Etterretningskilder: Russiske elitesoldater øver på norsk territorium

<p>– Russiske militære enheter har gjennomført rekognosering på fastlands-Norge av paramilitært personell i sivil bekledning, sier en alliert forsvarskilde med tilgang til høyt graderte etterretningsrapporter. På bildet er tungt bevæpnede Spetsnaz-styrker i aksjon under tidligere utenriksminister Knut Vollebæks besøk i Tsjetsjenia i desember 1999. Foto: Lise Åserud, SCANPIX</p>
– Russiske militære enheter har gjennomført rekognosering på fastlands-Norge av paramilitært personell i sivil bekledning, sier en alliert forsvarskilde med tilgang til høyt graderte etterretningsrapporter. På bildet er tungt bevæpnede Spetsnaz-styrker i aksjon under tidligere utenriksminister Knut Vollebæks besøk i Tsjetsjenia i desember 1999. Foto: Lise Åserud, SCANPIX Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Amerikanske spionfly skal de siste dagene ha fanget opp bevegelser av det de mener er russiske spesialstyrker i aksjon på Svalbard. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De russiske elitesoldatene skal ha utført rekognosering mot nøkkelobjekter og kritisk infrastruktur, samt utplassert tekniske monitoreringssystemer og sensorplattformer, skriver aldrimer.no.

Hverken Forsvarsdepartementet eller Etterretningstjenesten har uttalt seg offentlig om saken, men skal være kjent med den nye russiske aktiviteten.

– Fullstendig uakseptabelt

En av Norges fremste eksperter på sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militære operasjoner, sivil-militære relasjoner og cybersikkerhet, kommenterer de nye etterretningsopplysningene slik:

– Dersom dette medfører riktighet, er det svært oppsiktsvekkende, og fullstendig uakseptabelt fra et norsk perspektiv. Det illustrerer i så fall også viktigheten av god etterretning, militær tilstedeværelse i nord, og rask responstid. Slik aktivitet, om den har forekommet, må det responderes på slik at det ikke blir en normal aktivitet, sier seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i Nupi, Karsten Friis, til ABC Nyheter.

Ifølge Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 er den arktiske øygruppen under norsk suverenitet. (Google map)
Ifølge Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 er den arktiske øygruppen under norsk suverenitet. (Google map)

Ifølge PST er etterretningsvirksomheten mot Norge fra enkelte fremmede stater høy og representerer en «vedvarende trussel» mot norske interesser.

Aktuelt: Ni russiske militærfly fløy langs norskekysten

Bakgrunn: Russiske øvelser tettere på Svalbard enn tidligere

Norsk suverenitet – demilitarisert sone

Ifølge Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 er den arktiske øygruppen under norsk suverenitet. I 1925 ble Svalbard innlemmet som en fullstendig del av kongeriket Norge.

Svalbardloven, som ble gjort gjeldende fra 1925, etablerte Svalbard som en økonomisk frisone og demilitarisert sone.

I dag er Store Norske Spitsbergen Grubekompani og det russiske Trust Arktikugol de eneste gjenværende gruveselskapene som driver kulldrift på Svalbard.

Stortinget bestemte høsten 2017 at Store Norske Spitsbergen Grubekompani skulle avslutte gruveaktiviteten i Svea og Lunckefjell, men driften av Gruve 7 skal fortsette til den er tømt i anslagsvis 2040.

Fakta om Svalbard

* Øygruppe i Arktis, mellom 74 og 81 grader nord.

* Arealet på 61.022 kvadratkilometer utgjør 16 prosent av Norge.

* 2.210 innbygger (2017)

* Oppdaget av Willem Barentsz i 1596 og har siden levert ulike råvarer til Europa

* Den internasjonale hvalfangsten foregikk på 1600- og 1700-tallet, motivert av gode priser på spekkolje og hvalbarder.

* Pomorene fra Russland drev med verdifull overvintringsfangst fra 1700 til 1850: Hvalrosstenner, spekkolje og hvalrosshud, pelsverk, dun, rein, sel, fugl, egg og vinterpels fra isbjørn og rev.

* Fra 1850 overtok nordmenn mye av fangsten og samtidig startet forskning og ekspedisjoner.

* Forskningen avslørte kullressurser, og med gode priser startet bergverksdriften fra rundt år 1900.

* Det var også kortvarig gruvedrift på fosfor, gull, sink, bly, kobber, gips og marmor.

* Longyearbyen ble grunnlagt av amerikaneren John Munroe Longyear i 1906 på 78ºN og er i dag et moderne familiesamfunn.

* Byen har skole, barnehager, universitetssenter, lokalavis, butikker, restauranter, sykehus og kirke.

* Ifølge Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 er den arktiske øygruppen under norsk suverenitet. I 1925 ble Svalbard innlemmet som en fullstendig del av kongeriket Norge.

(Kilder: Sysselmannen på Svalbard )

Les også: Norge kan ikke stole på Nato-støtte

– Paramilitært personell i sivil bekledning

Nå kommer det urovekkende meldinger om russisk militær aktivitet inne på norsk jord.

Overvåkingsfly fra blant annet det amerikanske flyvåpenet skal ha innhentet dokumentasjon som viser at Russland i disse dager driller militært personell i operasjoner på norsk territorium.

Satellittstasjonen SvalSat på Svalbard skal ha vært et særskilt mål for den russiske Nordflåten, som nå gjennomfører øvelser i havområdet mellom Svalbard og Franz Josef Land. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Satellittstasjonen SvalSat på Svalbard skal ha vært et særskilt mål for den russiske Nordflåten, som nå gjennomfører øvelser i havområdet mellom Svalbard og Franz Josef Land. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Ifølge aldrimer.no, en uavhengig nettavis med fokus på Norges forsvarsevne og sikkerhet, skal kilder både i Forsvaret og blant Norges nærmeste allierte forsvars- og etterretningskilder, bekrefte at Russland har sendt sine aller beste soldater, de såkalte Spetsnaz-styrkene, til Svalbard for å trene på ulike sabotasjeoppdrag og krigsscenario.

— Taktiske innsatsgrupper fra russisk side har gjennomført militære operasjoner inne på Svalbard samtidig som russiske militære enheter også har gjennomført spesiell rekognosering på fastlands-Norge av paramilitært personell i sivil bekledning, sier en alliert forsvarskilde med tilgang til høyt graderte etterretningsrapporter, til aldrimer.no.

Operasjonene skal i hovedsak ha skjedd i ly av mørket på sen kvelds- eller nattestid.

Kan bære atomvåpen

Ifølge The Barents Observer skal Russland under den pågående øvelsen i Barentshavet blant annet ha tatt i bruk flere landgangsfartøy, antiubåtfartøy og andre marine, offensive styrker.

Øvelsen skal også ha inkludert skyting med antiluftskyts, samt det ballistiske rakettsystemet Kinzhal, som i en skarp situasjon kan bære atomvåpen.

Den russiske Nordflåten har også omtalt øvelsen. Her kommer det frem at de russiske styrkene også trener på elektronisk krigføring.

Les også: HV-sjefen: – Norge er ikke en naiv nasjon

Strategisk beliggenhet

Svalbard ligger nord for Fastlands-Europa, omtrent midt mellom Fastlands-Norge og Nordpolen. Øygruppen har en strategisk viktig beliggenhet i tilfelle en skarp konflikt, ikke minst med tanke på kontroll med havområdene rundt Svalbard og eventuell tilførsel av allierte styrker i en krisesituasjon.

Spetsnaz-styrkene skal ha vært operative i forbindelse med en omfattende militærøvelse i Barentshavet. Ifølge allierte kilder skal russerne ha tatt i bruk spesialubåten av typen P-650 «Midget», som skal være spesialdesignet for skjult innsetting av spesialstyrker.

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Spetsnaz er spesialtrente militære avdelinger i det russiske forsvaret. Disse elitesoldatene har spisskompetanse om sabotasje mot sivile og militære mål, etterretningstjeneste, anti-terrorisme, likvidasjon av nøkkelpersoner og operasjoner bak fiendens linjer.

Den russiske ambassaden i Oslo har foreløpig ikke kommentert de nye etterretningsopplysningene om at russiske spesialstyrker opererer på Svalbard.

Les også: Etterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise

Trener på å kutte kabler mellom Svalbard og fastlands-Norge

Styrker fra den russiske marinen, som nå er operative i havområdet mellom Svalbard og Franz Josef Land, skal blant annet blant annet ha trent på sabotasje mot norske installasjoner.

Ett av disse oppdragene skal være å kutte kabelforbindelsen mellom Svalbard og Fastlands-Norge, som vil være av sentral betydning i en eventuell konflikt.

Pro-russisk milits holder vakt utenfor militærbasen i Perevalne på Krim-halvøya 20. mars 2014. I Bakgrunnen ukrainske soldater bak hovedporten. Ifølge Forsvaret operative hovedkvarter må russernes økte aktiviteter i nordområdene sees i lys av det som skjedde på Krim. Foto: Vadim Ghirda / AP
Pro-russisk milits holder vakt utenfor militærbasen i Perevalne på Krim-halvøya 20. mars 2014. I Bakgrunnen ukrainske soldater bak hovedporten. Ifølge Forsvaret operative hovedkvarter må russernes økte aktiviteter i nordområdene sees i lys av det som skjedde på Krim. Foto: Vadim Ghirda / AP

– Et nytt kapittel skrives nå med tanke på aktivitet i nordområdene. Det som skjer nå på Frans Josefs land, føyer seg inn i det bildet vi har fått av Russlands aktiviteter de siste årene. Vi har våre metoder for å følge med på samme måte som russerne følger med på oss, sier talsperson ved Forsvaret operative hovedkvarter (FOH), Major Elisabeth Eikeland, til Forsvarets Forum.

Hun ser russernes intensiverte øvelsesaktivitet i lys av det som skjedde på Krim-halvøya i 2014.

Ifølge sjef for den norske Etterretningstjenesten, generalmajor Morten Haga Lunde, er det en prioritert oppgave for E-tjenesten å følge den russiske militære aktiviteten i Norges nærområder og Arktis.

PS: Ingen ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) ønsker å uttale seg om denne saken. ABC Nyheter har forsøkt å innhente kommentarer fra andre relevante kilder.

Personvernpolicy