Syv råd for å kutte ditt CO2-utslipp

<p>NTNU-forsker Kjartan Steen-Olsen presenterer syv tiltak for klimatiltak på forbrukernivå. Bilfri dag er ett av syv anbefalte tiltak som monner, og da er sykkelen god å ha. Foto: NTNU/Maren Agdestein</p>
NTNU-forsker Kjartan Steen-Olsen presenterer syv tiltak for klimatiltak på forbrukernivå. Bilfri dag er ett av syv anbefalte tiltak som monner, og da er sykkelen god å ha. Foto: NTNU/Maren Agdestein

NTNU-forskning kan hjelpe deg å avgjøre hvilke tiltak som hjelper mest med å kutte CO2-utslippet ditt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Begreper:

CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde (som regel et tonn) CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode (som regel 100 år). Kilde: Wikipedia.

Karbonfotavtrykk er den totale mengden utslipp av CO2 eller andre klimagasser regnet om til CO2 (CO2-ekvivalenter) fra en befolkning, et system eller en aktivitet. Kilde: Wikipedia

Det er ikke underlig om vi føler avmakt når klimatoppmøtet COP21 åpner i Paris i neste uke, der nærmere 200 regjeringer skal enes om en felles klimaavtale i løpet av to uker. For hva kan vi som enkeltpersoner egentlig gjøre for miljøet, og hvordan skal vi vurdere alle ekspertrådene opp mot hverandre? Onsdag 25. november presenterte NTNU-forsker Kjartan Steen-Olsen syv tiltak for klimatiltak på forbrukernivå, på NRK Forbrukerinspektørene. Se programmet på NRK nett-tv.

- Dette er frivillige tiltak, for de som er miljøbevisste uten at de vet akkurat hva de kan gjøre. Det er ikke alltid så enkelt å vurdere selv hva som monner og ikke. Ofte har man hørt om mange grønne tiltak, slik som å installere sparepærer, men har ikke noe forhold til hva som har mye og lite å si.

Kjartan Steen-Olsen ved Program for industriell økologi jobber med et prosjekt under Folkets Klimaforskning som dreier seg om norske husholdningers CO2-utslipp. I fjor utlyste Forskningsrådet midler til Folkets klimaforskning med formål om å øke folks interesse for forskning generelt og klimaforskning spesielt. Det konkrete NTNU-prosjektet som er støttet her er todelt: på den ene siden skal forskerne undersøke og sammenligne norske forbrukeres karbonfotavtrykk når de kjøper alt fra mat og klær til hus og bil, og på den andre siden skal de undersøke hvordan folk selv vurderer sin mulighet og evne til å redusere sitt karbonfotavtrykk.

Les også: Én rekecocktail gir like mye CO2-utslipp som 90 liter bensin

Syv tiltak for en mer klimavennlig hverdag, anbefalt av Kjartan Steen-Olsen:

1. Kjøttfri dag

Ha én dag i uka helt uten forbruk av kjøtt eller kjøttprodukter, med unntak av fisk. Fisk er holdt utenfor siden en fullt ut vegetarisk dag i uka kan synes som et stort steg for mange nordmenn. Utslipp knyttet til fisk er dessuten relativt små sammenlignet med rødt kjøtt, og fisk er dessuten noe helsemyndighetene anbefaler folk å spise mer av. I utregningene er det reduserte kjøttinntaket kompensert med frukt, grønt og brød-/kornvarer slik at kaloriintaket er uendra, og ekstra klimafotavtrykk fra dette er fratrukket.

2. Redusert innetemperatur

Redusert innetemperatur med 1°C. Her er det tatt utgangspunkt i en typisk norsk privathusstand, definert som en treroms leilighet på 71 m2 som dekker 80% av oppvarmingsbehovet med elektrisitet. I snitt forutsetter vi at energisparingspotensialet er 8 kWh/år/m 2.per grad man reduserer temperaturen. Her er det tatt hensyn til at boligen bare er oppvarmet i vinterhalvåret. Det er også tatt hensyn til at det gjerne bor flere personer i en husstand. I snitt bor det omkring 2,1 personer per husstand, derfor er energisparinga delt på 2,1 for å få gjennomsnittlig energisparing per person.

3. Kutte ut en flyreise i året

Dette tiltaket er definert som å kutte én fritids utenlands flyreise i året. En reise er definert som to flyvninger: en fra Norge til utlandet, og en fra utlandet til Norge. Men utslipp fra eventuelle ekstraflyvninger på reisa som ikke er fra eller til en norsk flyplass er ikke inkludert, på grunn av manglende og usikre data. I snitt medfører en slik reise, dvs to flyvninger, 268 kg CO2-ekvivalenter per reisende. 1,44 millioner nordmenn gjennomførte i 2014 to eller flere slike reiser, det er derfor trolig et stort potensiale for at disse kan reduseres.

4. Bilfri dag

Dette er definert som å la bilen stå en dag i uka gjennom et år. Det er her ikke spesifisert om det skal være en hverdag eller helgedag, men det er heller et gjennomsnitt. I praksis vil det si å redusere årlig bilbruk med en syvendedel. Med «bilbruk» menes her både som sjåfør og passasjer. I utslippsutregningene er det tatt hensyn til at det ofte er flere personer i bilen (i snitt 1,7 personer), og utslippene er justert slik at det blir per person i bilen.

5. Redusere matavfall

Dette gjelder kasting av mat som ellers kunne ha blitt spist, og som kommer direkte fra husstandene. Igjen er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig årlig matforbruk og matavfall fra norske husstander, og det er delt på 2,12 personer for en gjennomsnittlig husstand for å få tall per person.

Les også: – Halvparten av all mat kastes

6. Eliminere standbyforbruk

Mange av våre elektriske/elektroniske apparater bruker strøm så lenge de er plugga i støpselet, selv om de ikke er i direkte bruk. Dette gjelder for eksempel tv-apparater som bare er slått av med fjernkontroll og ikke med bryteren på selve apparatet. Her er det en del usikkerhet i tallmaterialet, og her er det estimert at 10 % av elektrisitetsforbruket i en typisk husstand går med til slikt standby-forbruk.

7. Effektiv dusjing

Varmtvann står for 15-20 % av elektrisitetsforbruket vårt, og veldig mye av varmtvannet går med til dusjing. I eksemplet her er det forutsatt følgende:

1. Husstanden har installert sparedusj med forbruk på 10 liter/minutt. OBS! De som ennå ikke har installert sparedusj bør gjøre det aller først, da de ellers kan risikere å bruke dobbelt så mye vann som nødvendig!

2. Vi går ut i fra at en person i snitt dusjer én gang per dag. Mange som driver med sport/trening vil dusje oftere enn dette, mens andre dusjer sjeldnere.

3. Vi går videre ut i fra at en typisk dusj varer i ti minutter, og at dette kan kortes ned til fem minutter (dvs. tid med rennende vann), slik at en sparer 50 liter vann per person per dag. Tiden kan kortes ned ved at en rett og slett er mer effektiv i dusjen. Vent med å filosofere til etterpå, og skru kanskje av vannet innimellom ved innsåping o.l.

4. I tillegg kan en tenke seg at det går an å gjøre følgende for å redusere forbruket av varmtvann (men det er ikke tatt med i utregningen her): a. Bare dusje annenhver dag, og heller ta en lett kroppsvask de andre dagene b. Dusje med lavere trykk istedenfor å skru på full guffe, da kan vannforbruket uten problem reduseres til 5 liter i minuttet c.Redusere temperaturen på vannet noe Så hvor mye kan en spare per person, per år, om en gjennomfører disse tiltakene i hverdagen? Steen-Olsen har estimert at med de definisjonene og antakelsene som er gjort ovenfor, så kan en person redusere 780 kg CO2-ekvivalenter! Til sammenligning er det totale årlige klimafotavtrykket for husholdsforbruk på 10,5 tonn CO2-ekvivalenter per nordmann.

- Hvor du kan kutte mest? Det er lange flyreiser, der det kommer enorme utslipp på veldig kort tid. Tar du en helgetur til New York, eller en Thailand-tur i løpet av året, vil turene overskygge det meste av utslippet ditt resten av året.

Les også: Politikerne drukner Norge i klima-utredninger

Regnestykket til Steen-Olsen ser slik ut:

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no .

Personvernpolicy