Forskere slakter forslag til klimalov

Regjeringen har måttet tåle mye kritikk for sin klimapolitikk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Regjeringen har måttet tåle mye kritikk for sin klimapolitikk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Utvannet, tannløst og skuffende. Det er dommen forskergruppa Concerned Scientists Norway feller over regjeringens forslag til klimalov.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Dette er svært skuffende. Dette kunne ha vært et skritt i riktig retning, men i stedet er det utrolig tannløst, sier jussprofessor Beate Sjåfjell, som er leder for gruppa, til NTB.

Gruppa er i utgangspunktet positiv til forslaget om å innføre en klimalov, men ifølge Sjåfjell er regjeringens forslag så svakt at de ikke vil støtte det. Forslaget kan både undergrave Parisavtalen og utvanne Grunnloven, mener forskerne.

– Det vi reagerer aller mest på, er at forslaget ikke engang er et forsøk på å gjennomføre Norges internasjonale klimaforpliktelser, sier hun.

Klimalovforslaget ble sendt ut på høring i slutten av september. Også da haglet kritikken. Neste mandag har regjeringen invitert til høringsmøte om lovforslaget.

Les også: Solbergregjeringen har brakt oss på nivå med Kina i klimapolitikk

– Utilstrekkelig

I sitt høringssvar reagerer forskergruppa spesielt på ordlyden om at Norge skal bli et «lavutslippssamfunn» innen 2050.

– Dette er utilstrekkelig. Målet bør være at Norge er et nullutslippssamfunn innen 2050, skriver gruppa og peker på at Norge i Parisavtalen har bundet seg til målet om å sikte mot maksimalt 1,5 graders oppvarming.

Et absolutt minimum bør være klimanøytralitet med et tallfestet utslippsmål på norsk territorium, mener forskerne, som også frykter at forslaget kan utvanne miljøparagrafen i Grunnloven, der det heter at staten har plikt til å sikre nåværende og framtidige generasjoner et levelig klima.

Forskerne er også svært kritiske til at regjeringen tar til orde for at Norge ikke skal være et foregangsland og vise vei dersom andre land ikke overholder sine klimaforpliktelser.

– Dette undervurderer fullstendig kostnadene ved ikke å bekjempe farlige klimaendringer, skriver de.

Les også: Borten Moe varsler oppgjør med miljøorganisasjoner

Klimaforliket

Sjåfjell mener at det nå tegner seg et mønster av regjeringens klimapolitikk som er veldig urovekkende.

– Det er «tut og kjør»-politikk, presset av sterke økonomiske interesser og ønske om å vinne neste valg, i stedet for en operasjonalisering av våre internasjonale forpliktelser. Både forslaget til klimalov og forhandlingene om statsbudsjettet for neste år viser at regjeringen egentlig ikke har ambisjoner om å være et foregangsland innen klima, sier hun.

Hun viser også til at klimaforliket, som ble vedtatt av Stortinget både i 2008 og 2012 med klare mål for utslippskutt innen 2020, nå ser ut til å være skrotet.

– Dette er svært uryddig overfor velgerne, slår hun fast.

– En avtale i Stortinget er ikke et nyttårsløfte. Stortinget bør vedta et nytt klimaforlik som setter klare mål for hvordan utslippskutt skal skje, mener hun.

Les også: Arbeiderpartiet skuffet over et «ikke-eksisterende grønt skifte»

Utslipp kontra olje

Forslaget til klimalov viser også at regjeringen ikke evner å ta diskusjonen om utslippskutt kontra norsk oljeproduksjon, mener jussprofessoren.

– Vi kan ikke lenger fortsette i dobbeltsporet med å skulle være en internasjonal klimapådriver og samtidig fortsette ufortrødent med fullt trykk på å produsere olje og gass. Kjører man mot et stup, må man i alle fall evne å svinge, sier Sjåfjell.

Les også:

Den norske klima-kua kan gå på en smell i jordbruksoppgjøret

Framtidas grå vintre vil koste Norge dyrt

Uklart om omstridt bilpakke åpnes for diskusjon

Personvernpolicy