Krav til bøndene om økt produksjon og lavere klimautslipp: – Det går jo ikke i hop!

KLIMAKUER: Statsminister Erna Solberg og daværende landbruks- og matminister Bård Hoksrud følger nøye med mens Vendela Kirsebom melket for harde livet under en melkekonkurranse under Dyrskun i Seljord i fjor. Hverdagsbonden settes i klimaskvis av regjering og Storting.
KLIMAKUER: Statsminister Erna Solberg og daværende landbruks- og matminister Bård Hoksrud følger nøye med mens Vendela Kirsebom melket for harde livet under en melkekonkurranse under Dyrskun i Seljord i fjor. Hverdagsbonden settes i klimaskvis av regjering og Storting. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Landbrukets folk står overfor en risiko: Å komme i klem mellom Stortingets vedtak om økt selvforsyning av mat - og kravet om kraftig kutt i klimautslippene deres mot 2030.

Klimaet, jordbruket og staten

Jordbruksorganisasjonene er invitert av regjeringen til å inngå en frivillig avtale om utslippsreduksjoner. Ifølge regjeringens klimamelding fra juli 2017, St. 41(2016-2017) vil regjeringen selv fastsette tiltak hvis det ikke blir enighet.

25. juni 2018 ga regjeringen jordbruket en marsjordre om å redusere klimagassutslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. Jordbrukets utslipp var på 4,5 millioner tonn i 2016 og utgjorde 8,5 prosent av de totale norske utslippene,

Ikke-kvotepliktige sektorer: Jordbrukets utslipp utgjør 16,5 prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktige sektorer, altså sektorer som ikke deltar i EUs ordning med kjøp og salg av klimakvoter. Regjeringen har avtalt med EU om felles gjennomføring av 40 prosents kutt innen 2030. Det diskuteres i EU og Norge om målet skal skjerpes før FNs medlemsland i første kvartal 2020 skal melde inn sine nye og mer ambisiøse klimamål.

CO2-avgift: Det skal vurderes om CO2-avgift på klimautslipp fra jordbruket kan være et virkemiddel. Det er jordbrukets organisasjoner uenige i, da det bare vil fremme økt import av varer uten CO2-avgift.

6. februar 2019 la Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram sitt klimadokument med forslag til over 30 tiltak.

Siste frist: Avtalen skal være på plass senest innen utgangen av første kvartal 2019.

Økt produksjon: Stortinget vedtok i behandlingen av regjeringens landbruksmelding St.11(2016-2017) at jordbrukets hovedmål skal være økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser slik at en oppnår høyest mulig selvforsyning.

– Det går jo ikke i hop.

Det konstaterer generalsekretær Olaf Godli i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på ABC Nyheters spørsmål:

Hvordan kan norske bønder i tillegg til å oppfylle Stortingets krav om å redusere sine klimautslipp med 11 prosent fram til 2030, øke produksjonen og dermed norsk selvforsyning, slik Stortinget har vedtatt i landbrukspolitikken?

BOLLESTADS LØSNING: – Målet må være å få ned klimautslippene per enhet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Hva da med de 5 millioner tonn i reduserte klimautslipp regjeringen stiller bøndene overfor? Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
BOLLESTADS LØSNING: – Målet må være å få ned klimautslippene per enhet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Hva da med de 5 millioner tonn i reduserte klimautslipp regjeringen stiller bøndene overfor? Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Uansett hvor gode produksjonsmetoder norske bønder måtte benytte seg av, vil klimautslippene nødvendigvis øke i takt med økte volumer av plante- og kjøttproduksjon.

Den ferske landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) mener å ha et klart svar på denne skvisen:

– De landbrukspolitiske målene, herunder produksjonsmålet, står fast når vi skal jobbe med å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Derfor vil jordbrukets hovedoppgave i klimasammenheng være å redusere utslippene per produsert enhet.

Det skriver hun i en epost som svar på ABC Nyheters spørsmål om paradokset.

Har ris bak speilet

Bollestads utgangspunkt om at landbruket skal minske utslippet per enhet, butter imidlertid mot regjeringen konkrete vedtak om 5 millioner tonn mindre i samlede utslipp.

Det kravet står fast, med trusselen om å innføre CO2-avgifter på norsk matproduksjon som ris bak speilet.

– Det arbeides mye med å øke kunnskapen om effektive tiltak som kan bidra til å redusere utslippene per produsert enhet. Avlsarbeid, endret fôring, tilsettingsstoffer i fôr og riktig håndtering av husdyrgjødsel er alle tiltak som potensielt kan gi viktige bidrag i så måte, oppsummer Bollestad.

Elvestuen tar en Ole Brumm

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier «ja takk begge deler» til lavere utslipp og økt selvforsyning:

– Jeg mener vi kan ha et mål om økt selvforsyning og lavere utslipp i jordbruket samtidig, skriver han i en epost på ABC Nyheters spørsmål.

– Skal vi redusere klimagassutslippene kraftig, må en lang rekke tiltak gjennomføres, sier han.

Elvestuen viser til at jordbruket i forhandlingene med regjeringen selv har foreslått flere nye tiltak som kan bidra til reduksjoner i utslippene, uten å gå på bekostning av produksjonen.

Klimaministeren påpeker at det er overproduksjon av de fleste typer kjøtt, slik at Norge ikke trenger å importere så mye kjøtt som vi gjorde tidligere.

– Mye av kjøttet som vi importerer kommer fra EU-land. Og disse forholder seg til de samme klimaregelverket som oss. Norge har fortsatt et stort potensiale for økt produksjon av plantebaserte produkter. Både klimaet og helsa vår vil ha godt av at vi spiser mer fisk, grønnsaker og kornprodukter, og mindre kjøtt, sier Elvestuen.

Vil ikke sitte med Svarteper på kjøtt

Diskusjonen om klimatiltak i jordbruket er ikke ny. Tiltak som er gjennomført har for lengst hatt sin virkning idet bøndene nå tar fatt på klimaforhandlingene med regjeringen om å redusere ytterligere.

Utslipp fra landbruket er gradvis redusert fra 1990 til 2011 med 10,4 prosent, skriver Bonde og Småbrukarlaget og Norges Bondelag i sitt klimadokument.

Kjøtt har kommet i skuddet i debatten om klimakutt fordi produksjonen har langt større klimavirkning enn planteprodukter.

– Dersom forbrukerne virkelig reduserer kjøttforbruket, må landbruket selvsagt endre sin produksjon, sier Olaf Godli i Bonde- og Småbrukarlaget.

Dersom nordmenn likevel opprettholder kjøttspisingen sin og jordbruket virkelig klarer å mette etterspørselen, fraber jordbrukets folk seg imidlertid å bli sittende med Svarteper.

– Staten kan ikke innføre CO2-avgift på norske jordbruksprodukter uten å innbefatte importerte jordbruksprodukter av samme slag. Og det vet jeg ikke om de har anledning til. Det kan fort bli sak i WTO, sier Olaf Godli.

WTO er Verdens handelsorganisasjon, der Norge og nesten alle verdens stater er med. WTO-avtalen legger begrensninger på hvilke handelshindrende tiltak et medlemsland kan innføre.

Og dermed er vi på vei over til neste paradoks:

Bedre globalt - verre nasjonalt

IMPORT AV STORFEKJØTT: Vi importerer stadig mer storfekjøtt. Foto: SSB
IMPORT AV STORFEKJØTT: Vi importerer stadig mer storfekjøtt. Foto: SSB

Produksjonen av kjøtt i andre land kan være langt mer klimaforurensende enn i Norge.

Men importkjøtt - så vel som import av soya og andre fôrråvarer til Norge - gir null klimautslipp på Norges statistikk.

Bak en kg stofekjøtt produsert i Latin-Amerika, slik som våre importerte biffer fra Brasil og Uruguay, finner vi over 70 kg utslipp av klimagasser.

Tilsvarende tall for Vest-Europa inkludert Norge, er 18 kg, ifølge en analyse av klimautslipp fra kjøttproduksjon laget av FNs matvare- og landbruksorganisasjon FAO.

Importen av 16 millioner tonn storfekjøtt i 2017 innebærer 720.000 tonn CO2-utslipp hvis vi forsiktig regner 45 kg utslipp per kg kjøtt - men altså null utslipp i Norge.

Hadde denne mengden blitt produsert i Norge tilsier FAOs gjennomsnittstall at jordbrukets klimaregnskap ville bli belastet med 290.000 tonn.

Klarer jordbruket i Norge å oppfylle Stortingets mål om økt selvforsyning, innebærer det med andre ord at klimautslippene fra norsk jordbruk øker, selv om de globale utslippene minsker.

– Klimakua er kombiku, ikke kjøttfe

– Det ville være meningsløst å redusere norsk kjøttproduksjon og bare øke importen forutsatt at norske forbrukere fortsatt vil spise det kjøttet, sier Bonde- og Småbrukarlagets Olaf Godli.

– Meningsløst – men norske klimautslipp ville da gå ned?

– Ja, oppfyllelsen av Norges forpliktelser ville da bli bedre. Men realiteten er at Norge sannsynligvis ville ende opp med å importere kjøtt fra andre land som har høyere utslipp. Det kan i verste fall bli realitet.

Et annet paradoks: Om målet om mer innenlands fôr til erstatning for importerte kraftfôrråvarer blir oppnådd, går også det utover jordbrukets klimaregnskap.

– Ja. Importert fôr har nullutslipp i Norge. Vi ville får dyrking på et større areal, noe som betyr utslipp. Og gras gir mer metanutslipp fra dyra enn kraftfôr, som følge av prosessene i vomma og framfôringstida, sier Godli.

For Bonde- og Småbrukarlaget er det et viktig poeng at det for klimaets del er best at storfekjøtt produseres på melkekyr med mindre krav til ytelse og flere kalver.

– Kombikua som produserer både melk og kjøtt er langt mer klimavennlig enn det vi ser framveksten av, spesialisert storfe for kun kjøttproduksjon, sier Ola Godli.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:08 Belgisk prinsesse arrestert i London19:48 Erdogan avviser at IS-tilhengere har rømt19:42 Helaften med Mette-Marit på tysk radio: – Jeg føler meg utrolig norsk18:42 Kjendislege ut mot «sjaman» Durek: – Et middelaldersk kvinnesyn17:54 Død mann funnet i sjøen i Stavanger16:24 Trump vurderer sanksjoner mot Tyrkia15:53 David Toska sier han har rotet bort sin del av utbyttet fra Nokas-ranet15:22 Demonstranter i Hongkong pågrepet i nye protester15:21 Esper: Trump trekker amerikanske soldater ut av Nord-Syria15:18 Kurdiske myndigheter: – Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria15:18 Dødstallet stiger etter tyfonen i Japan15:16 Omar stakk hodet i sementblanderen, Lagerbäck applauderer15:13 Ingebrigtsen vant tett NM-duell mot Tønseth15:06 EØS-tilhengerne vil vri EØS-debatten til regjeringsdebatt14:59 Mikkelsen-dobbel for Senja14:55 Avgjørende omgang i presidentvalget i Tunisia14:48 Neymar måtte avbryte landskamp med skade14:31 Johaug «cruiset» inn til NM-gull i terrengløp14:29 Ingen pågrepet etter vold mot far og sønn i Hønefoss13:56 Godsets Glesnes inn i landslagstroppen13:44 Hareide hentet inn tre nye spillere13:28 Serbisk motstand for Ruud i Stockholm13:02 – Over 700 har flyktet fra leir med IS-fanger i Syria12:49 Bilist omkom i trafikkulykke i Søndre Land12:40 Norske leger: – Klimaendringer er den største trusselen mot folkehelse12:07 Overtidsdrama i Liverpool-legendes trenerdebut12:01 En person omkom i T-banepåkjørsel i Oslo11:58 – Vidkun Quisling var ikke bare ond11:42 Superdry-kjeden konkurs – opptil 60 ansatte berørt11:15 Hevder kurdere har gjenerobret syrisk by11:12 Stor EØS-splid i Fellesforbundet11:00 Mette-Marits boktog inntar Tyskland10:51 Bottas vant da Mercedes forlenget tittelrekken, flagtabbe i fokus10:50 Framgang i slukningsarbeidet i California10:45 Mann omkom i ATV-ulykke i Vest-Agder10:38 UEFA vil se på tyrkiske fotballhelters militærhilsen10:35 Fellesforbundets leder i EØS-debatt: – Det er faen ikke greit10:30 Sangen i skolen består10:22 Spanske stjerner får kritikk etter «svak» Ullevaal-prestasjon10:03 Kolonial.no, skjerp dere! Slutt med dette idiotiet10:00 Sedler verdt over 4 milliarder kroner blir snart for gamle09:50 Valget i gang i Polen09:42 King klatrer på landslagets scoringsliste09:30 Høyesterett skal vurdere om mor krenket datteren på sosiale medier09:29 Spanjol omkom i minibussulykke i Sverige09:21 Marerittstarten fortsetter for Zuccarellos Wild09:02 Norges vei til 2.-plass i EM-kvalifiseringsgruppen09:00 41-åring i retten for overgrep mot mer enn 40 mindreårige jenter08:39 Kvinne omkom i togpåkjørsel i Sandnes06:58 Moreno gir signaler om innrømmelser etter demonstrasjoner06:11 Dette skjer i dag05:46 163 studenter tar staten for retten05:38 Dette skjedde i natt05:18 Tre biler totalskadd i brann i Oslo05:10 Mann alvorlig skadd i voldshendelse i Asker03:37 Tyver stjal ni kenguruer i Balle02:37 Ocean Viking reddet 74 mennesker i gummibåt utenfor Libya01:05 Kvinne påkjørt i Arendal00:27 Fører stanset med nærmere 3 i promille00:08 Moreno: – Vi kom for å vinne, men ett poeng er greit23:50 Lagerbäck imponert av spillerne som berget hjemmestatistikken23:48 Ødegaard: – Vår beste landskamp23:41 Italia EM-klar etter ny seier23:36 King-straffe på overtid berget EM-håpet for Norge23:30 Straffe-dobbel og debutantmål i viktig Sverige-seier23:28 Mann alvorlig skadd i trafikkulykke i Asker23:25 Nordtveit ut med ribbeinstrøbbel: – Som å bli stukket med en høygaffel23:16 Jarstein