Skjebnedom for EØS-avtalen:

NHO og verftene tapte lønnsstrid i Høyesterett

Utenlandske verftsarbeidere i Norge skal ikke utsettes for dårligere vilkår, slik arbeidsgiverne mener EU-retten tilsier. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Utenlandske verftsarbeidere i Norge skal ikke utsettes for dårligere vilkår, slik arbeidsgiverne mener EU-retten tilsier. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Høyesterett forkastet tirsdag anken fra NHO, Norsk Industri og åtte verft. Utenlandske arbeidere skal dermed ha samme vilkår som norske.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Allmenngjøring? Se hva det betyr:
  • Allmenngjøring betyr at deler av en tariffavtale får status som lov, og medfører at alle som jobber i bransjen, uavhengig av om de har tariffavtale eller ikke, blant annet skal ha ei minstelønn. Dette er gjerne minstelønna i tariffavtalen. De skal også ha visse andre goder, gjerne reise, kost og losji.
  • Lov om allmenngjøring ved vedtatt i Stortinget i 1993 for å hindre sosial dumping etter at Norge ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.

  • Vedtak om allmenngjøring fattes av den statlig oppnevnte Tariffnemnda, som har fem medlemmer. LO og NHO har ett medlem hver, og de tre andre er uavhengige.

  • Fire sektorer er allmenngjort i Norge: Bygg, renhold, grønn sektor og verftene. En allmenngjøring må opp til fornyet behandling annethvert år.

Kilde: Magasinett

Det ble full seier til LO og Fellesforbundet i en strid der arbeidsgiverne krevde at utenlandske arbeidere ikke skal få samme godtgjørelser som norske når de jobber på verft her i landet.

Det går fram av Høyesteretts avgjørelse tirsdag morgen.

Arbeidsgiver-siden dømmes også til å betale 4.072.866 i saksomkostninger til Staten, LO og Fellesforbundet.

Les også: Søkkrike advokater krever lønnskutt for verftsarbeidere

I strid med EØS?

Det var selskapene STX OSV AS, STX Norway Florø AS, Kleven Verft AS, Myklebust Verft AS, Bergen Group Shipbuilding AS, Ulstein Verft AS, Havyard Ship Technology AS, Aibel AS, Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri som sto bak anken fra Borgarting Lagmannsrett, der de også tapte.

Etter at den norske Verkstedsavtalen ble såkalt allmenngjort (se faktaboks), det vil si gjort obligatorisk å overholde for alle ansatte, skulle også utenlandske arbeidere få godtgjørelse for reise-, kost og losji på samme måte som norske.

Dette likelønnsprinsippet hevdet arbeidsgiverne er i strid med EUs lovverk, som Norge er forpliktet til å følge i EØS-avtalen.

Men det avviste Borgarting Lagmannsrett i mai i fjor.

Les: NHO tapte lønnskampen mot verftsarbeidere i Lagmannsretten

De norske dommene ser ut til å gå mot synet til EFTA-domstolen, som på forhånd ble bedt om å uttale seg.

Les: EFTA-domstolen slår ned på norsk arbeidsliv

Politisk betent i LO

Høyesteretts avgjørelse kan få stor betydning for en ulmende strid om EØS-avtalens påvirkning av norsk arbeidsliv på LO-kongressen i mai.

Landets største fagorganisasjon, Fagforbundet under ledelse av Jan Davidsen, har krevd at arbeidslivet skal ut av EØS. Fellesforbundets leder Arve Bakke fikk derimot LO-sekretariatet med på å anta at EØS-avtalen ikke vil svekke norske arbeidslivsregler.

Les: LO-toppene avgjorde EØS-strid

Hadde arbeidsgivernes påstand vunnet gjennom i Høyesterett, ville striden om EØS blusset atskillig kraftigere opp innad i LO. En motstand mot EØS i fagbevegelsen ville skapt problemer for Arbeiderpartiet i valgkampen vi nå går inn i.

– Viktig for sosial dumping

LO-leder Roar Flåthen er svært tilfreds med at Høyesterett med denne dommen slår fast at allmenngjøring fortsatt kan benyttes som et effektivt virkemiddel mot sosial dumping.

Han er også svært fornøyd med at den rødgrønne regjeringen har stått fast på viktige prinsipper i allmenngjøringsordningen.

- Alle viktige bestemmelser i tariffavtalene vil nå bli gjeldende lov i de allmenngjorte områdene, sier Flåthen på LOs hjemmeside.

Les i FriFagbevegelse: - Viktigste rettssak for LO i nyere tid

NHO: – Tar til etterretning

- Vi tar dommen til etterretning, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard på NHOs hjemmeside.

Sammen med verftene skal Norsk Industri og NHO nå bruke den nødvendige tid til å studere dommen grundig for å se hvilke føringer dette gir for tariffnemda i fremtiden.

- Efta-domstolens rådgivende kjennelse i saken ga verftene langt på vei medhold i sine anførsler, men dette har både Lagmannsretten og Høyesterett valgt å se bort fra, avslutter Svein Oppegaard og Stein Lier-Hansen.

Domme som nå har falt, vil stenge utenlandske arbeidere ute fra det norske arbeidsmarkedet, har NHOs avdelingsdirektør Nina Melsom tidligere sagt til ABC Nyheter.

Les også: Nå vrir de seg som ormer borte i NHO

Les hele dommen i Høyesterett her

Saken er oppdatert

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden