Meny

Staten må betale over 40 millioner i Transocean-sak

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Staten er i lagmannsretten dømt til å betale til sammen 42 millioner kroner i erstatning til to Transocean-selskaper og to skatteadvokater. Dette er likevel langt under erstatningskravene.

Saken gjaldt fire tiltaltes krav på erstatning for utgifter til forsvar etter frifinnende dom i den såkalte Transocean-saken.

Økokrim innledet i 2005 etterforskning etter internsalg av tolv borerigger fra Transocean ASA til tilknyttede selskaper registrert på Cayman Islands. Mistanken var at det var foretatt en rekke kreative manøvrer for å unndra store summer fra beskatning. Det ble omtalt som norgeshistoriens største skatterettssak.

Les også: Joly: – Økokrim er for lite og svakt

Frifinnelse og beklagelse

Tre skatterådgivere og to Transocean-selskaper ble frifunnet i juli 2014. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har beklaget «den uleiligheten de anklagede er påført». Økokrims håndtering av saken skal granskes av et eksternt utvalg, kunngjorde riksadvokat Tor-Aksel Busch i mai i år.

Borgarting lagmannsrett har nå kommet til at betaling til forsvarene ikke kunne erstattes med et høyere beløp enn den offentlige salærsatsen – 995 kroner per time pluss merverdiavgift.

Retten omtaler saken som omfattende og komplisert, både rettslig og faktisk, men mener lovteksten om en rettferdig rettergang og likebehandlingsprinsippet er klar. Den poengterer også at straffeprosessloven «kan synes å være i dårlig harmoni» med Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Les også : Presset på Økokrim øker etter Transocean-saken

– Lovgiveroppgave

– Det må derfor være en lovgiveroppgave eventuelt å åpne for at det i spesielt omfattende og kompliserte saker kan være grunnlag for å erstatte faktiske utgifter til forsvarere. Det ble gitt erstatning til skatteadvokater som inngikk i forsvarerteamet, selv om disse også hadde vært prosessfullmektig og bistått Transocean-selskapene i de sivile skattesakene, som delvis hadde gått parallelt, heter det i kjennelsen.

– Det ble også gitt erstatning etter den offentlige salærsatsen til Ernst & Young AS, hvor den tiltalte advokat og den tiltalte revisor var partner, for den del av arbeidet internt i firmaet som måtte anses utført som ledd i forsvareroppdraget, heter det videre.

Samlede krav på 68 millioner

De samlede kravene var på 68,4 millioner kroner. Ifølge dommen får skatteadvokatene Klaus Klausen og Einar Brask henholdsvis 3,3 og 8,1 millioner kroner i erstatning. Beløpet som tilkjennes selskapene Transocean Inc. og Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc., utgjør til sammen 30,9 millioner kroner.

Til E24 opplyser Økokrim at kjennelsen tas til etterretning, men at den ikke er finlest.

– Jeg registrerer at beløpene er langt under det de har bedt om. Men retten har gjort en ganske grundig gjennomgang når de kommer til disse summene, sier avdelingsleder Petter Nordeng i Økokrim.

Populært