Norske leger: – Pasientene mottar for mye legehjelp

Hver tredje allmennlege både i Norge og i ni andre vestlige land mener at pasientene får for mye legehjelp om man ser helsetjenesten under ett. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Hver tredje allmennlege både i Norge og i ni andre vestlige land mener at pasientene får for mye legehjelp om man ser helsetjenesten under ett. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fastleger oppfatter helsetjenesten som positiv, men én av tre mener pasientene i alt mottar for mye legehjelp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om undersøkelsen:

Norske allmennleger ble bedt om å svare på hva de mener om utvalgte problemstillinger i Norge.

Slik er deres svar sammenlignet med svarene fra allmennleger i de ni andre landene samlet (gjennomsnittet):

 • Bedre enn i andre land

 • Færre problemer ved betaling for legemidler og andre behandlingskostnader
 • Lettere å få utført spesialiserte diagnostiske prøver
 • Bedre elektronisk informasjonsutveksling med andre tjenester
 • Bedre rutiner for å kommunisere med annet helsepersonell som tilbyr hjelp i pasientens hjem
 • Dårligere enn i andre land

 • Mindre vanlig med kliniske målinger og undersøkelser som måler pasientenes erfaringer
 • Færre rutinemessige samtaler om behovet for helsehjelp med eldre og syke som ikke kan ta egne avgjørelser
 • Mindre koordinert behandling, blant annet:
  – tiden det tar å motta nødvendig informasjon fra sykehuset etter utskriving – tiden det tar å motta journal fra andre tjenester
  – dårligere oppfølging av pasienter mellom konsultasjoner
  – mindre koordinert oppfølging av utskrevne pasienter
 • Dårligere mulighet til å sende medisinske spørsmål på e-post
 • Dårligere tilgang til egen journal på nettet


(Kilde: Kunnskapssenteret.no)

864 norske fastleger har deltatt i en internasjonal spørreundersøkelse gjennomført av den amerikanske stiftelsen The Commonwealth Fund (CMWF) , melder Dagens Medisin.

Stiftelsen gjennomfører sammenlignende undersøkelser av helsetjenestene i ulike land hvert år. Tema og intervjupersoner varierer fra år til år. I undersøkelsen for 2015 er et representativt utvalg av allmennleger i ti land spurt om hvor godt de mener at helsetjenesten fungerer, og tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2009 og 2012, skriver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten på sine nettsider.

De norske legene mener at kvaliteten på vår medisinske behandling som helhet, har blitt bedre i løpet av tre år, viser undersøkelsen.

Resultatene viser også at de norske legene oppfatter helsetjenesten som positiv, i større grad enn sine kolleger i Australia, Canada, Tyskland, Nederland, New Zealand, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA. Samtidig har de norske fastlegene høyere jobbtilfredshet enn gjennomsnittet blant legene i de andre landene.

Les også: Fastelegen påvirker pasientenes sykefravær

Både i Norge og de andre landene, svarte én av tre av legene at pasientene totalt sett mottar for mye legehjelp, om man ser hele helsetjenesten under ett.

Dagens Medisin skriver videre at Norge scorer dårligere enn snittet i deltagerlandene når det kommer til systemer for kvalitetsmåling, rutinemessige samtaler om behovet for helsehjelp for eldre og syke som ikke kan ta avgjørelser på egne vegne, koordinering av behandling og oppfølging mellom sykehus og fastlege, samt oppfølging av pasienter mellom konsultasjoner.

Rapporten er publisert i tidsskriftet Health Affairs og Norge deltar i undersøkelsen ved Kunnskapssenteret, som lager rapporter med fokus de norske resultatene.

2.000 av totalt 4.545 fastleger i Norge ble trukket ut til å delta, men bare 846 (44 prosent) svarte på spørreskjemaet.

Les også:

– Ikke stol blindt på legen din

Dette kan du forvente fra fastlegen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus