Meny

Trener på å snakke når sekundene teller

Se video av en av NTNU i Gjøviks simuleringer her.

Med simulatordukker som svetter og skjelver, og som kan snakke og ynke seg, trener traumeteam på akuttsituasjoner. Noen ganger bruker de også dyreorganer.

En mann i 50-årene er alvorlig skadd i en trafikkulykke. Han har sittet fastklemt og er bevisstløs når han kommer til akuttmottaket i ambulanse. Et traumeteam gjør seg klar til å ta imot pasienten. De vet ikke om han har indre blødninger, men varsler blodbanken om at det kan bli akutt behov for blod.

80 prosent av pasientsikkerheten i akuttsituasjoner er knyttet til kommunikasjon mellom dem som skal hjelpe pasienten.

Den skadde mannen er nå helt avhengig av at temaet kommuniserer godt, gjør korrekte observasjoner og tar riktige avgjørelser. Mannens liv ligger i traumeteamets hender.

– Kan du høre meg? spør en av sykepleierstudentene. Ingen respons.

Les også: – Smittet blir du uansett, samme hvor forsiktig du er

(Saken fortsetter under)

Går det bra denne gangen? Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU

Blodtrykket måles til 90 over 50. Respirasjonsfrekvensen er 27. Puls blir sjekket, både lyskepuls og i håndleddet. Blodtrykket synker til 74 over 47. Det er fortsatt uavklart om mannen har indre blødninger. Temperaturen stiger i teamet. Lederen for traumeteamet, som i dag er en turnuskandidat, avgjør at det skal tas røntgen av thorax, altså brystkassen. Poser med blod, blodplater og blodplasma blir hentet og hengt opp på stativ, klare til bruk.

Intensiteten i situasjonen skulle tilsi at de jobber med å redde et menneske og ikke en dukke.

Les også: Ingen effekt av å vaksinere seg mot pollen på våren

Effektivt treningsstudio

Situasjonen finner sted på Senter for simulering og pasientsikkerhet ved NTNU i Gjøvik. Traumeteamet er satt sammen av anestesileger under spesialisering og turnuskandidater fra Sykehuset Innlandet, medisinerstudenter fra UiO, radiografstudenter og sykepleiere som tar videreutdanning innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AIO) ved NTNU i Gjøvik. Alle har ulike funksjoner og ansvarsområder, og pasientens sikkerhet er helt avhengig av at de kommuniserer og samhandler godt.

Simuleringssenteret er en god treningsarena for å øve på sitasjoner som de vil møte i arbeidslivet. Her får de prøvd ut og omsatt teoretisk kunnskap til praktisk kunnskap.

Les også: – Folk begynte å kommentere at jeg var blitt tynnere i håret

(Saken fortsetter under)

Intensiteten i situasjonen skulle tilsi at de jobber med å redde et menneske og ikke en dukke. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU– Ett av poengene med simulering er at de utrenede kan komme først og tettest på pasienten. De får trening i å ta ansvar og i å samhandle, sier førsteamanuensis Randi Tosterud.

Hun har vært med på oppbyggingen av simuleringssenteret på Gjøvik og forsket på bruk av simulering som læringsmåte i sykepleierutdanning.

– Gjennom simulering får studentene erfare situasjoner som de kanskje ikke får muligheter for å møte i sine kliniske studier. I en akuttsituasjon i klinikken gjør hensynet til pasientsikkerhet at det ikke er tid og rom til å innlemme praksisstudenter som skal lære. I læring gir simulering muligheter som ikke klinikken kan tilby; mulighet for å prøve og feile, mulighet for time-out, repetere og å stoppe opp og tenke, sier Tosterud.

Les også: Seks av ti mener det er for mye drikkepress

Bruker innvoller fra slakteri

Dukkene som benyttes er temmelig livaktige. De svetter og skjelver, og kan til og med snakke og ynke seg. Det skjer gjennom at en person snakker via en innebygd høyttaler i dukkens hals.

NTNU i Gjøvik har også tatt i bruk dyreorganer fra det lokale slakteriet som de i et simuleringsscenario koblet til dukken for å gi en reell blødning som måtte stoppes.

– Formålet med dette var å få med flere øvingsmomenter spesielt for operasjonssykepleiestudentene, sier Lars Aune Svarthaug, universitetslektor og koordinator for AIO-utdanningene.

Les også: «Hvor sliten du blir avgjør hvor hardt du trener»

(Saken fortsetter under)

Simuleringssenteret er en god treningsarena for å øve på sitasjoner som studentene vil møte i arbeidslivet. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU


Kirurg, anestesilege og operasjonssykepleiestudentene fulgte «pasienten» fra han kom opp fra akuttmottaket til intensivavdelingen hvor han lå i påvente av overflytning til regionsykehus. Der ble han plutselig dårligere og måtte opereres akutt.

– Før har vi måttet avslutte før vi har kommet i gang med operasjonen, men nå hadde vi både kirurg, en simulatordukke vi kunne operere på, og en milt som blødde og som måtte fjernes. Det ga mange nye læresituasjoner som studentene måtte håndtere under tidspress. Også kirurgen syntes det var veldig nyttig å få øvd på en slik situasjon som lå ganske nært opp til virkeligheten, sier Svarthaug.

Han har ikke hørt om noen andre som bruker dyreorganer sammen med pasientsimulatoren på denne måten før.

Les også: Flått er farligere enn man hittil har trodd

Samarbeid med Sykehuset Innlandet

Bruk av slike avanserte pasientsimulatorer er i dag å regne som obligatoriske i utdanning og trening av helsepersonell. NTNU var tidlig ute med å ta disse avanserte pasientsimulatorene i bruk. St. Olavs hospital kjøpte i 2002 den første av de avanserte pasientsimulatorene som ble solgt i Norge, og NTNU i Gjøvik, daværende Høgskolen i Gjøvik, kjøpte nummer to og tre. Disse er fortsatt i daglig bruk.

– De avanserte pasientsimulatorene er mye brukt for å trene på akuttmedisinske situasjoner, for eksempel hjertestans, alvorlige allergiske reaksjoner og teamarbeid rundt pasienten, sier Lars Aune Svarthaug.

Senteret ved NTNU i Gjøvik har et utstrakt samarbeid med helsemiljøet i området. Sykehuset Innlandet, ambulansepersonell, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Slik får ulike grupper innen helsesektoren trent sammen i team på ulike situasjoner og dermed blir bedre beredt til å håndtere kritiske situasjoner.

Les også: – Jeg ønsker ikke et perfekt utseende. Jeg vil bare se normal ut

(Saken fortsetter under)

Sykepleierstudenter øver på å reagere raskt og riktig. Da må de snakke effektivt sammen. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU

– Man lærer mye om egne funksjoner og andres funksjoner og hvordan man må være observant for å se helheten, og ikke bare forholde seg til sitt eget fagfelt, oppsummerer Øyvind Andreas Dalen etter økten i simulatorsenteret. Han er anestesisykepleierstudent og jobber som redningsmann i Norsk Luftambulanse. Han har dermed mye erfaring med akutt syke pasienter ser likevel behov for denne teamtreningen.

– I slike situasjoner trenger man en klar og tydelig leder, og beskjeder som kommuniseres tydelig og som gjentas og verifiseres. Og så er det ikke rom for hvisking og småprat folk imellom. Det forstyrrer, understreker han.

Les også: Nattesvette kan være et symptom på sykdom

Vil øke utdanningskvalitetet

Det er to hovedfokus for Randi Tosterud og andre involverte i arbeidet med og forskningen på bruk av simulering i utdanningen. Det ene handler om teamtrening som en del av pasientsikkerhet. Det andre handler om bruk av simulering for å bidra til økt utdanningskvalitet.

I doktogradsarbeidet konkluderte Tosterud med at simulering egner seg godt i sykepleieutdanningen, men at metoden har læringspotensial som ikke er utnyttet fullt ut. Nå jobbes det med å implementere simulering som metode i undervisningen på en systematisk og strukturert måte.

