Meny

Lysbakken: – Ledelsen i Høyre feiget ut

SV-leder Audun Lysbakken under møte om byggeprosjektet på stortinget tirsdag. T.v visepresident Eva Kristin Hansen (A). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Olemic Thommessen (H) trekker seg som stortingspresident etter byggeskandalen. SV-leder Audun Lysbakken mener det burde skjedd for lenge siden, og hevder Høyre-ledelsen har feiget ut. 

Kristelig Folkeparti ga onsdag kveld beskjed til Høyre om at partiet ikke lenger har tillit til Thommessen etter byggeskandalen på Stortinget og de enorme kostnadsoverskridelsene.

Torsdag meddelte Thommessen at han trekker seg som stortingspresident. 

– Det er en riktig og nødvendig beslutning, og et modig valg av KrF fordi Høyres ledelse feiget ut. Avgangen er et valg jeg skulle ønske Thommessen og Høyre hadde tatt selv. Istedenfor å overlate det til KrF, sier Lysbakken til ABC Nyheter. 

– Høyre har vært mer opptatt å beskytte sine egne enn å rydde opp, en form for pulverisering av ansvar som jeg vil advare sterkt mot. 

– En fin fyr

 Tidslinje for byggeskandalen på Stortinget

* Våren 2011: Stortingets presidentskap vedtar å rehabilitere Prinsens gate 26. Budsjett 70 millioner kroner.

* Oktober 2012 blir det vedtatt at bygget skal rives innvendig, mens fasaden skal bevares.

* Januar 2013: Nytt post- og varemottak blir inkludert i prosjektet.

* Mars 2013: Det inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter.

* Mai 2014: Det vedtas å inkludere en innkjøringstunnel fra Rådhusgaten i prosjektet, med Veidekke som entreprenør. Samtidig får prosjektet en ny total kostnadsramme på 1,137 milliarder kroner.

* Våren 2015: Kostnadsrammen økes til 1,442 milliarder kroner (budsjett 2016).

* September 2016: Ny kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner (budsjett 2017).

* Juni 2017: Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget. Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag». Også en enstemmig kontrollkomité stempler stortingspresidentens håndtering av byggesprekken som «Sterkt kritikkverdig». En ny usikkerhetsanalyse gjennomføres.

* August 2017: Presidentskapet behandler usikkerhetsanalysen og vurderer det som forsvarlig å fortsette prosjektet. Utover høsten kommer en rekke nye endringsvarsler fra Multiconsult.

* 7. desember 2017: Presidentskapet får rapport om at prosjektets økonomi er meget anstrengt og at reservene nesten er oppbrukt.

* 19. desember 2017: Møte i prosjektrådet der økonomiutviklingen beskrives som kritisk. Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige. Ny usikkerhetsanalyse besluttes ferdigstilt.

* 20. desember 2017: Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for prosjektet i budsjettdebatten. Der slår han fast at kostnadsrammet på 1,8 milliarder kroner står fast, men at økonomien er blitt ytterligere anstrengt. Thommessen var ikke informert om den siste månedsrapporten.

* 15. februar 2018: Resultatet av nye kalkyler og ny usikkerhetsanalyse legges fram. De viser at det er behov for å øke kostnadsrammen med 483 millioner kroner til 2,32 milliarder kroner. Stortingsdirektør Ida Børresen går av.

* 8. mars 2018: Thommessen trekker seg som stortingspresident.

Lysbakken understreker at Thommessen ikke alene sitter med ansvaret, men at det er naturlig at den øverste lederen går av. 

– Det handler om tillit mellom folk og folkevalgte. Så må vi skille mellom personlig skyld og politisk ansvar. Alt er ikke Olemic Thommessens skyld, tvert i mot er han en fin fyr. Men det er sånn i et demokratisk system, at når store feil skjer på din vakt, så må en leder ta det politiske ansvaret for det. Med skandale av det omfanget her går det ikke an å fortsette. 

– Har du tillit til resten av presidentskapet?

– Kritikken har gått mot presidentskapet som kollektiv, men jeg mener det er helt naturlig at presidentskapet blir sittende. Det er fordi Thommessen er den øverste lederen, men også fordi presidentskapet nylig ble skiftet ut. 

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland har ikke besvart ABC Nyheters henvendelser.

Bakgrunn: Olemic Thommessen trekker seg som stortingspresident

Senest 26. februar hevdet Thommessen at han fortsatt hadde full tillit.

– Man tar også ansvar ved å bli. Jeg tenkte gjennom dette før jeg ble gjenvalgt i høst , sa Thommessen på direkte spørsmål om hvorvidt han har vurdert å trekke seg.

SE VIDEO: Her trekker Olemic Thommessen seg

Høyre-kollega: – Burde skjedd for lenge siden

– Jeg er glad på Stortingets vegne for at han nå trekker seg. Men det burde har skjedd for lenge siden. Allerede etter EOS-saken i 2015 burde presidenten ha trådt tilbake fordi han utfordret Stortinget på lovforståelse, sier Høyres Michael Tetzschner til VG.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier Thommessen gjorde det eneste riktige. 

– Rødt var det første partiet som krevde stortingspresidentens avgang, og vi er selvfølgelig glade for at fornuften har spredt seg på Stortinget og at den til slutt nådde stortingspresidenten selv. Det skulle bare mangle at denne typen kostnadsoverskridelser får konsekvenser for den ansvarlige, særlig når den ansvarlige er Stortingets øverste leder og det er offentlige penger som skusles bort.

– Stanse kostnadsgaloppen

– Nå håper vi på en ny president som kan ta tak i byggesaken og bidra til å stanse kostnadsgaloppen på fellesskapets regning, sier Moxnes i en kommentar til ABC Nyheter. 

– Jeg håper vi denne gang kan velge en kandidat på bakgrunn av erfaring og kompetanse, ikke utfra hvem som er statsminister Solbergs favoritt, legger han til. 

Det er ventet at Høyre vil presentere en ny kandidat neste uke.

SE VIDEO: KrF har mistet tilliten til stortingspresidenten

Populært