Symptomer på hjerneslag

HJERNESLAG: Vanligvis er en hodepine ufarlig, men hvis du også mister evnen til å snakke, bør du kontakte lege. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
HJERNESLAG: Vanligvis er en hodepine ufarlig, men hvis du også mister evnen til å snakke, bør du kontakte lege. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Helt avgjørende å komme raskt til sykehus.

Huskeliste for symptomer ved slag:

 • Språkvansker: Vansker med å finne riktig ord, forstå det som blir sagt eller uttrykke seg tydelig
 • Lammelse: Nedsatt kraft i ben eller arm, oftest kun på en side
 • Ansikt: Skjevhet i ansikt, klarer ikke å smile med begge munnviker
 • Gangvansker: Vansker med å bevege seg som tidligere

Risikofaktorer:

De vanligste konsekvensene etter et hjerneslag er:

Fysiske konsekvenser som...

 • lammelser
 • dårligere førlighet
 • språkproblemer
 • balanseproblemer
 • svimmelhet
 • svelgeproblemer
 • synsforstyrrelser
 • tap av kontroll på urin og tarm

Psykososiale konsekvenser som...

 • konsentrasjonsproblemer
 • hukommelsesproblemer
 • kommunikasjonsutfordringer

Psykiske utfordringer som blant annet...

 • humørsvingninger
 • angst og depresjon
 • afasi
 • personlighetsforandring
 • utmattelse/tretthet
 • tapt arbeidsliv
 • kognitive problemer


(Kilde: LHL Hjerneslag)

---

Aktuelt fra Helseleksikonet.no:

– Selv om hjerneslag i utgangspunktet er en sykdom godt voksne får, kan også unge få den, sier Petter Brelin, fastlege i Halden og leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Han forteller at hjerneslag egentlig er en litt upresis beskrivelse av to sykdommer; hjerneblødning og blodpropp i hjernen.

– Men jeg tror nok det er blodpropp de fleste tenker på når de hører ordet hjerneslag, sier han.

Les også: Symptomer på blodpropp

Taper funksjoner

Når du får blodpropp i hjernen, betyr det at du får en propp i en av arteriene. Fordi hjernen ikke har parallelle arterietilførsler, dør da den delen av hjernen denne åren forsyner med blod.

– Det betyr at du taper de funksjonene som styres av den delen av hjernen som ikke lenger får blod. Funksjonene kan i de fleste tilfeller trenes betydelig opp, men det tar tid, sier Brelin.

Les også: – Gen kan gi kvinner økt risiko for hjertesykdom

Lammelse og språkvansker

Hjerneslag kan få en rekke utfall og hvilke symptomer du får, vil ha sammenheng med hvilken del av hjernen som skades.

– De vanligste symptomene på hjerneslag er lammelser og språkvansker. Pasienten kan blant annet oppleve å få nedsatt kraft i ben eller arm, ofte kun på en side. Andre tegn er skjevhet i ansiktet, gangvansker og vansker med å finne riktig ord, sier slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag Torgeir Solberg Mathisen.

Les også: Gir økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag

Om et eller flere av disse symptomene oppstår, skal du ta kontakt med 113 så snart som mulig for å nyttiggjøre deg av eventuell akutt behandling.

Kommer du raskt til sykehus, er muligheten for å få behandling med trombolyse eller fjerning av blodpropp til stede.

Les også: Felles hjerne-eksperiment kan gi nye behandlinger

Trykk i hodet

– En del vil oppleve å få trykk eller vondt i hodet og i tillegg kan symptomer være at du ikke lenger kan gå, ikke har språk eller blir komatøs. I verste fall blir utfallet død, sier Brelin.

Han legger til at du noen ganger vil få varsler i form av forbigående funksjonstap.

Det kalles drypp. Symptomene på dette kan være at du plutselig ikke kan snakke, men så får du taleevnen tilbake i løpet av ganske kort tid, sier han.

Slike symptomer kan også være et tegn på for eksempel migrene, men Brelin anbefaler likevel at du tar kontakt med lege ved slike forbigående funksjonstap som du ikke kjenner årsaken til.

– Mister du styring over armer og bein skal du også søke hjelp. I slike tilfeller mistenker vi alltid drypp, og da er det viktig å få en sjekk hos legen. Er du tidlig ute, vil du kunne få medisiner som hindrer at du får et hjerneslag, sier han.

Les også: Bekymrer du deg syk?

Lev sunt

Risikofaktorene for hjerneslag er ifølge Mathisen mange av de samme som for andre hjerte- og karlidelser.

– Vi snakker da om for eksempel høyt blodtrykk , diabetes , høyt kolesterol og røyking. Gener og arv spiller også en rolle, og du er dessuten mer utsatt om du har hatt slag eller drypp, hjerteflimmer eller hjerteinfarkt tidligere, sier han.

En sunn livsstil med godt kosthold og fysisk aktivitet vil være med på å påvirke flere av disse risikofaktorene.

– Medisinsk behandling av en del av risikofaktorene er også nødvendig for enkelte, sier han.

oppleve det på sin måte. Mange problemstillinger kan oppstå når det gjelder livet med hjerneslag, sier Mathisen.

Han forteller at konsekvensene av et slag blant annet er avhengig av type slag, hvor raskt du får hjelp, samt hvilken behandling og rehabilitering du får og resultatet av denne.

– Spesielt i begynnelsen er det stor usikkerhet knyttet til fremtidige konsekvenser av hjerneslaget, sier han.

Les også: Jevnlig hodepine dobler demensrisiko

Angst og depresjon

Slaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og det kan føre til at livssituasjonen endres.

– Noen vil oppleve psykiske utfordringer som humørsvingninger, angst, depresjon og personlighetsforandringer. Mange opplever dessuten en overveldende tretthet som hindrer dem i å delta i aktiviteter som tidligere og i å gå tilbake til arbeidslivet, sier han.

Konsentrasjonsproblemer og hukommelsesproblemer er også vanlig, og fysisk kan du oppleve konsekvenser som blant annet lammelser, språkproblemer, balanseproblemer og synsforstyrrelser.

Les også: Hvilepulsen vår synker

Viktig med rehabilitering

Hjernen har en god evne til å omorganisere seg etter skade, og tidlig oppstart med tilpassede aktiviteter og rehabilitering bidrar til bedring i funksjon.

– Det er derfor avgjørende å komme til en slagenhet hvor de kan hjelpe til med dette. Uten behandling og rehabilitering vil en ha mindre mulighet til bedring enn om en får dette tilbudet, sier Mathisen.

Det er verd å merke seg at hjerneslag gir rett til gratis behandling og oppfølging hos privatpraktiserende fysioterapeut.

Les også:

– Jeg kunne ikke smile på tre måneder

Disse helseproblemene bør du se opp for

– Du skal kunne forvente at legen din ønsker å finne ut hva det feiler deg

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no

Personvernpolicy