ESA mot Høyesterett:

– LO har bøyd nakken, godtar ESA som part i norsk arbeidsliv

4-PARTSSAMARBEID: – LO ser ut til å godta at den nordiske modellen utvider til å omfatte overvåkingsorganet ESA, sier Senterpartiets førstekandidat i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik.
4-PARTSSAMARBEID: – LO ser ut til å godta at den nordiske modellen utvider til å omfatte overvåkingsorganet ESA, sier Senterpartiets førstekandidat i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

LO kan være på vei til å utvide treparts-samarbeidet mellom staten, LO og NHO til å gjelde overvåkingsorganet ESA også, advarer EØS-ekspert og Sp-politiker Sigbjørn Gjelsvik.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den langvarige verftsstriden:

Dette har skjedd:

2008: Etter krav fra LO vedtar Tariffnemnda å allmenngjøre (det vil si pliktig å følge) utenlandske arbeideres rettigheter til blant annet godtgjøring for reise, kost og losji når de arbeider ved norske verft. NHO dissenterte.

2009: Ni verft støttet av NHO og Norsk Industri stevner 24. mars staten ved Tariffnemnda for Oslo Tingrett, med påstand om at allmenngjøringen av disse vilkårene for utenlandske verftsarbeidere, strider med EUs regler. De ser allmenngjøringen som en ulovlig restriksjon på fri konkurranse om levering av tjenester.

2010: 29. januar faller Tingrettens dom, som frifinner staten. Verftene, NHO og Norsk Industri anker til Lagmannsretten.

2012: Borgarting lagmannsrett behandler saken og gir igjen staten og fagbevegelsen rett i en dom 8. mai 2012. Verftene, NHO og Norsk Industri anker avgjørelsen inn for Høyesterett.

2013: 5. mars avgir Høyesterett sin dom, som igjen påfører verftene tap. Underveis har lagmannsretten og Høyesterett innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. Den gir verftene langt på vei rett. Men Høyesterett tar utgangspunkt i at den ikke skal legge EFTA-domstolens uttalelse uprøvet til grunn, men har både myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til hvorvidt og i hvilken grad dette skal gjøres.

Men NHO gir seg ikke og klager Tariffnemndas vedtak i verftssaken inn for overvåkingsorganet ESA 5. desember 2013.

2015: 10. juli skriver ESA til den norske regjering at overvåkingsorganet ser Tariffnemndas allmenngjøring av tariffavtalen for utenlandske verftsarbeidere, som brudd på EU-lovverket Norge er forpliktet til å følge i EØS. Norge får frist til 3. september med å uttale seg før ESA fatter en endelig beslutning.

28. september 2015 svarer regjeringen og holder fast ved Tariffnemndas og Høyesteretts syn.

2016: 25. oktober hadde ESA bestemt seg og sendte brev til Norge om at organet ser allmenngjøringen i verftssaken, som Høyesterett anser som lovlig, for å være traktatbrudd.

Kilder: Høyesterett og Regjeringen

– Synspunktene fra Fellesforbundets leder Jørn Eggum innebærer en helt ny linje i LOs holdning til overvåkingsorganet ESA.

Det sier Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiets førstekandidat i Akershus, til ABC Nyheter.

Han er bekymret for forbundsleder Eggums uttalelser i en betent strid om utenlandske arbeideres godtgjørelser ved norske verft.

ESA, som påser at Norge på grunn av EØS-avtalen følger EUs lovverk, utfordrer nemlig for første gang en dom i norsk Høyesterett om norsk arbeidsliv.

Les også: NHO og verftene tapte i Høyesterett

Eggum fornøyd med ny vri

20. januar svarte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på saken ESA reiste mot høyesterettsdommen i verftsstriden.

I brevet til ESA ser regjeringen ut til å bøye seg for at ESA har myndighet til å omstøte en norsk høyesterettsdom.

Fram til da hadde skiftende regjeringer, inkludert dagens Solberg-regjering, stått fast på den norske avgjørelsen.

