Alt om valget
Følg valget:

Tog fra Oslo til Stockholm på under tre timer: – Et politisk kinderegg

I dag tar det nærmere seks timer å ta tog fra Oslo til Stockholm. Drømmen om å få til turen på under tre timer lever videre.
I dag tar det nærmere seks timer å ta tog fra Oslo til Stockholm. Drømmen om å få til turen på under tre timer lever videre. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Det er bra for klimaet, næringlivet og internasjonalt samarbeid, mener Ap-politiker Sverre Myrli. I tillegg kan togprosjektet være økonomisk lønnsomt å realisere.

ARENDAL (ABC Nyheter): – I dag tar toget rundt seks timer mellom Oslo og Stockholm. De aller fleste som reiser mellom Oslo og Stockholm tar ikke toget. De flyr, sier Jonas Karlsson til ABC Nyheter.

Han er daglig leder for selskapet Oslo-Sthlm 2.55, et selskap som eies av svenske byer og regioner langs strekningen, og som jobber for å realisere en reisetid med tog mellom de to byene på under tre timer.

– I dag er det to problemer. Det ene er at toget tar lang tid. Det andre er at sporene går der man la dem på 1800-tallet, og ikke der det bor mennesker. Vi vil gjøre to ting. Dels korte ned reisetiden, og dels flytte jernbanen opp til Mälardalen, hvor folk bor.

For å klare det, må Norge og Sverige bygge to nye jernbanestrekninger. En over grensen som forbinder Arvika og Oslo. Den kan kobles på eksisterende jernbanenett enten i Lillestrøm eller Ski. I tillegg ønsker selskapet en strekning i Sverige som forbinder to eksisterende jernbanelinjer kalt Mälarbanan og Vänerbanen.

– Det betyr at man må bygge 160 kilometer med ny jernbane for å kutte reisetiden til under tre timer. Vi har ikke foreslått høyhastighetstog på 320 kilometer i timen, men konvensjonelle tog på konvensjonelle skinner som er bygget for en hastighet opp til 250 kilometer i timen. Noe mer er det ikke behov for, for det er faktisk ikke så langt, sier Karlsson.

I tillegg kan en slik løsning legge til rette for både lokal- og regionaltog på strekningen.

Aktuelt: SV vil løfte togturistenes krav til Stortinget

(Artikkelen fortsetter under)

Jonas Karlsson er daglig leder i selskapet Oslo-Sthlm 2.55 som jobber for å realisere en raskere jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter
Jonas Karlsson er daglig leder i selskapet Oslo-Sthlm 2.55 som jobber for å realisere en raskere jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Et økonomisk lønnsomt jernbaneprosjekt

Karlsson påpeker at kundegrunnlaget eksisterer. Det er 1,4 millioner flyreiser mellom Stockholm og Oslo årlig, med 23 avganger i hver retning om dagen. Til sammenligning er det rundt 300.000 som tar toget.

– Får vi en togreise som tar under tre timer blir toget mye mer konkurransedyktig. Her er det penger å hente. Vi har jobbet for å vise at denne jernbanen ikke behøver betales med skattemidler. Dersom en majoritet av dagens flyreisende velger tog isteden vil billettinntektene være nok til å dekke kostnadene for å bygge jernbanen.

Ifølge selskapets beregninger vil en billettpris på 700 kroner gi stort nok årlig overskudd til å dekke kostnadene for byggingen av jernbanen på 30 år.

Selskapet kaller prosjektet «Skandinavias mest lønnsomme jernbaneprosjekt», og mener det kan være attraktivt å bygge ut for private aktører så vel som for staten. Selskapet ønsker nå en avklaring fra øverste hold om hvorvidt den norske og svenske staten ønsker å gå sammen om å realisere jernbaneprosjektet eller ikke. Hvis de ikke vil gjøre det, mener Karlsson det frie markedet bør få sin sjanse.

Les også: Toginteressen har eksplodert – men reisende klager

Planleggingen går framover

Per dags dato foreligger det ingen konkrete planer for å bygge ut jernbanestrekningen mellom Oslo og Stockholm fra statlig hold, men det har begynt å skje ting i Sverige.

Trafikverket i Sverige har gjennomført en Konseptvalgutredning om hvordan man kan forbedre strekninger mellom Oslo og Stockholm både for tog og biler. Den ble lagt fram i november 2017 og konkluderer med at togstrekningen har stort potensial og godt kundegrunnlag.

I arbeidet med ny Nasjonal transportplan i Sverige sa Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth følgende om strekningen: «Der ser vi at det finnes en sterk markedsinteresse for trafikk mellom Oslo og Stockholm, og vi vil se på forutsetningen for å utvikle den grenseoverskridende strekningen raskere. Trafikverket vil få i oppgave å jobbe med dette.»

I norsk Nasjonal transportplan 2018–2029 varslet regjeringen at det skal utarbeides en konseptvalgsutredning for Kongsvingerbanen. Den vil ha relevans for videre utvikling av jernbane mellom Oslo og Stockhom, ettersom det er på den linjen grensekrysningen med tog skjer i dag.

Vil ikke gravlegge Nord-Norgebanen: – Det er ikke en kalkulator som skal utvikle Norge

Samferdselsministeren: – Interessant hvis det er lønnsomt

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har planer om å møte svenske regjeringsrepresentanter i høst for å diskutere tog-samarbeid mellom Norge og Sverige. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har planer om å møte svenske regjeringsrepresentanter i høst for å diskutere tog-samarbeid mellom Norge og Sverige. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) synes det er et interessant prosjekt.

– Hvis det er lønnsomt å bygge ut, er det smart å bygge ut. Det som er jobben nå er å se hva som skal til. Hvordan harmonerer dette prosjektet med de investeringene vi allerede gjør på jernbanen?

Dale peker på utfordringen med at alle togene må helt inn til Oslo.

– Det betyr at vi må prioritere å bygge ut kapasitet i det sentrale nettet vårt i Oslo. Hvis ikke kommer ikke folk fra Stockholm på 2 timer og 55 minutter uansett. Det arbeidet er vi i gang med gjennom Intercity-prosjektet, og det vil ta noe tid. De utbedringene vi gjør der muliggjør alle andre planer og danner et kommersielt grunnlag for annen togdrift, sier Dale til ABC Nyheter.

I løpet av høsten skal samferdselsministeren møte med representanter fra den svenske regjeringen for å diskutere grunnlaget for tog-samarbeid på tvers av landegrensen.

Ap: – Et kinderegg

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Han mener tog mellom Oslo og Stockholm på tre timer vil ha stor verdi.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli er sterk tilhenger av å utrede satellittbasert veiprising, og mener den politiske diskusjonen om hva som bakes inn i en sånn avgift må komme etter utredningen. Myrli sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter
Arbeiderpartiets Sverre Myrli er sterk tilhenger av å utrede satellittbasert veiprising, og mener den politiske diskusjonen om hva som bakes inn i en sånn avgift må komme etter utredningen. Myrli sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

– Det er ingen tvil om at toget kommer til å oppleve en ny vår. Det er et sug etter jernbanereiser. Togene er fulle. Vi må holde tritt for å gi et godt tilbud. Karlstad ligger nærmere Oslo enn Stockholm og Ørebro er nesten på midten. Får vi knyttet alle disse punktene effektivt sammen vil det være svært viktig for næringslivet, sa Myrli under en tog-debatt i Arendalsuka.

Han mener betalingsviljen finnes i markedet, og påpeker at nesten hele den norske infrastrukturen for flynæringen er brukerfinansiert gjennom billettinntekter.

– Det eneste staten bruker penger på i flynæringen er det Widerøe flyr for staten. Resten er brukerfinansiert. Klart det er mulig å overføre det konseptet til tog mellom Oslo og Stockholm. Dette prosjektet er et politisk kinderegg, hvor du får masse i ett. Det er bra for klimaet, næringslivet og internasjonalt samarbeid. Det er så interessant at det fortjener å bli tatt videre til politisk toppnivå.

Norge og Sverige kommer tettere

Diplomat og tidligere politiker Kai Eide var Norges ambassadør til Sverige fra 2014-2017, og er i dag styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer. Han mener den enorme utviklingen i næringssamarbeid mellom Norge og Sverige i seg selv er en god nok grunn til å satse på jernbane mellom Oslo og Stockholm.

– Utviklingen i næringssamarbeidet er kraftig. Sverige og Norge vender seg mer og mer mot hverandre, sa Eide da han innledet en debatt om Oslo-Stockholm-strekningen under Arendalsuka.

Videre ramset han opp en rekke eksempler på den positive utviklingen:

  • De siste ti årene har Sveriges vareeksport til Norge økt med 24 prosent. Norges eksport til Sverige har økt med 21 prosent. Med kortere reisetid på tog, kan mer av denne varetransporten gå på bane framfor vei.
  • Tjenesteeksport fra Sverige til Norge er fordoblet fra 2007-2017. Fra Norge til Sverige er det en firedobling i samme periode.
  • 2200 bedrifter i Sverige er norskeide. Sysselsettingen i disse er fire ganger så stor som i finske bedrifter i Sverige.
  • Sverige er det landet i verden som har størst direkte investeringer i Norge, tre ganger så mye som Danmark og Finland til sammen.

(Artikkelen fortsetter under)

Tidligere ambassadør til Sverige, Kai Eide, mener togprosjektet er fremtidsrettet og nødvendig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Tidligere ambassadør til Sverige, Kai Eide, mener togprosjektet er fremtidsrettet og nødvendig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Problemet er at det skjer lite innen innovasjon, forskning, akademia og politisk samarbeid. Vi kommer til å ha et fortsatt økt samarbeid i næringslivet, men vi trenger noe mer. Oslo og Stockholm er noen av de mest innovative hovedstedene i Europa, men vi må samarbeide bedre.

For å få til tettere samarbeid på flere områder, mangler det noe viktig ifølge Eide.

– Det er mulighet til adgang til de ulike miljøene. Det krever en rekke ting, men først og fremst transport og infrastruktur. Det vil knytte oss tettere sammen. Togprosjektet Oslo-Stockholm på under tre timer er et prosjekt jeg virkelig tror på. Det har en fremtid og det er en mulighet.

Personvernpolicy