10 gode grunner til at vi fortsatt trenger en kvinnedag

Markeringen av den internasjonale kvinnedagen 8. mars i Oslo på Youngstorget for to år siden
Markeringen av den internasjonale kvinnedagen 8. mars i Oslo på Youngstorget for to år siden Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mange trenger fortsatt en påminnelse om hvorfor det er viktig å markere kvinnedagen 8. mars.

Kommentar: Laial Janet Ayoub
Samfunnsdebattant og forfatter av Hijabbloggen.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

I fjor hadde jeg en diskusjon med min mor om hvorfor vi fortsatt trenger en kvinnedag. Til min store overraskelse, mente hun at kvinner allerede har fått altfor mange rettigheter og at samfunnet sakte, men sikkert ødelegges fordi kvinner er fraværende fra sine normale oppgaver hjemme med å for eksempel oppdra barna og stelle huset.

Kvinner har blitt mer maskuline også mente hun, fordi de utfører «mannlige» oppgaver. En kvinne skal egentlig ikke gjøre så mye, hun skal bli forsørget og passet på av sin mann.

Jeg ble ganske provosert og ga henne ganske mange argumenter til hvorfor en kvinnedag fortsatt er viktig og forsøkte å banke inn i hodet hennes at halve samfunnet består av kvinner – og derfor skal de ha de samme rettighetene, fordelene og pliktene som menn har.

Heldigvis har hun begynt å endre mening rundt dette, men fortsatt trenger hun (og mange andre) en påminnelse om hvorfor en markering av kvinnedagen fortsatt er viktig.

Kampen for likestilling er nemlig ikke oppnådd, og her er ti grunner til dette:

  1. Det er enklere å hetse jenter og kvinner på sosiale medier, enn det er å hetse menn! Jeg merker det selv når jeg skriver kronikker. Særlig er det menn med minoritetsbakgrunn som angriper meg og kaller meg uvitenende, dum og stempler meg som en som har misforstått og som «blander ulike temaer sammen». Fordi jeg er en kvinne som uttrykker seg om ting de er uenige i eller misliker, blir jeg stemplet som en idiot som egentlig ikke vet hva hun snakker om. I tillegg mottar jenter og kvinner mange flere nedverdigende meldinger om deres kropp og utseende, som om det er det som betyr mest. Alt man uttaler seg om, blir oversett, for det er tydeligvis ikke OK for alle at vi kvinner har egne meninger. Hatefulle ytringer og krenkende kommentarer gjør at kvinner blir mer forsiktige i hva og hvordan de ytrer seg, som altså innskrenker kvinners ytringsfrihet.
  2. 33 000 jenter giftet bort som barn hver eneste dag, ifølge Plan Norge. Det blir totalt 12 millioner jenter hvert eneste år! I utviklingsland blir 1 av 3 jenter giftet bort før de fyller 18 år og 1 av 7 jenter giftet bort før fylte 15 år. Barneekteskap er i dag det største hinderet for likestilling og for skolegang for jentene. Dette er et brudd på barnekonvensjonen som MÅ ta slutt,og inntil det er gjort, kan vi ikke skryte på oss at vi er likestilte!
  3. Fordi abort er en kvinnerett som ikke alle kvinner kan benytte seg av! Det foretas ca. 56 millioner aborter hvert år, 25 millioner av disse regnes som utrygge, ifølge Fokus kvinner. Nesten alle utrygge aborter (aborter som blir utført uten kvalifisert helsehjelp eller uten medisinske metoder) foregår i utviklingsland og blant disse oppsøker ca. 7 millioner kvinner helsehjelp på grunn av komplikasjoner og ca. 22 000 kvinner dør årlig som følge av komplikasjoner etter en utrygg abort.
  4. Gjennomsnittlig tjener kvinner 87 prosent av en manns lønn i Norge. Inntil man har lik lønn for likt arbeid, er ikke likestilling oppnådd!
  5. Undersøkelser viser at 43 prosent av norske jenter på 16 år er misfornøyde med egen kropp. Ifølge Folkehelseinstituttet er det til enhver tid ca. 50 000 kvinner i Norge som har spiseforstyrrelser. Kroppspresset er økende fordi idealene på sosiale medier ikke representerer kvinnekroppen i alle sine former og fasonger.
  6. I 2018 ble det anmeldt 1758 voldtekter i Norge. Tall fra SSB viser at 98 prosent av de siktede er menn. Det finnes fortsatt folk som skylder på jenter og kvinner dersom disse utsettes for voldtekt. Fortsatt opplever mange jenter at deres rett til seksuell selvbestemmelse ikke blir akseptert og det er mange unge som ikke forstår at kun JA betyr JA! All sex uten samtykke er voldtekt.
  7. Ifølge UNICEF er det 115 ganger flere jenter enn gutter som blir hindret i å gå på skole i verden i dag. Én av fem jenter i utviklingsland fullfører ikke skolegangen sin. Grunnene varierer, økonomi, mensen, barnebruder og uønsket graviditet er noen av disse.
  8. Fordi det forskes for lite på kvinnehelse og kvinnesykdommer får forskningsmidler og mindre oppmerksomhet enn menns helse. Det både forskes mindre på kvinnesykdommer, men også at det forskes mer på menn (og hanndyr) selv om sykdommen angår begge kjønn og kan kreve ulik behandling for kvinner og menn.
  9. I krig øker volden mot kvinner. I 2018 mottok legen Denis Mukwege og mennesrettighetsaktivisten Nadia Murad Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold. Vi må fortsette kampen mot at jenter og kvinner fortsatt utsettes for vold, untertrykkelse og forskjellsbehandling og at de utsettes for seksualisert vold særlig i krigsherjede områder.
  10. Fordi jenter fortsatt blir utsatt for kjønnslemlestelse. I 2019 var det ca. 200 millioner kvinner som var utsatt for kjønnslemlestelse og hvert år blir ca. 3 millioner jenter utsatt for kjønnslemlestelse. Rundt 20 000 jenter i Norge er kjønnslemlestet. Ifølge NRK ble 127 kvinner i 2013 operert ved norske sykehus på grunn av konsekvensene dette får. Jeg har selv tolket for kvinner som har måttet operere seg før en fødsel, fordi de er utsatt for kjønnslemlestelse som kan hindre dem i å føde på en naturlig måte uten konsekvenser.

Dette er bare noen få grunner til hvorfor vi fortsatt trenger en kvinnedag og at alle er med og markerer denne! Mitt håp i år, er at jeg får dratt med min mor i toget!

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært