bidro til å svekke progressive bevegelser

TRYGVE LIE: Mannen som ble FNs første generalsekretær (1946-1953) og ifølge Terje Tvedt slapp amerikansk etterretning inn der, ble første led for Norsk Utviklingshjelp.Her fotografert på sitt kontor i forbindelse med en repotasje i bladet Aktuell. Foto: Ivar Aaserud / NTB scanpix
TRYGVE LIE: Mannen som ble FNs første generalsekretær (1946-1953) og ifølge Terje Tvedt slapp amerikansk etterretning inn der, ble første led for Norsk Utviklingshjelp.Her fotografert på sitt kontor i forbindelse med en repotasje i bladet Aktuell. Foto: Ivar Aaserud / NTB scanpix

– Utenlandsbistand ble opprettet i USA, som under president Truman startet USAID. Samtidig var det klart at amerikanerne hadde ganske tydelige politiske interesser mot Sovjet. Og i sin satsing i Kinas randsone, sa Tvedt, som siterte den kjente KrF-politikeren Jacob Aano:

– Selv han sa i Stortinget at utviklingshjelp bare er forsvarspolitikk med andre midler.

– Trygve Lie, USAs mann i FN, som slapp amerikansk etterretning inn i FN-bygningen, var første styreformann i Norsk Utviklingshjelp. Alle var klar over at bistand ikke var ren filantropi. Det var politikk, fortsatte han.

Ifølge Tvedt fant amerikanerne så ut i 1963-1964 at vi må satse på NGOer, private organisasjoner. Dette starter i alle OECD-land omtrent på samme tid. I Norge startet man i 1963 med sju organisasjoner.

– Begrunnelsen var å etablere større støtte i befolkningene for bistand, men etter hvert opprette alternativ til folkelig organiserte reformbevegelser i forskjellige land. I Bangladesh ble de klassiske bondebevegelsene som arbeidet for jordreform svekket. Deres ledere gikk til mye bedre betalte jobber i disse nye NGOene. Veksten i sivile organisasjoner bidro i mange land til å svekke progressive, revolusjonære eller jordbevegelser i mange 3. verdensland.

Les også: Venezuela sender bistand til Cuba

– Løp inn til ministeren i kortbukser

Under det hele har det ligget en tanke om at uhjelp har altruisme som grunnlag og politikkfeltet er idealistisk. Det tar Tvedt et oppgjør med.

– Bistand er i seg selv en form for intervensjon på godt og vondt, sier Tvedt og forteller om da han jobbet for FN i Sør-Sudan:

– Jeg syntes det var underlig med Kirkens Nødhjelp-medarbeidere uten spesiell kunnskap om Sør-Sudan, som kom løpende inn på ministerens kontor i kortbukser og skulle belære dem. En forestilling om at de besatt en slags innsikt, forståelse av landet, som de som styrte ikke besatt.

Les også: 2019 kan bli det store reform-året i norsk bistand

Norske penger bidro til å dele et land

ERITREA MOT ETIOPIA: Også etter delingen av Etiopia har det vært stridigheter med Eritrea. Her passerer en bonde etiopiske styrker ved Adigrat 12. juni 1998, under grensekrigen mellom de to landene. Foto: Alexander Joe / AFP/NTB scanpix
ERITREA MOT ETIOPIA: Også etter delingen av Etiopia har det vært stridigheter med Eritrea. Her passerer en bonde etiopiske styrker ved Adigrat 12. juni 1998, under grensekrigen mellom de to landene. Foto: Alexander Joe / AFP/NTB scanpix

Når det gjelder intervensjon i andre land, trekker Tvedt fram eksempelet med konflikten Etiopia-Eritrea.

– Omveltningene skyldtes ikke minst svært vellykket bistand organisert og initiert av Kirkens Nødhjelp fra Khartoum. Man drev grensekryssende virksomhet fra Sudan med direkte og indirekte støtte til frigjøringskrigen Eritrea førte mot Etiopia, og opprøret Zenawi førte mot Mengistu. Dette ble, også med støtte av USA, en av de største nødhjelpsoperasjonene i verdenshistorien, sier Tvedt.

Han minner om at Norge i FN var en av de som var hardest mot at Eritrea skulle skilles ut fra Etiopia.

– Men så bidro man med statlige midler til at det største landet på Afrikas Horns ble delt i to. En tidlig humanitær intervensjon.

Les også: USA gir store summer i bistand til Mellom-Amerika

Fikk delt et nytt afrikansk land i to

Terje Tvedt trakk også fram Sudan, der Kirkens Nødhjelp siden 1972 drev med humanitær hjelp i samarbeid med regjeringen i Khartoum. Så involverte også Norsk Folkehjelp seg i Sudan.

– Norsk Folkehjelp støttet helt systematisk støtte til SPLA-gerilaen i et land Norge hadde anerkjent. Norge støttet i lang periode to parter i en krig som aldri tok slutt. 2 millioner mennesker døde.

SØR-SUDAN: Norsk Folkehjelp ga bistand betalt av USA og Norge til SPLA-geriljaen som endte med å få løsrevet Sør-Sudan fra Sudan. Deretter brukte de gamle gerilja-kameratene sin makt i Sør-Sudan til å drive borgerkrig mot hverandre. Her står en gutt utenfor sitt stakkarslige hjem 9. desember 2018, i et FN-beskyttet område utenfor Bentiu. Foto: Sam Mednick / AP/NTB scanpix
SØR-SUDAN: Norsk Folkehjelp ga bistand betalt av USA og Norge til SPLA-geriljaen som endte med å få løsrevet Sør-Sudan fra Sudan. Deretter brukte de gamle gerilja-kameratene sin makt i Sør-Sudan til å drive borgerkrig mot hverandre. Her står en gutt utenfor sitt stakkarslige hjem 9. desember 2018, i et FN-beskyttet område utenfor Bentiu. Foto: Sam Mednick / AP/NTB scanpix

Han understreker at Folkehjelpa fikk mye penger fra USA.

– Humanitær intervensjon gjorde at Norge ved hjelp av bistandsbudsjettet fikk delt et nytt afrikansk land i to. Samtidig som man beskrev det som en nøytral hjelp til de fattigste av de fattigste.

Les også: Syria: – Kvinner seksuelt utnyttet mot bistand

Hvordan kunne det skje?

På 1990-tallet erklærte så Jan Egeland (som nå er generalsekretær i Flyktningehjelpen) og Ap-regjeringen at Norge skulle bli en humanitær stormakt. – Vi besatt en kunnskap andre ikke hadde, fordi vi hadde de frivillige organisasjonene og forskningsmiljøene.

– Det som skjedde i 2011 med Libya, var at de humanitære organisasjonene i Norge ikke bare sluttet opp om, men argumenterte sterkest for krigen, utbryter historikeren.

Han spør hvordan vi endte opp med at humanitære organisasjoner av alle, har blitt så aktive i å argumentere for at humanitær intervensjon er rett.

– Man har utviklet en ideologi om at man faktisk besitter en innsikt som gjør det naturlig at andre bestemme hvordan andre land skal utvikles, om det så er med militære virkemidler eller økonomiske, eller med humanitære virkemidler som kan konverteres til militære virkemidler, er hans svar.

Norsk Folkehjelp: Uenig i beskrivelsen

Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin, som nettopp har kommet tilbake fra det kriserammede og urolige Sør-Sudan, har gjort seg opp sine tanker om Terje Tveds framstilling av bistandsorganisasjonene.

– Terje Tvedts kritikk av bistandsorganisasjoner som «store virksomheter betalt av statlige milliarder» er velkjent, men vi er stadig like uenig i hans analyse. Norsk Folkehjelps bistand foregår i all hovedsak i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner som representerer grupper med liten makt og innflytelse i samfunnet, skriver hun i en kommentar til ABC Nyheter.

– Advarte mot å bombe i Libya

MOT TVEDT: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, avviser at organisasjonen ville ha militær intervensjon i Libya. – Vi advarte mot bombing, sier hun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
MOT TVEDT: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, avviser at organisasjonen ville ha militær intervensjon i Libya. – Vi advarte mot bombing, sier hun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Folkehjelpas støtte går ut på å styrke disse organisasjonene og gjøre dem bedre i stand til å fremme deres egen agenda. Som humanitær aktør er Norsk Folkehjelp tilsluttet Charter for Change og jobber for at en større andel av humanitær bistand skal gå til lokale organisasjoner, igjen for at innsatsen skal foregå på lokalbefolkningens premisser, opplyser Westhrin.

