Meny

Flere ledige mister retten til dagpenger

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rundt 12.600 arbeidsledige vil i løpet av året ha mistet retten til dagpenger fordi de har vært uten jobb i mer enn to år.

– Vi ønsker å vite mer om denne gruppen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

En arbeidsgruppe i Nav ble nedsatt før sommeren for å kartlegge de langtidsledige og finne ut mer om hva de gjør når maksgrensen på to år med dagpenger utløper. Arbeidet skal være ferdig i løpet av høsten.

– Hensikten er å finne ut hvem de er, hva slags behov de har og hva de trenger av hjelp for å skaffe seg en jobb, sier Hauglie.

Les også: Arbeidsløse ingeniører snart uten dagpenger

Øker

Regjeringen anslår at et sted mellom 1.000 og 1.200 flere vil nå maksgrensen for dagpenger i år sammenlignet med i fjor, fremgår det i Hauglies svar på et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets Geir Pollestad.

– Antallet er relativt stabilt fra år til år, selv om det ikke uventet øker noe nå, sier hun til NTB.

Hauglie sier de som står i fare for å miste retten til dagpenger, utgjør om lag 1,5 prosent av alle ledige i én måned.

– Fire av ti arbeidsledige kommer i jobb etter to måneder. Av de langtidsledige er det nok mange med lav formell kompetanse, sier Hauglie.

Hun fremholder at det viktigste regjeringen kan gjøre, er å legge til rette for flere jobber.

– Et annet grep som jeg vil skal bli brukt mer for ledige på tiltak, er lønnstilskudd. Det gir best overgang til fast jobb, mener statsråden.

Les også:  Seksdobling av folk på Navs toppsats i Rogaland

Utlendinger

Økonomisk sosialhjelp er siste utvei for langtidsledige som har mistet retten til dagpenger og ikke kan forsørge seg selv.

– Men vi vet at mange finner seg en jobb når de når toårsgrensen eller lever på oppsparte midler en stund. Noen går over i pensjon, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, mens en stor gruppe utlendinger nok velger å flytte hjem, sier Hauglie.

Hvor mange utenlandske arbeidere som velger å vente ut dagpengeperioden i Norge før de flytter på seg, har ikke regjeringen oversikt over.

– Enkelte steder i landet, som i Rogaland, er det nok en ganske høy andel EØS-borgere i denne gruppen, sier hun.

Les også:

Arbeidsministeren vil endre reglene for dagpenger

Nav-direktøren varsler hardere linje overfor ledige

Endringer i ytelser for arbeidsledige

Privatøkonomi
Populært