I stedet ber regjeringen om at NHO og LO skal få lov å forhandle fram en ny avtale om utlendingers vilkår, en avtale som endrer ordningen til å bli akseptabel for ESA.

Forhandlingene må med andre ord nærme seg NHOs ønsker.

«Regjeringas svar gjør at vi nå er herre over egen situasjon.», sa likevel en tilsynelatende tilfreds forbundsleder Jørn Eggum til FriFagbevegelse 24. januar.

«Regjeringa sto opp for dommen i Høyesterett, og nå forventer de at vi i tariffoppgjøret neste år klarer å finne en løsning på reisebestemmelsene som ESA kan godta.», fortsatte Eggum.

FORNØYD: Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
FORNØYD: Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Les også: EU med knusende seier over norske bryggesjauere i Høyesterett

– LO lar ESA diktere norsk arbeidsliv

– Du sier at vi endelig er vår egen herre i verftsstriden. Hvordan kan det ha seg, nå som ESA har utfordret norsk Høyesteretts avgjørelse i striden mellom NHO og LO?

– Det er et enkelt svar: ESA sendte brev til norske myndigheter om at de var usikre på om det var i tråd med regelverket. Så svarte regjeringen at partene vil forhandle. Så har ESA akseptert at vi gjør det på denne måten, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til ABC Nyheter.

Deretter blir telefonsamtalen brutt før vi får stilt flere spørsmål.

Men Sigbjørn Gjelsvik er klar i sin kritikk:

– LO går da bort fra krav om tydelig kamp mot ESA, til å bøye nakken og akseptere at ESA skal diktere spillereglene i norsk arbeidsliv. Det er stikk i strid med hva LO-kongressen vedtok i 2013, sier Gjelsvik, som også er forhenværende leder i Nei til EU og utredningsprosjektet Alternativer til EØS.

At ESA kan overprøve norsk Høyesterett, er i strid med dette kongressvedtaket, sa også LO-leder Gerd Kristiansen til ABC Nyheter så sent som 17. januar i år.

Les også: Støre forutsetter at Høyesterett følger EU-lovverket i arbeidslivsspørsmål

EØS-ekspert: – Norge må føye seg

MÅ FØYE SEG: – Høyesterett kan dømme som den vil, men Norge må føye seg etter EFTA-domstolen, sier høyesterettsadvokat Nicolay Skarning. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
MÅ FØYE SEG: – Høyesterett kan dømme som den vil, men Norge må føye seg etter EFTA-domstolen, sier høyesterettsadvokat Nicolay Skarning. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Hvis regjeringen bøyer av for ESA i denne saken, vil det føre til en undergraving av allmenngjøringsordningen i Norge. En konsekvens av dette er at vi får mer uro i norsk arbeidsliv og økt konfliktnivå, sa også Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juridiske avdeling, under tittelen «Regjeringen må stå opp mot ESA» på LOs hjemmesider 16. oktober 2016.

En av de fremste ekspertene på arbeidslivsrett i EØS-avtalen, høyesterettsadvokat Nicolay Skarning, er klar på at Norge er nødt til å føye seg i EØS:

– Nå erkjenner regjeringen langt på vei at man gir seg på jussen, og ber om løsning ved avtale mellom tariffpartene, sier han om verftssaken på et seminar Kvale advokatfirma nylig avholdt om EØS-juss i arbeidslivet.

Skarning vant nylig en annen mye omtalt strid i norsk arbeidsliv, om selskapet Holships rett til å omgå registrerte havnearbeidere i Drammen.

Der fikk han Høyesteretts flertall med på å fastslå at EUs lovverk gjør den 100-årige organiseringen av norske bryggesjauere, ulovlig.

– Høyesterett har anledning til å overprøve EFTA-domstolen, men hvis saken skulle komme til EFTA-domstolen, ville Norge måtte føye seg eller sette EØS ut av drift. Høyesterett kan stå på sitt, men staten må forholde seg til EØS, sier Skarning.

Les også: EU punkterte LO-kongressens EØS-vedtak

Personvernpolicy