Vil presse Norge på landbrukstoll:

– EU trenerer avtale om å få 21 milliarder kroner i bistand fra Norge

<p>MØTET: Svein Roald Hansen hørte klare meldinger fra EU-parlamentet om press for å få økt EUs landbrukseksport enda mer, på møtet mellom EU- og EFTA-politikere i midten av desember (bildet).</p>
MØTET: Svein Roald Hansen hørte klare meldinger fra EU-parlamentet om press for å få økt EUs landbrukseksport enda mer, på møtet mellom EU- og EFTA-politikere i midten av desember (bildet). Foto: EFTA

Norske parlamentarikere fikk vite at EU-parlamentet trenerer avtaler om norske EØS-midler og fiskeeksport for å presse fram lavere toll på EUs landbrukseksport til Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På et møte i Strasbourg 14. og 15. desember for parlamentarikere fra Norge, EU, Island og Liechtenstein, fikk de norske parlamentarikerne et oppsiktsvekkende budskap fra den svenske EU-parlamentarikeren Christofer Fjellner (fra Høyres søsterparti Moderaterna).

– EU-parlamentet kommer til å trenere ratifiseringen av avtalen om fisk og de finansielle bidragene til sosial utjevning for perioden 2014-2021, oppsummerer stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap), fra parlamentarikermøtet.

«Fjellner er bråkjekk»

«De finansielle bidragene» betyr i klartekst norske bevilgninger på 2,3 milliarder euro, ca. 21 milliarder kroner, til utvikling i 15 av EUs medlemsland i perioden 2014-2021.

Pengene forlanger EU for å åpne sitt indre marked for Norge gjennom EØS-avtalen.

– Det er ikke særlig til trussel å true med ikke å ratifisere en avtale hvor vi skal betale milliarder til EU. Så jeg syns Fjellner er bråkjekk, sier Hansen til ABC Nyheter.

Les også: Vidar Helgesen ble mottatt med glede i EU

Står ikke på dagsorden

Fjellner hevdet ifølge Svein Roald Hansen at de heller ikke ville ratifisere avtalene under EU-parlamentets desembersamling, og at dette var for å tvinge fram en kopling mellom disse avtalene og forhandlingene mellom Norge og EU om handel med landbruksvarer.

Som følge av en Artikkel 19 i EØS-avtalen som sier at partene jevnlig skal lette importvernet på landbruksråvarer, inkludert ost, presser EU på for å øke eksporten sin til Norge enda mer. Forhandlingene trekker i langdrag på grunn av norsk ønske om å bevare landbruksproduksjon i Norge.

Ganske riktig behandlet ikke EU-parlamentet saken på sitt plenumsmøte 13. til 15. desember, trass i at Norge og EU-kommisjonen undertegnet avtalen 3. mai.

Les også: EU-president jubler over norske signaler

Ostekrig og tollpress

Saken står heller ikke på den foreløpige dagsordenen for kommende plenumsmøte i EU-parlamentet 16. til 19. januar, som ABC Nyheter har sett.

Det trass i at lang tid har gått:

Norge oversendte ratifikasjonsdokumenter til EU den 22. juni 2016, opplyste europaminister Elisabeth Aspaker (H) onsdag i svaret på et skriftlig spørsmål Hansen sendte om saken. Svaret var for øvrig datert dagen etter at Frank Bakke Jensen hadde overtatt ministerposten.

Innad er EU avhengig av at også EU-parlamentet må godta ratifisering før avtalene blir gyldige.

– Har du inntrykk av at det er riktig som Fjellner sier, at parlamentet trenerer for å presse fram lavere toll på EUs landbrukseksport til Norge, Svein Roald Hansen?

– Jeg har ikke sjekket, men vil nesten tro dette er unormal tidsbruk. Det henger nok sammen med ostetollen Norge skjerpet, sier Hansen.

Det førte til mye politisk støy da den rødgrønne regjeringen fra 1. januar 2013 innførte en sterkere tollbeskyttelse for masseproduserte oster. Skjerpingen førte til høylytte protester fra den største osteeksportøren, EU, og de nåværende regjeringspartiene i Norge. Likevel har det vært en sterk vekst i osteimporten etter den tid.

Les også: Espen Barth Eide: Norske landbruksmotstandere er verre enn Danmark

UD ikke kjent med trenering

Høyres Gunnar S. Gundersen var også til stede på parlamentarikermøtet mellom EU og EFTA-landene, og bekrefter Fjellners utspill.

– Det er meget klart og tydelig at det begynte å bli stor irritasjon i EU over norsk importvern. Fjellner er vår venn som sier fra når det blir fare på ferde. Han jobber for Norges interesser. Når han sier fra, er det grunn til å lytte, sier Gundersen til ABC Nyheter.

«Fra vår side er vi ikke kjent med noen kopling til de pågående forhandlinger om handelen med landbruksprodukter (artikkel 19). Disse forhandlingene har så langt vært krevende, men foregått i en konstruktiv atmosfære.», skriver imidlertid Elisabeth Aspaker i sitt svar.

Hun påpeker at EUs ministerråd har gitt midlertidig klarsignal for avtalen mellom Norge og EU om handel med fisk. Det åpnet nye tollfrie kvoter for norsk fisk fra 1. september 2016.

Forhandlinger med mottakerlandene for norsk bistand er også i full gang.

Les også: Landbruksministeren taus om norsk gavepakke til EU-eksport

Personvernpolicy