Slakter Røde Kors

Fra venstre:<span>Trygve Nordby<span>. </span>Björn Ternström og Asbjørn Eidhammer. (Foto: Hanne L. Kirknes).</span><p> </p>
Fra venstre:Trygve Nordby. Björn Ternström og Asbjørn Eidhammer. (Foto: Hanne L. Kirknes). 

De ansatte kjøpte sex i utlandet og organisasjonen manglet planlegging, ignorerte kritiske tilbakemeldinger og lærte ikke av egne feil.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta:

*Norges Røde Kors (NRK) har de siste 5 årene bygget opp ekspertise i å levere transportenheter (Transport Support Units - TSU) for å imøtekomme spesielle behov knyttet til humanitære nødhjelpssituasjoner.

*Disse enhetene består av spesialkjøretøy, reservedeler og mobile verksted samt opplæringskomponenter i bruk og vedlikehold av det tekniske utstyret. De USA produserte militære kjøretøyene av typen M-621 (forkortet M6) utgjør en viktig del av TSU konseptet.

*Bakgrunnen for at NRK tilbyr kjøretøy av typen M6 i slike operasjoner er at Forsvaret i 2002 og 2003 donerte mer enn 1.000 slike kjøretøy til NRK, til bruk i humanitære operasjoner.

*TSU-produktet kan betraktes som en nødhjelpstjeneste som NRK leverer til en tredje part som har ansvaret for selve gjennomføringen.

*NRK har levert denne type transportstøtte til ulike partnere i 9 nødhjelpsoperasjoner, spredt over tre kontinenter.

*Utenriksdepartementet (UD) har ytt betydelig finansielle støtte til oppgradering av kjøretøyene og til gjennomføringen av de fleste av disse operasjonene.

Dette kom fram da Norad presenterte evalueringen av bruken og effekten av de tidligere militære kjøretøyene i Røde Kors' humanitære bistand. Bakgrunnen for rapporten er den massive kritikken mot prosjektet fra media og forskere våren 2007. Men rapporten viste i hovedsak den manglende styringen fra Røde Kors.

Alvorlig kritikk

Evalueringsteamet pekte på flere alvorlige problemer med noen av de utsendte i prosjektet.

- De viser her til tre tilfeller der ansatte har kjøpt seksuelle tjenester i strid med Røde Kors' klare holdning, forklarte generalsekretær i Norges Røde Kors, Trygve Nordby.

Han understreker at det umiddelbart ble tatt affære og de involverte personene ikke skal få kontrakter med Røde Kors igjen.

Men kritikken gjelder ikke bare enkeltpersoners oppførsel. Organisasjonen får sterk kritikk i rapporten. Røde Kors har blant annet:

- ignorert kritiske tilbakemeldinger

- flere gjentakende problemer, som at det ble sendt for mange kjøretøy

- ikke hatt en god strategisk tilnærming

- manglet undersøkelser og forståelse av lokale forhold og formaliteter

- ikke tatt hensyn til lokale forhold

- Stopp støtten

- Vi anbefaler norske myndigheter ikke å gi mer støtte til Norges Røde Kors' transportsystem før organisasjonen har gjort fremskritt, skriver teamet fra det belgiske selskapet, Channel Research.

- Når valget står mellom å ha disse kjøretøyene og det å ha ingen kjøretøy, velger en disse kjøretøyene, sa teamleder Björn Ternström i sin presentasjon av rapporten.

Han fremhevet dermed konklusjonen. Evalueringen bekrefter Røde Kors sine påstander om at de hvite lastebilene redder liv som ikke kunne blitt reddet på noen annen måte. Men samtidig slakter den organisasjonens drift og organisasjonskultur.

Positivt

Ternström viser også til at de internasjonale partene ikke har følt de har kunnet si nei til bruken av de militære lastebilene. Når kritikken ikke ble hørt innad i organisasjonen, har det ført til økte utgifter og mer negativ presseomtale av prosjektet.

- Vi er svært glade for at rapporten nå foreligger, sa Trygve Nordby.

Norges Røde Kors har allerede i mai gjort ferdig sin interne rapport og ifølge Nordby har de satt i gang flere tiltak.

- Allerede før debatten om M6-ene, var vi i gang med opprettelsen av en egen enhet for kvalitetssikring og intern-revisjon, sa han.

På pressekonferansen i dag understreker de også at de nå har satt flere interne krav til bruken av M6-lastebilene.

- Det er nå en absolutt forutsetning at M6-ene kun skal brukes i nødhjelpsoperasjoner der akkurat disse kjøretøyenes egenskaper er nødvendig og at lokale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger og den berørte lokalbefolkningen, så langt det lar seg gjøre, skal delta.

Leser rapporter

Utenriksdepartementet fikk også kritikk for ikke å følge bedre med på prosjekter de finansierer utføres i praksis.

- De bør revurdere sitt forhold til de store norske frivillige organisasjonene.

Ternström sa at man i departementet var flink til å lese rapportene, men at de trenger å finne måter å kryss-sjekke informasjonen de får inn.

Uavhengig evaluering

Våren 2007 gikk TV2s Dokument 2, støttet av Bergens-professor Terje Tvedt, til frontalangrep på Røde Kors' storstilte bruk av de eldre M6 lastebiler i katastrofeområder rundt om på kloden. Tvedt hevdet at Røde Kors' omtale av prosjekt som vellykket, var en fiksjon. Bilene kom sent i bruk, de fraktet mindre enn de skulle, var dyre i bruk og forurenset dessuten miljøet, både gjennom drivstofforbruket og fordi havarerte M6'er ble etterlatt.

Fordi Utenriksdepartementet i hovedsak har finansiert prosjektet ba de Norad om en uavhengig evaluering av tiltaket.

Reelt behov

Teamleder Ternström la i sin presentasjon vekt på at det er et behov for kjøretøyer til å transportere materialer og mennesker «den siste milen», og at valget her står mellom å bruke M-261 (M6) lastebilene eller lufttransport.

- Da er M6 nesten alltid billigere, konkluderer han.

Hvilken type transport og i hvilket terreng er imidlertid avgjørende for om bruken av bilene er kostnadseffektivt. Det er ikke slik at M6 bare er brukt til den siste milen.

- Dersom bilene i stedet brukes mellom knutepunktene vil jeg si de har en negativ påvirkning. Da blir det dyrt, de konkurrerer ut de lokale transporttilbyderne og sliter på veiene, konkluderte Björn Ternström.

Til kritikken rettet mot at man heller kunne brukt midlene på andre sekshjulsdrevne kjøretøy, sier teamlederen at de bilene ofte er for tunge og dermed ikke kan transportere nok til at det blir kostnadseffektivt.

Personvernpolicy