– Vi argumenterte ikke for militær intervensjon i Libya. Tvert imot, vi advarte mot at bombingen av våpenlagre i dette svært ustabile landet kunne føre til at libyske våpen ble spredd til konflikter i andre land, slår Westhrin fast.
– Vi har lang erfaring med eksplosivrydding og sikring av ammunisjonslagre, og tilbød oss å bidra med dette, samt beskyttelse av sivile. Vi fikk ikke muligheten til det, sier hun.

– Riktig å støtte de sivile

Hun slår fast at Norsk Folkehjelp er stolte av arbeidet de gjør i Sør-Sudan, både innen humanitær hjelp, langsiktig utviklingssamarbeid og støtte til sivilsamfunnet.

– Det er enormt viktig i situasjonen landet er i, med enorme humanitære behov og en skjør fredsprosess . Vi mener også avgjørelsen som ble tatt i Norsk Folkehjelp om å bidra med nødhjelp til de sivile som var fanget i borgerkrigen i sørlige Sudan, var riktig. Khartoum-regimet brukte sult aktivt som våpen mot sivilbefolkningen i sør, skriver hun.

Tvedt på sin side og andre kilder ABC Nyheter har vært i kontakt med, hevder at det var vel kjent at Folkehjelpa også smuglet inn våpen til opprørerne.

Det avviser Westhrin:

– Dette er rykter som kommer igjen og igjen med ujevne mellomrom. Vi har hele tiden vært tydelige på at dette ikke er forenelig med måten Norsk folkehjelp jobber, sier hun og fortsetter:

– Vi har også flere ganger undersøkt disse ryktene, men ikke funnet noe som bekrefter at dette har skjedd. Norsk Folkehjelp er en humanitær organisasjon. Vi har reddet titusener av liv i Sør-Sudan gjennom transport av mat og medisinsk hjelp. Vi driver ikke med våpentransport.

Les også: – EU trenerer avtale om å få 21 milliarder kroner i bistand fra Norge

– Tvedts ønske ville sultet ut flere

Westhrin forteller at organisasjonen valgte å stå utenfor den FN-ledede Operation Lifeline Sudan (OLS), og dermed ble en av få organisasjoner som kunne dele ut mat og medisiner i sør uten å spørre regimet i Khartoum om lov.

– For å nå frem til disse menneskene samarbeidet Norsk Folkehjelp med den humanitære grenen av den sørsudanske frigjøringsbevegelsen. Gjennom dette samarbeidet bidro vi til å redde mange mennesker som ikke ville overlevd uten vår innsats, skriver generalsekretæren.

Hun påpeker at det som tok livet av de fleste ikke var krigshandlinger, men sult. – Dersom Norsk Folkehjelp ikke hadde nådd fram med støtte til sivilbefolkningen i sør, ville mange flere ha mistet livet.

Terje Tvedt synes å mene at det hadde vært bedre om man hadde latt sørsudanerne være fullstendig prisgitt et regime som brukte sult som våpen i sitt forsøk på å utslette frigjøringsbevegelsen. Det er vanskelig å forstå, skriver Henriette Westhrin.

ABC Nyheter har bedt også Kirkens Nødhjelp om kommentar. De har ikke vært i stand til å svare denne uka.

Se hele Terje Tvedts foredrag hos Mot Dag

Her kan du se Terje Tvedt møte tre av sine kritikere til debatt 11. desember 2018 i regi av forlaget Dreyer

Artikkelen er oppdatert med kommentar om våpenhjelp

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:50 MDG med kjempesmell i ny kommunevalgmåling18:46 Emery før storoppgjør mot Liverpool: – Vi vil aldri møte dem18:16 – Regjeringen misbruker EØS til å presse kommunene18:02 Foodora-syklister går ut i streik17:25 Minneseremoni for isbre: Derfor forsvant den17:15 Fare for jordskred på Vestlandet – gult farevarsel sendt ut16:58 Wikheim får tidligere Start-spiller som ny trener16:39 Bombeeksperter rykket ut til svensk politistasjon16:33 Mann varetektsfengslet etter voldshendelse i Kristiansand16:21 Intervjuobjektene fra Arendalsuka var ledere, toppolitikere og kommunikasjonsrådgivere16:05 Krystallklar garanti fra MDG: – Høyresiden er uaktuelt15:48 Sudans Bashir i retten for korrupsjon15:22 Solbakkens stjernespiss ute av spill lenge15:21 Krekars meddømte må likevel sitte i varetekt15:20 Open Arms får legge til kai på Mallorca14:51 Britisk statsråd vil umiddelbart stanse fri flyt av EU-borgere14:36 – Grunnlaget for torsken har kollapset14:24 Rykter om hemmelig USA-kanal til Maduro-regimet14:17 Bombe mot politifolk i Nord-Irland13:59 Brasils president med nytt angrep på Norge13:59 Inflasjonen synker i eurosonen13:53 Ny teori: Forsker mener mørk materie kan ha blitt til i øyeblikket etter Big Bang13:41 Kutter fastrente på lån med lang binding13:29 Kinesiske fly brukte japanske skip som «blink»13:04 Manshaus godtar psykiatrisk undersøkelse – nekter flere avhør12:55 Fem drept på psykiatrisk sykehus i Romania12:36 Prinsessen på plass på ny skole12:35 Flaggstang falt over en person ved politistasjon12:02 Tog fra Oslo til Stockholm på under tre timer: – Et politisk kinderegg11:55 Ny skolestreik for klimaet 30. august11:54 Tyrkisk militærkolonne angrepet i Syria11:50 Hurtigruten bygger om skip til hybrider11:09 Høyre vil tvinge Frp tilbake til forhandlingsbordet10:58 Bergenser dømt til 16 års fengsel i nettovergrepssak10:57 Coutinho klar for Bayern10:30 Iran advarer USA mot å ta arrest i oljetanker10:29 Casper Ruud fortsatt nummer 54 i verden10:05 Markert fall i antall lønnstakere til sjøs10:05 Dinamo Zagreb slipper lettere unna enn RBK09:56 Trump om Grønland-kjøp: – En stor eiendomshandel09:55 Bjørn påkjørt av tog i Trøndelag09:41 «Dyne-Larsen» er død09:23 Mennene i flertall ved høstens valg09:17 Pochettino: – Stor tabbe å lukke overgangsvinduet tidlig09:17 Tyrkia avsetter kurdiske ordførere08:15 Elyounoussi blir ikke skremt av Celtic08:14 Prins Andrew avviser overgrepsanklager08:08 Flyselskapet Norwegian selger alle sine aksjer i Bank Norwegian07:26 Kjetil Borch: – Har ingenting å forsvare i ro-VM07:17 Skogbrann på Gran Canaria ute av kontroll – 8.000 evakuerte07:15 Tallet på forhåndsstemmer doblet siden forrige valg07:01 Tuchel: – Vi må få en erstatter for Neymar06:50 Religionsprofessor etterlyser moskékunnskap i Norge06:30 Trump advarer Kina mot voldsbruk i Hongkong06:30 Krever billigere og flere nattog06:25 Diskusjonen bom stille rundt Frps skisse06:24 Dette skjer i dag05:30 Vil endre reglene for å ta førerkort05:29 Dette skjedde i natt05:26 Privat 46-årsfeiring for kronprinsesse Mette-Marit05:08 Hoppet fra 2. etasje etter brann i skotørker i Langhus04:30 Samboerdrapssak starter i tingretten i Haugesund04:11 30 migranter pågrepet i Slovakia04:01 Norges idrettshøgskole vil forebygge drukning med trening ute03:45 Antall flyktninger i verden det høyeste siden annen verdenskrig03:43 Medvedev vant over Goffin i Cincinnati Masters03:35 Valgomater kan avgjøre valget for mange03:05 Iransk oljetanker har forlatt Gibraltar02:49 Danmarks statsminister forventer Trump-besøk02:30 Intenst regnvær langs svenskegrensa02:23 Thunbergs seiltur får klimakritikk01:48 Økende antall voldshendelser meldt i Bergens skoler siste år01:11 95 døde da tankbil eksploderte i Tanzania00:47 Diskrimineringsombud anbefaler politikerkurs mot muslimfiendtlighet00:10 Trump sier USA har gode diskusjoner med Taliban00:02 PSG-smell mot Rennes i Ligue 123:55 Ny remis for Carlsen i USA23:35 Assads styrker inntar viktig by i nord23:30 Ingebrigtsen tapte nordisk trenerduell23:30 Jordan protesterer mot israelske overtramp i Jerusalem22:59 Sørloth scoret igjen i Tyrkia22:46 Femstjernersbevegelsen: Salvini ikke lenger troverdig22:44 Hovland på delt 11.-plass i Columbus, nærmer seg PGA-touren22:40 Ropstad vil ikke si om KrF stiller seg bak bompengeskissen22:34 Svak Ap-måling i Trondheim – mister hvert tredje mandat22:27 Zekhnini snytt for matchvinnerstatus22:09 Viking flere hakk bedre enn nedrykkstruede Strømsgodset22:01 Durasovic tapte challengerfinalen i Slovenia21:58 Over 4.000 evakuert fra ny brann på Gran Canaria21:51 Storseier for Viking21:50 Donald Trump vurderer å oppføre aktivister fra ytre venstre på terrror-liste21:44 Kirkevold påførte Midtjylland poengtap21:33 Stille protest avløst av høylytt skuffelse for Union-fansen21:18 16-åring skal ha drept familie på fem i Russland20:52 Balotelli vender hjem20:51 Start klatret til opprykksplass i 1. divisjon20:40 KrFs landsstyre innkalt til telefonmøte20:35 Denne kjempepingvinen var like høy som et menneske20:31 Effektive Molde tilbake på tabelltopp20:29 Ndidi rettet opp kjempebrøler og ga Leicester poeng mot Chelsea
Siste nytt
18:50NorgeMDG med kjempesmell i ny kommunevalgmåling18:46SportEmery før storoppgjør mot Liverpool: – Vi vil aldri møte dem18:16Politikk– Regjeringen misbruker EØS til å presse kommunene18:02PengerFoodora-syklister går ut i streik17:25VerdenMinneseremoni for isbre: Derfor forsvant den17:15NorgeFare for jordskred på Vestlandet – gult farevarsel sendt ut16:58SportWikheim får tidligere Start-spiller som ny trener16:39VerdenBombeeksperter rykket ut til svensk politistasjon16:33NorgeMann varetektsfengslet etter voldshendelse i Kristiansand16:21PolitikkIntervjuobjektene fra Arendalsuka var ledere, toppolitikere og kommunikasjonsrådgivere16:05PolitikkKrystallklar garanti fra MDG: – Høyresiden er uaktuelt15:48VerdenSudans Bashir i retten for korrupsjon15:22SportSolbakkens stjernespiss ute av spill lenge15:21NorgeKrekars meddømte må likevel sitte i varetekt15:20VerdenOpen Arms får legge til kai på Mallorca14:51PolitikkBritisk statsråd vil umiddelbart stanse fri flyt av EU-borgere14:36Helse og livsstil– Grunnlaget for torsken har kollapset14:24VerdenRykter om hemmelig USA-kanal til Maduro-regimet14:17VerdenBombe mot politifolk i Nord-Irland13:59VerdenBrasils president med nytt angrep på Norge13:59PengerInflasjonen synker i eurosonen13:53VerdenNy teori: Forsker mener mørk materie kan ha blitt til i øyeblikket etter Big Bang13:41PengerKutter fastrente på lån med lang binding13:29VerdenKinesiske fly brukte japanske skip som «blink»13:04NorgeManshaus godtar psykiatrisk undersøkelse – nekter flere avhør12:55VerdenFem drept på psykiatrisk sykehus i Romania12:36KulturPrinsessen på plass på ny skole12:35NorgeFlaggstang falt over en person ved politistasjon12:02ReiseTog fra Oslo til Stockholm på under tre timer: – Et politisk kinderegg11:55NorgeNy skolestreik for klimaet 30. august11:54VerdenTyrkisk militærkolonne angrepet i Syria11:50ReiseHurtigruten bygger om skip til hybrider11:09PolitikkHøyre vil tvinge Frp tilbake til forhandlingsbordet10:58NorgeBergenser dømt til 16 års fengsel i nettovergrepssak10:57SportCoutinho klar for Bayern10:30VerdenIran advarer USA mot å ta arrest i oljetanker10:29SportCasper Ruud fortsatt nummer 54 i verden10:05PengerMarkert fall i antall lønnstakere til sjøs10:05SportDinamo Zagreb slipper lettere unna enn RBK09:56VerdenTrump om Grønland-kjøp: – En stor eiendomshandel09:55NorgeBjørn påkjørt av tog i Trøndelag09:41Penger«Dyne-Larsen» er død09:23PolitikkMennene i flertall ved høstens valg09:17SportPochettino: – Stor tabbe å lukke overgangsvinduet tidlig09:17VerdenTyrkia avsetter kurdiske ordførere08:15SportElyounoussi blir ikke skremt av Celtic08:14VerdenPrins Andrew avviser overgrepsanklager08:08PengerFlyselskapet Norwegian selger alle sine aksjer i Bank Norwegian07:26SportKjetil Borch: – Har ingenting å forsvare i ro-VM07:17VerdenSkogbrann på Gran Canaria ute av kontroll – 8.000 evakuerte07:15NorgeTallet på forhåndsstemmer doblet siden forrige valg07:01SportTuchel: – Vi må få en erstatter for Neymar06:50NorgeReligionsprofessor etterlyser moskékunnskap i Norge06:30PengerTrump advarer Kina mot voldsbruk i Hongkong06:30PolitikkKrever billigere og flere nattog06:25PolitikkDiskusjonen bom stille rundt Frps skisse06:24NorgeDette skjer i dag05:30MotorVil endre reglene for å ta førerkort05:29NorgeDette skjedde i natt05:26KulturPrivat 46-årsfeiring for kronprinsesse Mette-Marit05:08NorgeHoppet fra 2. etasje etter brann i skotørker i Langhus04:30NorgeSamboerdrapssak starter i tingretten i Haugesund04:11Verden30 migranter pågrepet i Slovakia04:01NorgeNorges idrettshøgskole vil forebygge drukning med trening ute03:45VerdenAntall flyktninger i verden det høyeste siden annen verdenskrig03:43SportMedvedev vant over Goffin i Cincinnati Masters03:35PolitikkValgomater kan avgjøre valget for mange03:05VerdenIransk oljetanker har forlatt Gibraltar02:49VerdenDanmarks statsminister forventer Trump-besøk02:30VerdenIntenst regnvær langs svenskegrensa02:23VerdenThunbergs seiltur får klimakritikk01:48NorgeØkende antall voldshendelser meldt i Bergens skoler siste år01:11Verden95 døde da tankbil eksploderte i Tanzania00:47NorgeDiskrimineringsombud anbefaler politikerkurs mot muslimfiendtlighet00:10VerdenTrump sier USA har gode diskusjoner med Taliban00:02SportPSG-smell mot Rennes i Ligue 123:55SportNy remis for Carlsen i USA23:35VerdenAssads styrker inntar viktig by i nord23:30SportIngebrigtsen tapte nordisk trenerduell23:30VerdenJordan protesterer mot israelske overtramp i Jerusalem22:59SportSørloth scoret igjen i Tyrkia22:46PolitikkFemstjernersbevegelsen: Salvini ikke lenger troverdig22:44SportHovland på delt 11.-plass i Columbus, nærmer seg PGA-touren22:40PolitikkRopstad vil ikke si om KrF stiller seg bak bompengeskissen22:34PolitikkSvak Ap-måling i Trondheim – mister hvert tredje mandat22:27SportZekhnini snytt for matchvinnerstatus22:09SportViking flere hakk bedre enn nedrykkstruede Strømsgodset22:01SportDurasovic tapte challengerfinalen i Slovenia21:58VerdenOver 4.000 evakuert fra ny brann på Gran Canaria21:51SportStorseier for Viking21:50VerdenDonald Trump vurderer å oppføre aktivister fra ytre venstre på terrror-liste21:44SportKirkevold påførte Midtjylland poengtap21:33SportStille protest avløst av høylytt skuffelse for Union-fansen21:18Verden16-åring skal ha drept familie på fem i Russland20:52SportBalotelli vender hjem20:51SportStart klatret til opprykksplass i 1. divisjon20:40PolitikkKrFs landsstyre innkalt til telefonmøte20:35VerdenDenne kjempepingvinen var like høy som et menneske20:31SportEffektive Molde tilbake på tabelltopp20:29SportNdidi rettet opp kjempebrøler og ga Leicester poeng mot Chelsea
Populært