– El-sparkesykkel-ulykkene er den nye folkesykdommen

<p>I Sverige er det fremmet ønske om å forby el-sparkesykler, og i Danmark har det i København blitt satt et tak på antall. Men i Norge er det ennå ikke fremmet slike forslag. Foto: Marius Stenberg</p>
I Sverige er det fremmet ønske om å forby el-sparkesykler, og i Danmark har det i København blitt satt et tak på antall. Men i Norge er det ennå ikke fremmet slike forslag. Foto: Marius Stenberg

I Sverige ønskes forbud etter dødsulykke, i København begrenser de antallet – men i Oslo er det fortsatt fritt fram, tross svært mange ulykker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forrige uke kom den første dødsulykken med en elektrisk sparkesykkel i Sverige, og den svenske Trafikkstyrelsen krever nå forbud.

I København setter de et tak på antall sparkesykler for å forhindre kaos.

Men i Oslo er det fortsatt ikke gjort noen umiddelbare tiltak, selv om det også har vært en rekke mindre uhell med kjøretøyet i hovedstaden.

Pål Andersen, fagkonsulent for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), mener det ikke er helt uten risiko at el-sparkesyklene ferdes i trafikken.

Pål Andersen er fagkonsulent i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
Pål Andersen er fagkonsulent i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

– Det har vel vist seg at den nye folkesykdommen på legevakten er skader fra disse sparkesyklene. Det er en del påkjørsler, men mest skader fra fallulykker. Det stilles ingen krav til ferdigheter eller til personlig verneutstyr som hjelm og lignende. Det bør det kanskje være? sier han til ABC Nyheter.

NTB meldte nylig at skadelegevakten i Oslo hadde registrert at 75 personer hadde blitt skadet som følge av fall relatert til elsparkesykler for månedene april og mai. Tallene gjaldt både privateide og utleide el-sparkesykler.

En undersøkelse Norstat gjorde for ABC Nyheter i april viser at eldre er fire ganger så skeptiske til elsparkesykler som de unge. Les saken her.

– Vær forsiktige

– Sparkesykkelen kom først og fremst til Norge som et leketøy, men brukes mer og mer som et fremkomstmiddel. Vi forutsetter at disse er lovlige og ikke kan kjøres i høyere hastigheter enn det som er lovlig. El-sykkel er definert som sykkel i forskrift om krav til sykkel. Konstruktiv hastighet skal ikke være over 20 kilometer i timen, sier Andersen.

Han sier at ifølge trafikkreglene er sykling på fortau eller gangvei tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

– Står du på el-sparkesykkelen regnes du som kjørende og triller du den regnes du som gående. Veitrafikkloven gjelder for alle som ferdes i trafikken og gjelder over alt. Enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt så det ikke oppstår fare og slik at annen trafikk ikke unødvendig blir hindret eller forstyrret, legger han til.

– Rådet vi kan gi er vel å følge regelverket og generelt være forsiktige, og følger man disse reglene eller rådene, kan ikke vi se at det bør forbys.

Les også: To menn i retten etter sparkesykkel-vold i Oslo

Vurderer hjelmpåbud

Kommunikasjonsjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, har dette å si om situasjonen i Norge:

Christoffer Solstad Steen, fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk
Christoffer Solstad Steen, fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

– Det vi har kommentert tidligere er innstramninger i henhold til kjøring på kveldstid og spesielt i helger der det blir drukket mye alkohol. Vi ønsker en generell nedre aldersgrense og hjelmpåbud opptil 16 år, sier Steen.

Han sier Trygg Trafikk anbefaler alle om å bruke hjelm, både når man sykler og når man bruker el-sparkesykler.

– Vi går ikke inn for et generelt hjelmpåbud nå, men det er noe vi vil vurdere, legger han til.

Det kan ifølge Steen være fornuftig å vurdere innstramminger i antallet utleie-el-sparkesykler i bykjernen av Oslo, slik det nå er gjort i København.

– Men det aller viktigste er at folka som bruker disse forholder seg til trafikkreglene, vet hvordan man håndterer elsparkesykkelen og ikke minst tar hensyn til andre trafikanter rundt seg.

– Og hva tenker dere om den svenske Trafikkstyrelsens krav om forbud?

– Vi vurderer ikke noe generelt forbud. Det er likevel viktig å følge ulykkesutviklingen i tiden framover.

Se video: Dette mener folk på gata om hovedstatens nye trend:

Les også: Denne kompetansen må du ha før du skal på langtur med sykkel

Ikke overrasket over ulykkeforekomst

På mandag skjedde det to trafikkuhell med elsparkesykler i Oslo. Politiet melder på Twitter at ingen ble alvorlig skadet.

Det ene uhellet skyldes sammenstøt med bil i gangfelt. Ifølge TV 2 skjedde det andre uhellet da trikken kjørte på en elsparkesyklist som krysset skinnene. Trikken hadde grønt lys og løyve til å kjøre. Politiet meldte at de opprettet sak i forbindelse med hendelsen.

– Vi vet foreløpig for lite om både antall og omfang av slike ulykker, men det er ikke overraskende at det forekommer mindre alvorlige ulykker med elsparkesykler, sier Steen i Trygg Trafikk.

Han legger til at det fortsatt er uvant både for førere av el-sparkesykler og de andre trafikantene. Enkelte kan komme opp i høye hastigheter og kan oppleves krevende å håndtere.

– Skal du bruke elsparkesykler i trafikkerte områder anbefaler vi at man øver på et rolig område i førsteomgang. Bruk hjelm og forhold deg til trafikkregler og sunn fornuft.

Ifølge NAF er det ikke påbud med hjelm, og det er heller ikke noen promillegrense for bruk av elektrisk sparkesykkel. Men NAF henviser også til norsk lov som sier at det er forbudt å føre et kjøretøy der man er uskikket til å bruke kjøretøyet på en trygg måte. Så el-sparkesykkel i kombinasjon med alkohol eller andre rusmidler kan straffe seg. Om man vil være på rett side av loven, bør man i høyt beruset tilstand der man ikke har kontroll på sparkesykkelen, heller trille den hjem.

Les også: Ingen promillegrense for elsparkesykkel

– Følger nøye med

Ina Helen Østby, pressekontakt i Sporveien, sier at siden antall innbyggere i Oslo vokser, er Sporveien positive til alle initiativer for å få flere til å reise kollektivt eller forflytte seg ved hjelp av sykkel eller gange.

Pressekontakt i Sporveien, Ina Helen Østby. Foto: Sporveien
Pressekontakt i Sporveien, Ina Helen Østby. Foto: Sporveien

– Trafikksikkerhet er vår høyeste prioritet. Elsparkesyklene representerer i denne sammenhengen et nytt alternativ, det vil si et nytt fremkomstmiddel som har kommet inn i miksen av trafikanter i bybildet.

Sporveien følger nøye med på utviklingen her og hvordan dette berører deres virksomhet.

– Sporveien har jo et tydelig sikkerhetsansvar knyttet til Trikk og T-bane. Fremtiden vil vise om det kan bli aktuelt for oss å ta til orde for en regulering på et senere tidspunkt.

Ifølge Østby har selskapet ikke opplevd alvorlige hendelser relatert til elsparkesykler.

– Alle våre førere får god opplæring i å kjøre trikk i blandet trafikk, og er naturlig nok oppmerksomme på el-sparkesyklister så vel som andre medtrafikanter, sier hun.

Les også: SV kaller ny regjeringsplattform «et slag i trynet til alle som lar bilen stå»

Personvernpolicy