Meny

Norsk arbeidsliv i EØS:

EU med knusende seier over norske bryggesjauere i Høyesterett

SLIK ER EØS: Høyesteretts flertall mener ivaretakelse av arbeidstakerinteresser i Holship-saken ikke berettiger restriksjoner på den frie bevegelighet i EØS. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Holship Norge frikjennes fra Transportarbeiderforbundets (NTF) og LOs søksmål og får dekket alle sine sakskostnader.

Prinsippstrid om havnearbeid:

Stridens eple i rettssaken som pågår mellom Norsk Transportarbeiderforbund og spedisjonsfirmaet Holship, dreier seg om den gjeldende tariffavtalen ved 13 havner i Norge, inkludert Drammen og Oslo, som EFTA-domstolen har slått fast er ulovlig etter EUs lovverk.

Rammeavtalen om fastlønnssystem for havnearbeidere bestemmer at losse- og lastearbeidet ved havna skal utføres av de ansatte havnearbeiderne i havna.

ILO-konvensjon nr. 137 som Norge er tilsluttet, sier at havnearbeidere skal skaffes fast arbeid så langt det er mulig. Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeidet.

Det danskeide speditørfirmaet Holship som tidligere brukte havnearbeiderne i Drammen, begynte å bruke sine egne arbeidere fra 2013. De har Norsk Arbeidsmandsforbunds tariffavtale for vaskere.

10. april 2013 krevde Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) at Holship skulle følge rammeavtalen for havnearbeidere. Holship svarte ikke. NTF varslet boikottaksjoner og stevnet selskapet for Drammen tingrett for å avklare om boikott er lovlig.

19. mars 2014 dømte tingretten boikott av Holship som lovlig. Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon 8. september 2014.

Holship anket til Høyesterett. Høyesterett ba 11. juni 2015 EFTA-domstolen om å gi sitt råd om hva som er i tråd med EUs lovverk. EFTA-domstolen er organet som avgjør hva som er i tråd med EUs regelverk for det indre marked, som Norge har påtatt seg å følge i og med EØS-avtalen.

EFTA-domstolen: Kom med sin uttalelse 19. april 2016. Den ga støtte til Holship mot bryggearbeiderne.

Høyesterett: Et flertall på 10-7 i Høyesterett ga 16. desember 2016 Holship rett.

Hva så? Den tapende part kan i alle EØS-relaterte saker anke til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Føyer ikke Norge seg etter ESAs avgjørelse, kan saken ankes inn for EFTA-domstolen, og da til endelig dom.

Stortinget har vedtatt at EFTA-domstolen er overordnet norsk Høyesterett i saker som omfattes av EØS-avtalen.

Havnearbeiderne tapte dermed striden om fortrinnsretten til lasting og lossing av skip.

Havnekonflikten har vart i over tre år. Transportarbeiderforbundet har siden 2013 boikottet selskapet for å hindre ansatte i Holship å losse og laste skip i Drammen havn.

Men liknende stridigheter går for seg i mange norske havner.

NTF og LO dømmes også til å betale 7,9 millioner kroner i saksomkostninger til Holship Norge AS, Bedriftsforbundet og NHO.

Les også: Dette satte LO som betingelser i 1992 for å si ja til EØS-avtalen

Splittet Høyesterett

En splittet Høyesterett gir Holship rett, ut fra EØS-avtalen i striden om NTFs boikottaksjoner for å sikre de organiserte havnearbeidernes, fortrinnsrett til arbeid ved Drammen havn.

Les Høyesteretts avgjørelse

Det ble klart klokka 10 fredag, etter en årelang prinsippstrid.

Stridens kjerne er at det danskeide selskapet Holship nektet å undertegne tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund om losse- og lastearbeid i Drammen havn.

Dermed utløste Transportarbeiderforbund boikottaksjoner for å tvinge Holship til å undertegne tariffavtalen som gir havnearbeidere fortrinnsrett til losse- og lastearbeid.

Les også: Støre forutsetter at Høyesterett følger EU-lovverket i arbeidslivsspørsmål

– Vi gi effektive havner

Holship sier via sin advokat Nicolay Skarning at de er lettet over avgjørelsen.

– Resultatet vil gi oss åpne, gode og effektive havner, hvor blant annet Norsk Transportarbeiderforbund fortsatt vil ha en sentral rolle, sier Skarning.

Ifølge Holship, EFTA-domstolen som har uttalt seg i saken og EU-kommisjonen, er fortrinnsretten bryggesjauerne har i den norske tariffavtalen, i strid med EUs lovverk.

Sju av de 17 dommerne som stemte i plenum, ga arbeidstakersiden rett.

Men flertallet kom til at formålet å ivareta arbeidstakerinteressene ikke rettferdiggjør restriksjonene på den frie bevegeligheten i EØS-avtalen.

Flertallet i Høyesterett viste til EFTA-domstolens uttalelse.

Mindretallet mente at EUs unntak for tariffavtaler fra konkurransereglene, gjelder i Holship-striden.

Les også:

Denne dansken kan kverke Høyesteretts innflytelse på norsk arbeidsliv

Havnearbeidere gir ikke opp

Havnearbeiderne mener politikerne må endre loven etter at de tapte striden mot selskapet Holship i Høyesterett.

– Vi er fryktelig skuffet. Dette kan medføre at vi går tilbake til løsarbeidersamfunnet og sosial dumping ved norske havner, sier leder Lars M. Johnsen i Transportarbeiderforbundet til NTB.

Forbundet vil ikke gi opp kampen. Med bistand fra LO har de allerede startet arbeidet med å vurdere hvilke spor de kan følge videre.

Johnsen mener regjering og Storting må endre loven i lys av dommen. Han viser til at Norge har forpliktelser overfor havnearbeiderne gjennom den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

– Den forpliktelsen ligger på staten. Når den ikke kan ivaretas gjennom en tariffavtale, må det forankres på en annen måte, for eksempel ved å endre lov eller forskrift, sier han.

Transportarbeiderforbundet vurderer også å ta videre rettslige skritt internasjonalt. Enten ved å gå til EFTAs overvåkingsorgan ESA eller til Menneskerettighetsdomstolen.

Les også: LO: – Brudd med norsk Grunnlov hvis Høyesterett gir Holship rett

Populært