– Vi holder på med innføring av standardiserte verktøy for pasientobservasjon og kommunikasjon, sier Tosterud. Det innebærer at studentene drilles i pasientobservasjon (hva som er viktig å sjekke først) og hvordan de skal kommunisere. Simuleringssenteret bistår også med å innføre et teamtreningsprogram på en kirurgisk enhet for å øke pasientsikkerheten. Programmet kalles TeamSTEPPS.

Les også: – En hypokonders prosjekt vil være å unngå å dø unødvendig tidlig

(Saken fortsetter under)

Simulering egner seg godt i sykepleieutdanningen, men metoden har læringspotensial som ikke er utnyttet fullt ut, konkluderer et doktorgradsarbeid fra NTNU i Gjøvik. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU

Debriefing

Etter traumeteamets intense økt med mann hardt skadet i bilkollisjon, er det evaluering og debriefing.

– I visse situasjoner opererte dere litt som to team, og det ble litt rotete kommunikasjon og dere sto litt i veien for hverandre, oppsummerer Line Narvesen Jørgentvedt, anestesisykepleier ved Sykehuset Innlandet HF Gjøvik og universitetslektor ved NTNU som leder debriefingen.

Sammen med teamet som har vært i aksjon og medstudentene som har observert på storskjerm i klasserommet, har hun gått igjennom de ulike sekvensene fra ambulanseankomst til pasienten sendes på operasjonsstua. De har gått gjennom valgene som ble gjort i behandlingen av pasienten, hvordan teamet samarbeidet og hva som kan forbedres.

– Mange sier at det er i debriefingen læringen skjer. Når du kan observere uten å være direkte involvert, er det for eksempel lettere å holde oversikt over hvordan et slikt team kommuniserer, sier Tosterud som har forsket på dette.

– Til forskjell fra mange andre utdanningsinstitusjoner har vi valgt å gjennomføre simuleringer hvor noen deltar og noen observerer. Mange hevder at det er for tøft for studentene å bli observert av andre i så krevende situasjoner, men vi har bare gode erfaringer med det, skyter Svarthaug inn.

Les også: Forskere: Folk over 40 år bør bare ha tre dagers arbeidsuke

– Nyttig og morsomt

Evalueringene i etterkant viser at deltakerne sier de lærer like mye eller nesten like mye av å se andre simulere som å delta selv.

– Dette var veldig nyttig og morsomt, sier turnuslege Bjarte Onsrud ved Sykehuset Innlandet HF Gjøvik, som har hatt rollen som traumeteamleder ved flere av simuleringene.

– I en reell situasjon er det jo alltid en mer erfaren lege som har rollen som traumeteamleder, men her har jeg fått prøve meg og har lært mye som kommer til nytte i jobben på sykehuset. Ikke minst det å få prøve å være leder og holde oversikten i en så kompleks situasjon har vært lærerikt, oppsummerer han.

Samtidig som traumeteamet og observatørene har gjennomført debriefingen, har lærerne ryddet og gjort klart det samme scenariet på nytt. Et nytt team tar imot den samme pasienten på nytt.

Les også:

Klarer ikke motivere pasienter til bedre livsstil

Ser ikke veiene for bare skog

Barn fikk samme stråling som voksne

Saken ble opprinnelig publisert på Gemini.no

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:51 Flere barn drept i bombeangrep mot sykehus i Jemen20:55 Avdekket arbeidslivskriminalitet under årets torskesesong20:40 Politimann varsler sak mot staten etter omplassering20:37 McGregor etterforskes for overgrep20:35 Stortinget vedtok regler som skal hindre nye byggeskandaler20:30 Rød løper og æresgarde ventet kongeparet i Santiago19:59 Flyalarmen har gått på nytt i Israel19:45 Moi og Maars starter på Ullevaal, Tarik og kapteinen vraket19:41 Ny migrantkaravane på vei mot USA19:35 Uventet utfordring for NASA: Romherpes19:33 USA vil sende første kvinne til månen innen fem år19:19 Inspeksjonen av Viking Sky kan ende med sikkerhetstilråding til andre fartøy19:11 Konvertitt-utvalget er lagt ned19:10 Norwegian deltar på møte med Boeing i USA17:56 Hvem er kineserne som drar til Norge?17:41 Moren til Tolga-brødrene er siktet for mishandling av en av sønnene17:19 Hells Angels-medlem drept med brekkjern - nordmann (35) dømt til livstid17:02 Lindelöf: – Man lytter alltid når Solskjær snakker16:57 Siktelsen mot Jussie Smollett er frafalt16:54 Algeries forsvarssjef krever presidenten avsatt16:19 Mann fikk åtte års fengsel etter knivangrep på tennisstjerne16:17 Pasient med diabetes døde trolig etter feilmedisinering16:11 FN skal granske massakre i Mali16:02 Frp om SVs cruiseforslag: – Skammelig15:41 Er 97 prosent av forskerne enige om at klimaendringer er menneskeskapte?15:25 Lege frifunnet for uaktsomt drap på samboer14:48 Netanyahu advarer Hamas14:36 Russland sparker alle sine dopingtestere14:27 Tre personer skadd da isras traff tog14:01 Vil ha slutt på å stille klokka14:00 Eks-Frp'er tapte søksmål13:54 Farlig stoff lekket ut fra industribygg i Oslo13:36 To personer funnet omkommet i snøskred i Sørfold13:31 Klimautslippene steg til nytt rekordnivå13:30 Cyberangrep kan ha kostet Hydro 350 millioner13:13 UEFA til disiplinær sak etter Englands EM-kval13:09 Viking Sky-passasjerer får pengene tilbake12:56 To barn skadd i bussulykke i Oslo12:48 UP advarer mot livsfarlig trend bak rattet12:47 Tyrkiaturen rammes av økt norsk flyskatt12:38 Varsler påstand om forvaring for 18-åring etter drapet på Varhaug i fjor12:31 Ingen pågrepet etter overfallsvoldtekt mot kvinne med barnevogn12:31 Elleve rumenere dømt til fengsel for grove tyverier12:05 SV-rapport: Ulikheten øker, de rikeste drar fra11:52 Promillekjører skulle ha påfyll, stanset av politiet11:51 Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord11:32 Tillater bruk av elsykler i Oslomarka11:31 Nye internettregler godkjent i EU-parlamentet11:16 1,85 millioner berørt av syklonen i Mosambik11:09 Glenn Solberg ny landslagstrener for Sverige11:07 Lavprisselskap kan gå konkurs10:44 Viking Sky-los reagerer på spekulasjoner10:42 – Solskjær kan få jobben denne uken10:41 Moxnes: – Regjeringen tillater eskalering med Russland10:23 Dramaten avlyser forestilling etter anklager09:45 VGs gransking lar vente på seg09:42 Uber kjøper konkurrent i Midtøsten09:40 Flere offentlige bygninger evakuert i Tyskland08:52 Vil rydde opp i mytene om plast i havet08:33 10.300 utlendinger ble norske statsborgere i fjor08:32 McGregor sier han legger opp08:31 Danmark vil likestille psykisk og fysisk vold08:30 Ronaldo: – Jeg er tilbake om to uker08:29 NSF: Man blir ikke nødvendigvis best i verden med Red Bull-avtale08:19 – Vi har ingen oversikt over usikret gjeld07:39 Sjåfør omkom i frontkollisjon på Sunnmøre07:38 Vil reise et minnesmerke for samene som sultestreiket