fra spansk mareritt til jubel22:43 Fra spansk mareritt til jubel for King og Norge22:10 Ambulansefly måtte snu uten pasient – flyplass hadde ikke personell21:32 Tyskland og Frankrike stanser våpeneksport til Tyrkia21:10 Økt bruk av smertestillende skaper bekymring: – Uheldig og farlig20:30 Skogbrann sprer seg i utkanten av Los Angeles20:18 Ajer eneste endring i Lagerbäcks lag mot Spania20:09 Danmark til topps med sterk hjemmeseier19:32 Grunnlovsmann med «frampek» mot Trump: – Riksrett for å gjøre seg motbydelig19:31 Rasisme kan også gå den andre veien. Det må vi snakke om18:33 Hotell kollapset i New Orleans – Minst én død17:40 Politiet undersøker rasistisk motiv etter angrep på kirkeasylanter på Hønefoss17:15 Brødre i retten tiltalt for to drapsforsøk i Oslo16:55 Poengdeling for Vålerenga og Røa16:50 Braktap for Amazon Grimstad16:47 Sandviken seiret hjemme mot Fart16:43 Demonstrasjoner mot Tyrkias offensiv i Syria i flere norske byer16:33 17-åring risikerer fengselsstraff for falsk nødmelding15:59 Kvik Halden fortsatte seiersrekken15:55 Moe Wold ble matchvinner for LSK15:54 LSK la press på Vålerenga i gullkampen15:51 Klepp ydmyket Stabæk15:25 Tyfon rammer Japan – 7 millioner bedt om å evakuere15:04 Fløya ydmyket Kaupanger14:54 Knusende seier for Trondheims-Ørn14:50 Columbus blir feiret som en helt: Soldatene slaktet barn og gravide kvinner14:42 Fire drept i skyteepisode i New York14:23 Skøytestjerne påkjørt av bil14:21 Strandheim ble helten for Hønefoss BK14:11 Jeger fløyet til sykehus etter fallulykke i Hordaland14:09 Feil på utstyr til norske F-3513:50 Tidligere United-stjerne sier Solskjær-sparking vil være naivt13:45 Mann til sykehus etter vold i Ålen – en mann er pågrepet
Siste nytt
20:08VerdenBelgisk prinsesse arrestert i London19:48VerdenErdogan avviser at IS-tilhengere har rømt19:42KulturHelaften med Mette-Marit på tysk radio: – Jeg føler meg utrolig norsk18:42NorgeKjendislege ut mot «sjaman» Durek: – Et middelaldersk kvinnesyn17:54NorgeDød mann funnet i sjøen i Stavanger16:24VerdenTrump vurderer sanksjoner mot Tyrkia15:53NorgeDavid Toska sier han har rotet bort sin del av utbyttet fra Nokas-ranet15:22VerdenDemonstranter i Hongkong pågrepet i nye protester15:21VerdenEsper: Trump trekker amerikanske soldater ut av Nord-Syria15:18VerdenKurdiske myndigheter: – Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria15:18VerdenDødstallet stiger etter tyfonen i Japan15:16SportOmar stakk hodet i sementblanderen, Lagerbäck applauderer15:13SportIngebrigtsen vant tett NM-duell mot Tønseth15:06PolitikkEØS-tilhengerne vil vri EØS-debatten til regjeringsdebatt14:59SportMikkelsen-dobbel for Senja14:55VerdenAvgjørende omgang i presidentvalget i Tunisia14:48SportNeymar måtte avbryte landskamp med skade14:31SportJohaug «cruiset» inn til NM-gull i terrengløp14:29NorgeIngen pågrepet etter vold mot far og sønn i Hønefoss13:56SportGodsets Glesnes inn i landslagstroppen13:44SportHareide hentet inn tre nye spillere13:28SportSerbisk motstand for Ruud i Stockholm13:02Verden– Over 700 har flyktet fra leir med IS-fanger i Syria12:49NorgeBilist omkom i trafikkulykke i Søndre Land12:40NorgeNorske leger: – Klimaendringer er den største trusselen mot folkehelse12:07SportOvertidsdrama i Liverpool-legendes trenerdebut12:01NorgeEn person omkom i T-banepåkjørsel i Oslo11:58Norge– Vidkun Quisling var ikke bare ond11:42NorgeSuperdry-kjeden konkurs – opptil 60 ansatte berørt11:15VerdenHevder kurdere har gjenerobret syrisk by11:12NorgeStor EØS-splid i Fellesforbundet11:00NorgeMette-Marits boktog inntar Tyskland10:51SportBottas vant da Mercedes forlenget tittelrekken, flagtabbe i fokus10:50VerdenFramgang i slukningsarbeidet i California10:45NorgeMann