RME: Nei, Norge kan ikke bruke alle flaskehalsinntektene til å senke nettleien

RME OG FREIBERG: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, her på Equinors høstkonferanse 26. november, fastholder at alle inntektene fra utenlandshandelen med kraft kan gå til å senke nettleien i Norge.
RME OG FREIBERG: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, her på Equinors høstkonferanse 26. november, fastholder at alle inntektene fra utenlandshandelen med kraft kan gå til å senke nettleien i Norge. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Norge kan bruke alle inntektene fra utenlandskablene til å senke nettleia, skrev olje- og energiminister Freiberg til Bjørnar Moxnes (Rødt). Slett ikke, sier EU-byrået Acer's forlengede arm i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi ser nå at det Freiberg skrev, at Norge kan bruke alle flaskehalsinntektene til å lette nettleien i Norge, er en ren bløff, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter.

– For vi ser nå hva Acers forlengede arm i Norge, sier, legger han til etter nye opplysninger ABC Nyheter har innhentet fra det nye organet RME, Reguleringsmyndigheten for energi.

I diskusjonen om utenlandkabler bidrar til høyere kraftpriser og nettleie, blir det sagt at inntektene Statnett får av handelen med kraft gjennom disse kablene, kan gå til lavere nettleie for norske husholdninger og næringsliv.

«Utenlandsforbindelsene genererer samtidig flaskehalsinntekter som i sin helhet inngår som reduksjon i tariffgrunnlaget for transmisjonsnettet.», skrev statsråd Freiberg (Frp) i et svar 8. mai til Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

Inntektene fra kjøp og salg av kraft via utenlandskablene kalles flaskehalsinntekter.

Freibergs påstand fikk Nei til EUs leder Kathrine Kleveland til å rykke ut:

– Kjell-Børge Freiberg villedet Stortinget i Acer-sak, sa hun til ABC Nyheter.

Ifølge Kleveland er det lovstridig etter EUs energilovverk, den såkalte 3. energipakke, å avsette all slik inntekt, kalt flaskehalsinntekter, til å senke nettleien.

Dette sier myndigheten RME:

Stortingsflertallet har sluttet seg til EUs energipakke. Artikkel 16/6 i EU-forordning 714/2009, som nå er norsk lov, slår fast at flaskehalsinntektene skal gå til å sikre, vedlikeholde eller øke utenlandsforbindelsene. Tiloversblivende penger kan brukes til å senke nettleia.

Reguleringsmyndigheten Acer, i Norges tilfelle det nyopprettede Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som skal forvalte EUs lovverk i Norge, er uavhengig av norske myndigheter og har siste ord i anvendelsen av flaskehalsinntekter.

Hva sier så RME til en påstand om at alle flaskehalsinntekter kan gå til å senke nettleien?

– Vi legger til grunn at Statnett fortsatt sørger for at den eksisterende overføringskapasiteten står til rådighet for markedet, at overføringsforbindelsene vedlikeholdes og at de investerer i økt overføringskapasitet dersom det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, som de har plikt til i dag, sier seksjonssjef Tore Langset i RME til ABC Nyheter.

– Vi legger også til grunn at flaskehalsinntektene først skal brukes til å dekke kostnadene knyttet til dette og deretter til å redusere tariffene i transmisjonsnettet, som de gjør i dag, fortsetter han.

– Statnett står imidlertid ikke fritt til å avgjøre hvordan flaskehalsinntektene skal brukes. RME skal vurdere om Statnett har oppfylt kravene i direktivet og må formelt fastsette hvor mye av flaskehalsinntektene som kan brukes til å redusere tariffene, slår seksjonssjefen fast.

Ifølge Tore Langset har dette blitt gjort årlig fra før, og vil i praksis ikke ha vesentlig betydning for nettleien i Norge.

OED: Freiberg står på sitt

Spørsmålet er da om olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fastholder det han skriver til stortingsrepresentant Moxnes, at flaskehalsinntekter i sin helhet inngår som reduksjon i tariffgrunnlaget for transmisjonsnettet.

«I tariffgrunnlaget inngår blant annet kostnader for å sørge for at eksisterende utvekslingskapasitet er tilgjengelig for markedet, vedlikeholds- og investeringskostnader, og flaskehalsinntektene.», innleder Olje- og energidepartementet sin kommentar til ABC Nyheter om RMEs uttalelse.

«Kostnadene bidrar til at tariffgrunnlaget blir større, mens flaskehalsinntektene bidrar til å redusere beløpet som skal fordeles gjennom tariffene. Formuleringen i statsrådens svar til stortingsrepresentanten er i samsvar med dette.», skriver OED.

RME presiserer overfor ABC Nyheter at det statsråden har sagt og redegjort for til Stortinget, er i overensstemmelse med RMEs syn. Ifølge RME er det derfor ingen konflikt mellom det han har sagt og det Tore Langset er sitert på.

– Freiberg driver høyt spill

KATHRINE KLEVELAND Foto: Nei til EU
KATHRINE KLEVELAND Foto: Nei til EU

– Svaret fra RME bekrefter at det nå er EØS-reglene som styrer. RME er uavhengig av norske myndigheter og skal konkret avgjøre hvor stor del av flaskehalsinntektene som kan brukes til å redusere nettleien. Dette kan verken Statnett eller Freiberg overprøve, lyder reaksjonen fra Nei til EUs leder Kathrine Kleveland.

– Derfor kan heller ikke Freiberg garantere at flaskehalsinntektene fullt og helt fortsatt skal brukes til å redusere nettleien, sier hun til ABC Nyheter.

– Tvert imot er hovedregelen fra EU at inntektene skal brukes til å vedlikeholde og øke overføringskapasiteten i nettet. Jeg er bekymret for at Freiberg driver et høyt spill med nettleien til norske forbrukere, sier Kleveland.

– Bløff og grov feilinformasjon

– Vi ser nå at det Freiberg skrev, at Norge kan bruke alle flaskehalsinntektene til å lette nettleien i Norge, er en ren bløff, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter etter uttalelsen fra RME.

FREIBERG-BLØFF: Bjørnar Moxnes (Rødt) etter RMEs uttalelse om flaskehalsinntekter. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
FREIBERG-BLØFF: Bjørnar Moxnes (Rødt) etter RMEs uttalelse om flaskehalsinntekter. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– For det har vi ikke lov til, hilser Acers forlengede arm inn i norsk energipolitikk, RME. De sier svart på hvitt at først må flaskehalsinntektene brukes til å betale for nye kabler og vedlikehold av eksisterende. Deretter kan de brukes til å lette nettleia, fortsetter han.

– Og ikke nok med. RME skal vurdere om disse kravene er oppfylt og deretter fastsette hvor mye som kan brukes på nettleien. Da ser vi at statsråden har gitt grov feilinformasjon til Stortinget. Dette viser hvor langt Solbergregjeringen går i å skjønnmale EØS-avtalen og late som om Norge ikke har gitt bort suverenitet over energipolitikken vår.

Ifølge Moxnes er dette en ydmykende situasjon for en selvstendig nasjon.

– Og vi har blitt fortalt at den store fordelen med utenlandskabler er at de vil kutte nettleien.Det grunnleggende problemet er at jo flere kabler du bygger, desto lettere kobler vi oss på EUs frie flyt av strøm. Og jo mer av de europeiske strømprisene importerer vi. Det er alvorlig for norske husholdninger og kraftforedlende industri, konkluderer Moxnes.

Artikkelen er oppdatert med en presisering fra RME

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden