Åpen for alle - alltid

Acer: Fra i dag gjelder EU-lover om elektrisk energi og gass i Norge

ACER-VEDTAKET: Et stort flertall på Stortinget, her representert ved Per Espen Stoknes (MDG), Kjetil Kjenseth (Venstre), Tina Bru (H), Espen Barth Eide (Ap) og Terje Halleland (Frp) signerte i 2018 sitt felles ståsted i ACER- og NorthConnectsakene. Nå er ACER på plass.
ACER-VEDTAKET: Et stort flertall på Stortinget, her representert ved Per Espen Stoknes (MDG), Kjetil Kjenseth (Venstre), Tina Bru (H), Espen Barth Eide (Ap) og Terje Halleland (Frp) signerte i 2018 sitt felles ståsted i ACER- og NorthConnectsakene. Nå er ACER på plass.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra 1. november gjelder EUs lover i deres «tredje energimarkedspakke» som norske lover for kraft og gass. Via omveier får energibyrået Acer myndighet i Norge. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er EUs tredje energimarkedspakke:

EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i 2009 for å videreføre og styrke reguleringen av EUs indre markeder for elektrisk energi og naturgass.

Pakken inneholder et sett av direktiver og forordninger som skal bidra til å harmonisere betingelsene for handel i EUs indre energimarked. Med enkelte senere tillegg, omfatter den tredje energimarkedspakke:

• ACER-forordningen, forordning (EF) nr. 713/2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER)

• Forordningen om grensekryssende krafthandel, forordning (EF) nr. 714/2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene/ om adgang til nettverket for grensekryssende elektrisitet

• Gasstransmisjonsforordningen, forordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass

• Transparensforordningen, forordning (EU) nr. 543/2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk kraft

• Tredje elmarkedsdirektiv, direktiv 2009/72/EF om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft • Tredje gassmarkedsdirektiv, direktiv 2009/73/EF om felles regler for det indre marked for naturgass
• Tre kommisjonsbeslutninger

KILDE: Regjeringsadvokaten

Les mer i regjeringens stortingsproposisjon

Regjeringen gjennomførte fra og med 1. november de nødvendige forskriftene for å gjøre EU-lover for elektrisk energi og gass gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

Det betyr blant annet at deler av virksomheten til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, blir gjort uavhengig av norske politiske myndigheter.

Det gjelder organet Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som NVE på sine hjemmesider omtaler som «nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge».

Uavhengig av norske myndigheter

ACER-MOTSTAND: Demonstranter protesterte 18. januar 2018 utenfor Stortinget mot Norges tilslutning til EUs energiunion. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
ACER-MOTSTAND: Demonstranter protesterte 18. januar 2018 utenfor Stortinget mot Norges tilslutning til EUs energiunion. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Men RME, som er opprettet som følge av EUs lovverk, er ikke mer nasjonalt enn at det ikke kan påvirkes av norske myndigheter.

Det skal være uavhengig og påse at norske myndigheter følger EUs lover.

Stortingsflertallets vedtak om tilslutning til EUs tredje energipakke, inkludert deres energimarkedsbyrå Acer, vakte stor motstand i fagbevegelsen og andre kretser.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nei til EU gikk til rettssak mot måten Stortinget vedtok dette på, men søksmålet ble avvist av Oslo tingrett i oktober.

Nye forskrifter fra 1. november

Enkeltvedtak i det nye organet RME, som til nå har vært underlagt NVE og Olje- og energidepartementet, kan klages inn for Energiklagenemnda, som heller ikke kan påvirkes av noen norsk myndighet.

RME arbeider for å sikre at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. RME er også reguleringsmyndighet etter naturgassloven, skriver NVE.

RME er medlem av Council of European Energy Regulators (CEER) og Nordic Energy Regulators (NordREG).

Det er Olje- og energidepartementet som har fastsatt nye forskrifter som skal sikre at kravene i tredje energimarkedspakke gjennomføres i norsk rett i tråd med EØS-avtalen.

Etter EUs tredje energimarkedspakke kommer den fjerde, en omfattende ny lovgivning på energiområdet, til Norge via EØS-avtalen.