Meny

Arbeidstakerne refser rapport om delingsøkonomi

Se opptak av overleveringen av delingsøkonomiutvalgets rapport her.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fersk rapport tar ikke opp faren for at delingsselskaper fraskriver seg arbeidsgiveransvar og dumper lønns- og arbeidsvilkår, mener fagbevegelsen.

Et flertall i delingsøkonomiutvalget mener dagens arbeidsmiljølov er god nok, også når delingsselskapene gjør sitt inntog i Norge. Men et mindretall mener spørsmålet må utredes grundigere.

LO-sekretær Trine Tinnlund, som satt i utvalget, viser til et anslag i rapporten om at delingsøkonomien om ti år kan utgjøre over 40 milliarder kroner i Norge.

– Da risikerer vi at ordinær næringsvirksomhet blir overtatt av delingsøkonomien, fordi man konkurrerer om å dumpe lønns- og arbeidsvilkår og fraskriver seg ansvar i stedet for å konkurrere på innovasjon, sier hun til NTB.

– Vi er opptatt av å unytte ny teknologi, men utfordringene er eldgamle, konstaterer LO-toppen.

LO får støtte fra YS, Unio og Akademikerne i et felles brev til statsminister Erna Solberg (H) mandag. Organisasjonene er bekymret for at de nye tjenestene gjør det for enkelt å fraskrive seg arbeidsgiveransvar, skatt og avgifter, skriver ANB.

– Økt verdiskapning

Finansminister Siv Jensen (Frp) la vekt på at delingsøkonomien skaper økt konkurranse, innovasjon og større valgmuligheter for forbrukerne da hun mottok rapporten mandag.

– Det er veldig positivt. Vi ønsker fra regjeringens side å legge til rette for at delingsøkonomien kan bidra til økt verdiskapning, sa hun.

Utvalgsleder Tommy S. Gabrielsen orienterte om rapporten

– Utvalget mener delingsøkonomien representerer positive muligheter for norsk økonomi og kan gi gode samfunnsøkonomiske effekter. Men det finnes også noen utfordringer, sa han.

Gabrielsen listet opp effektiv ressursbruk, økt konkurranse, fordeler for forbrukerne og økt innovasjon som fordeler. Forskjeller i reguleringen, svakere forbrukervern og skatteregler som kan oppfattes som uklare og kompliserte, er blant utfordringene.

Friske forslag

Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.

Utvalgets forslag om å fjerne løyveplikten for drosjer har allerede skapt heftig debatt.

Utvalget foreslår også rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer, en informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien og styrket dialog og meklingstilbud.

I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester, mener utvalget, som også tar til orde for at plattformselskaper i delingsøkonomien skal dele statistikk for overnatting med Statistisk sentralbyrå.

Jensen varsler en "kritisk vurdering" av behovet for nye reguleringer og innretning av skattesystemet.

– Utvalget har kommet med et veldig godt bidrag til å forstå hvilke reguleringer som kan være problematiske, sier hun.

– Godkjenner delingsøkonomien

Interesseorganisasjonen IKT Norge mener rapporten i praksis "godkjenner" delingsøkonomien og ønsker den velkommen.

Ifølge NHO Reiseliv er utvalgets tiltak i tråd med innspill fra reiselivet, mens Virke er glad for at utvalget har tatt tak i skattespørsmålet.

– Det er en viktig forutsetning for konkurranse på like vilkår mellom nye og etablerte aktører, sier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

Rapporten blir nå sendt på høring.

Regjeringen har også fått anbefalinger fra Skattedirektoratet og ungdomspartiene om hvordan delingsøkonomien bør håndteres.

Delingsøkonomiutvalgets forslag:

Utvalget som har vurdert muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien, leverte mandag sin rapport til finansminister Siv Jensen.

* Utvalget foreslår en rekke tiltak, deriblant:

* Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien

* Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet

* Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer

* I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester.

* Et flertall foreslår i tillegg:

* Fjerning av løyveplikten i drosjemarkedet. Hensikten er å fjerne etableringsbarrierene i markedet slik at delingsøkonomiplattformer kan operere lovlig.

* Et annet flertall foreslår:

* Økt skattlegging av korttidsutleie av egen bolig

(Kilde: Regjeringen.no)

Privatøkonomi
Populært