Alarmerende nivåer av metan i atmosfæren

Menneskeskapte metanutslipp omfatter blant annet utslipp fra forbrenning av olje og gass. I den senere tid er det fokus på at lekkasjer fra rørledninger og andre olje- og gassinstallasjoner kan være en økende kilde, og at dette bør undersøkes mer, skriver Miljødirektoratet i en ny rapport om metanutslipp. Her fra Edvard Grieg-plattformen på Utsirahøyden i Nordsjøen. Foto: Foto: Colourbox.com
Menneskeskapte metanutslipp omfatter blant annet utslipp fra forbrenning av olje og gass. I den senere tid er det fokus på at lekkasjer fra rørledninger og andre olje- og gassinstallasjoner kan være en økende kilde, og at dette bør undersøkes mer, skriver Miljødirektoratet i en ny rapport om metanutslipp. Her fra Edvard Grieg-plattformen på Utsirahøyden i Nordsjøen. Foto: Foto: Colourbox.com

Nivåene av klimagassen metan stiger mer enn ventet både på Svalbard og i Sør-Norge. – Vi ser en alarmerende utvikling, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Metannivåene ved målestasjonene viser en kraftig økning fra 2013 til 2014, og foreløpige resultater fra målingene i 2015 indikerer fortsatt kraftig økning.

Myhre opplyser at nivåene av metan, som er den nest viktigste klimagassen fra menneskelig aktivitet etter CO2, er de høyeste målt noen gang.

Sammenlignet med den gjennomsnittlige økningen globalt øker nivåene av metan langt mer ved de norske målestasjonene, viser den nye rapporten.

I tillegg til rekordhøye nivåer av metan, som viser en spesielt stor økning fra 2013 til 2014, viser målingene også rekordhøye nivåer av CO2. Men utviklingen for CO2 er, i motsetning til for metan, som ventet.

Les også: Enova gir 133 millioner til klimavennlige ferjer

Ingen utflatning

– I 2006 ble vi overrasket over at utslippene av metan begynte å stige. Nå er vi bekymret for at det ikke er snakk om en kortvarig økning, og vi er overrasket over at vi ikke har sett en utflatning. Det er en alarmerende utvikling, sier Myhre til NTB.

Direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, sier at utviklingen bekymrer.

– Det er svært bekymringsfullt at konsentrasjonen av metan og CO2 øker. Det viser nok en gang at det haster med å sette i verk tiltak som reduserer utslippene av klimagasser både på kort og lang sikt, sier Hambro i forbindelse med at resultatene presenteres i Miljødirektoratets årlige overvåkingsrapport.

– Dersom årsaken er frigjøring av metan fra tinende permafrost og fra arktisk hav, er det alarmerende. Det vil kunne gi klimaendringene en selvforsterkende effekt, sier Hambro.

Les også: – Vedfyring farligere enn utslipp fra biler

Bekymrer statsråden

Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er bekymret for de rekordhøye nivåene av både metan og CO2.

– Norge er aktivt med internasjonalt for å avdekke eventuelle kilder som skyldes menneskelig aktivitet, slik at vi kan jobbe for å stanse utslippene. De nye resultatene viser hvor viktig det er å redusere utslipp av klimagasser for å hindre menneskeskapte klimaendringer. Klimaavtalen fra Paris er et viktig skritt, nå er det opp til oss og andre land å levere utslippskutt, sier han.

Les også: Syv råd for å kutte ditt CO2-utslipp

Mange kilder

Det er usikkert hvor det økte metanet kommer fra.

– Vi vet ikke om økningen skyldes utslipp fra menneskelig aktivitet eller at klimaendringene har satt i gang prosesser i naturen som gir mer metan til atmosfæren. Det er derfor svært viktig at vi får verifisert endringene slik at vi kan oppdage dem i tide, sier Myhre, som leder det nasjonale overvåkingsprogrammet.

Menneskeskapte metanutslipp kommer fra forbrenning av kull, olje, gass og biomasse, lekkasjer fra rørledninger og andre olje- og gassinstallasjoner, utslipp fra drøvtyggere, rismarker og avfallsdeponier.

Myhre forteller at de naturlige metanutslippene utgjør cirka 40 prosent av de årlige metanutslippene, mens de menneskeskapte utgjør resten.

Les også: Advarer mot konsekvenser av norsk klimamål

Varmere klima

– Et varmere og våtere klima kan frigjøre mer metan fra naturlige kilder, som for eksempel våtmarker og permafrost i taiga og tundra, sier hun.

NILU-forskeren sier det er lettere å sette inn tiltak mot menneskeskapte utslipp.

– Dersom de naturlige systemene kommer i ulage, er det bare temperaturendringer som kan bremse utviklingen. Det er det vanskeligere å gjøre noe med, fastslår hun.

Les også: Bellona: – Utslippsjuks har kostet staten 4 milliarder

Personvernpolicy