omkom i ATV-ulykke i Vest-Agder10:38SportUEFA vil se på tyrkiske fotballhelters militærhilsen10:35PolitikkFellesforbundets leder i EØS-debatt: – Det er faen ikke greit10:30NorgeSangen i skolen består10:22SportSpanske stjerner får kritikk etter «svak» Ullevaal-prestasjon10:03NorgeKolonial.no, skjerp dere! Slutt med dette idiotiet10:00PengerSedler verdt over 4 milliarder kroner blir snart for gamle09:50VerdenValget i gang i Polen09:42SportKing klatrer på landslagets scoringsliste09:30NorgeHøyesterett skal vurdere om mor krenket datteren på sosiale medier09:29VerdenSpanjol omkom i minibussulykke i Sverige09:21SportMarerittstarten fortsetter for Zuccarellos Wild09:02SportNorges vei til 2.-plass i EM-kvalifiseringsgruppen09:00Norge41-åring i retten for overgrep mot mer enn 40 mindreårige jenter08:39NorgeKvinne omkom i togpåkjørsel i Sandnes06:58VerdenMoreno gir signaler om innrømmelser etter demonstrasjoner06:11NorgeDette skjer i dag05:46Norge163 studenter tar staten for retten05:38NorgeDette skjedde i natt05:18NorgeTre biler totalskadd i brann i Oslo05:10NorgeMann alvorlig skadd i voldshendelse i Asker03:37VerdenTyver stjal ni kenguruer i Balle02:37VerdenOcean Viking reddet 74 mennesker i gummibåt utenfor Libya01:05NorgeKvinne påkjørt i Arendal00:27NorgeFører stanset med nærmere 3 i promille00:08SportMoreno: – Vi kom for å vinne, men ett poeng er greit23:50SportLagerbäck imponert av spillerne som berget hjemmestatistikken23:48SportØdegaard: – Vår beste landskamp23:41SportItalia EM-klar etter ny seier23:36SportKing-straffe på overtid berget EM-håpet for Norge23:30SportStraffe-dobbel og debutantmål i viktig Sverige-seier23:28NorgeMann alvorlig skadd i trafikkulykke i Asker23:25SportNordtveit ut med ribbeinstrøbbel: – Som å bli stukket med en høygaffel23:16SportJarstein fra spansk mareritt til jubel22:43SportFra spansk mareritt til jubel for King og Norge22:10NorgeAmbulansefly måtte snu uten pasient – flyplass hadde ikke personell21:32VerdenTyskland og Frankrike stanser våpeneksport til Tyrkia21:10Helse og livsstilØkt bruk av smertestillende skaper bekymring: – Uheldig og farlig20:30VerdenSkogbrann sprer seg i utkanten av Los Angeles20:18SportAjer eneste endring i Lagerbäcks lag mot Spania20:09SportDanmark til topps med sterk hjemmeseier19:32PolitikkGrunnlovsmann med «frampek» mot Trump: – Riksrett for å gjøre seg motbydelig19:31Helse og livsstilRasisme kan også gå den andre veien. Det må vi snakke om18:33VerdenHotell kollapset i New Orleans – Minst én død17:40NorgePolitiet undersøker rasistisk motiv etter angrep på kirkeasylanter på Hønefoss17:15NorgeBrødre i retten tiltalt for to drapsforsøk i Oslo16:55SportPoengdeling for Vålerenga og Røa16:50SportBraktap for Amazon Grimstad16:47SportSandviken seiret hjemme mot Fart16:43NorgeDemonstrasjoner mot Tyrkias offensiv i Syria i flere norske byer16:33Norge17-åring risikerer fengselsstraff for falsk nødmelding15:59SportKvik Halden fortsatte seiersrekken15:55SportMoe Wold ble matchvinner for LSK15:54SportLSK la press på Vålerenga i gullkampen15:51SportKlepp ydmyket Stabæk15:25VerdenTyfon rammer Japan – 7 millioner bedt om å evakuere15:04SportFløya ydmyket Kaupanger14:54SportKnusende seier for Trondheims-Ørn14:50Helse og livsstilColumbus blir feiret som en helt: Soldatene slaktet barn og gravide kvinner14:42VerdenFire drept i skyteepisode i New York14:23SportSkøytestjerne påkjørt av bil14:21SportStrandheim ble helten for Hønefoss BK14:11NorgeJeger fløyet til sykehus etter fallulykke i Hordaland14:09NorgeFeil på utstyr til norske F-3513:50SportTidligere United-stjerne sier Solskjær-sparking vil være naivt13:45NorgeMann til sykehus etter vold i Ålen – en mann er pågrepet
Populært