Åpen for alle - alltid

SV kaller ny regjeringsplattform «et slag i trynet til alle som lar bilen stå»

SV og MDG mener kollektivtransport og tog taper i forhold til bompenger i den nye regjeringsplattformen, og at det er en utvikling i feil retning.
SV og MDG mener kollektivtransport og tog taper i forhold til bompenger i den nye regjeringsplattformen, og at det er en utvikling i feil retning. Foto: NTB Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

For mange goder til fossile biler, og for lite satsing på kollektiv og tog, mener SV og MDG. – Satsingen på tog og kollektiv er rekordhøy, kontrer samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Granavolden-plattformen inneholder ni punkter med tiltak for å lette bompenge-belastningen. Fire punkter omhandler kollektivsatsing. Seks punkter handler om jernbanen. For sistnevnte handler det i stor grad om å videreføre målene fra nasjonal transportplan.

Opposisjonspartiene SV og MDG reagerer på regjeringens prioriteringer. Arne Nævra, SVs transportpolitiske talsperson, mener denne plattformen er et slag i trynet til alle som lar bilen stå og tar kollektiv til jobb.

– De som tar kollektiv, sykler og går til jobb bør føle seg lurt av den nye regjeringen. Mens de i festtaler oppfordrer folk til å være klimavennlige, gir de nå et skattefradrag til de som kjører bil, mens alle de som tar kollektiv til jobben ikke sitter igjen med noe, sier stortingspolitiker Nævra til ABC Nyheter.

Bompenger, tog og kollektiv i regjeringsplattformen:

Bompenger:

 • Fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene.
 • Innføre fradrag for bompengeutgifter.
 • Sikre at utenlandske vogntog betaler bompenger og andre avgifter.
 • Redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP.
 • At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.
 • Fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning.
 • At bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres.
 • Åpne for lengre nedbetalingstid for bompengegjeld i fergeavløsningsprosjekter.
 • Innføre statlig delgaranti for bompengelån til riksveiprosjekter i fylker som er nær grensen for hvor mye garantier de kan stille, der ordningen gir en reell risikodeling mellom stat og fylke
 • Starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025.

Kollektivtransport:

 • Legge en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025.
 • Fortsette utbyggingen av effektive løsninger for kollektivtransport, gange og sykkel i byområdene gjennom etablering av byvekstavtaler og belønningsordninger i tråd med NTP.
 • Liberalisere ekspressbusspolitikken fullt ut for usubsidierte ekspressbusser.
 • Være en pådriver for å utvikle europeiske standarder for ladeløsninger for busser.

Jernbane:

 • Følge opp jernbaneprioriteringene i NTP.
 • Prioritere og følge opp Jernbanedirektoratets fremdriftsplan for InterCity-utbyggingen.
 • Igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane i tråd med NTP.
 • Fullføre jernbanereformen for å oppnå en bedre organisering av sektoren, og sikre at staten kjøper jernbanetjenester fra tilbyderne som gir et best mulig tilbud for pengene.
 • Legge til rette for effektiv godstransport på jernbanen gjennom realisering av godsstrategien i NTP.
 • Ta initiativ til en skandinavisk jernbanestudie i samarbeid med Sverige og Danmark.

Han mener det er tydelig at Venstre har fått lite gjennomslag på kollektiv og jernbane.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– De skal være det grønne alibiet på den siden av politikken. Men i plattformen er formuleringene knyttet til tog og kollektiv veldig runde og lite forpliktende, og noe alle partier på Stortinget kunne skrevet. Det er ingenting som peker mot budsjetter. Det vi ønsker er klare lovnader om å satse mer på tog og mindre på motorveier, sier Nævra.

Aktuelt: Veiprising ikke en del av regjeringsplattformen: – Oppsiktsvekkende

Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) mener regjeringens nye plattform nærmest er et hån mot de som velger kollektivt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) mener regjeringens nye plattform nærmest er et hån mot de som velger kollektivt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frp-seire

SV-politikeren får støtte av nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad. Overordnet hadde MDG håpet at 1,5-gradersrapporten til FN skulle føre til en mer klimarettet samferdselspolitikk. Hermstad mener at penger satt av til regjeringens bompengesatsning burde brukes til å gjøre kollektivtransporten i hele landet billigere og bedre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix
Nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Det hjelper ikke å sette klimamål for 2030, samtidig som det skal åpnes over 100 km firefelts motorvei bare i 2019. Den borgerlige regjeringen har også i flere runder økt momsen på kollektivtransport. I stedet for å gjøre miljøvennlige valg billigere for alle, er det fossilbil-eiere med god inntekt som belønnes, sier Hermstad til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frp har fått fullt gjennomslag for å prioritere bileieres privilegier og har kassert inn flere seire på transportfeltet, mener MDG-politikeren.

– Det virker som om regjeringen er redd for at Frp skal miste velgere til de nye bompengepartiene. Det går ut over klimaet.

Videre kritiserer Hermstad Venstre og KrF for å ha kastet bort en sjanse for å styre samferdselspolitikken i en mer miljøvennlig retning.

– De gir skattefradrag for bompenger, men ikke en krone til dem som reiser miljøvennlig med buss og tog. Det Norge trenger er billigere kollektivtransport og en mye større satsing på tog og kollektivtransport, ikke en storsatsing på å gjøre det mer attraktivt å kjøre fossilbil.

Statsbudsjett: Regjeringen øker kollektivsatsingen med 45 prosent

– Viktig å holde SV og MDG ute av regjering

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er veldig fornøyd med at partiet har fått større gjennomslag på bompenger enn tidligere, da det er en viktig sak for Frp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I sum mener jeg plattformen gir bedre gjennomslag på bompenger enn vi har fått tidligere. Det er en erkjennelse av at Frp har hatt rett. Bompengebelastningen kan ikke bli for stor uten at det får store konsekvenser for folk. Som Frp-mann skulle jeg selvfølgelig ønske vi fikk fjernet alle bomstasjonene. Men den nye plattformen gir mange steg i riktig retning, sier Dale til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsråden poengterer at det satses «massivt» på tog og kollektiv i Norge. I 2019 øker budsjettet til jernbanen med 9 prosent i forhold til 2018, ifølge Dale.

– Det virker som om både SV og MDG har glemt at folk bor i distriktene, og ikke bare i byene. En kan si mye fint om tog, men de går ikke overalt. Bilen er transportmiddelet veldig mange er avhengig av for å få hverdagen til å gå rundt.

Han fortsetter:

– Det at SV og MDG kritiserer regjeringen for at vi bidrar til å gjøre livet billigere og enklere for folk der de bor, det sier sitt om hvor viktig det er å holde disse partiene ute av regjering.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rekordsatsing

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn (V), mener kritikken fra opposisjonen er malplassert, og påpeker at satsingen på kollektivtransport og tog følger Nasjonal Transportplan.

– Samtidig er bevilgningene til tog og kollektiv på et rekordhøyt nivå. De enorme summene vi overfører til kollektiv i byene og til jernbane får stor effekt. Det er ikke snakk om noen nedprioritering, sier Rotevatn til ABC Nyheter.

Sveinung Rotevatn (V) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Foto: NTB scanpix
Sveinung Rotevatn (V) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Foto: NTB scanpix

Han viser til at andelen mennesker som reiser kollektivt fortsetter å øke i Norge. I fjor ble for eksempel halvparten av reisene i Oslo tatt kollektivt. Det er ny rekord.

– Hvis Venstre hadde skrevet transportplan alene, så ville vi nok ha prioritert jernbane og kollektiv enda høyere i forhold til vei enn det vi gjør i dag. Men vi må ha et flertall på Stortinget med oss. Vi har en tyngre tog- og kollektivsatsing nå enn SV noen gang var i nærheten av å ha da de selv satt i regjeringen, sier statssekretæren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om regjeringen tar grep for å få ned bompengebelastningen, betyr ikke det at regjeringen ikke satser på fossilfri persontransport, påpeker Rotevatn. Venstre har fått gjennomslag for å videreføre alle fordelene for elbiler ut regjeringsperioden.

Les også:

Bomstasjoner kan erstattes av veiprising: – Rettferdig og bærekraftig

Hva er det med bompenger som gjør folk så forbanna?

Flertall for å bruke bompenger på kollektivtrafikk i Bergen