Meny

Olemic Thommessen trekker seg som stortingspresident

Se video fra Stortinget.
Olemic Thommessen (H) trekker seg som stortingspresident etter byggeskandalen. Årsaken er at KrF ikke lenger har tillit til ham.

– Jeg har fått beskjed om at Kristelig Folkeparti har trukket sin støtte til meg som stortingspresident, og vil selvfølgelig derfor gå av i den rollen. Jeg vil derfor legge til rette for at vi innen kort tid kan få valgt en ny president, sa Olemic Thommessen før Stortinget gikk i gang med dagens agenda.

Kristelig Folkeparti ga onsdag kveld beskjed til Høyre om at partiet ikke lenger har tillit til Thomessen etter byggeskandalen på Stortinget og de enorme kostnadsoverskridelsene. Partiet ber samtidig Høyre finne en ny representant til vervet.

KrF-leder Knut Arild Hareide er fornøyd med at presidentskapets øverste ansvarlige tar konsekvensen av at han ikke lenger har flertallets tillit og går av.

– Svært alvorlig sak

Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide.

– Det er en beslutning som vi forstår og som vi synes er ryddig av presidenten i den situasjonen vi nå er i, sa Hareide under en pressekonferanse i vandrehallen kort tid etter at Thommessen kunngjorde sin avgang.

Han omtalte byggeskandalen på Stortinget som «en svært alvorlig sak», og viste til tre betydelige kostnadsoverskridelser siden den opprinnelige rammen på 800 millioner kroner ble vedtatt, som bakteppe for at KrF ikke lenger kan ha tillit til Thommessen som president.

– Det viktigste nå er at vi gjør det vi kan for å få sluttført dette prosjektet. KrF vil bidra til ro og til å få gjennomført prosjektet. Som øverste leder for presidentskapet og for byggeprosjektet var det nettopp stortingspresidentens ansvar å sørge for at disse vedtakene ble fulgt opp. Vi må dessverre registrere i ettertid at det ikke har skjedd på en tilfredsstillende måte, sa Hareide.

Kritisk til informasjon

Flere partier har krevd Thommessens avgang etter den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner. Siden regjeringspartiene har stilt seg på Thommessens side, var KrFs stemmer avgjørende. Trolig er de siste redegjørelsene rundt Thommessen rolle som byggherre avgjørende for KrF kom til at partiet ikke lenger kan ha tillit til ham som stortingspresident.

– Byggesaken er og har vært en vanskelig sak for Stortinget. Jeg håper at det at jeg nå går av kan bidra til at vi får ro rundt saken og brakt den videre i så måte, sa Thommessen før han klubbet i gang den ordinære saksbehandlingen i stortingssalen.

Tetzchner: En god beslutning for Stortinget

Nestleder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Michael Tetzschner (H) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Høyres Michael Tetzschner sier Thommessens beslutning om å trekke seg er til beste for Stortinget. Han er svært kritisk til måten presidentskapet har fungert.

– Det er en god beslutning for Stortinget, sier Tetzchner som sier det ikke bare er byggesaken som er bakgrunnen for han kritikk mot den avgåtte presidenten.

– Vi har, både rundt dette presidentskapet – og det foregående – hatt problemer med hvordan institusjonen skal drives. Og ikke bare i økonomiske spørsmål, sier Tetzchner.

Han håper det med Thommessens avgang blir slutt på det han omtaler som «taktisk informasjonsgivning» om byggeprosjektets framgang og omfang.

– Jeg legger også vekt på det vi har sett i EOS-saken der vi opplevde at en melding fra EOS-utvalget ble undertrykt sammen med advarselsbrev fra Finansdepartementet og Justisdepartementet. Det er klart at når våre tilsynsorganer ikke kan rapportere uten hindringer til Stortinget så har vi et institusjonelt problem, sier Tetzchner.

Tetzchner avviser fullstendig at han selv skulle være kandidat til vervet som stortingspresident.

Venstre: Klok beslutning av Thommessen

Nestleder i Venstre, Terje Breivik Foto: NTB scanpix

En klok beslutning det står respekt av, sier Venstres parlamentariske leder Terje Breivik om Olemic Thommessens avgang

– Slik byggesaken har utviklet seg er det en klok beslutning, mener Breivik, men legger til at byggeskandalen ikke er et resultat av at én mann har sviktet.

– Det er Stortinget som byggherre, som alle må ta et kollektivt ansvar for, som helt opplagt ikke har hatt kontroll på et slikt stort byggeprosjekt, sier Breivik.

Han legger til at Venstre også har sin del av ansvaret for at byggesaken ikke har vært under kontroll, i likhet med resten av Stortinget.

– Så tilligger det presidenten, som Stortingets fremste leder, å måtte ta det overordnede politiske ansvaret når situasjonen er som den er.

Frp: – Thommessen hadde ingen annen mulighet

Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, sier Olemic Thommessen ikke hadde noen andre muligheter enn å trekke seg fra vervet som stortingspresident,

– Det var et godt valg å tre til side, sier Limi, som sier handlingen var naturlig når KrF hadde bestemt seg i saken.

Limi sier det viktigste nå, etter at Thommessen besluttet å trekke seg, er at Stortinget får kontroll på byggeprosjektet, som har en prislapp på 2,3 milliarder kroner.

– Vi må få fullført dette byggeprosjektet uten at vi får flere overraskelser, sier Limi.

– Det at det endte med partimatematikk, at han måtte gjøre det fordi KrF trakk støtten, det får vi ta til etterretning. Vi mener konklusjonen kunne vært trukket før, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: NTB scanpix

Støre: Konklusjonen kunne vært trukket før

Det er en riktig beslutning at Olemic Thommessen nå går av som stortingspresident, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. -Men konklusjonen kunne vært trukket før.

– Det at det endte med partimatematikk, at han måtte gjøre det fordi KrF trakk støtten, det får vi ta til etterretning. Vi mener konklusjonen kunne vært trukket før, basert på sakens innhold, sier Støre.

Støre sier det blir godt for Stortinget å komme i gang med en ny president. Han håper det vil skje raskt.

– Vil Ap stemme for en eventuell ny Høyre-kandidat som president?

– Vi må tenke på vanlig måte. Hvis flertallet kommer med en kandidat vil vi vurdere vedkommende. Tidligere har vi stemt for kandidaten flertallet kommer med for å ha en samlende president, sier Støre til NTB.

Høyre foreslår stortingspresidentkandidat neste uke

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland vil ikke si noe om hvem som er aktuelle til å etterfølge Olemic Thommessen som stortingspresident.

Høyres Trond Helleland (H) Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Torsdag varslet Olemic Thommessen (H) om at han fratrer vervet som stortingspresident.

Da NTB snakket med Høyres parlamentariske leder Trond Helleland etter avgangen, sier han at Høyre håper å kunne presentere en ny kandidat i neste uke.

– Stortingsgruppa vår må behandle dette, og første mulighet er neste onsdag, sier han.

Partiveteran Michael Tetzschner har sagt at det er uaktuelt for ham å etterfølge Thommesen i vervet. Helleland opplyser at han ble kjent med at Thommessen planla å gå av onsdag.

– Når det ikke er et flertall i Stortinget som har tillit til Olemic, er avgang den eneste logiske konsekvensen, sier Helleland.

– Han var skuffet, men ikke uforberedt, sier Helleland, som selv ga Thommessen beskjed om den manglende støtten fra Stortinget.

Bakgrunn:

Hareide vil ikke la Thommessen vente lenge

Støre: Naturlig at Thommessen trekker seg

Thommessen: – Sterkt beklagelig at jeg ikke var oppdatert

Populært