Krav til bøndene om økt produksjon og lavere klimautslipp: – Det går jo ikke i hop!

KLIMAKUER: Statsminister Erna Solberg og daværende landbruks- og matminister Bård Hoksrud følger nøye med mens Vendela Kirsebom melket for harde livet under en melkekonkurranse under Dyrskun i Seljord i fjor. Hverdagsbonden settes i klimaskvis av regjering og Storting.
KLIMAKUER: Statsminister Erna Solberg og daværende landbruks- og matminister Bård Hoksrud følger nøye med mens Vendela Kirsebom melket for harde livet under en melkekonkurranse under Dyrskun i Seljord i fjor. Hverdagsbonden settes i klimaskvis av regjering og Storting. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Landbrukets folk står overfor en risiko: Å komme i klem mellom Stortingets vedtak om økt selvforsyning av mat - og kravet om kraftig kutt i klimautslippene deres mot 2030.

Klimaet, jordbruket og staten

Jordbruksorganisasjonene er invitert av regjeringen til å inngå en frivillig avtale om utslippsreduksjoner. Ifølge regjeringens klimamelding fra juli 2017, St. 41(2016-2017) vil regjeringen selv fastsette tiltak hvis det ikke blir enighet.

25. juni 2018 ga regjeringen jordbruket en marsjordre om å redusere klimagassutslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. Jordbrukets utslipp var på 4,5 millioner tonn i 2016 og utgjorde 8,5 prosent av de totale norske utslippene,

Ikke-kvotepliktige sektorer: Jordbrukets utslipp utgjør 16,5 prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktige sektorer, altså sektorer som ikke deltar i EUs ordning med kjøp og salg av klimakvoter. Regjeringen har avtalt med EU om felles gjennomføring av 40 prosents kutt innen 2030. Det diskuteres i EU og Norge om målet skal skjerpes før FNs medlemsland i første kvartal 2020 skal melde inn sine nye og mer ambisiøse klimamål.

CO2-avgift: Det skal vurderes om CO2-avgift på klimautslipp fra jordbruket kan være et virkemiddel. Det er jordbrukets organisasjoner uenige i, da det bare vil fremme økt import av varer uten CO2-avgift.

6. februar 2019 la Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram sitt klimadokument med forslag til over 30 tiltak.

Siste frist: Avtalen skal være på plass senest innen utgangen av første kvartal 2019.

Økt produksjon: Stortinget vedtok i behandlingen av regjeringens landbruksmelding St.11(2016-2017) at jordbrukets hovedmål skal være økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser slik at en oppnår høyest mulig selvforsyning.

– Det går jo ikke i hop.

Det konstaterer generalsekretær Olaf Godli i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på ABC Nyheters spørsmål:

Hvordan kan norske bønder i tillegg til å oppfylle Stortingets krav om å redusere sine klimautslipp med 11 prosent fram til 2030, øke produksjonen og dermed norsk selvforsyning, slik Stortinget har vedtatt i landbrukspolitikken?

BOLLESTADS LØSNING: – Målet må være å få ned klimautslippene per enhet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Hva da med de 5 millioner tonn i reduserte klimautslipp regjeringen stiller bøndene overfor? Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
BOLLESTADS LØSNING: – Målet må være å få ned klimautslippene per enhet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Hva da med de 5 millioner tonn i reduserte klimautslipp regjeringen stiller bøndene overfor? Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Uansett hvor gode produksjonsmetoder norske bønder måtte benytte seg av, vil klimautslippene nødvendigvis øke i takt med økte volumer av plante- og kjøttproduksjon.

Den ferske landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) mener å ha et klart svar på denne skvisen:

– De landbrukspolitiske målene, herunder produksjonsmålet, står fast når vi skal jobbe med å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Derfor vil jordbrukets hovedoppgave i klimasammenheng være å redusere utslippene per produsert enhet.

Det skriver hun i en epost som svar på ABC Nyheters spørsmål om paradokset.

Har ris bak speilet

Bollestads utgangspunkt om at landbruket skal minske utslippet per enhet, butter imidlertid mot regjeringen konkrete vedtak om 5 millioner tonn mindre i samlede utslipp.

Det kravet står fast, med trusselen om å innføre CO2-avgifter på norsk matproduksjon som ris bak speilet.

– Det arbeides mye med å øke kunnskapen om effektive tiltak som kan bidra til å redusere utslippene per produsert enhet. Avlsarbeid, endret fôring, tilsettingsstoffer i fôr og riktig håndtering av husdyrgjødsel er alle tiltak som potensielt kan gi viktige bidrag i så måte, oppsummer Bollestad.

Elvestuen tar en Ole Brumm

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier «ja takk begge deler» til lavere utslipp og økt selvforsyning:

– Jeg mener vi kan ha et mål om økt selvforsyning og lavere utslipp i jordbruket samtidig, skriver han i en epost på ABC Nyheters spørsmål.

– Skal vi redusere klimagassutslippene kraftig, må en lang rekke tiltak gjennomføres, sier han.

Elvestuen viser til at jordbruket i forhandlingene med regjeringen selv har foreslått flere nye tiltak som kan bidra til reduksjoner i utslippene, uten å gå på bekostning av produksjonen.

Klimaministeren påpeker at det er overproduksjon av de fleste typer kjøtt, slik at Norge ikke trenger å importere så mye kjøtt som vi gjorde tidligere.

– Mye av kjøttet som vi importerer kommer fra EU-land. Og disse forholder seg til de samme klimaregelverket som oss. Norge har fortsatt et stort potensiale for økt produksjon av plantebaserte produkter. Både klimaet og helsa vår vil ha godt av at vi spiser mer fisk, grønnsaker og kornprodukter, og mindre kjøtt, sier Elvestuen.

Vil ikke sitte med Svarteper på kjøtt

Diskusjonen om klimatiltak i jordbruket er ikke ny. Tiltak som er gjennomført har for lengst hatt sin virkning idet bøndene nå tar fatt på klimaforhandlingene med regjeringen om å redusere ytterligere.

Utslipp fra landbruket er gradvis redusert fra 1990 til 2011 med 10,4 prosent, skriver Bonde og Småbrukarlaget og Norges Bondelag i sitt klimadokument.

Kjøtt har kommet i skuddet i debatten om klimakutt fordi produksjonen har langt større klimavirkning enn planteprodukter.

– Dersom forbrukerne virkelig reduserer kjøttforbruket, må landbruket selvsagt endre sin produksjon, sier Olaf Godli i Bonde- og Småbrukarlaget.

Dersom nordmenn likevel opprettholder kjøttspisingen sin og jordbruket virkelig klarer å mette etterspørselen, fraber jordbrukets folk seg imidlertid å bli sittende med Svarteper.

– Staten kan ikke innføre CO2-avgift på norske jordbruksprodukter uten å innbefatte importerte jordbruksprodukter av samme slag. Og det vet jeg ikke om de har anledning til. Det kan fort bli sak i WTO, sier Olaf Godli.

WTO er Verdens handelsorganisasjon, der Norge og nesten alle verdens stater er med. WTO-avtalen legger begrensninger på hvilke handelshindrende tiltak et medlemsland kan innføre.

Og dermed er vi på vei over til neste paradoks:

Bedre globalt - verre nasjonalt

IMPORT AV STORFEKJØTT: Vi importerer stadig mer storfekjøtt. Foto: SSB
IMPORT AV STORFEKJØTT: Vi importerer stadig mer storfekjøtt. Foto: SSB

Produksjonen av kjøtt i andre land kan være langt mer klimaforurensende enn i Norge.

Men importkjøtt - så vel som import av soya og andre fôrråvarer til Norge - gir null klimautslipp på Norges statistikk.

Bak en kg stofekjøtt produsert i Latin-Amerika, slik som våre importerte biffer fra Brasil og Uruguay, finner vi over 70 kg utslipp av klimagasser.

Tilsvarende tall for Vest-Europa inkludert Norge, er 18 kg, ifølge en analyse av klimautslipp fra kjøttproduksjon laget av FNs matvare- og landbruksorganisasjon FAO.

Importen av 16 millioner tonn storfekjøtt i 2017 innebærer 720.000 tonn CO2-utslipp hvis vi forsiktig regner 45 kg utslipp per kg kjøtt - men altså null utslipp i Norge.

Hadde denne mengden blitt produsert i Norge tilsier FAOs gjennomsnittstall at jordbrukets klimaregnskap ville bli belastet med 290.000 tonn.

Klarer jordbruket i Norge å oppfylle Stortingets mål om økt selvforsyning, innebærer det med andre ord at klimautslippene fra norsk jordbruk øker, selv om de globale utslippene minsker.

– Klimakua er kombiku, ikke kjøttfe

– Det ville være meningsløst å redusere norsk kjøttproduksjon og bare øke importen forutsatt at norske forbrukere fortsatt vil spise det kjøttet, sier Bonde- og Småbrukarlagets Olaf Godli.

– Meningsløst – men norske klimautslipp ville da gå ned?

– Ja, oppfyllelsen av Norges forpliktelser ville da bli bedre. Men realiteten er at Norge sannsynligvis ville ende opp med å importere kjøtt fra andre land som har høyere utslipp. Det kan i verste fall bli realitet.

Et annet paradoks: Om målet om mer innenlands fôr til erstatning for importerte kraftfôrråvarer blir oppnådd, går også det utover jordbrukets klimaregnskap.

– Ja. Importert fôr har nullutslipp i Norge. Vi ville får dyrking på et større areal, noe som betyr utslipp. Og gras gir mer metanutslipp fra dyra enn kraftfôr, som følge av prosessene i vomma og framfôringstida, sier Godli.

For Bonde- og Småbrukarlaget er det et viktig poeng at det for klimaets del er best at storfekjøtt produseres på melkekyr med mindre krav til ytelse og flere kalver.

– Kombikua som produserer både melk og kjøtt er langt mer klimavennlig enn det vi ser framveksten av, spesialisert storfe for kun kjøttproduksjon, sier Ola Godli.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:39 Stavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:32 Minst tre personer skutt på marinebase på Hawaii02:13 Hevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59 Skredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18 Minst 57 døde da båt sank utenfor Mauritania01:07 De rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15 En person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04 Telenor gransker svindel i pakistansk bank23:54 Mané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53 TikTok dropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing23:30 Mané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen22:47 Abraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45 Fire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44 Åtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30 Rashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40 Mann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14 Norsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00 Stor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58 Mann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44 200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33 Kolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på19:57 Tybring-Gjedde om pølseservering: – Første gang jeg har fått gjennomslag i norsk politikk19:21 Raserte dugnadsprosjekt på togstasjon: – Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe hyggelig og morsomt19:02 Isbre-dramaet på Grønland: På fem timer forsvant to tredjedeler av innsjøen18:48 Passasjerer satt to timer i mørkt tog18:42 EØS stoppet palmeolje-forbud: – Viktig at vi går videre18:31 Trump mener riksrettsrapporten er en vits18:21 Fourcade knuste Bø-brødrene på normaldistansen i Östersund18:18 Julie (20) vil ikke skifte med gutta – nå skal hun få slippe16:57 Blodig skikk sjokkerer verden: – Det er ingen medfølelse16:53 Person funnet med stikkskader på Grorud i Oslo16:38 Stein Erik Hagen har solgt Farris Bad15:53 Trump kaller Trudeau falsk etter vitsevideo15:33 Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav15:26 Fengslede Ingrid (32) er fortvilet: – Hun gråter hele tiden14:51 EU og Norge bommer på miljømål14:42 Fotballagenter tjente over fem milliarder i 201914:41 Veske med millionverdier stjålet på Arlanda14:10 Kulde på vei etter regnværet14:08 Trump og Erdogan møtes én til én14:07 Over 200 personer i 31 land er pågrepet for hvitvasking av penger13:45 Telenors mobilsvar kunne hackes og avlyttes i årevis13:41 En person pågrepet - mistenkt for drap på Emilia (20)13:17 Nye tall: CO2-utslippene vokser saktere13:08 Christiansen klar for finale i svømme-EM12:34 Regjeringen fikk klar beskjed om EUs trygderegler i 201712:25 Russiske diplomater utvises etter drap i Berlin12:01 Dramatisk økning i antall førere som blir tatt for ruskjøring11:56 – Sjelden har vi sett et så velfungerende boligmarked11:25 Syklist dømt for å ha syklet i kollektivfelt11:24 Knutby-pastor Helge Fossmo kan løslates i 202110:36 Massiv tilskuerflukt fra Lerkendal10:30 Macron står ved Nato-kritikken10:28 Uendret tilstand for de to skadde jentene fra Tromsø10:24 Frp skaper Ropstad-trøbbel: – Godhetsprofitørene skaffer seg de rareste kampsaker10:18 Nå får ofre for trygdeskandalen