Meny

Norge diskuterte ny arbeidslivs-risiko med EUs arbeidsministre

PLATTFORM-ARBEIDSPLASSER: Statssekretær Christl Kvam (H) i diskusjon med Luxembourgs arbeids- og sosialminister Nicolas Schmit (til v.) og Latvias velferdsminister Janis Reirs under EUs uformelle ministermøte i Wien torsdag. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Norge er enig med EU-ministre om å hindre sosial dumping ved nye digitale arbeidsformer og delingsøkonomi. Men hvordan?

WIEN (ABC Nyheter): – Hvis dette blir det eneste arbeidsmarkedet ukvalifisert arbeidskraft kommer seg inn i, så er det en risiko for framtidas arbeidsmarked.

Det sier statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet til ABC Nyheter under et uformelt møte for EUs arbeids- og sosialministre, som avsluttes i Wien i dag.

Der var temaet dilemmaene som den nye «plattform»-økonomien bringer med seg. Stadig flere mennesker jobber helt eller tilsynelatende selvstendig på digitale plattformer, eller sysselsettes i det som med rette og urette kalles delingsøkonomi.

ØSTERRIKSK EU-LEDERSKAP: Christl Kvam ble ønsket velkommen av Østerrikes arbeids-, sosial- og helseminister Beate Hartinger-Klein. Østerrike leder EUs ministerråd dette halvåret. Foto: Martin Votava / BKA

Det gir både arbeidskjøper og arbeidsselger fleksibilitet - men ribber også de sysselsatte for sykelønn, barselspermisjon og pensjon.

Eksempler er drosjetjenesten Uber, folk som sitter hjemme og utvikler app'er og sykkelbudene som organisert av selskapet Foodora leverer mat på døra. En Foodora-direktør fortalte ministrene hvordan selskapet opererer i mange land - og utsettes for ti ulike lov- og regelsett.

Veldig mye spriker

Norge får delta på uformelle ministermøter i EU takket være EØS-avtalen, noe for øvrig et annet EFTA-land, Sveits, også blir invitert til selv om landet ikke ønsker å delta i EØS.

Ministrene var skjønt enige om at man må gjøre noe for å sikre «plattform»-sysselsattes arbeids- og sosiale vilkår. Det forteller både statssekretær Kvam og generalsekretæren for den europeiske fagorganisasjonen ETUC (der LO, YS og Unio er medlem), Luca Visentini,  til ABC Nyheter fra det lukkede møtet

Men utgangspunktet, lovverket og tradisjon for trepartssamarbeid er svært ulikt fra land til land. Dermed spriker også mulige løsninger, og det er uenighet om utfordringene skal løses med felles EU- eller nasjonalt lovverk.

Les også:   Erna Solberg ber EU ta mer ansvar for sosial dumping

Vil ikke svartmale digitaliseringen

– Dreide møtet seg om risiko for et globalt løsarbeidersamfunn som følge av organisering av arbeidslivet rundt datateknologi?

– Jeg syns det var en veldig balansert fremstilling av hvilke muligheter som ligger i digitalsierings- og plattformøkonomien, og hvilke utfordringer som ligger der, svarer Christl Kvam.

– At du selv styrer hvilken innsats du legger inn, kan være en fordel. Men hvis dette er det eneste arbeidsmarkedet for eksempel flyktninger klarer å komme inn i, uten minimumsløsninger og sikkerhetsnett, da har du et problem. Jeg syns alle egentlig var åpne på at dilemmaet ligger der, legger hun til.

– Alle er opptatt av ikke å svartmale digitaliseringen som sådan. Norge har som ett av de første landene gjort det OECD oppfordret om, laget en nasjonal kompetansestrategi. Derfor jobber også regjeringen nå med livslang læring, sier statssekretæren.

Hun minner om at det såkalte Delingsøkonomiutvalget anbefalte å ikke endre lovverket, noe arbeidstakerorganisasjonene var misfornøyd med. Saken følges nå opp av Finansdepartementet, som har avholdt en høring.

Les også:   Arbeidstakerorganisasjonene refser rapport om delingsøkonomi

Fagbevegelsen: Dilemmaer, dilemmaer

DILEMMAER: – Det er vanskelig å innføre regulert arbeidstid og arbeidsløshetstrygd for selvstendig sysselsatte som jobber hjemme, sier ETUC-generalsekretær Luca Visentini. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Fagforenings-bossen Luca Visentini påpeker overfor ABC Nyheter at de mer utviklede landene, gjerne de nordiske, har mer utviklede kollektive avtaler.

– Dermed blir det mer behov for sterkere lovgivning i andre land, enn hos dere. For alle gjelder det å ha en rimelig balanse mellom EU- og nasjonalt regelverk, sier han.

– Hva var ditt budskap til ministrene i dag?

– At vi må kombinere den fleksibiliteten som trengs i denne nye økonomien, og rettigheter og beskyttelse for disse arbeidstakerne. For oss er det tre problemer:

– Å  sikre at de blir definert som arbeidstakere og dermed får tilgang til samme beskyttelse som andre, at de kan slutte seg til fagforeninger og at de får rett til å forhandle om kollektive avtaler.

Spørsmålet om regulert arbeidstid for denne gruppen er et vanskelig, syns Visentini.

– Det er vanskelig og kanskje uønsket å innføre kontroll utenfra for folk som jobber selvstendig hjemme.

– Det er klart at også de trenger pensjon, fødselspermisjon. Men for en som utvikler app'er hjemme, er det vanskelig å innføre arbeidsløshetstrygd, mener Visentini.

Les også: Europeisk fagbevegelse krever øst-vest-allianse mot store lønnsgap

Populært