foran Stortinget07:22 DSB setter døren på gløtt for fyrverkeriforbud07:18 Saudi-Arabia fordømmer USAs anerkjennelse av Golanhøydene06:47 Valgobservatører kritiserer Thailand-valget06:43 Ingen skadd i boligbrann i Haugesund06:30 Kamp til døra om å bli SV-nestleder05:55 Nye luft- og rakettangrep mot Gaza og det sørlige Israel05:53 Flere veier stengt etter uvær05:50 Dette skjer i dag05:35 Nye omfattende strømbrudd i Venezuela05:33 Det offentlige betaler for redningsaksjon rundt cruiseskipet05:30 Dette skjedde i natt04:50 Australia vil fengsle journalister for brudd på publiseringsforbud04:27 Ny AFP-ordning kan ramme unge arbeidstakere04:15 Pentagon setter av en milliard dollar til grensemur04:06 Bolsonaro vil feire Brasils militærdiktatur03:22 Hovedredningssentralene advarer mot svekket redningskapasitet02:52 Fortsatt dragkamp om Muellers rapport02:30 Tidenes laveste seertall for Skavlan01:58 Frp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb01:55 Mexico krever unnskyldning for overgrep i kolonitiden01:44 Brann ved resirkuleringsanlegg i Kristiansund slukket01:27 Franske muslimer til sak mot Facebook og Google for terrorvideo01:11 Underhuset tar mer kontroll over brexitprosessen01:01 Borgerlig samarbeid for Ap i hver tredje kommune00:15 Rekordmange medlemmer i SV23:49 Erdogan: Hagia Sofia kan bli moské23:16 Valutakurser 25.03 (22.03)22:47 Brasils ekspresident Temer blir løslatt22:43 Frp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb22:38 Barkley-dobbel da England snudde mot Montenegro22:23 Røymark avgjorde for VIF21:48 Vegvesenet avslørte lastebilsjåfører med to jobber og sjåførkort21:45 Xi og Macron holdt toppmøte i Paris
Siste nytt
21:51VerdenFlere barn drept i bombeangrep mot sykehus i Jemen20:55NorgeAvdekket arbeidslivskriminalitet under årets torskesesong20:40NorgePolitimann varsler sak mot staten etter omplassering20:37SportMcGregor etterforskes for overgrep20:35NorgeStortinget vedtok regler som skal hindre nye byggeskandaler20:30VerdenRød løper og æresgarde ventet kongeparet i Santiago19:59VerdenFlyalarmen har gått på nytt i Israel19:45SportMoi og Maars starter på Ullevaal, Tarik og kapteinen vraket19:41VerdenNy migrantkaravane på vei mot USA19:35Helse og livsstilUventet utfordring for NASA: Romherpes19:33VerdenUSA vil sende første kvinne til månen innen fem år19:19NorgeInspeksjonen av Viking Sky kan ende med sikkerhetstilråding til andre fartøy19:11NorgeKonvertitt-utvalget er lagt ned19:10VerdenNorwegian deltar på møte med Boeing i USA17:56ReiseHvem er kineserne som drar til Norge?17:41NorgeMoren til Tolga-brødrene er siktet for mishandling av en av sønnene17:19NorgeHells Angels-medlem drept med brekkjern - nordmann (35) dømt til livstid17:02SportLindelöf: – Man lytter alltid når Solskjær snakker16:57VerdenSiktelsen mot Jussie Smollett er frafalt16:54VerdenAlgeries forsvarssjef krever presidenten avsatt16:19SportMann fikk åtte års fengsel etter knivangrep på tennisstjerne16:17NorgePasient med diabetes døde trolig etter feilmedisinering16:11VerdenFN skal granske massakre i Mali16:02PolitikkFrp om SVs cruiseforslag: – Skammelig15:41VerdenEr 97 prosent av forskerne enige om at klimaendringer er menneskeskapte?15:25NorgeLege frifunnet for uaktsomt drap på samboer14:48VerdenNetanyahu advarer Hamas14:36SportRussland sparker alle sine dopingtestere14:27NorgeTre personer skadd da isras traff tog14:01VerdenVil ha slutt på å stille klokka14:00NorgeEks-Frp'er tapte søksmål13:54NorgeFarlig stoff lekket ut fra industribygg i Oslo13:36NorgeTo personer funnet omkommet i snøskred i Sørfold13:31VerdenKlimautslippene steg til nytt rekordnivå13:30PengerCyberangrep kan ha kostet Hydro 350 millioner13:13SportUEFA til disiplinær sak etter Englands EM-kval13:09ReiseViking Sky-passasjerer får pengene tilbake12:56NorgeTo barn skadd i bussulykke i Oslo12:48MotorUP advarer mot livsfarlig trend bak rattet12:47ReiseTyrkiaturen rammes av økt norsk flyskatt12:38NorgeVarsler påstand om forvaring for 18-åring etter drapet på Varhaug i fjor12:31NorgeIngen pågrepet etter overfallsvoldtekt mot kvinne med barnevogn12:31NorgeElleve rumenere dømt til fengsel for grove tyverier12:05PolitikkSV-rapport: Ulikheten øker, de rikeste drar fra11:52NorgePromillekjører skulle ha påfyll, stanset av politiet11:51PengerRiksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord11:32NorgeTillater bruk av elsykler i Oslomarka11:31KulturNye internettregler godkjent i EU-parlamentet11:16Verden1,85 millioner berørt av syklonen i Mosambik11:09SportGlenn Solberg ny landslagstrener for Sverige11:07ReiseLavprisselskap kan gå konkurs10:44NorgeViking Sky-los reagerer på spekulasjoner10:42Sport– Solskjær kan få jobben denne uken10:41PolitikkMoxnes: – Regjeringen tillater eskalering med Russland10:23KulturDramaten avlyser forestilling etter anklager09:45KulturVGs gransking lar vente på seg09:42PengerUber kjøper konkurrent i Midtøsten09:40VerdenFlere offentlige bygninger evakuert i Tyskland08:52VerdenVil rydde opp i mytene om plast i havet08:33Norge10.300 utlendinger ble norske statsborgere i fjor08:32SportMcGregor sier han legger opp08:31VerdenDanmark vil likestille psykisk og fysisk vold08:30SportRonaldo: – Jeg er tilbake om to uker08:29SportNSF: Man blir ikke nødvendigvis best i verden med Red Bull-avtale08:19Penger– Vi har ingen oversikt over usikret gjeld07:39NorgeSjåfør omkom i frontkollisjon på Sunnmøre07:38KulturVil reise et minnesmerke for samene som sultestreiket foran Stortinget07:22NorgeDSB setter døren på gløtt for fyrverkeriforbud07:18VerdenSaudi-Arabia fordømmer USAs anerkjennelse av Golanhøydene06:47PolitikkValgobservatører kritiserer Thailand-valget06:43NorgeIngen skadd i boligbrann i Haugesund06:30PolitikkKamp til døra om å bli SV-nestleder05:55VerdenNye luft- og rakettangrep mot Gaza og det sørlige Israel05:53NorgeFlere veier stengt etter uvær05:50NorgeDette skjer i dag05:35VerdenNye omfattende strømbrudd i Venezuela05:33NorgeDet offentlige betaler for redningsaksjon rundt cruiseskipet05:30NorgeDette skjedde i natt04:50VerdenAustralia vil fengsle journalister for brudd på publiseringsforbud04:27PengerNy AFP-ordning kan ramme unge arbeidstakere04:15VerdenPentagon setter av en milliard dollar til grensemur04:06VerdenBolsonaro vil feire Brasils militærdiktatur03:22NorgeHovedredningssentralene advarer mot svekket redningskapasitet02:52PolitikkFortsatt dragkamp om Muellers rapport02:30NorgeTidenes laveste seertall for Skavlan01:58NorgeFrp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb01:55VerdenMexico krever unnskyldning for overgrep i kolonitiden01:44NorgeBrann ved resirkuleringsanlegg i Kristiansund slukket01:27KulturFranske muslimer til sak mot Facebook og Google for terrorvideo01:11PolitikkUnderhuset tar mer kontroll over brexitprosessen01:01PolitikkBorgerlig samarbeid for Ap i hver tredje kommune00:15PolitikkRekordmange medlemmer i SV23:49VerdenErdogan: Hagia Sofia kan bli moské23:16NorgeValutakurser 25.03 (22.03)22:47VerdenBrasils ekspresident Temer blir løslatt22:43PolitikkFrp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb22:38SportBarkley-dobbel da England snudde mot Montenegro22:23SportRøymark avgjorde for VIF21:48NorgeVegvesenet avslørte lastebilsjåfører med to jobber og sjåførkort21:45PolitikkXi og Macron holdt toppmøte i Paris
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus