Selspisende spekkhoggere får i seg større mengder miljøgifter

Polarinstituttet har estimert det totale antallet spekkhoggere i Norske og Barentshavet til å være på rundt 3000 individer. Foto: Shutterstock 7 NTB Scanpix
Polarinstituttet har estimert det totale antallet spekkhoggere i Norske og Barentshavet til å være på rundt 3000 individer. Foto: Shutterstock 7 NTB Scanpix

En fersk studie viser at spekkhoggere som spiser sel langs norskekysten, er mer utsatt for betydelig helsefare enn hvalene som lever utelukkende av fisk.

Da en gruppe forskere tok prøver fra ni spekkhoggere langs norskekysten i 2002, fant de at dyrene hadde lavere nivå av miljøgifter sammenlignet med prøver tatt fra spekkhoggere i det sørlige Atlanterhavet og Middelhavet. Det ble dermed antatt at de norske spekkhoggerne var langt sunnere og mindre utsatt for forurensning.

Nå har imidlertid dette bildet endret seg. Det er gjort nye undersøkelser på norske spekkhoggere som lever av sel, og resultatet viser at selspisende spekkhoggere har fire ganger så høyt nivå av industrikjemikaliet PCB i spekket sitt sammenlignet med spekkhoggere som lever av fisk. Kvikksølvnivået i hvalhuden var dessuten dobbelt så høyt hos spekkhoggere som jaktet sel.

Overskred terskelverdier

Målet for forskningen var å tallfeste nivåene av PCB i spekkhoggeres spekklag og mengden kvikksølv i huden. Nivåene skulle så sammenlignes i henholdsvis sel- og fiskespisende individer.

– Samtlige selspisere vi undersøkte, hadde så høye nivåer av miljøgifter i kroppen at det overskred en terskelverdi for risiko for helseeffekter. Dette betyr at de står i fare for et undertrykt immunforsvar, hormonforstyrrelse og redusert evne til å reprodusere , sier forsker Clare Andvik ved Institutt for biologi (IBV) ved UiO til Phys.org.

De fant også to spekkhoggere som hadde nivåer som oversteg en enda høyere terskelverdi for en høy risiko for helseeffekter.

(Saken fortsetter under videoen)

VIDEO:Hvorfor kommer spekkhoggere i overgangsalderen? Kan ha løst gåten

Forbudt i Norge

Samtlige selspisende spekkhoggere forskerne undersøkte, befant seg over den første terskelen for risiko for helseeffekter, hvilket tilsvarer 10 mikogram per gram lipidvekt.

– Til sammenligning var det bare 40 prosent av de fiskespisende spekkhoggerne over denne terskelen, tilføyer professor Katrine Borgå ved IBV.

Polarinstituttet har estimert det totale antallet spekkhoggere i Norskehavet og Barentshavet til å være på rundt 3000 individer, men det er fremdeles uklart hvor mange av dem som spiser sel.

PCB er forkortelsen for polyklorerte bifenyler, og ifølge Miljødirektoratet er det registrert mer enn 200 ulike varianter av PCB. PCB har vært forbudt i Norge siden 1980, men fraktes hit med hav- og luftstrømmer. I tillegg kan det fremdeles lekke ut av gamle materialer, produkter og områder som er forurenset.

Første funn av kvikksølv

Studien viser at spekkhoggere langs norskekysten har større risiko for forurensningseffektene enn tidligere antatt ettersom de spiser sel som opptar et høyere trofisk nivå. Et trofisk nivå er kort fortalt det samme som et trinn i næringskjeden som vanligvis består av fire trinn:

Det første består av primærprodusentene (som planter og alger), deretter følger planteetere på trinn to, mens kjøttetere utgjør trinn tre og fire.

(Saken fortsetter under videoen)

VIDEO: Sjøløve kastes opp i lufta av spekkhogger

I havet betyr dette at planteplankton ligger på første trinn, dyreplankton på andre og fisk som sild på tredje. Spekkhoggeren spiser sild og er dermed på fjerde.

Problemet er bare at også sel befinner seg på fjerde trofiske nivå. For jo høyere opp du er i næringskjeden, desto høyere vil nivået av miljøgifter være.

– I dette tilfellet forventet vi at selspisende spekkhoggere ville inneholde omtrent 10 ganger så mye miljøgifter som fiskespiserne dersom de utelukkende spiste sel. Men i stedet ser vi at selspiserne hadde fire ganger høyere miljøgifter. Dette er en indikasjon på at selspiserne også spiser mye fisk. Fiskespiserne derimot spiser stort sett bare fisk, sier Borgå til Phys.org.

Forskerne har samtidig den tvilsomme æren av å være de første i verden til å måle kvikksølv i spekkhoggerhud. Borgå forklarer at de fant en høy korrelasjon mellom nivåene, som vil si at spekkhoggerne med høye PCB-nivåer samtidig hadde høye nivåer av kvikksølv.

– Dette er et viktig funn fordi det er enklere å ta prøver av hud enn spekk, sier Borgå.

VIDEO: Filmet spekkhogger-rituale i Troms: – Spektakulært

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden