Gi elsyklistene lading i ferien!

Ladeskap for lading av elsykkelbatterier.
Ladeskap for lading av elsykkelbatterier. Foto: Hulda Tronstad / Norsk elbilforening

Elsyklister på tur trenger lading uten fare for tyveri. Turiststeder må legge til rette for trygg lading for elsyklister, oppfordrer Elbilforeningen.