Meny

Ber Klima- og miljøvernministeren redde skogen i Krødsherad - igjen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SVs Heikki Holmås ber igjen regjeringen gripe inn mot hogsten i Krødsherad.

Dette har skjedd i Krødsherad-saken:

  • Skogeier Frode Larsen sine skogområder i Krødsherad ble utredet i 2011:
  1. Grønknuten: regionalt verneverdig med minst 20 rødlistede arter. Les hele rapporten.
  2. Råaråsen-Kvigtjennhøgda: nasjonalt verneverdig med minst 24 rødlistede arter. Les hele rapporten. Her har man nå funnet enda flere truede arter.
  3. Kroktjenn: regionalt verneverdig. Les hele rapporten.
  4. Slettmoåsen: regionalt verneverdig. Les hele rapporten.

Da hogsten startet i de verneverdige områdene i Krødsherad før jul, ba SVs Heikki Holmås, leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om å svare for det i den muntlige spørretimen. Det ble da en diskusjon mellom dem om områdene som skulle hogges var regionalt eller nasjonalt verneverdig. Se video øverst i saken.

– Truer 30 rødlistede arter

Nå nærmer skogsmaskinene seg de nasjonalt verneverdige områdene, og Holmås ber derfor nå Helgesen om å revurdere sin beslutning.

– Siden oktober har to kjerneområder (Slettemoåsen) og (Kroktjenn), begge med regional verneverdi, blitt hogd. Det er nå planlagt hogst i skog av nasjonal verneverdi i området (Råaråsen), påpeker Homås.

– Området huser svært viktige miljøverdier og det har blitt påvist over 30 rødlistearter. I tillegg har området stor verdi som dagområde og spillplass for storfugl, skriver han i sitt skriftlige spørsmål.

– Viktigere å bevare tilliten

Men han blir ikke hørt.

– Jeg mener det er viktig å ta godt vare på tilliten som er bygd opp mellom miljømyndigheter og private skogeiere gjennom nær 15 års samarbeid om frivillig skogvern. Det betyr at det bør være en høy terskel for å avvike fra frivillighet ved vern av privateid skog, svarer Helgesen.

Området øverst til venstre er naturreservat i dag. Nå hogges det i område 2 Kroktjenn, men det er også planlagt hogst inn i område 3. Dette området er vurdert som nasjonalt verneverdig.

Han peker på innsatsen som er gjort innenfor det frivillige vernet. Og at det er opprettet prosedyrer for å vurdere områder for frivillig vern når naturverdier er truet.

– Jeg har forsikret meg om at (...) det gjelder også i den saken som tas opp (...), skriver han.

Les hele spørsmålet og svaret på Stortingets sider.

– Kommer ikke på tale!

En av kartleggerne undersøker en død stokk for arter på Råaråsen. Foto: Sabima

ABC Nyheter har tidligere spurt skogeieren om det ville være aktuelt med frivillig vern.

– La meg være helt klar og tydelig, uttalte skogeier Frode Larsen til ABC Nyheter:

– Det kommer ikke på tale å verne skogen frivillig.

Les hele saken: Skogeieren avviser frivillig vern av skogen i Krødsherad

Dermed står de verneverdige områdene fremdeles uten beskyttelse.

Se artene som er funnet der:  Noen av artene er også truet på global basis. Det betyr at den står i fare for å bli helt utryddet.

Men miljøvernerne gir ikke opp ennå: Forbereder aksjoner mot hogst i Krødsherad

Her er noen av de truede artene som er gjort i området:

Skyggebrunpigg på Råaråsen. Foto: Sabima
Populært