Meny

Kamp til siste slutt: Klart for prosedyrer i Eirik Jensen-saken

Eirik Jensen titter opp på tomme jurystoler i Borgarting lagmannsrett. Allerede neste uke kan det bli klart om han blir funnet skyldig – eller frifunnet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
To virkeligheter står mot hverandre når aktoratet og forsvarerne tirsdag starter sine prosedyrer i ankesaken mot ekspolitimannen Eirik Jensen.

Prosedyrene er en samlet framstilling av partenes argumenter for at den tiltalte bør finnes skyldig eller frifinnes.

Påtalemyndigheten ved Spesialenheten for politisaker mener det er hevet over tvil at Eirik Jensen holdt sin beskyttende hånd over «hasjbaronen» Gjermund Cappelen, som dermed nærmest uforstyrret kunne smugle tonnevis av hasj til Norge.

Jensen og hans forsvarere hevder på sin side at Cappelen var en av politimannens viktigste informanter, en kilde han brukte aktivt for å få vite hva som rørte seg på innsiden av ulike kriminelle miljøer.

I ankesaken i Borgarting lagmannsrett har den tidligere polititoppen vært atskillig mer på hugget enn i tingretten for å bevise sin uskyld. I tingretten ble Eirik Jensen funnet skyldig i korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj. Dommen lød på 21 års fengsel.

Imidlertid finnes det ikke klare bevis i saken. Blant aktoratets viktigste indisier er de mange tekstmeldingene mellom Jensen og Cappelen. Enkelte av dem er utvilsomt egnet til å vekke mistanke, som meldingen «av 100 påmeldte møtte bare 90», som påtalemyndigheten mener dreier seg om klage på manglende betaling. Jensen sier det var kodet informasjon som dreide seg om datoer.

Aktuelt: Eirik Jensen: – Jeg tør ikke tenke på utfallet

Historisk

Cappelen hevder han betalte Jensen 500 kroner for hver kilo hasj som ble smuglet inn, og påtalemyndigheten mener de kan dokumentere at Jensen har hatt et overforbruk på 1,67 millioner kroner fra 2004 til han ble pågrepet i februar 2014. Forsvarets revisor Helge Bettmo har derimot konkludert med at det ikke var et overforbruk.

I alt har det vært ført over 120 vitner i den omfattende saken, blant dem sjefen for Oslo-politiet, Hans Sverre Sjøvold, og riksadvokat Tor-Aksel Busch. Det er svært sjelden at riksadvokaten vitner i straffesaker.

Politimester: – Jensen var en litt annerledes politimann

Rettssaken er også historisk: Den er den siste med jury i Norge.

Den siste uka av forsvarets bevisførsel vitnet blant andre Jensens tidligere kollega Morten Glavin, som i stor grad støttet Jensens versjon av saken.

Samtidig stålsetter ekspolitimannen seg på det som for ham er det verst tenkelige utfall av saken.

Samleside: Her finner du alle artiklene om Jensen-saken

Anke aktuelt

Både Jensen og hans forsvarerteam, under ledelse av den hurtigtalende John Christian Elden, har allerede nevnt at en anke til Høyesterett kan bli aktuelt.

Det er det særlig to grunner til: For det første at polititjenestemennene fra Asker og Bærum gikk lenger enn de hadde grunnlag for da de lovte gjenytelser til Cappelen for å snakke om Jensen i de såkalte Ila-samtalene.

Den andre grunnen er hemmeligholdet rundt et nasjonalt prosjekt der Jensen var sentral i en årrekke. Et «systemproblem» som kan bli tema i en eventuell ankesak, sa Elden torsdag, på den siste dagen av forsvarets bevisførsel.

Neste uke er det klart for lagdommer Kristel Heyerdahls rettsbelæring. Deretter trekker juryen seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet. Det store spørsmålet er: Har Eirik Jensen og hans forsvarere greid å skape så mye tvil at juryen lander på «ikke skyldig»?

Mer fra retten: Riksadvokaten om Jensens hemmelige prosjekt: – Ingen betydning

Populært