Den glemte utryddelsen av nordmenn i Sovjetunionen

Gudrun Fredriksen (til venstre) var født i 1907 og ble arrestert sammen med sin far. Begge ble skutt. Nå forteller datteren hennes, som også heter Gudrun, en forsker om hvordan hun opplevde grusomhetene mot nordmennene under Stalins terrorregime. Foto: Vardømuseenes fotosamling
Gudrun Fredriksen (til venstre) var født i 1907 og ble arrestert sammen med sin far. Begge ble skutt. Nå forteller datteren hennes, som også heter Gudrun, en forsker om hvordan hun opplevde grusomhetene mot nordmennene under Stalins terrorregime. Foto: Vardømuseenes fotosamling

En forsker har vært på Kola-halvøya i Russland og samlet beretninger fra etterkommere av nordmenn. Minst 27 av dem ble henrettet eller døde i fangeleire. Flere andre døde av sult.

Etnisk rensing ble brukt mot millioner av mennesker av Stalin og kommunistlederne i Sovjetunionen på 1930- og 1940-tallet.

Mindre kjent er at en norsk minoritet på noen hundre mennesker, nesten alle ble tvangsforflyttet til andre deler av Sovjetunionen.

Antakelig ble en av åtte nordmenn drept. Eller døde i GULAG-fangeleirene.

Da Mor ble hentet

«Mor hadde melket kua vår. Lillebroren min sov fortsatt, mens Far kledde på meg. Da Mor begynte å ordne sengen min, vendte hun seg mot Far og sa til ham: «To politimenn er på vei opp mot huset vårt!» Far svarte bare: «Hva så? Det kan jo være hva som helst…»

Gudrun som nå kalles «Gidrun» på russisk og heter Mironova til etternavn, ble født i 1934. Hun forteller sosialantropologen og historikeren Lukas Allemann om hva som hendte da politiet tok med seg 16 menn og en kvinne fra den norske bygda der familien hennes bodde.

«Mor var den eneste kvinnen. Sytten personer! Da jeg klynget meg til kjolen hennes, forsøkte de å rive meg vekk fra Mor. «Fordømte mordere!» ropte jeg til dem.» Far kom bort til oss og løsnet forsiktig grepet mitt. Han tok meg i armene sine og sa: «Min datter, la oss gå og se til lillebroren din.»

Les også:

(Saken fortsetter under)

Bilde fra Vardø havn under fiske i 1908. I bakgrunnen det russiske passasjerskipet «Lomonosov» som gikk mellom Finnmark og Arkhangelsk om sommeren. Midt under den store utvandringen da titusener av nordmenn dro til Amerika i vest, var det også 200-300 nordmenn som dro østover De fleste av dem som satte kursen mot den nesten folketomme Murmankysten (russisk: «Nordmann-kysten») var fra Finnmark og Troms, men noen kom lenger sørfra i Norge. Foto: Vardømuseenes fotosamling
Bilde fra Vardø havn under fiske i 1908. I bakgrunnen det russiske passasjerskipet «Lomonosov» som gikk mellom Finnmark og Arkhangelsk om sommeren. Midt under den store utvandringen da titusener av nordmenn dro til Amerika i vest, var det også 200-300 nordmenn som dro østover De fleste av dem som satte kursen mot den nesten folketomme Murmankysten (russisk: «Nordmann-kysten») var fra Finnmark og Troms, men noen kom lenger sørfra i Norge. Foto: Vardømuseenes fotosamling

Forfølgelsen av nordmennene

Bare en sommerdag i 1940 ble 104 personer hentet i den lille norske bygda Tsypnavolok på Fiskerhalvøya opp mot Barentshavet. Der hadde forfedrene deres bodd siden 1800-tallet.

I alt ble minst 17 Kola-nordmenn henrettet, blant dem Gudruns mor og bestefar. Den samiske faren hennes får altså bli igjen, men blir drept i kamp mot tyske soldater få år senere. I tillegg ble rundt 25 personer med norsk bakgrunn dømt til fengselsstraffer. Minst 10 av disse døde i fangenskap.

Også flere andre av nordmennene omkom etter hvert av sult og sykdommer.

(Saken fortsetter under)

Morten Jentoft har skrevet bok om Kola-nordmennene. Her et bilde av ham tatt i Tsypnavolok på Fiskerhalvøya i 2017. I denne bygda bodde om lag halvparten av nordmennene. Foto: Privat
Morten Jentoft har skrevet bok om Kola-nordmennene. Her et bilde av ham tatt i Tsypnavolok på Fiskerhalvøya i 2017. I denne bygda bodde om lag halvparten av nordmennene. Foto: Privat

Morten Jentoft er tidligere Moskva-korrespondent for NRK og har i mange år nå interessert seg for Kola-nordmennene.

Jentoft mener at dersom vi tar utgangpunkt i at det bodde rundt 150 personer med norsk bakgrunn på Kola-kysten under årene med Stalins terror, så ble hver fjerde av dem på en eller annen måte offer for en politisk dom.

Nesten halvparten av disse igjen ble enten henrettet eller døde i en av de beryktede sovjetiske GULAG-fangeleirene.

Jentoft antar at det bare var finnene blant de mange etniske gruppene på Kola-halvøya, som ble utsatt for en like hard forfølgelse som nordmennene. Samtidig hører det med at også samer og andre folkegrupper ble rammet av terroren.

Les også:

Nordmenn som flyttet til Russland

  • Fra rundt 1860 og noen tiår framover utvandrer norske familier og enkeltpersoner fra Finnmark og andre steder i Norge til kysten av Kola-halvøya i Nordvest-Russland.
  • Rundt 1910 var den norske bosetningen i dette området på mellom 150 og 200 mennesker.
  • De fleste av dem klarte seg godt i sitt nye hjemland. Fiske, reindrift og handel var de viktigste leveveiene. Noen tjente også litt penger på å selge sprit til tørste russere og samer. Nordmennene holdt kontakt med familie og venner i sitt gamle hjemland.
  • Etter revolusjonen i Russland i 1917 ble forbindelsene til Norge redusert. Etter krigen ble nordmennene som var blitt igjen på «den andre siden» en glemt del av norsk utvandrerhistorie.

Ble oppdaget på 1990-tallet

Kola-nordmennene ble «oppdaget» igjen her i Norge på 1990-tallet. Etter Sovjetunionens sammenbrudd.

Morten Jentoft forteller til forskning.no:

– Da jeg jobbet i NRK Finnmark på 1980-tallet, gikk det rykter om at det skulle finnes noen nordmenn på «den andre siden».

– Men det var ingen som visste noe mer om dem. Det var først da Mikhail Gorbatsjov innførte glasnost og perestrojka at vi begynte å få vite mer.

Jentoft husker godt det utrolige øyeblikket i januar 1990 da han som journalist møtte sin første Kola-nordmann, Bjarne Jørstad. Kola-nordmannen snakket flytende norsk. Språket var en slags gammelmodig finnmarksdialekt.

Senere skulle han møte mange flere.

– De hadde jo ikke vært en del av norsk historie i det hele tatt disse nordmennene!

Jentoft beskriver det som et eventyr å kunne reise rundt i det store Russland og finne igjen nordmenn på de mest utrolige steder.

Under det politiske tøværet på 1990-tallet fikk han også tilgang til arkiver hos KGB og andre russiske myndigheter han ikke hadde drømt om å få slippe inn i noen år tidligere. Der fant han mye om nordmennene. Noe fant han også i arkivene til POT (Politiets overvåkingstjeneste) her hjemme.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Per Jørstad i gyngestolen i Tsypnavolok rundt 1930. Han hadde vært med på å grunnlegge den norske bygda omkring 1870. Bildet er tatt på tampen av den lykkelige tiden for de norske kolonistene. Ti år etter var det ikke én nordmann igjen på Fiskerhalvøya. Foto: Vardømuseenes fotosamling
Per Jørstad i gyngestolen i Tsypnavolok rundt 1930. Han hadde vært med på å grunnlegge den norske bygda omkring 1870. Bildet er tatt på tampen av den lykkelige tiden for de norske kolonistene. Ti år etter var det ikke én nordmann igjen på Fiskerhalvøya. Foto: Vardømuseenes fotosamling

