Helseministerens vaklende system

<p>Ettermælet til vår lengst-sittende helseminister (Bent Høie, bildet) i moderne tid fortjener mer enn «mannen som åpnet opp for en todelt helsetjeneste», skriver Karita Bekkemellem.</p>
Ettermælet til vår lengst-sittende helseminister (Bent Høie, bildet) i moderne tid fortjener mer enn «mannen som åpnet opp for en todelt helsetjeneste», skriver Karita Bekkemellem. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Finansiering av legemidler er blitt et overkomplisert og vaklende helsesystem som ikke er rigget for fremtidens utfordringer. Når sykehusene så blir nedprioritert i statsbudsjettet, baner det vei for et todelt norsk helsevesen, skriver Karita Bekkemellem.

Stemmer: Karita Bekkemellem
Administrerende direktør i Legemiddelindustrien

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Bent Høies sjette sykehustale lovet bedre behandlingskvalitet, tilrettelegging for fremtidens behandlinger og å fortsette å skape «pasientenes helsetjeneste.» Pasientens helsetjeneste var også fokuset i samme tale i 2018, i 2017, i 2016, i 2015 og i 2014.

Det er en flott visjon. Å tilrettelegge helsetjenesten til de den er ment for, og til de som betaler for den: nemlig skattebetalerne. Dessverre har det vist seg at det er et stort gap mellom regjeringens ambisjoner og realiteten.

Skjult nedtrapping av blåresept

I oktober i år, ble det sendt ut et brev fra Helsedirektoratet som informerte om nok en overføring av finansieringsansvar for enkelte legemidler fra folketrygden til sykehusene fra 2020. Et raskt overslag tilsier, at fra 2021 vil omtrent 80 prosent av alle legemidler på det norske markedet bli finansiert av sykehus— dette uten at sykehusene får økte budsjetter.

I Statsbudsjettet for 2020, foreslår regjeringen en økt vekstramme til sykehusene på 1,5 prosent, mot 1,7 prosent i 2019. Det vil si ytterligere nedtrapping og begrensede budsjetter, mens de altså samtidig får økte utgifter for de overførte legemidlene. Dette på toppen av allerede eksisterende finansieringsutfordringer som, blant annet, har ført til at en av tre direktører i Helse Midt-Norge har gått av i løpet av få måneder.

Dette er effektiviseringstiltak, ikke forbedret pasientbehandling. Ved innsnevring av individuell refusjon i blåreseptordningen, forsvinner også et viktig sikkerhetsnett for pasientene, og vi står igjen kun med det stadig reduserende forhåndsgodkjente blåreseptsystemet og sykehusfinansieringen. Det fortvilte pasienter, som ikke får tilgang til legemidler i disse ordningene, står igjen med, er privat behandling.

Les også: – Regjeringen vil få mer helseindustri ved å teste nye medisiner på flere pasienter

Et enormt byråkrati

Samtidig som det effektiviseres i behandlingsinstitusjonene, ser vi ingen tegn til effektivisering av byråkratiet. Som stortingsrepresentant, Elin R. Agdestein — partikollega av Helseministeren — sa til NRK nylig: «vi er fem millioner mennesker i Norge, men vi har et byråkrati som kan betjene ti ganger så mange innbyggere. Sånn kan vi ikke ha det.»

Mens terapigrupper og finansiering overføres til sykehusene, vises det ingen tegn til at kompetansen fra eksempelvis Legemiddelverket eller HELFO går samme vei. Tvert imot, den regulatorirske og forvaltningsmessige kompetansen av legemidler forblir i byråkratiet. Hva skal vi med en stor forvaltning rundt legemidler i byråkratiet, når 80 prosent av legemiddelansvaret er overført til sykehus?

Vi får inderlig håpe at ressursene nå blir allokert til å effektivisere metodevurderinger av nye behandlinger og av beslutningsprosesser i helsetjenesten. Hvis vi har et byråkrati som kan betjene 50 millioner mennesker, så kan ikke det samme byråkratiet bruke to år fra et legemiddel kommer på markedet til norske pasienter kan behandles med det.

Hvis vi ser på sykehussystemet, så har vi Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp (LIS), Statens legemiddelverk, Bestillerforum, Beslutningsforum, spesialistgrupper, og sikkert flere. Det er klart at her sitter det mye kompetanse. Men det jobbes i siloer. Det er ingen som er satt til å lede og styre disse separate aktørene til å samarbeide. Det er først da vil man kunne utnytte de enorme ressursene på en bedre og mer effektiv måte.

Det haster med å få ned tiden fra et legemiddel har fått markedsføringstillatelse til finansieringen er godkjent og produktet kan tilbys til pasientene i det offentlige helsevesen. Noe som også er i tråd med regjeringens egen Prioriterings- og Helsenæringsmelding. Men da må det underliggende byråkratiet ledes i samme retning. Det må stilles krav, lages tidslinjer, mål og ambisjoner og det bør jobbes tettere med industrien for å finne nye løsninger.

Det står med andre ord ikke på ressurser i etatene eller ambisjonene til Helseministeren. Men det er også ministeren sin jobb å styre etatene politisk og sette føringene som kan realisere hans ambisjoner om en helsetjeneste med pasientene i fokus.

Vi i Legemiddelindustrien ønsker å være med, men vi kan ikke gjøre annet enn å tilby statsråden løsninger for hvordan vi kan samarbeide for å ta i bruk nye, innovative produkter. Det er han som eier systemet. Det er han som skal lede sin politikk gjennom etatene. Det er han som har ansvar for budsjettene. Og det er han som skal forvalte dette i tråd med regjeringens politiske ambisjoner.

Les analysen: Stortingsdebatt om helsenæringen - se til Sveits!

Nye Metoder må evalueres

Vi er alle enige i at kostnadskontroll er viktig. Det norske helsesystemet er noe vi kan være stolte av. Alle skal ha rett til lik behandling. Det betyr også at når alle skal spise av samme kake, så må stykkene tilpasses etter kakens størrelse og folks behov.

Det mange også er enig i, er at dagens system for kostnadskontroll og effektvurdering av nye legemidler, systemet for Nye Metoder, ikke fungerer.

I Norge skal nye legemidler først gjennom en metodevurdering før de kan tas i bruk og finansieres.

Dette tar, i gjennomsnitt, 214 dager hos Statens legemiddelverk.

Folkehelseinstituttet, på sin side, bruker gjennomsnittlig rundt 500 dager på en hurtig metodevurdering, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvis behandlingen blir vurdert som kostnadseffektiv, skal den til slutt gjennom Beslutningsforum. Her sitter kun de fire direktørene for de regionale helseforetakene. Fire direktører som ser at budsjettene deres krymper for hvert år— at kaken blir mindre og mindre, mens flere og flere skal mettes. Skal de ansette fem sykepleiere, eller skal de ta inn denne nye behandlingen? Dette er prioriteringer få mennesker misunner dem.

Én pasientrepresentant deltar som observatør når Beslutningsforum møtes— et møte som ellers er lukket. Beslutningene offentliggjøres, men beslutningene er svært korte og kan være vanskelige å forstå. Hvis Beslutningsforum avviser den nye behandlingen, finnes det heller ingen klagerett.

Ettermælet til vår lengst-sittende helseminister i moderne tid fortjener mer enn «mannen som åpnet opp for en todelt helsetjeneste.»

Til eksempel, i tilsvarende organ i Danmark, sitter det 17 representanter, som inkluderer både fageksperter, pasientrepresentanter, helseøkonomer, legespesialister og fagdirektører. Dette sikrer åpenhet, transparens og mer balanserte vurderinger, enn hva tendensen er i Norge, hvor pris virker å være viktigere enn legemiddelets effekt og nytte til pasienter og samfunnet.

