Etter Brexit vil britene kjøpe mindre norsk gass og fisk

<p>Siviløkonom mener brexit vil ramme norsk fiskeeksport.</p>
Siviløkonom mener brexit vil ramme norsk fiskeeksport. Foto: NTB scanpix / Shutterstock

Makt styrer verden, ikke regler. I hvert fall utenfor handelsblokkene.

Stemmer: Ole Bernhard Høgestøl
Siviløkonom

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Hva skjer med britene nå, når de får både Corona og Brexit på en gang? Hvordan påvirker handelskrigene britene – og oss?

På høyresiden i USA mener mange at landet kan klare seg selv, uten særlig handel. De kan handle med de nærmeste allierte, under forutsetning av at USAs regler følges. Ingen overnasjonale beslutninger, ingen internasjonale organer! Er ikke USA fornøyd, innfører Trump en megatoll på noen canadiske produkter, avtale eller ikke avtale. For å kunne konkurrere rettferdig, må jo spillereglene være like – først da kan man slippes inn i et marked. USA vil bestemme disse reglene på egen hånd.

Britene forhandler nå med USA, og USA forlanger at de underlegger seg; klorvasket kylling, hormonkjøtt, og storfe som får forebyggende antibiotika. Og, ikke minst, dyrere medisiner, etter amerikansk format. USA har gitt klar beskjed om at britene må velge – enten USA- eller EU-regler. London avslår alt begge. De vil selv bestemme reglene innen sitt land. Så får vi se om de gir seg overfor Trump; overfor EU vil de ikke gi seg.

EU på sin side opptrer tilsvarende overfor blant annet Sør-Amerika og Vietnam, i tillegg til Norge. Den vietnamesiske kommuniststaten vil ha seg frabedt at EU, med Vietnams tidligere kolonimakt Frankrike, krever bedring av arbeidernes kår for å godta en handelsavtale.

Det store bildet er at verden nå ser ut til å brytes opp i handelsblokker, og innenfor hver blokk gjelder like regler. Å stå utenfor blokkene er mye verre enn for få år siden.

Slik sett har britene valgt galt tidspunkt for Brexit.

Avtaler blir vanskeligere

London styres i dag av ekstreme brexitere, som ikke vil ha en avtale med EU, om EU-regler må følges. De stiller krav det er umulig for EU å godta. Det sannsynlige er da ingen avtale om de viktige tingene; kun i mindre saker. Brexiterne ønsker seg heller økonomiske problemer enn felles regler.

Norge er 90 prosent med i EU, men uten stemmerett. Vår situasjon ligner Canadas overfor USA, unntatt at EU ikke plutselig kutter norsk eksport. Hva skjer da med gass og fisk etter Brexit?

Norsk eksport til britene vanskeligere

Corona har allerede redusert etterspørselen etter gass. Aktiviteten er mindre, og man må tro at Corona gir minst 15 prosent arbeidsløshet. Med Brexit blir denne prosenten enda høyere. Britene ønsker dessuten å bli selvforsynt med energi, så fornybart og atom bygges ut. Brexit-tanken gir stadig mindre plass for norsk gass. Det må vi bare regne med.

Fisk er ikke med i EØS-avtalen. Likevel vil Brexit få virkninger. Etterspørselen etter fisk har falt med corona, og mer blir det med høyere arbeidsledighet hos britene som følge av Brexit. Dessuten krever britene å fiske i egen sone selv, stort sett. Dette gir mer fisk for britene og mindre å kjøpe fra Norge. Ironien her er at i britisk sone finner man mye sild og flyndre, som britene ikke liker. Klimaendringer gir mer blekksprut, og det liker de slett ikke! Hva ville Andy Cap si til «squid and chips» istedenfor «fish and chips»? Og hva med det engelske fisket nord for Norge om vi følger samme prinsipp om at det meste i norsk sone er norsk?

EU og britene vil bygge hver sin fremtid

Corona har alt paralysert mange av de industriene som før handlet mellom britene og EU. Slik sett blir Brexit mindre smertefullt enn det det ellers ville vært. Britene og EU må begge bygge opp økonomier som ikke er så avhengige av hverandre.

Britene mer for seg selv – mindre handel

Storbritannia, om de holder sammen, er sannsynligvis stort nok til å klare seg i en verden med selvberging og redusert handel. USA også. Men hva med Norge? For andre vil ikke handle om vi ikke følger regler de bestemmer. Enten vi liker det eller ikke. Å si nei til EØS er mer utfordrende enn før.

Makt styrer verden – ikke regler – utenfor handelsblokkene

Putin var førstemann med prinsippet om at makt, ikke regler, styrer. Så gjorde Trump likedan. Britene diskuterer seriøst om de kan kompensere for at EU og USA bøller med dem ved å bølle verden rundt overfor mindre nasjoner. De har ikke glemt at de har vært supermakt. De sender marinen til Sør-Kina-havet, men får klar beskjed fra kineserne om at dette er en dårlig ide. Og India vil heller ha en handelsavtale med EU enn med britene. Brexiterne må rett og slett få tid til å erfare hvilken plass de kan oppnå i en ny og farligere verden.

I mellomtiden må nok Norge se for seg reduserte markeder hos britene og jo før vi innser dette, jo bedre. Norsk fiskeri klarer seg sikkert, og når det gjelder olje/gass, er det uansett norsk politikk å omstille oss til grønne næringer.
Norsk økonomi blir annerledes når vi kommer oss etter coronaen. Brexit bare fremskynder noe som kommer likevel.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært