Dyster klimarapport fra FNs klimapanel

VIDEO:  Derfor er det så viktig å unngå at verdenstemperaturen stiger med mer enn 1,5 grad.

En nærmest overmenneskelig innsats og tusener av milliarder av kroner må til for å unngå dramatiske klimaendringer, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Dette vil kreve endringer vi ikke har sett maken til tidligere, sa IPCCs leder Hoesung Lee under framleggingen av panelets siste rapport mandag.

Den handler om mulighetene for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. IPCCs beskrivelse av klimaendringene tyder på at ytterligere oppvarming er farligere enn tidligere antatt.

Men for å redusere denne faren må samfunnet nærmest legges fullstendig om – i rekordfart.

Kull og olje må fases ut, og verdens gigantiske klimautslipp må halveres innen 2030. Ny teknologi må trolig utvikles for å fange og lagre CO2. Store mengder skog må plantes for å suge CO2 ut av lufta.

– Vi har en monumental oppgave foran oss. Men det er ikke umulig, insisterer Natalie Mahowald, en av forskerne som har ledet arbeidet med rapporten.

Fakta om rapporten fra FNs klimapanel:

FNs klimapanel (IPCC) har hatt i oppdrag å komme fram til hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Her følger noen av konklusjonene:

* Den globale oppvarmingen vil trolig stige til 1,5 grader over nivået fra slutten av 1800-tallet en gang mellom 2030 og 2052, hvis temperaturstigningen fortsetter i samme hastighet som i dag.

* Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt. Hvis ikke noe blir gjort, vil vår planet være på vei mot en temperaturøkning på 3–4 grader.

* Jordas overflate er allerede varmet opp 1 grad i gjennomsnitt, noe som har medført høyere havnivå og dramatisk økning i ekstremvær.

* Bare for å oppnå en sjanse på 50 prosent til å nå 1,5-gradersmålet må verden bli karbonnøytral innen 2050.

* Det vil kreve endring i en skala man aldri tidligere har sett, både innen samfunnsliv og verdensøkonomi, for å unngå globalt klimakaos.

* FNs klimapanel sammenligner vurderingen av en temperaturøkning på 1,5 grader og 2 grader.

* En temperaturøkning på 2 grader vil innebære ytterligere 10 centimeter høyere havnivå over anslaget for en temperaturøkning på 1,5 grader.

* Begrenses oppvarmingen til 1,5 grader, vil flere hundre millioner færre bli utsatt for alvorlige konsekvenser av oppvarmingen, som havnivåstigning, fattigdom og hetebølger.

* Havet rundt Arktis vil være isfritt én gang hvert 100. år i gjennomsnitt dersom temperaturøkningen begrenses til 1,5 grader. Havet vil være isfritt minst én gang hvert tiende år ved en temperaturøkning på 2 grader.

* En temperaturøkning på 1,5 grader vil føre til at mellom 70 og 90 prosent av verdens korallrev i varme hav forsvinner. Ved 2 graders økning vil stort sett alle korallrev dø.

* 6 prosent av insekter, 8 prosent av planter og 4 prosent av virveldyr vil miste over halvparten av sine utbredelsesområder ved en temperaturøkning på 1,5 prosent. Med en temperaturstigning på 2 prosent stiger tallene til henholdsvis 18 prosent, 16 prosent og 8 prosent.

Reaksjon: Elvestuen: – De neste ti årene avgjørende for om vi klarer å beholde verden slik vi kjenner den i dag

Stiger fortsatt

Så langt har ikke CO2-utslippene sunket i det hele tatt, men tvert imot fortsatt å stige.

Lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, sier han venter ytterligere økning i 2018.

Og samtidig som forskerne etterlyser en innsats uten sidestykke for å redde klimaet, ser flere viktige land ut til å gå i stikk motsatt retning.

Samme dag som IPCCs rapport ble lagt fram, ble det klart at høyrepopulisten Jair Bolsonaro vant en overlegen seier i første runde av presidentvalget i Brasil. Bolsonaro avviser klimaforskningen og vil trekke Brasil, verdens største regnskogland, fra Parisavtalen.

I så fall blir han den første statslederen som følger Donald Trumps eksempel og vender ryggen til det internasjonale rammeverket som skal bidra til å kutte klimautslippene.

Reaksjon: Mener FNs klimarapport betyr slutten for olje- og gassfelt i Norge

Ekstreme hetebølger

Å begrense oppvarmingen til 2 grader har lenge vært det mest sentrale målet i internasjonal klimapolitikk. Dette har vært regnet som grensen for «farlige klimaendringer».

Men i senere år er det registrert endringer som kan tyde på at konsekvensene av moderat global oppvarming er verre enn antatt. Isen i Arktis smelter raskere enn forskerne ventet, og det er flere tilfeller av ekstremt vær.

I den nye IPCC-rapporten beskrives fordelene som kan oppnås hvis 1,5-gradersmålet nås, i stedet for at temperaturen stiger 2 grader.

420 millioner mennesker kan slippe å bli utsatt for hyppige, ekstreme hetebølger. Noen tropiske korallrev kan overleve – i stedet for at alle dør ut.

– De neste ti årene er helt avgjørende for om vi skal klare å beholde en verden slik vi kjenner den i dag, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en uttalelse til NTB.

Aktuelt: – Spesielt stor risiko for ekstreme temperaturer de neste fire årene

17.000 milliarder

Prisen for å ha en mulighet til å nå 1,5-gradersmålet vil bli svært høy. IPCC anslår 17.000 milliarder kroner hvert år fram til 2035 på verdensbasis.

Å ikke nå målet antas imidlertid å bli enda dyrere. Prisen i dette tilfellet vil komme i form av stadig hyppigere naturkatastrofer, hetebølger og stigende havnivå.

Beregningene av kostnadene tar utgangspunkt i at vi klarer oss uten mer ekstreme tiltak som er blitt kalt klimamanipulering. Én mulig metode er å sprøyte svovelpartikler ut i atmosfæren for å tvinge temperaturen ned.

Forskere advarer imidlertid om at slike tiltak kan ha uforutsette konsekvenser.

Innspurten i arbeidet med den nye IPCC-rapporten har foregått på et møte i Sør-Korea den siste uken. Hver eneste linje i rapportens sammendrag måtte godkjennes av representanter for nesten alle verdens land.

Også utsendingene fra Trumps regjering i USA godtok sammendraget, men de tok forbehold om at de ikke nødvendigvis er enige i alt som står der.

Reaksjon: Barth Eide: – Klimautslippene må reduseres for å unngå katastrofale konsekvenser

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden