Meny

Spesialsoldat frifunnet for vold, men må betale erstatning

Advokat Christian Lundin representerte mannen som ble slått ned og fikk en alvorlig hjerneskade. Høyesterett har åpnet for et erstatningskrav selv om slaget ble bedømt som nødrett. Foto: Ness Lundin advokatkontor/ NTB scanpix
Det ble vurdert som nødverge at en 32 år gammel spesialsoldat slo ned en mann som havnet i koma. Nå må han likevel betale erstatning.

Det var for snart tre år siden at offiseren tilknyttet Forsvarets spesialkommando slo ned mannen under en bytur i Oslo.

De hadde begge drukket før episoden i den flislagte passasjen «Strøget», som går mellom Torggata og Storgata i sentrum. Etter å ha blitt dyttet slo spesialsoldaten «et hardt og målrettet svingslag» som traff den andre på hakespissen.

Fornærmede gikk rett i bakken uten å ta seg for, og var bevistløs da han ankom sykehuset. Etter en fire og en halv time lang operasjon, lå han mer enn en uke i koma med livstruende skader.

Da saken kom opp for lagmannsretten i fjor var han fortsatt 60 prosent sykmeldt, og hadde mistet luktesansen og deler av smakssansen etter den alvorlige hjerneskaden.

Vurdert som nødverge

I den etterfølgende straffesaken ble spesialjegeren frifunnet da man mente slaget kunne være nødverge. I slike saker er beviskravet sterkere enn i sivile saker, og dermed ble han samtidig ilagt et erstatningsansvar.

Like før jul behandlet Høyesterett soldatens anke, og har nå bekreftet at han faktisk skal betale erstatning selv om han er frifunnet i straffesaken.

– Det er et paradoks, mener advokat Pål Sverre Hernæs som representerte spesialjegeren da Høyesterett behandlet saken.

– Loven omtaler nødvergehandlinger som lovlig når vilkårene er oppfylt. Det er da et paradoks at man idømmes oppreisningserstatning der vilkåret er grov uaktsomhet, hvilket tilsier at det er et markert avvik fra forsvarlig opptreden, sier han.

– Avgjørelsen er ikke noe paradoks, mener derimot Christian Lundin som representerte offeret. Han viser til at dommen bygger på de ulike regelsettene for straff og erstatning.

– Reglene om straff bygger på hensynet til samfunnets behov for straff, mens det reglene om erstatning bygger på offerets behov for kompensasjon for den skade han har blitt påført ved den uforsvarlige nødvergehandlingen, sier Lundin til ABC Nyheter.

Spesialjeger og offiser

Førstevoterende dommer gjorde et poeng av at han var offiser i Forsvarets spesialkommando, og derfor «bedre trent enn de fleste i å bedømme farenivået i en situasjon».

«Etter min mening er det riktig å karakterisere hans reaksjon som et markant avvik fra den handlemåte som man med rette kunne forvente av ham, og dermed som grov uaktsom», heter det.

32-åringens skvadronsjef vitnet i lagmannsretten om hvilken opplæring spesialjegeren hadde. Her fremkom det at truende situasjoner og kontroll av egen adferd var sentrale elementer, samt at det skal benyttes minst mulig vold.

– Når det gjelder dommens betydning for personer med tilsvarende kompetanse som vår klient, tilsier dommen at det stilles svært strenge krav til hvordan disse personene kan opptre om de blir angrepet privat, påpeker advokat Hernæs overfor ABC Nyheter.

– Dette er en begrensning i den relativt vide adgangen alle har til å forsvare seg mot angrep. Angrepssituasjoner er etter sin natur opphetede og stressede situasjoner. Det kan derfor være uheldig at det legges til grunn en så streng norm som det er gjort i denne saken, mener han.

– Prinispiell dom

– Dommen er prinsipiell og vil få stor betydning, sier advokat Lundin. Han mener det er en viktig avklaring fra Høyesterett, og at det ikke finnes noen automatikk i at man skal slippe å betale erstatning hvis man handler i nødverge.

– Høyesterett har slått fast at nødvergehandlingen må være forsvarlig. Han som slår må altså vurdere situasjonen, og bedømmes ut fra det. Hvis han som forsvarer seg går for langt, kan det bli ilagt erstatningsansvar, sier Lundin.

Hans klient har blitt påført en livstruende hjerneskade, og jobber for tiden bare 40 prosent og utsiktene til en forbedret arbeidsevne er usikre.

– Han har fått tilkjent en oppreisning på 150.000 kroner, mens det økonomiske tapet vil være adskillig høyere - opp mot flere millioner kroner. Vi skal nå utarbeide kravet, og må også innhente spesialisterklæring for å bedømme skadeomfanget, sier advokaten.

--

8. januar: Presisert utsagn fra advokat Hernæs

Populært