gratis rettshjelp10:17 Nato-ledere filmet mens de ser ut til å vitse om Trump10:12 Resultatløst søk etter savnet kvinne (85)09:30 Elever i Narvik bes holde seg hjemme i uværet09:28 Frykter for helikoptersikkerheten i Nordsjøen09:22 Svensk langrennsprofil om skade: – Jeg brøt sammen08:47 Én av tre vil foretrekke Vedum framfor Støre ved regjeringsskifte08:45 Kim Jong-un rir igjen08:43 Manchester-avis: Pochettino åpen for United-tilbud08:16 – Europa tåler ikke økonomisk vekst07:53 Rivingen av Y-blokka starter ikke før jul07:50 Venter opptil 100 millimeter regn: Ber 30.000 holde seg innendørs07:43 Økning i selvmord blant menn07:27 – Gir begrenset økning i one night stands07:26 Vegvesenet ikke lenger ansvarlig – frykter utenlandske vogntog07:26 286 narkotikadødsfall i 201807:17 Lungekreft-dødsfall på vei ned for menn – men ikke for kvinner07:15 Herrem og Røsberg Jacobsen hedrer fedrene i VM07:11 Halvparten dør av kreft og hjerte- og karsykdommer07:08 Kongressmedlemmer i USA vil straffe Kina for forfølgelse av uigurene06:44 Aske fra Australia-brannene regner over Sydney06:41 Brann i russisk tråler i Båtsfjord slukket06:30 Bø hviler seg i form – men avviser at han merker alderen06:10 Petroleumstilsynet gransker oljelekkasje fra Statfjord A06:01 Mor tok norskprøve kort tid før drukningsdød06:00 – Vi har all kunnskap vi trenger for å stanse videre klimaendringer05:51 Av-og-til ut mot Vinmonopolets spritkalender05:51 Dette skjer i dag05:30 Årets fredsprisvinner møter ikke pressen i Oslo05:30 Flere afghanere frykter for sin personlige sikkerhet05:29 Dette skjedde i natt05:20 Flere døde etter tyfon på Filippinene – nær en halv million mennesker måtte evakuere05:04 Fregatt-TV ble seersuksess05:03 Ti arrestert etter dødelig skytedrama i Mexico04:40 Polfarere forsøker å nå Ousland og Horn - har to dager med mat igjen04:30 15 land har innført reiseforbud for Maduro og hans allierte03:55 Italia gir grønt lys for to skip med migranter03:51 Zuccarello-scoring da Wilds snudde tap til seier03:33 Fagforening frykter for helikoptersikkerheten i Nordsjøen02:57 NRK: Eritrea kontrollerer norsk innvandrerorganisasjon02:45 Jill Biden: Velgerne føler «avsky» over Trumps Ukraina-innblanding02:13 Elon Musk forsvarer «pedo»-uttalelse01:38 Ansatte i Operaen blir syke av scenerøyk01:27 Ytterligere ni kvinner anklager Epstein for overgrep01:24 Saudi-Arabias konge inviterer Qatars emir til toppmøte
Siste nytt
02:39NorgeStavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:32VerdenMinst tre personer skutt på marinebase på Hawaii02:13VerdenHevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59NorgeSkredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18VerdenMinst 57 døde da båt sank utenfor Mauritania01:07NorgeDe rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15NorgeEn person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04NorgeTelenor gransker svindel i pakistansk bank23:54SportMané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53VerdenTikTok dropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing23:30SportMané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen22:47SportAbraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45NorgeFire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44VerdenÅtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30SportRashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40NorgeMann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14NorgeNorsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00NorgeStor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58VerdenMann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44Penger200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33PengerKolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på19:57NorgeTybring-Gjedde om pølseservering: – Første gang jeg har fått gjennomslag i norsk politikk19:21NorgeRaserte dugnadsprosjekt på togstasjon: – Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe hyggelig og morsomt19:02VerdenIsbre-dramaet på Grønland: På fem timer forsvant to tredjedeler av innsjøen18:48NorgePassasjerer satt to timer i mørkt tog18:42PolitikkEØS stoppet palmeolje-forbud: – Viktig at vi går videre18:31VerdenTrump mener riksrettsrapporten er en vits18:21SportFourcade knuste Bø-brødrene på normaldistansen i Östersund18:18NorgeJulie (20) vil ikke skifte med gutta – nå skal hun få slippe16:57VerdenBlodig skikk sjokkerer verden: – Det er ingen medfølelse16:53NorgePerson funnet med stikkskader på Grorud i Oslo16:38PengerStein Erik Hagen har solgt Farris Bad15:53VerdenTrump kaller Trudeau falsk etter vitsevideo15:33NorgeKjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav15:26NorgeFengslede Ingrid (32) er fortvilet: – Hun gråter hele tiden14:51NorgeEU og Norge bommer på miljømål14:42SportFotballagenter tjente over fem milliarder i 201914:41VerdenVeske med millionverdier stjålet på Arlanda14:10NorgeKulde på vei etter regnværet14:08VerdenTrump og Erdogan møtes én til én14:07PengerOver 200 personer i 31 land er pågrepet for hvitvasking av penger13:45Helse og livsstilTelenors mobilsvar kunne hackes og avlyttes i årevis13:41VerdenEn person pågrepet - mistenkt for drap på Emilia (20)13:17VerdenNye tall: CO2-utslippene vokser saktere13:08SportChristiansen klar for finale i svømme-EM12:34PolitikkRegjeringen fikk klar beskjed om EUs trygderegler i 201712:25VerdenRussiske diplomater utvises etter drap i Berlin12:01MotorDramatisk økning i antall førere som blir tatt for ruskjøring11:56Penger– Sjelden har vi sett et så velfungerende boligmarked11:25NorgeSyklist dømt for å ha syklet i kollektivfelt11:24VerdenKnutby-pastor Helge Fossmo kan løslates i 202110:36SportMassiv tilskuerflukt fra Lerkendal10:30VerdenMacron står ved Nato-kritikken10:28NorgeUendret tilstand for de to skadde jentene fra Tromsø10:24PolitikkFrp skaper Ropstad-trøbbel: – Godhetsprofitørene skaffer seg de rareste kampsaker10:18PengerNå får ofre for trygdeskandalen gratis rettshjelp10:17VerdenNato-ledere filmet mens de ser ut til å vitse om Trump10:12NorgeResultatløst søk etter savnet kvinne (85)09:30NorgeElever i Narvik bes holde seg hjemme i uværet09:28NorgeFrykter for helikoptersikkerheten i Nordsjøen09:22SportSvensk langrennsprofil om skade: – Jeg brøt sammen08:47PolitikkÉn av tre vil foretrekke Vedum framfor Støre ved regjeringsskifte08:45VerdenKim Jong-un rir igjen08:43SportManchester-avis: Pochettino åpen for United-tilbud08:16Verden– Europa tåler ikke økonomisk vekst07:53KulturRivingen av Y-blokka starter ikke før jul07:50NorgeVenter opptil 100 millimeter regn: Ber 30.000 holde seg innendørs07:43NorgeØkning i selvmord blant menn07:27Helse og livsstil– Gir begrenset økning i one night stands07:26MotorVegvesenet ikke lenger ansvarlig – frykter utenlandske vogntog07:26Norge286 narkotikadødsfall i 201807:17NorgeLungekreft-dødsfall på vei ned for menn – men ikke for kvinner07:15SportHerrem og Røsberg Jacobsen hedrer fedrene i VM07:11Helse og livsstilHalvparten dør av kreft og hjerte- og karsykdommer07:08VerdenKongressmedlemmer i USA vil straffe Kina for forfølgelse av uigurene06:44VerdenAske fra Australia-brannene regner over Sydney06:41NorgeBrann i russisk tråler i Båtsfjord slukket06:30SportBø hviler seg i form – men avviser at han merker alderen06:10NorgePetroleumstilsynet gransker oljelekkasje fra Statfjord A06:01NorgeMor tok norskprøve kort tid før drukningsdød06:00Verden– Vi har all kunnskap vi trenger for å stanse videre klimaendringer05:51Helse og livsstilAv-og-til ut mot Vinmonopolets spritkalender05:51NorgeDette skjer i dag05:30NorgeÅrets fredsprisvinner møter ikke pressen i Oslo05:30VerdenFlere afghanere frykter for sin personlige sikkerhet05:29NorgeDette skjedde i natt05:20VerdenFlere døde etter tyfon på Filippinene – nær en halv million mennesker måtte evakuere05:04NorgeFregatt-TV ble seersuksess05:03VerdenTi arrestert etter dødelig skytedrama i Mexico04:40NorgePolfarere forsøker å nå Ousland og Horn - har to dager med mat igjen04:30Verden15 land har innført reiseforbud for Maduro og hans allierte03:55VerdenItalia gir grønt lys for to skip med migranter03:51SportZuccarello-scoring da Wilds snudde tap til seier03:33NorgeFagforening frykter for helikoptersikkerheten i Nordsjøen02:57NorgeNRK: Eritrea kontrollerer norsk innvandrerorganisasjon02:45PolitikkJill Biden: Velgerne føler «avsky» over Trumps Ukraina-innblanding02:13VerdenElon Musk forsvarer «pedo»-uttalelse01:38NorgeAnsatte i Operaen blir syke av scenerøyk01:27VerdenYtterligere ni kvinner anklager Epstein for overgrep01:24VerdenSaudi-Arabias konge inviterer Qatars emir til toppmøte
Populært