Pasienter ved Helsehuset Kongsberg klager Fylkesmannen og politiet inn for Sivilombudsmannen

MØTTE VEGGEN: Vigdis Bollerud (innfelt) følte at hun møtte veggen hos politiet og Fylkesamennen i Viken og Oslo, da hun varslet om mulig snoking i pasientjournaler ved Helsehuset Kongsberg.
MØTTE VEGGEN: Vigdis Bollerud (innfelt) følte at hun møtte veggen hos politiet og Fylkesamennen i Viken og Oslo, da hun varslet om mulig snoking i pasientjournaler ved Helsehuset Kongsberg. Foto: Thomas Vermes / Privat og ABC Nyheter

Flere frykter at sjefen for Helsehuset Kongsberg via en økonomimedarbeider og andre har snoket i pasientjournalene deres, men de har møtt veggen hos Fylkesmannen og politiet.

Tre pasienter har anmeldt det private Helsehuset Kongsberg til politiet, fire har klaget til Fylkesmannen fordi de frykter ulovlig snoking i sine pasientjournaler, meldte ABC Nyheter 22. desember i fjor.

Bakgrunn: Kongsberg Helsehus anmeldt for snoking i pasientjournaler – lege sluttet på dagen

Nå har både Fylkesmannen i Oslo og Viken og politiet henlagt tre av sakene, til kraftig reaksjon fra de involverte. Den fjerde saken er ennå ikke ferdig behandlet.

En av de involverte, Vigdis Bollerud, står nå fram og forteller at hun har klaget Fylkesmannens og politiets saksbehandling inn for Sivilombudsmannen. Politiets henleggelse har hun også klaget inn for Statsadvokaten.

Bollerud har hele veien vært åpen om at hun ligger i en skiftestrid med Helsehusets leder, Svein Hagen, som er Bolleruds tidligere samboer. Hagens advokat har i sin saksfremstilling til Fylkesmannen gitt en rekke karakteristikker av Bollerud.

– Om jeg kjenner til snoking i pasientjournaler ved Helsehuset Kongsberg? Det var derfor jeg sluttet!

Det sa en lege som i 2014/2015 var legevikar ved Helsehuset Kongsberg til ABC Nyheter før jul.

– Fylkesmannens håndtering er under enhver kritikk. Jeg ber Sivilombudsmannen granske dette. Saken er gjort opp på bakrommet med advokaten til Helsehusets sjef Svein Hagen. Vi fornærmede er overhodet ikke spurt om innlogging i våre journaler, sier Bollerud, som i forrige artikkel var anonymisert som «Astrid», til ABC Nyheter.

Ifølge henne dreier Fylkesmannens faktainnhenting seg om å be den mistenkte selv, Helsehuset Kongsberg ved Svein Hagen, granske seg selv og innhente bevis. Deres tilbakemelding til Fylkesmannen viste at det ikke har skjedd noe galt.

– Ble ikke dere spurt av Fylkesmannen?

– Nei. Saksbehandlerne har gjort seg helt utilgjengelig for oss fire fornærmede. Hun har aller nådigst ringt et par ganger etter at hun henla saken. Men det er som å møte en vegg, sier Bollerud på vegne av klagerne.

Les også: Lege mistet jobben etter ulovlig journalsøk

Fylkesmannen: – Kjenner oss ikke igjen

– Politiet har så henlagt saken på bevisets stilling. Da måtte vi jo forvente at det forelå noen bevis. Så viste det seg at det var en liten rapport og en telefon til Fylkesmannens saksbehandler.

– Det er hårreisende at politiet ikke foretar en eneste selvstendig undersøkelse når det foreligger tre anmeldelser, mener hun.

Bollerud og de andre klagerne frykter at lederen av Helsehuset ved hjelp av medarbeidere, blant annet en regnskapsmedarbeider, har hentet ut opplysninger fra sykejournalene til bruk i ulike personlige konflikter han hadde gående med dem.

– Innhenting av informasjon foregikk på den måten Fylkesmannen er berettiget til etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten. Vi har mottatt en rekke henvendelser fra aktuelle klager, og kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen, sier fungerende seksjonssjef Eskil Lobben ved Fylkesmannen i Viken og Oslo til ABC Nyheter.

Han er ikke kjent med klagen til Sivilombudsmannen.

Har ikke funnet bevis

Politiinspektør Dag Einar Lyngås i Sørøst politidistrikt bekrefter at etterforskningen i stor grad har bygd på Fylkesmannens konklusjoner.

– Det er jeg som har henlagt den på grunnlag av bevisets stilling. Vi bygger på en konklusjon fra Fylkesmannen. De finner ikke at det har vært noe urettmessig innsyn i pasientjournalene. Vi ser ikke noe bevis for at det har vært noe straffbart, sier Lyngås til ABC Nyheter.

– Hva sier du til at klagerne overfor både Fylkesmannen og politiet hevdet at kun motparten har fått forklare seg?

– De har anmeldt som brudd på taushetsplikt. Fylkesmannen har fått utlevert informasjon om hvem som har vært inne i pasientjournalene, og finner ikke at noen uvedkommende har vært inne der.

– Klagerne hevder at Fylkesmannen ikke selv har undersøkt hvem som har vært inne i journalene, kun overlatt det til Helsehuset Kongsberg selv?

– Vi mener at det i straffemessig sammenheng ikke er bevist at det har foregått uregelmessigheter. Det blir sendt en uttalelse herfra til statsadvokatene som vil vurdere klagen fra Bollerud, forteller Lyngås.

Fylkesmannen og Helsehus-doktoren

Fylkesmannen som ikke fant grunn til å tro det har skjedd ulovlig snoking i pasientjournalene, påpeker likevel i sitt brev 4. desember 2019 om at de henlegger saken, at journalystemet ved Helsehuset som deles av mange, «...utgjør en risiko for at uberettiget innsyn i journal kan skje».

Fylkesmannen tok beslutningen blant annet på bakgrunn av uttalelser fra leger ved kontoret. Lege Gunnar Hjort opplyser i brev til Fylkesmannen 17. november 2019 at han selv ikke er kjent med snoking i pasientjournaler.

Derimot advarte Hjort på et internmøte som ABC Nyheter har hans eget referat fra, om at uautorisert personell driver med helsefaglig arbeid og kan ha hatt tilgang til pasientjournaler.

Der framgår det at en økonomimedarbeider har tatt blodprøver og gir rådgivning til pasienter:

«Økonomimedarbeider kan ikke uten videre fylle oppgavene helsesekretærene har, hverken når det gjelder blodprøvetaking, analyser, rådgivning pr telefon eller i luka. Hun mangler formalkompetanse», heter det i ett av mange punkter.

Han påtaler også at samme økonomimedarbeider ikke har lov til å arbeide i Legekontoret når hun ikke har noen ansettelsesavtale der.

Dette kommer ikke fram i Hjorts redegjørelse til Fylkesmannen.

– At ukvalifisert personell har hatt tilgang til pasientjournaler, kan ha skjedd. Men jeg vet ikke. Jeg har også i egenskap av privat allmennlege påpekt det, sa Gunnar Hjorth til ABC Nyheter 22. desember.

Advokaten: – Legitim innlogging

Fylkesmannens behandling og konklusjon i sakene var altså en viktig grunn til at politiet henla anmeldelsene om snoking. Politiet hadde en viktig samtale i så måte med Fylkesmannens saksbehandler 20. januar i år. De fikk opplyst at Fylkesmannen har hatt samtaler med involverte parter.

Men Vigdis Bollerud hevder 9. februar i en epost til Fylkesmannen at de tre klagerne har hatt vanskeligheter med i det hele tatt å komme i kontakt med Fylkesmannens saksbehandler.

«Vi har ikke blitt stilt ett eneste spørsmål rundt vårt syn på irregulære pålogginger i våre journaler»,skriver hun.

Advokaten til daglig leder Svein Hagen, Borgar Veiding, bekrefter selv overfor Fylkesmannen i et brev 12. november 2019, som ABC Nyheter har kopi av, at regnskapsmedarbeideren ved tre anledninger har logget seg inn på en pasientjournal.

Det betrakter han som legitime pålogginger og har åpenbart fått tilslutning til det hos Fylkesmannen.

– Det har ikke vært andre inne på journalene enn de som skulle være der som ledd i arbeidet, skriver advokat Veiding i en sms til ABC Nyheter.

Han ønsker ikke å svare på vårt spørsmål om selskapet mener man ikke behøver å være helsepersonell for å gå inn i pasientjournaler ved Helsehuset.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden