– Bistandsorganisasjoner er blitt milliard-firmaer betalt av stater for å utføre politikk i andre land

<p>BISTANDSORGANISASJONER: – Vi snakker om store, internasjonale humanitære aktører som finansieres av ulike stater for å gjennomføre politikk.store, sier Terje Tvedt.</p>
BISTANDSORGANISASJONER: – Vi snakker om store, internasjonale humanitære aktører som finansieres av ulike stater for å gjennomføre politikk.store, sier Terje Tvedt. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Tenker du på Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen og andre humanitære organisasjoner som folkelige? De kan like gjerne være redskaper for USAs og Norges politikk for andre land.

Brannfakkelen kommer fra historiker Terje Tvedt, som i 2017 ga ut sin meget omdiskuterte bok «Det internasjonale gjennombruddet», som har møtt alt fra begeistring til voldsom kritikk.

– Det er et forsøk på å beskrive hvordan framveksten av de store humanitære organisasjoner må forstås, og at disse er systematisk og nærmest prinsipielt har blitt tilhengere av humanitær intervensjon, sa Tvedt da han sist søndag igjen stilte opp på et debattmøte.

Denne gangen skjedde det i regi av medieselskapet Mot Dag, som står bak nettstedet steigan.no.

At de fem største bistandsorgansisasjonene i Norge har mottatt 40 milliarder kroner fra UD siden 2000, er ifølge ham viktig å vite.

Historikeren og forfatteren ramset opp:

Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp og Røde Kors har fått ca 10 milliarder hver, Norsk Folkehjelp under 7 men har til gjengjeld fått nye av den amerikanske regjeringen. Redd Barna har fått rundt 4 milliarder.

Dette sa Tvedt da boka kom: – Radikale endringer har skjedd i Norge

– Statsfinansiert for å utføre politikk

– Det er snakk om store bedrifter, mer enn frivillige organisasjoner man gjerne tenker på dem som, fortsatte han.

Han trekker fram at for eksempel Flyktningehjelpen har 14.000 ansatte over hele verden og et årlig budsjett på ca. 4 milliarder kroner.

– Vi snakker ikke om tradisjonelle frivillige organisasjoner, men store, internasjonale humanitære aktører som finansieres av ulike stater for å gjennomføre politikk. De er altså ikke resultat av norsk frivillighet, men av statlige bevilgninger, sa Tvedt.

Han presiserer at organisasjonene har massevis av aktivitet organisert av frivillige i Norge. Men at utenlandsaktiviteten er noe annet.

Frivillige organisasjoners nettverk RORG har samlet mye av debatten om Tvedts bok.

I 2007 ga Tvedt Røde Kors på pukkelen for deres feilslåtte lastebil-prosjekt

– Bidro til å svekke progressive bevegelser

TRYGVE LIE: Mannen som ble FNs første generalsekretær (1946-1953) og ifølge Terje Tvedt slapp amerikansk etterretning inn der, ble første led for Norsk Utviklingshjelp.Her fotografert på sitt kontor i forbindelse med en repotasje i bladet Aktuell. Foto: Ivar Aaserud / NTB scanpix
TRYGVE LIE: Mannen som ble FNs første generalsekretær (1946-1953) og ifølge Terje Tvedt slapp amerikansk etterretning inn der, ble første led for Norsk Utviklingshjelp.Her fotografert på sitt kontor i forbindelse med en repotasje i bladet Aktuell. Foto: Ivar Aaserud / NTB scanpix

– Utenlandsbistand ble opprettet i USA, som under president Truman startet USAID. Samtidig var det klart at amerikanerne hadde ganske tydelige politiske interesser mot Sovjet. Og i sin satsing i Kinas randsone, sa Tvedt, som siterte den kjente KrF-politikeren Jacob Aano:

– Selv han sa i Stortinget at utviklingshjelp bare er forsvarspolitikk med andre midler.

– Trygve Lie, USAs mann i FN, som slapp amerikansk etterretning inn i FN-bygningen, var første styreformann i Norsk Utviklingshjelp. Alle var klar over at bistand ikke var ren filantropi. Det var politikk, fortsatte han.

Ifølge Tvedt fant amerikanerne så ut i 1963-1964 at vi må satse på NGOer, private organisasjoner. Dette starter i alle OECD-land omtrent på samme tid. I Norge startet man i 1963 med sju organisasjoner.

– Begrunnelsen var å etablere større støtte i befolkningene for bistand, men etter hvert opprette alternativ til folkelig organiserte reformbevegelser i forskjellige land. I Bangladesh ble de klassiske bondebevegelsene som arbeidet for jordreform svekket. Deres ledere gikk til mye bedre betalte jobber i disse nye NGOene. Veksten i sivile organisasjoner bidro i mange land til å svekke progressive, revolusjonære eller jordbevegelser i mange 3. verdensland.

Les også: Venezuela sender bistand til Cuba

– Løp inn til ministeren i kortbukser

Under det hele har det ligget en tanke om at uhjelp har altruisme som grunnlag og politikkfeltet er idealistisk. Det tar Tvedt et oppgjør med.

– Bistand er i seg selv en form for intervensjon på godt og vondt, sier Tvedt og forteller om da han jobbet for FN i Sør-Sudan:

– Jeg syntes det var underlig med Kirkens Nødhjelp-medarbeidere uten spesiell kunnskap om Sør-Sudan, som kom løpende inn på ministerens kontor i kortbukser og skulle belære dem. En forestilling om at de besatt en slags innsikt, forståelse av landet, som de som styrte ikke besatt.

Les også: 2019 kan bli det store reform-året i norsk bistand

Norske penger bidro til å dele et land

ERITREA MOT ETIOPIA: Også etter delingen av Etiopia har det vært stridigheter med Eritrea. Her passerer en bonde etiopiske styrker ved Adigrat 12. juni 1998, under grensekrigen mellom de to landene. Foto: Alexander Joe / AFP/NTB scanpix
ERITREA MOT ETIOPIA: Også etter delingen av Etiopia har det vært stridigheter med Eritrea. Her passerer en bonde etiopiske styrker ved Adigrat 12. juni 1998, under grensekrigen mellom de to landene. Foto: Alexander Joe / AFP/NTB scanpix

Når det gjelder intervensjon i andre land, trekker Tvedt fram eksempelet med konflikten Etiopia-Eritrea.

– Omveltningene skyldtes ikke minst svært vellykket bistand organisert og initiert av Kirkens Nødhjelp fra Khartoum. Man drev grensekryssende virksomhet fra Sudan med direkte og indirekte støtte til frigjøringskrigen Eritrea førte mot Etiopia, og opprøret Zenawi førte mot Mengistu. Dette ble, også med støtte av USA, en av de største nødhjelpsoperasjonene i verdenshistorien, sier Tvedt.

Han minner om at Norge i FN var en av de som var hardest mot at Eritrea skulle skilles ut fra Etiopia.

– Men så bidro man med statlige midler til at det største landet på Afrikas Horns ble delt i to. En tidlig humanitær intervensjon.

Les også: USA gir store summer i bistand til Mellom-Amerika

Fikk delt et nytt afrikansk land i to

Terje Tvedt trakk også fram Sudan, der Kirkens Nødhjelp siden 1972 drev med humanitær hjelp i samarbeid med regjeringen i Khartoum. Så involverte også Norsk Folkehjelp seg i Sudan.

– Norsk Folkehjelp støttet helt systematisk støtte til SPLA-gerilaen i et land Norge hadde anerkjent. Norge støttet i lang periode to parter i en krig som aldri tok slutt. 2 millioner mennesker døde.

SØR-SUDAN: Norsk Folkehjelp ga bistand betalt av USA og Norge til SPLA-geriljaen som endte med å få løsrevet Sør-Sudan fra Sudan. Deretter brukte de gamle gerilja-kameratene sin makt i Sør-Sudan til å drive borgerkrig mot hverandre. Her står en gutt utenfor sitt stakkarslige hjem 9. desember 2018, i et FN-beskyttet område utenfor Bentiu. Foto: Sam Mednick / AP/NTB scanpix
SØR-SUDAN: Norsk Folkehjelp ga bistand betalt av USA og Norge til SPLA-geriljaen som endte med å få løsrevet Sør-Sudan fra Sudan. Deretter brukte de gamle gerilja-kameratene sin makt i Sør-Sudan til å drive borgerkrig mot hverandre. Her står en gutt utenfor sitt stakkarslige hjem 9. desember 2018, i et FN-beskyttet område utenfor Bentiu. Foto: Sam Mednick / AP/NTB scanpix

Han understreker at Folkehjelpa fikk mye penger fra USA.