På feil sted til feil tid

Jentoft utga i 2001 boka «De som dro østover. Kola-nordmennenes historie» som kom i flere opplag. Senere har også noen slektsforskere og museumsfolk i Nord-Norge interessert seg for dem.

Men lufter du ordet Kola-nordmann for noen i dag, er det neppe så mange som vil ha hørt om dem.

Er de igjen i ferd med å gå i glemmeboken disse menneskene? Står historien deres og det de ble utsatt for, kanskje i veien for ønsket vårt om et bedre forhold til den store og vanskelige naboen i øst?

Morten Jentoft mener vi bør være litt forsiktige med å bruke begrepet «etnisk rensing» om det som hendte Kola-nordmennene:

– De bodde på feil sted til feil tid. Den tradisjonelle russiske mistenksomheten overfor utlendinger, gjorde nok også sitt til at Stalins terror gikk så hardt ut over nettopp nordmennene.

(Saken fortsetter under)

Ida Jørstad (sittende) var ifølge Morten Jentoft en høyt respektert kvinne i Tsypnavolok. Ingen vet hvordan det gikk med henne etter at hun ble arrestert høsten 1937. Foto fra Morten Jentofts bok
Ida Jørstad (sittende) var ifølge Morten Jentoft en høyt respektert kvinne i Tsypnavolok. Ingen vet hvordan det gikk med henne etter at hun ble arrestert høsten 1937. Foto fra Morten Jentofts bok

Disse menneskene som hadde bosatt seg på den kalde og nesten folketomme kysten lengst opp mot Barentshavet siste halvdel av 1800-tallet – omtrent så langt vekk fra annen sivilisasjon som det var mulig å komme — ble noen tiår senere kastet inn i verdenshistorien på en måte ingen hadde kunnet forestille seg.

– De fikk oppleve mye som ble fryktelig dramatisk.

– Først kom den russiske revolusjonen. Da ble de del av det store samfunnseksperimentet Sovjetunionen. Nordmennene måtte opprette historiens eneste norske fiskersovjet, kalt «Polarstjernen».

– Deretter fulgte 2. verdenskrig. Da ble det fjerntliggende området hvor de bodde, til et av de mest sentrale frontavsnittene under krigen mellom Hitler-Tyskland og Stalins Sovjetunionen.

Les også:

Enkeltmennesker som forteller

Lukas Allemann er sosialantropolog og historiker ved Arktisk senter på Lapplandsuniversitetet i Finland.

Han forsøker nå å vise oss historien til de etniske minoritetene på Kola-halvøya, gjennom å gå inn i enkeltmenneskers muntlige beretninger.

– Det norske samfunnet på Kola ble helt ødelagt. Folk ble enten skutt eller de ble deportert. Ingenting ble igjen av det, konstaterer Allemann.

– Også etter Stalin-terrorens målestokk var dette en ekstrem ødeleggelse.

(Saken fortsetter under)

Lukas Allemann er fra Sveits og jobber som sosialantropolog og historiker hos Arktisk senter ved Lapplandsuniversitetet i Finland. Han har nøstet opp historien til en norsk-samisk familie bosatt lengst nord mot Barentshavet. Foto: Privat
Lukas Allemann er fra Sveits og jobber som sosialantropolog og historiker hos Arktisk senter ved Lapplandsuniversitetet i Finland. Han har nøstet opp historien til en norsk-samisk familie bosatt lengst nord mot Barentshavet. Foto: Privat

Forskeren mener at gjennom å lytte til livshistorien til et menneske som Gudrun Aleksandrovna Mironova, så kan vi oppdage hvordan enkeltmennesker likevel har funnet sine helt egne strategier for å klare seg gjennom store vanskeligheter skapt av samfunnet rundt dem.

Gudruns foreldre hadde flyttet østover fra Norge på slutten av 1800-tallet.

Mens flere av nordmennene som gjorde det samme valgte å bosette seg i Tsypnavolok, så valgte Gudruns forfedre å slå seg ned i Drozdovka, ei kystbygd enda litt lenger øst. Der fikk foreldrene hennes 13 barn.

Familien eide flere fiskebåter og bodde i et toetasjes hus. Det fortalte om velstand på denne tiden.

Gudruns mor Gudrun Margaret Fredriksen, hadde giftet seg med Aleksandr Petrovich Zakharov, som var russisk same.

Nordmennene viste motstand

Lukas Allemann er opptatt av den motstanden han mener å se at minoritetsmennesker som nordmenn og samer i Sovjetunionen, var i stand til å sette opp mot den totalitære staten:

– Historien om mennesker som dette har ofte vært at de ble passive ofre for en totalitær stat.

– Men det stemmer slett ikke alltid, sier forskeren.

De sovjetiske kampanjene mot selveiende bønder og fiskere gikk hardt utover nordmennene på Fiskerhalvøya. I 1930 ble fiskerkollektivet Polarstjernen dannet med tvang i Tsypnavolok. Alle de norske i bygda måtte gi fra seg båtene og redskapene sine til kollektivbruket.

– Nordmennene i Tsypnavolok ga klart uttrykk for hva de mente om dette.

Menneskeliggjør undertrykkerne

Samtidig ser forskeren hvordan Gudrun, et offer for Stalins terrorregime, også er i stand til å menneskeliggjøre undertrykkerne. Også det en strategi et menneske kan velge å bruke.

Hun forteller om hvordan militiaene som var blitt sendt til den norske bygda deres for å passe på dem, opplevde situasjonen de møtte hos de plagede nordmennene som ubehagelig.

Hun beskriver ikke maktens menn bare som ansiktsløse «andre».

Forskeren blir også slått av hvordan den norske bygda støtter opp om Gudruns samiske far Aleksandr etter at kona er tatt fra ham. Men han blir ikke lenge etterpå altså sendt i krigstjeneste for Sovjetunionen og drept i kamp mot tyskerne.

(Saken fortsetter under)

Tsypnavolok er i dag tilholdssted for en russisk militær enhet. Foto: Wikimedia Commons/Panoramio.com
Tsypnavolok er i dag tilholdssted for en russisk militær enhet. Foto: Wikimedia Commons/Panoramio.com

Slik vokste Gudrun og broren Sasha opp som foreldreløse hos slektninger i Kola-landsbyen Kanevka.

Senere får Gudrun jobb som kokke i en sovjetisk militærbase ved Barentshavkysten. Etter en ulykke tar hun utdannelse. Først blir hun sekretær og deretter sykepleier.

Men ikke før på 1950-tallet var det noen som våget å fortelle Gudrun om hva som hadde hendt med moren og bestefaren. At de var blitt skutt. Og det måtte hun ikke fortelle videre.

Onkel Ludvig slapp unna

Forskeren får også høre om Gudruns onkel Ludvig:

«Han giftet seg aldri. De forfulgte ham. Hver tredje måned pleide han derfor å bytte bosted, han reiste fram og tilbake langs hele kysten. En gang sa en politimann til ham: «Vet du, du er en grei kar. Bytt bosted hver tredje måned. Før de finner deg, så er du allerede på et nytt sted.»

Det den vennlige politimannen her hinter om, er at hvis Ludvig hele tiden tok hensyn til hvor tregt det sovjetiske byråkratiet fungerte, så kunne han lure det gjennom stadig å ligge i forkant av dem som forsøkte å komme på sporet av ham.

Også i Stalins Sovjetunionen kunne du nemlig bli et menneske som ikke eksisterte.

Ifølge Gudrun hadde politimannen forstått at Ludvig var en helt vanlig borger og ingen norsk spion.

Slik kan han ha hjulpet Ludvig med å berge livet.

Nordmenn ble sendt til Karelen

Gudrun peker også på at flere av nordmennene kan ha kommet levende fra Stalins terror, gjennom at det var til det russisk-finske området Karelen noen av dem ble deportert.

I Karelen bodde det ikke nordmenn fra før.

Dermed gikk nok flere av nordmennene «under radaren» for ivrige deltagere i Stalins utrenskning blant minoritetene. Sovjetbyråkratiets lister over hvem og hvor mange som skulle tas, var nemlig basert på folketellinger og statistikk fra 1920-tallet.

Uten nordmenn i statistikken, ble det heller ingen utrenskning av dem i Karelen, mener Gudrun. Der var det heller innbyggere av finsk avstamning som fikk stempelet «spioner».

Det hører med at flere av nordmennene som først ble sendt til Karelen, senere under krigen ble sendt videre til det lille stedet Tarza langt inne i skogene sør for Arkhangelsk. Her døde mange av sult og underernæring.

Les også: Solhov – slottet i nord som skulle forsterke det norske

(Saken fortsetter under)

Barna fra norske Tsypnavolok led mye under krigen. Mange døde av sult og underernæring. Bildet er tatt i Tarza sør for Arkhangelsk, dit mange av nordmennene ble sendt. Bilde fra Morten Jentofts bok
Barna fra norske Tsypnavolok led mye under krigen. Mange døde av sult og underernæring. Bildet er tatt i Tarza sør for Arkhangelsk, dit mange av nordmennene ble sendt. Bilde fra Morten Jentofts bok

Små menneskers historier

Lukas Allemann er opptatt av at de små historiene som denne kan forsvinne, om historikere bare gir oss de store fortellingene.

Forskere må rekke å snakke muntlig med dem som selv opplevde noe eller etterkommerne deres, innen de går bort.

Ellers kan det bli viktige deler av historien vi ikke forstår.

Den vanlige fortellingen om Den store terroren i Sovjetunionen på 1930-tallet, handler gjerne om at dette var en velorganisert prosess. Enkeltmenneskene ble bare gjort til råmateriale for mektige og kyniske politiske aktører i Moskva.

– Men Stalins terrorregime var langt mindre systematisk enn hva vi gjerne forestiller oss., sier Allemann.

– Mye var kaotisk. Ting hendte raskt. Noen fikk en kvote på hvor mange de skulle drepe eller deportere.

– Rene tilfeldigheter avgjorde ofte hvem som overlevde og ikke.

Etnisk rensing i Sovjetunionen

  • Etter revolusjonen i 1917 var Sovjetunionen et samfunn der minoritetene ble anerkjent og respektert.
  • Midt på 1930-tallet snudde dette. Under Den store terroren (Stalin-terroren) mellom 1935 og utbruddet av 2. verdenskrig ble mange folkegrupper i Sovjetunionen ofre for forfølgelse, blant andre polakker, tyskere, finner, samer, estere, latviere, koreanere, kinesere, kurdere, iranere – og nordmenn.
  • I september 1937 ble det satt opp en kvote på 4000 mennesker som NKVD (forløperen til KGB) skulle utrydde på Kola. Blant disse også nordmenn. NKVD sørget for at jobben ble gjort raskt og effektivt.
  • Nordmennene i Sovjetunionen var få. Men sett i forhold til antallet, var de en av de etniske gruppene som ble sterkest rammet av Stalins terror.

Kilder: Terry Martin, 1998 og Morten Jentoft, 2001

Varmen i samfunnet

Gjennom å lytte til enkeltmennesker som Gudrun sine egne historier, får vi høre hvordan et menneske og hennes nærmeste ordnet livene sine i møte med dette fryktelige.

De var ikke bare passive ofre.

Allemann tror at nettopp disse fortellingene kan ha gjort det lettere for Gudrun å takle traumene hun opplevde som barn, da moren og bestefaren ble tatt fra henne og henrettet, og faren ble drept ikke lenge etterpå.

– Hun balanserer traumene med det å være stolt. Brutaliteten familien hennes møtte, setter hun opp mot den varmen som også fantes i samfunnet rundt henne.

– Opp mot undertrykkelsen, setter hun de små menneskenes handlekraft.

Både forskere, journalister og representanter for hjelpeorganisasjoner har ofte en tendens til å se på ofre bare som ofre, mener denne forskeren.

Gudrun er etter Sovjetunionens oppløsning blitt oppsøkt både av nordmenn og sameaktivister som har ønsket å plassere henne inn i dette bildet, forteller Allemann.

Les også: Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum

Offerrollen som sosial konstruksjon

Det hører med at Gudrun, i likhet med andre etterkommere av Kola-nordmennene, fikk tilbud om å bosette seg i Norge etter avviklingen av Sovjetunionen.

Flere takket ja til dette tilbudet, blant dem noen av Gudruns slektninger.

Men selv valgte Gudrun å bli i Russland.

Forskeren ved Lapplandsuniversitetet i Finland peker på at offerrollen ganske ofte blir sosialt konstruert. Hadde Gudrun flyttet til Norge, ville kanskje minnene og livshistorien hennes blitt annerledes.

Kilder

Morten Jentoft: «De som dro østover. Kola-nordmennenes historie», Gyldendal, 2001.

Morten Jentofts bok om Kola-nordmennene er trykket i seks opplag. Forfatteren har nå for egen regning fått trykket opp nok et opplag. Boken kan bestilles ved å sende ham en e-post: morten.jentoft@nrk.no

Lukas Allemann: «I should never tell anybody that my mother was shot: Understanding personal testimony and family memories within Soviet Lapland», Oral History, høst 2019.

Terry Martin: «The Origins of Soviet Ethnic Cleansing» , The Journal of Modern History vol. 70 (4), 1998. Artikkelen.

Nelly Berger mistet en liten gutt i Tarza, men klarte å berge livet til de tre andre barna sine. I tillegg tok hun seg av et fosterbarn. Da Morten Jentoft møtte henne i Karelen hadde hun nesten ikke snakket norsk med noen på 50 år. Likevel husket hun språket godt: «Æ snakke med mæ sjølv og så har æ en gammel salmebok etter min mor», fortalte hun bare noen uker før sin død i 1993. Foto fra Morten Jentofts bok
Nelly Berger mistet en liten gutt i Tarza, men klarte å berge livet til de tre andre barna sine. I tillegg tok hun seg av et fosterbarn. Da Morten Jentoft møtte henne i Karelen hadde hun nesten ikke snakket norsk med noen på 50 år. Likevel husket hun språket godt: «Æ snakke med mæ sjølv og så har æ en gammel salmebok etter min mor», fortalte hun bare noen uker før sin død i 1993. Foto fra Morten Jentofts bok

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:17 EU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00 Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55 Mann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19 Kritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07 Menneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55 16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52 Deila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36 Trump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35 VG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31 Trump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29 To personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13 PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41 Chile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35 Profilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34 12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30 Hauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58 90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58 Aviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36 Abelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35 Politiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52 Moxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28 Riksrettsdebatten i Washington er i gang14:10 Det er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09 Trump ber Thunberg slappe av14:06 Haaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06 Mattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23 Det politiske kaoset i Israel fortsetter12:09 Italiensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08 Ansettelsesstopp hos Nordea11:43 Nordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39 Slutt for Drammen travbane etter 64 år11:29 Presidentvalg til store protester i Algerie11:28 Seks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03 To politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02 Valget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44 Hergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43 Seier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43 Flyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19 To siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16 Trygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09 Drapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01 Flere skadd i brann på russisk hangarskip09:59 Sjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46 Syklist påkjørt i Stavanger09:29 Granskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26 To menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00 – Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33 Norske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05 USA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06 Fiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57 Verdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55 Zlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34 Solbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30 Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00 Cubanere tar hesten i arbeid igjen06:00 Venstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56 Feilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52 Dette skjer i dag05:45 EU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31 Dette skjedde i natt05:19 Levninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01 USA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00 Motstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59 20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22 To bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41 NHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21 Colombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21 Vulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02 New Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36 De konservatives forsprang til Labour krymper00:56 SSB-forsker vil finne ut hvorfor krona svekkes00:38 Israel utskriver nok et nyvalg00:20 Haaland i samtaler med Dortmund00:01 To menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:50 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43 Jesus-målrush snudde kampen for City23:40 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29 Helse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25 Prisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47 Vrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33 New York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04 Lørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35 To nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16 Sju siktet i to grove kidnappingssaker21:03 LSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54 Jesus-målrush snudde kampen for City20:24 Fannemel operert igjen, fikk gode nyheter20:09 Dinosaurene hadde også sine plageånder19:59 Helse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44 Høie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20 Ranssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17 Signalfeil på Gardermobanen rettet18:57 Gattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34 Fiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33 – Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33 Svensk eksminister frikjent for seksuell trakassering
Siste nytt
19:17NorgeEU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00NorgeAsylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55VerdenMann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19PengerKritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07NorgeMenneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55Norge16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52SportDeila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36PengerTrump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35SportVG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31PengerTrump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29VerdenTo personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13NorgePST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41VerdenChile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35NorgeProfilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34Kultur12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30PengerHauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58Norge90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58SportAviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36NorgeAbelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35NorgePolitiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52PolitikkMoxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28PolitikkRiksrettsdebatten i Washington er i gang14:10PengerDet er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09VerdenTrump ber Thunberg slappe av14:06SportHaaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06NorgeMattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23PolitikkDet politiske kaoset i Israel fortsetter12:09PolitikkItaliensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08PengerAnsettelsesstopp hos Nordea11:43SportNordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39SportSlutt for Drammen travbane etter 64 år11:29PolitikkPresidentvalg til store protester i Algerie11:28VerdenSeks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03NorgeTo politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02PolitikkValget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44SportHergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43SportSeier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43NorgeFlyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19NorgeTo siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16Helse og livsstilTrygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01VerdenFlere skadd i brann på russisk hangarskip09:59NorgeSjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46NorgeSyklist påkjørt i Stavanger09:29NorgeGranskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26NorgeTo menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00Helse og livsstil– Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33Helse og livsstilNorske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05NorgeUSA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06MotorFiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57VerdenVerdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55SportZlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34SportSolbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30NorgeVideregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00PengerCubanere tar hesten i arbeid igjen06:00PolitikkVenstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56PolitikkFeilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52NorgeDette skjer i dag05:45PolitikkEU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenLevninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01VerdenUSA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00PolitikkMotstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59Kultur20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22NorgeTo bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41NorgeNHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21VerdenColombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21VerdenVulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02VerdenNew Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36PolitikkDe konservatives forsprang til Labour krymper00:56PengerSSB-forsker vil finne ut hvorfor krona svekkes00:38PolitikkIsrael utskriver nok et nyvalg00:20SportHaaland i samtaler med Dortmund00:01NorgeTo menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:50SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43SportJesus-målrush snudde kampen for City23:40SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29NorgeHelse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25SportPrisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47VerdenVrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33PengerNew York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04NorgeLørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35SportTo nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16NorgeSju siktet i to grove kidnappingssaker21:03NorgeLSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54SportJesus-målrush snudde kampen for City20:24SportFannemel operert igjen, fikk gode nyheter20:09VerdenDinosaurene hadde også sine plageånder19:59NorgeHelse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44NorgeHøie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20NorgeRanssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17NorgeSignalfeil på Gardermobanen rettet18:57SportGattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34PengerFiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33Politikk– Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33VerdenSvensk eksminister frikjent for seksuell trakassering
Populært