Les også: – Medisinsk kunnskap dobles hver 72. dag

På vei mot et todelt helsesystem

Vi leste i sommer flere saker om en pasient som gikk til en privat aktør og betalte selv for en behandling staten ikke ville betale for. Da han fikk påvist effekt av denne behandlingen, henvendte han seg til Helsetilsynet som oppfordret Vestre Viken til å se på saken på nytt. Behandlingen ble så likevel betalt av staten.

Vi har også lest og hørt mye om en migrenemedisin, Aimovig, som har gitt pasienter med kronisk migrene en mulighet til å jobbe igjen, gå på skole igjen og bidra til samfunnet igjen.

Legemiddelet har vært tilgjengelig i norske apotek siden 1. oktober 2018. Men siden det kunne koste samfunnet over 100 millioner kroner sammenlagt over blåresept, må det tas opp i Stortinget før den kan skrives ut til pasientene for statens regning. Dette skulle skje i forbindelse med den årlige statsbudsjettprosessen. Men ble ikke inkludert.

Hvordan kan det være logisk at en behandling som systemet for nye metoder har vurdert som kostnadseffektivt, og som gjør at folk kan komme tilbake til jobb, unngå arbeidsuføretrygd eller sykemeldinger – ikke blir finansiert for pasienter? Hvordan kan vi ha et system som skal regne ut samfunnsøkonomiske virkninger av et legemiddel, uten å ta hensyn til verdien av at pasienter kan komme tilbake i arbeid? Om det ble tatt med ville behandlingen blitt enda mer kostnadseffektiv.

Systemet er altså til hinder for at vi høster verdier av disse innovasjonene.

Når den beste behandlingen mot en sykdom er å finne hos en privat aktør, men ikke i det statlige helsevesenet — et helsevesen betalt av skattebetalerne — er det rart at de som da kan, går til denne private aktøren? De som sitter igjen med svarteper, er skattebetalerne som ikke har råd til private helsetjenester.

Må tenke nytt- og det haster

Det haster derfor å finne nye finansierings- og effektvurderinger for nye legemidler. Ny teknologi og bruk av helsedata gir blant annet økte muligheter for bruk av persontilpasset medisin. Denne metoden vil bidra til å gi rett behandling til rett pasient, og spare både pasientene og helsebudsjettene for behandling som ikke virker. Gis behandlingen riktig, vil man derimot kunne få effekter der flere pasienter lever lengre – og fungerer bedre med sin sykdom.

Metoden er rettet inn mot små pasientgrupper og kan gi en fantastisk mulighet for alvorlig syke mennesker. Dagens system for innføring av nye behandlingsmetoder er utformet for å vurdere medisiner til større grupper av pasienter, og er ikke egnet til å vurdere medisin for enkeltpasienter og små grupper. Systemet er altså til hinder for at vi høster verdier av disse innovasjonene.

Høie sa selv på et arrangement med Dagens Medisin 22. oktober, at han er utålmodig. Han ønsker å tilrettelegge for persontilpasset medisin, han ønsker at pasienter skal få rask tilgang til nye behandlinger og han ønsker ikke en todelt helsetjeneste.

Vi i industrien står klar til å bidra. Vi ønsker å utforske nye finansieringsmodeller. Vi ønsker å bidra til å finne muligheter som gjør at norske pasienter får tidlig tilgang til nye behandlingsmetoder, mens budsjettrammene til sykehusene ivaretas.

Politikk er å prioritere. Derfor håper vi at Helseministeren tar grep om byråkratiet og styrer det i den retningen han selv ønsker. Høie selv skal ikke til valg igjen om to år, men det skal partiet hans. Ettermælet til vår lengst-sittende helseminister i moderne tid fortjener mer enn «mannen som åpnet opp for en todelt helsetjeneste.»

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:55 Tannleger i Bergen flytter fram barn i reguleringskø05:50 Dette skjer i dag05:34 New Zealand mintes ofre etter vulkanutbrudd05:30 Dette skjedde i natt05:00 Nordpolen flytter på seg i rekordfart04:53 To pågrepet etter knivstikking i Oslo sentrum04:44 Lams møte med Xi utløste voldelige protester i Hongkong04:34 Tyv brøt seg inn hos gullsmed i Porsgrunn04:13 Bortetap for Wild i Chicago04:07 Flere vil vrake Sanner som nestleder i Høyre03:57 USA oppfordrer Nord-Korea til nye samtaler03:14 Interpol slettet etterlysning av bedragerietterlyst02:58 Australske leger mener skogbrannrøyk utgjør helsekrise02:08 Politiet fikk nei til å innføre varslingsplikt for barnevernet01:42 Brasils Bolsonaro langer ut mot klimakonferanse01:12 Mann påført alvorlige brannskader i Skien00:55 To menn skutt i Uppsala i Sverige00:31 Boeing vurderer kutt eller stopp i produksjonen av 737 MAX23:46 Burrow vant Heisman-trofeet med rekordmargin23:30 Benzema-mål etter Courtois-nikk berget tabelltoppen for Real Madrid23:19 Ett av tre Babcock-fly med værrestriksjoner settes inn i tjeneste mandag23:18 Stefan Strandberg klar for italiensk Serie B23:12 Martin Ødegaard slår tilbake mot kritikk og avviser boikott23:05 Ronaldo-dobbel sendte Juventus i rygg på Inter22:45 Drammen: Etterlyser «Postmann Pat-bil» etter påkjørsel22:16 15-åring dømt for å ha filmet og delt sexvideo21:38 USA har utvist kinesiske diplomater21:33 Dette hendte i verden i 201921:20 Martin Ødegaard slår tilbake mot VG: – Dere publiserer stjålne, private dokumenter20:56 Erdogan truer med å stenge sentral flybase20:13 TV 2-måling: Nesten to av tre nordmenn vil hindre trygdeeksport20:06 De Bruyne storspilte da Manchester City utklasset Arsenal20:02 Ny smell for «slagsekken» Gladbach, serieledelsen glapp19:51 Lindvik på pallen da Markeng ble skadd19:25 Johnson til angrep på BBC – truer med å avkriminalisere lisenssnylting19:07 Midtsjø-assist da AZ Alkmaar slo Ajax i toppkampen18:49 Vlhová vant da Shiffrin tok seg fri18:15 18-åring berget poeng for Solskjær og Manchester United mot Everton17:48 Oppryddingsarbeidet på E18 i rute – Vegvesenet avviser at sikkerhet ble nedprioritert17:40 Vertonghen løftet Tottenham forbi Manchester United17:34 Amalie Eikeland scoret sitt første superligamål for Reading16:44 Simen Hegstad Krüger til topps i Davos16:32 Premieretur for Go-Ahead og regjeringens jernbanereform – Dale lover bedre togtilbud16:08 Vy innstiller 104 avganger på Østfoldbanen16:07 Simen Hegstad Krüger vant 15 kilometer fri teknikk i Davos16:03 Thingnes Bø sikret norsk stafettseier etter vanvittig opphenting15:32 Solberg skuffet etter klimamøtet15:18 Søskenpar funnet forlatt i Aarhus15:13 Dansk minister: Dypt utilfredsstillende avtale15:05 Kinesisk statskanal fjernet Arsenals kamp mot City fra sendeskjemaet etter Özil-kritikk14:54 Birkeland med nok en seier i IBU-cupen14:38 Bryne mintes den drepte Sigbjørn Sveli14:33 Norske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner14:22 Nederland tok sitt første VM-gull i finaledrama mot Spania14:22 Tiger Woods gråt av glede etter USAs seier i Presidents Cup14:22 Guterres: Jeg er skuffet14:12 Elvestuen lettet over resultatet i Madrid14:10 Ingen jubel etter FNs klimakonferanse13:34 Russisk mareritt for Solberg: Nesten alle skudd gikk inn13:32 Kristoffersen kjørte seg opp 23 plasser med kanonomgang i Val d'Isere13:00 Tiril Eckhoff med 20 treff og suveren seier i Hochfilzen12:30 Hotelleier Petter Stordalen får skattesmell på 161 millioner12:29 Tiril Eckhoff vant jaktstarten i Hochfilzen med feilfri skyting12:16 Gjetere drept i Nigeria12:14 Johaug ustoppelig i Davos – tok sin fjerde strake seier12:09 Total norsk langrennsdominans i Vuokatti11:57 Barn omkom i kraftig jordskjelv på Filippinene11:57 Kvinne omkom i utforkjøring i Troms11:54 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:36 Therese Johaug var overlegen da hun vant 10 km fri teknikk søndag11:30 – Trump har fjernet hykleriet rundt frihandel. Alle har jo jukset10:58 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57 Hodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53 Corbyn beklager valgnederlaget10:37 Ingen skadd i stort steinras i Kvinesdal10:36 Opptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30 Hit reiser nordmenn i jula10:12 Minst 14 omkom i bussulykke i Nepal09:23 Avis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21 Solid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16 Jul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14 Mor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00 Bygger Nordens største solpark ved Legoland08:47 Nesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36 Politiet: Vær snille med hverandre08:28 Fem drept i indisk uro08:13 Danmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33 Medier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05 Go-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45 Dødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26 Ny australsk by rammes av skogbranner06:03 Kina dropper toll på amerikanske varer05:50 Dette skjedde i natt05:30 Dette skjedde i natt05:04 – Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46 50 døde funnet i hus i Mexico04:42 Bolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08 Voldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58 Karneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44 Fortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid
Siste nytt
05:55NorgeTannleger i Bergen flytter fram barn i reguleringskø05:50NorgeDette skjer i dag05:34VerdenNew Zealand mintes ofre etter vulkanutbrudd05:30NorgeDette skjedde i natt05:00VerdenNordpolen flytter på seg i rekordfart04:53NorgeTo pågrepet etter knivstikking i Oslo sentrum04:44VerdenLams møte med Xi utløste voldelige protester i Hongkong04:34NorgeTyv brøt seg inn hos gullsmed i Porsgrunn04:13SportBortetap for Wild i Chicago04:07NorgeFlere vil vrake Sanner som nestleder i Høyre03:57VerdenUSA oppfordrer Nord-Korea til nye samtaler03:14NorgeInterpol slettet etterlysning av bedragerietterlyst02:58VerdenAustralske leger mener skogbrannrøyk utgjør helsekrise02:08NorgePolitiet fikk nei til å innføre varslingsplikt for barnevernet01:42VerdenBrasils Bolsonaro langer ut mot klimakonferanse01:12NorgeMann påført alvorlige brannskader i Skien00:55VerdenTo menn skutt i Uppsala i Sverige00:31VerdenBoeing vurderer kutt eller stopp i produksjonen av 737 MAX23:46SportBurrow vant Heisman-trofeet med rekordmargin23:30SportBenzema-mål etter Courtois-nikk berget tabelltoppen for Real Madrid23:19NorgeEtt av tre Babcock-fly med værrestriksjoner settes inn i tjeneste mandag23:18SportStefan Strandberg klar for italiensk Serie B23:12SportMartin Ødegaard slår tilbake mot kritikk og avviser boikott23:05SportRonaldo-dobbel sendte Juventus i rygg på Inter22:45NorgeDrammen: Etterlyser «Postmann Pat-bil» etter påkjørsel22:16Norge15-åring dømt for å ha filmet og delt sexvideo21:38VerdenUSA har utvist kinesiske diplomater21:33VerdenDette hendte i verden i 201921:20SportMartin Ødegaard slår tilbake mot VG: – Dere publiserer stjålne, private dokumenter20:56VerdenErdogan truer med å stenge sentral flybase20:13NorgeTV 2-måling: Nesten to av tre nordmenn vil hindre trygdeeksport20:06SportDe Bruyne storspilte da Manchester City utklasset Arsenal20:02SportNy smell for «slagsekken» Gladbach, serieledelsen glapp19:51SportLindvik på pallen da Markeng ble skadd19:25VerdenJohnson til angrep på BBC – truer med å avkriminalisere lisenssnylting19:07SportMidtsjø-assist da AZ Alkmaar slo Ajax i toppkampen18:49SportVlhová vant da Shiffrin tok seg fri18:15Sport18-åring berget poeng for Solskjær og Manchester United mot Everton17:48NorgeOppryddingsarbeidet på E18 i rute – Vegvesenet avviser at sikkerhet ble nedprioritert17:40SportVertonghen løftet Tottenham forbi Manchester United17:34SportAmalie Eikeland scoret sitt første superligamål for Reading16:44SportSimen Hegstad Krüger til topps i Davos16:32ReisePremieretur for Go-Ahead og regjeringens jernbanereform – Dale lover bedre togtilbud16:08ReiseVy innstiller 104 avganger på Østfoldbanen16:07SportSimen Hegstad Krüger vant 15 kilometer fri teknikk i Davos16:03SportThingnes Bø sikret norsk stafettseier etter vanvittig opphenting15:32VerdenSolberg skuffet etter klimamøtet15:18VerdenSøskenpar funnet forlatt i Aarhus15:13VerdenDansk minister: Dypt utilfredsstillende avtale15:05SportKinesisk statskanal fjernet Arsenals kamp mot City fra sendeskjemaet etter Özil-kritikk14:54SportBirkeland med nok en seier i IBU-cupen14:38NorgeBryne mintes den drepte Sigbjørn Sveli14:33VerdenNorske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner14:22SportNederland tok sitt første VM-gull i finaledrama mot Spania14:22SportTiger Woods gråt av glede etter USAs seier i Presidents Cup14:22VerdenGuterres: Jeg er skuffet14:12VerdenElvestuen lettet over resultatet i Madrid14:10VerdenIngen jubel etter FNs klimakonferanse13:34SportRussisk mareritt for Solberg: Nesten alle skudd gikk inn13:32SportKristoffersen kjørte seg opp 23 plasser med kanonomgang i Val d'Isere13:00SportTiril Eckhoff med 20 treff og suveren seier i Hochfilzen12:30PengerHotelleier Petter Stordalen får skattesmell på 161 millioner12:29SportTiril Eckhoff vant jaktstarten i Hochfilzen med feilfri skyting12:16VerdenGjetere drept i Nigeria12:14SportJohaug ustoppelig i Davos – tok sin fjerde strake seier12:09SportTotal norsk langrennsdominans i Vuokatti11:57VerdenBarn omkom i kraftig jordskjelv på Filippinene11:57NorgeKvinne omkom i utforkjøring i Troms11:54SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:36SportTherese Johaug var overlegen da hun vant 10 km fri teknikk søndag11:30Penger– Trump har fjernet hykleriet rundt frihandel. Alle har jo jukset10:58SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57VerdenHodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53VerdenCorbyn beklager valgnederlaget10:37NorgeIngen skadd i stort steinras i Kvinesdal10:36SportOpptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30NorgeHit reiser nordmenn i jula10:12VerdenMinst 14 omkom i bussulykke i Nepal09:23SportAvis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21SportSolid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16Helse og livsstilJul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14NorgeMor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00VerdenBygger Nordens største solpark ved Legoland08:47Helse og livsstilNesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36NorgePolitiet: Vær snille med hverandre08:28VerdenFem drept i indisk uro08:13VerdenDanmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33VerdenMedier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05NorgeGo-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45VerdenDødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26VerdenNy australsk by rammes av skogbranner06:03VerdenKina dropper toll på amerikanske varer05:50NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeDette skjedde i natt05:04Verden– Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46Verden50 døde funnet i hus i Mexico04:42VerdenBolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58VerdenKarneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44VerdenFortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid
Populært