Meny

Foran EU-toppmøtet:

Europeisk fagbevegelse krever øst-vest-allianse mot store lønnsgap

LØNNS-ALLIANSE: Paraplyorganisasjonen ETUC for fagorganisasjoner i Europa, ber om treparts-allianse mot lønnssprik mellom Øst- og Vest-Europa. Foto: ETUC
På et trepartsmøte onsdag ettermiddag oppfordret ETUC arbeidsgivere og regjeringer til å opprette en allianse mot de store lønnsforskjellene innad i Europa.

Ansatte i de ti østlige EU-medlemslandene tjener under halvparten av det man gjør vest i unionen, med unntak av Slovenia, der lønnsnivået ligger på 60 prosent av hva den gjør i vest.

Nivået varierer fra 18 prosent i Bulgaria til 42 prosent i Estland.

Og hva verre er - i en rekke av landene har etterslepet i lønn ikke skrumpet, men økt siden finanskrisen i 2008.

ETUC, den europeiske fagorganisasjonen der også LO, YS og Unio er medlemmer, møtte onsdag EU-preisdentene Jean-Claude Juncker og Donald Tusk, den estiske statsministeren Jüri Ratas og arbeidsministrene fra Estland, Bulgaria og Østerrike, for å få gjort noe med dette.

ETUCs generalsekretær Luca Visentini foreslo for dem under det såkalte sosiale toppmøtet mellom fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og regjeringene onsdag, at det må opprettes en allianse for å få gjort noe med det enorme lønnsgapet.

Forslaget går ut på å samle EU-institusjoner, regjeringer, arbeidsgivere og fagforeninger for å komme med forslag til hvordan lønnsnivået i Sentral- og Øst-Europa op på vestlig nivå.Governments, employers and trade unions to propose ways to bring wages in central and eastern Europe UP towards western European levels;

Trepartsmøtet fant sted forut for EU-toppmøtet torsdag og fredag som hovedsakelig skal ta for seg Brexit.

Fra før har høyrepartiet Jobbik i Ungarn tatt initiativ til en kampanje for å gjøre EU også til en lønns-union.

Kampanjen «Wage Union» (Lønnsunion) dekker nå åtte land og har som mål å skaffe minst 1 million underskrifter. Det skal til for å fremme et såkalt borgerinitiativ i EU. Det innebærer at Kommisjonen blir forpliktet til å fremme forslag til hvordan en sak skal takles.

– Vi vil ikke lenger finne oss i å være EUs lønnsslaver. Vi ber ikke om almisser, men lik behandling i EUs arbeidsmarked: Lik lønn for likt arbeid, sa Jobbiks parlamentsmedlem Márton Gyöngyösi i en pressemelding.

Gyöngyösi hadde et møte med ETUC, som ikke ønsket samarbeid, begrunnet med at kampanjen ikke hadde konkrete tiltak å foreslå. Så langt har heller ikke ETUC kommet med det.

Les også:   Økende lønnssprik i EU - europeisk fagbevegelse sier nei til kampanjePopulært