Arve Bakke med EØS-forslag til LO-kongressen:

EU sier nei til LO-kompromiss

Arve Bakke (til venstre: - ILO-konvensjoner skal ha forrang i norsk arbeidsliv i tilfelle konflikt med EØS-avtalen. EU-kommisjonens Gianluca Grippa: - Norge har underskrevet på at EØS har forrang. Jens Stoltenberg: - Domstolene må avgjøre. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
Arve Bakke (til venstre: - ILO-konvensjoner skal ha forrang i norsk arbeidsliv i tilfelle konflikt med EØS-avtalen. EU-kommisjonens Gianluca Grippa: - Norge har underskrevet på at EØS har forrang. Jens Stoltenberg: - Domstolene må avgjøre. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.

Fellesforbundets leder fremmer kompromissforslag til LO-kongressen i en opphet strid om EØS. Få dager før LO-sekretariatet skal behandle det, blir hans løsning avvist av EU-kommisjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forbundsleder Arve Bakke kommer nå med et kompromissforslag i striden om EØS-avtalen som seiler opp foran LO-kongressen i mai.

Forslaget fra Fellesforbundet skal forhindre LO fra å kreve at arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter skal fjernes fra EØS-avtalen.

LOs største forbund, Fagforbundet, har allerede sendt inn forslag til LO-kongressen om at arbeidslivsbestemmelser må ut av EØS så man kan berge den norske arbeidslivsmodellen.

- Dersom noen vil påberope seg at et nytt EU-direktiv er i strid med norske lovbestemmelser som bygger på ILOs kjernekonvensjoner om arbeidsliv og menneskerettigheter, da må vi slå fast at disse lovene har forrang framfor EØS-avtalen, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke til ABC Nyheter om løsningen han foreskriver.

- En forutsetning for LO

- Dette må være en forutsetning for LO for å akseptere EØS-avtalen som den er, og regjeringen må gjøre det samme, sier Bakke.

- For å få bort usikkerheten om EU-regler kan overkjøre ILO-konvensjoner Norge har ratifisert, er det viktig at man klargjør dette p

i forkant. På LO-kongressen må vi kreve at de politiske partiene gjør det samme, både nåværende og framtidige regjeringer, sier Bakke.

- Vil du fremme dette som et kompromissforslag for LO-kongressen?

- Ja, med denne tilnærmingen oppnår vi det samme som de som vil ta bort arbeidslivet fra EØS-avtalen, svarer Bakke.

Les også: Søkkrike advokater krever lønnskutt for EØS-arbeidskraft

Skal diskuteres mandag

Han forteller at dette forslaget og andre forslag om EØS skal behandles i LO-sekretariatet neste uke. Mandag skal sekretariatet vedta sine innstillinger til LO-kongressen. Og da blir EØS-spørsmålet blant de kinkige.

Skulle LO-kongressen vedta Fagforbundets krav om å oppheve EØS-avtalen på et så viktig punkt for den frie flyten av arbeidskraft, vil det bli problematisk for Arbeiderpartiet.

Les også: Folket vil heller ha handelsavtale enn EØS

EU: - Ikke snakk om

Men Arve Bakkes modell blir kontant avvist av EU-kommisjonens leder for Vest-Europa-divisjonen, Gianluca Grippa.

- Er det mulig for Norge å erklære at EUs lovverk skal være underordnet norske arbeidslivsbestemmelser og ILO-konvensjoner i tilfelle konflikt i EØS-avtalen?

- Det spørsmålet er avklart i Protokoll 35 i EØS-avtalen, svarer Grippa ganske enkelt.

- Der er partene enige om at EØS skal være overordnet nasjonal lovgivning hvis de ikke er sammenfallende, sier Grippa.

Stoltenberg sender til domstolen

Statsminister Jens Stoltenberg avviser at det er en motsetning mellom ILO-konvensjoner og EU-retten.

- Alle EU-land sluttet seg til ILO-konvensjoner. Når det oppstår tolkningsspørsmål, skal domstolene ta stilling til det, sier Stoltenberg til ABC Nyheter.

- Alle EU-land har ikke norsk arbeidsmiljølov. Skal domstolene avgjøre hva som har forrang mellom norske lover og nytt EU-lovverk hvis det ser ut til å være konflikt?

- Noen ganger er dette tolkningsspørsmål. Det er litt for enkelt å si at streikeretten er absolutt, for eksempel, svarer Stoltenberg.

Arve Bakke: - Selvsagt

- Hva syns du om at Jens Stoltenberg ser eventuelt motstrid mellom norsk lov og nye EU-bestemmelser som tolkningsspørsmål som må avgjøres av domstolene, Arve Bakke?

- Det er jo hele rettsprinsippet vårt, svarer forbundslederen.

- Er du overbevist om EFTA-domstolen, som er høyeste myndighet til å fortolke EØS-avtalen, vil gi ILO-konvensjoner forrang foran EUs lover?

- Det kan jeg ikke si ja eller nei til. Hele poenget med forslaget mitt er at norsk lovgivning skal legge det til grunn. Vår forståelse er at hvis det skulle oppstå tvil om ILO og direktiv vi blir bedt om å implementere, må ILO legges til grunn, sier Bakke og legger til:

- Enkelte har hevdet at ILO-konvensjoner vil bli brutt. Den usikkerheten vil bli fjernet med dette forslaget.

- ILO foran EØS-protokoll

- Hva sier du til at EU-kommisjonens Gianluca Grippa avviser forrang for norske lover ved å vise til protokoll 35 i EØS-avtalen.

- Hvis det er bestemmelser i vår arbeidsmiljølov som er i tråd med en ILO-konvensjon som vi har ratifisert, er det ILO-konvensjonen som har forrangen. Hvis norsk lovgivning springer ut av en ILO-konvensjon, rammes den ikke av protokoll 35, hevder Arve Bakke.

- Hvis vi har ratifisert en ILO-konvensjon, kan vi ikke lage nasjonal lovgivning som strider mot den, sier Bakke.

På sitt eget forbunds landsmøte i 2011 fikk Arve Bakke flertallet mot seg i EØS-spørsmålet. Landsmøtet vedtok motstand mot EUs vikarbyrådirektiv, som regjeringen har innført. Landsmøtet krevde også utredet alternativer til EØS.

Les: Arve Bakke fikk ikke med seg Fellesforbundet

Les hva Norge har forpliktet seg til i EØS-avtalens protokoll 35 (engelsk)

Personvernpolicy