– Humanitær intervensjon gjorde at Norge ved hjelp av bistandsbudsjettet fikk delt et nytt afrikansk land i to. Samtidig som man beskrev det som en nøytral hjelp til de fattigste av de fattigste.

Les også: Syria: – Kvinner seksuelt utnyttet mot bistand

Hvordan kunne det skje?

På 1990-tallet erklærte så Jan Egeland (som nå er generalsekretær i Flyktningehjelpen) og Ap-regjeringen at Norge skulle bli en humanitær stormakt. – Vi besatt en kunnskap andre ikke hadde, fordi vi hadde de frivillige organisasjonene og forskningsmiljøene.

– Det som skjedde i 2011 med Libya, var at de humanitære organisasjonene i Norge ikke bare sluttet opp om, men argumenterte sterkest for krigen, utbryter historikeren.

Han spør hvordan vi endte opp med at humanitære organisasjoner av alle, har blitt så aktive i å argumentere for at humanitær intervensjon er rett.

– Man har utviklet en ideologi om at man faktisk besitter en innsikt som gjør det naturlig at andre bestemme hvordan andre land skal utvikles, om det så er med militære virkemidler eller økonomiske, eller med humanitære virkemidler som kan konverteres til militære virkemidler, er hans svar.

Norsk Folkehjelp: Uenig i beskrivelsen

Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin, som nettopp har kommet tilbake fra det kriserammede og urolige Sør-Sudan, har gjort seg opp sine tanker om Terje Tveds framstilling av bistandsorganisasjonene.

– Terje Tvedts kritikk av bistandsorganisasjoner som «store virksomheter betalt av statlige milliarder» er velkjent, men vi er stadig like uenig i hans analyse. Norsk Folkehjelps bistand foregår i all hovedsak i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner som representerer grupper med liten makt og innflytelse i samfunnet, skriver hun i en kommentar til ABC Nyheter.

– Advarte mot å bombe i Libya

MOT TVEDT: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, avviser at organisasjonen ville ha militær intervensjon i Libya. – Vi advarte mot bombing, sier hun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
MOT TVEDT: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, avviser at organisasjonen ville ha militær intervensjon i Libya. – Vi advarte mot bombing, sier hun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Folkehjelpas støtte går ut på å styrke disse organisasjonene og gjøre dem bedre i stand til å fremme deres egen agenda. Som humanitær aktør er Norsk Folkehjelp tilsluttet Charter for Change og jobber for at en større andel av humanitær bistand skal gå til lokale organisasjoner, igjen for at innsatsen skal foregå på lokalbefolkningens premisser, opplyser Westhrin.

– Vi argumenterte ikke for militær intervensjon i Libya. Tvert imot, vi advarte mot at bombingen av våpenlagre i dette svært ustabile landet kunne føre til at libyske våpen ble spredd til konflikter i andre land, slår Westhrin fast.

– Vi har lang erfaring med eksplosivrydding og sikring av ammunisjonslagre, og tilbød oss å bidra med dette, samt beskyttelse av sivile. Vi fikk ikke muligheten til det, sier hun.

– Riktig å støtte de sivile

Hun slår fast at Norsk Folkehjelp er stolte av arbeidet de gjør i Sør-Sudan, både innen humanitær hjelp, langsiktig utviklingssamarbeid og støtte til sivilsamfunnet.

– Det er enormt viktig i situasjonen landet er i, med enorme humanitære behov og en skjør fredsprosess . Vi mener også avgjørelsen som ble tatt i Norsk Folkehjelp om å bidra med nødhjelp til de sivile som var fanget i borgerkrigen i sørlige Sudan, var riktig. Khartoum-regimet brukte sult aktivt som våpen mot sivilbefolkningen i sør, skriver hun.

Tvedt på sin side og andre kilder ABC Nyheter har vært i kontakt med, hevder at det var vel kjent at Folkehjelpa også smuglet inn våpen til opprørerne.

Det avviser Westhrin:

– Dette er rykter som kommer igjen og igjen med ujevne mellomrom. Vi har hele tiden vært tydelige på at dette ikke er forenelig med måten Norsk folkehjelp jobber, sier hun og fortsetter:

– Vi har også flere ganger undersøkt disse ryktene, men ikke funnet noe som bekrefter at dette har skjedd. Norsk Folkehjelp er en humanitær organisasjon. Vi har reddet titusener av liv i Sør-Sudan gjennom transport av mat og medisinsk hjelp. Vi driver ikke med våpentransport.

Les også: – EU trenerer avtale om å få 21 milliarder kroner i bistand fra Norge

– Tvedts ønske ville sultet ut flere

Westhrin forteller at organisasjonen valgte å stå utenfor den FN-ledede Operation Lifeline Sudan (OLS), og dermed ble en av få organisasjoner som kunne dele ut mat og medisiner i sør uten å spørre regimet i Khartoum om lov.

– For å nå frem til disse menneskene samarbeidet Norsk Folkehjelp med den humanitære grenen av den sørsudanske frigjøringsbevegelsen. Gjennom dette samarbeidet bidro vi til å redde mange mennesker som ikke ville overlevd uten vår innsats, skriver generalsekretæren.

Hun påpeker at det som tok livet av de fleste ikke var krigshandlinger, men sult. – Dersom Norsk Folkehjelp ikke hadde nådd fram med støtte til sivilbefolkningen i sør, ville mange flere ha mistet livet.

Terje Tvedt synes å mene at det hadde vært bedre om man hadde latt sørsudanerne være fullstendig prisgitt et regime som brukte sult som våpen i sitt forsøk på å utslette frigjøringsbevegelsen. Det er vanskelig å forstå, skriver Henriette Westhrin.

ABC Nyheter har bedt også Kirkens Nødhjelp om kommentar. De har ikke vært i stand til å svare denne uka.

Se hele Terje Tvedts foredrag hos Mot Dag

Her kan du se Terje Tvedt møte tre av sine kritikere til debatt 11. desember 2018 i regi av forlaget Dreyer

Artikkelen er oppdatert med kommentar om våpenhjelp

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:42 Nordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28 To personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40 Feiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40 NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30 Venezia rammet av ny flom20:12 Maren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40 Ny snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41 Politiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22 To personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21 Ingen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48 Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02 Kongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48 Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47 Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59 Thingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09 Lagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45 245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35 Beklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51 Statsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21 Frode Berg tilbake på norsk jord22:45 Uventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05 Den siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42 Frode Berg tilbake i Norge21:16 Obama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52 90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13 Ekspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38 Fly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18 Mysteriet i vikinggraven19:01 – Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11 Anklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04 Verden er et skumlere sted for Norge17:49 Trond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27 Kinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39 John (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29 Sp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52 Ny norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17 Flere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16 Koran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56 Bjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54 Brochmann sikret poeng for Sandviken14:53 Adserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52 Historisk sølvmedalje til Vålerenga14:52 Vålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52 Fart ble ydmyket av Klepp14:37 Etterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30 Bale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55 Thingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52 «Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38 Danmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52 Store mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34 Fylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06 Haaland uaktuell til Malta-kampen11:20 EM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10 Dansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09 En drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04 Eckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49 Gressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM
Siste nytt
22:42NorgeNordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28NorgeTo personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40VerdenFeiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40NorgeNRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30VerdenVenezia rammet av ny flom20:12SportMaren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40NorgeNy snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41VerdenPolitiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22NorgeTo personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21Helse og livsstilIngen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48VerdenBritisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02NorgeKongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48VerdenProfessor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47VerdenSverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59SportThingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09SportLagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45Verden245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35NorgeBeklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29MotorNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51VerdenStatsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21VerdenFrode Berg tilbake på norsk jord22:45VerdenUventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05VerdenDen siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42NorgeFrode Berg tilbake i Norge21:16VerdenObama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52Norge90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13VerdenEkspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38NorgeFly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18VerdenMysteriet i vikinggraven19:01Helse og livsstil– Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11PolitikkAnklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04NorgeVerden er et skumlere sted for Norge17:49Helse og livsstilTrond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27VerdenKinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39VerdenJohn (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29PolitikkSp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52SportNy norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17VerdenFlere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16NorgeKoran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56SportBjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54SportBrochmann sikret poeng for Sandviken14:53SportAdserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52SportHistorisk sølvmedalje til Vålerenga14:52SportVålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52SportFart ble ydmyket av Klepp14:37NorgeEtterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30SportBale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55SportThingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52Norge«Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38VerdenDanmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52NorgeStore mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34NorgeFylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06SportHaaland uaktuell til Malta-kampen11:20SportEM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10VerdenDansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09VerdenEn drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04SportEckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49SportGressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM
Populært