Fakkeltog mot pels 24 steder i Norge:

– Et demokratiske problem at politikerne ikke forbyr pelsdyroppdrett

Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Lørdag tar tusenvis av nordmenn til gatene for å vise sin motstand mot pelsdyrnæringen i Norge. – Det er på tide at politikerne lytter til folket og fagmiljøet og forbyr pelsdyroppdrett, mener NOAH.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pelsdyrnæringens fremtid:

Pelsdyrnæringen er omstridt og noen land har helt eller delvis avviklet pelsdyrhold eller er i gang med prosesser for dette. I debatten om pelsdyrnæringen er det to forhold som særlig er trukket fram som begrunnelse for å avvikle næringen. Det ene er spørsmålet om dyrevelferden i næringen er god nok, det vil si om dyreholdet oppfyller kravene i dyrevelferdsloven eller om dyrevelferden uavhengig av dette er så god som den bør være. Det andre gjelder betydningen av formålet med næringen, altså om produksjon av pels er et akseptabelt formål for å holde disse dyrene i bur.

I oktober 2013 oppnevnte Stoltenberg-regjeringen et offentlig utvalg for å gjennomgå pelsdyrnæringen.

I desember 2014 leverte utvalget sin rapport «Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? — Gjennomgang av pelsdyrnæringen».

Et flertall bestående av fem medlemmer gikk inn for bærekraftig utvikling av næringen, mens et mindretall på tre medlemmer gikk inn for styrt avvikling. Ett medlem ønsket ikke å gi en anbefaling om alternativene for pelsdyrnæringen.

Dokumentet ble sendt ut på høring i januar 2015. Høringsfristen var 27. april 2015.

I høringsrunden uttrykte flere tunge faginstanser at dyrevelferden i pelsdyrnæringen er uakseptabel og at bransjen bør avvikles. Veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk foreslår en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge. I tillegg uttrykker Mattilsynet – som er satt til å kontrollere den omstridte pelsdyrbransjen – seg kritisk om næringen, skrev Nationen i april.

Av 38 instanser som svarte Landbruks- og matdepartementet, mener 28 at næringen bør få fortsette, men mange av svarene er fra kommuner og fylkeskommuner hvor næringen er utbredt, ifølge avisa.

Saken er nå til behandling i Landbruks- og matdepartementet.

Kilde: NOU 2014: 15

For tolvte år på rad arrangerer NOAH fakkeltog mot pels.

Leder i organisasjonen, veterinær Siri Martinsen, forteller at oppslutningen har økt.

– De fem siste årene har dette vært Europas største arrangement for dyr. Tusenvis har stilt opp hvert år over hele landet. I år ser vi en positiv utvikling i antall byer, små og store, hvor frivillige ønsker å delta. Hele 24 byer har arrangementer i år, det er dobbelt så mange som for to år siden, sier Martinsen til ABC Nyheter.

Hun mener det er et tydelig signal om at motstanden mot pelsdyrnæringen står sterkt i alle landsdeler.

– I kravet om avvikling av pelsdyroppdrett har vi majoriteten av befolkningen, en samlet motebransje, en rekke faginstanser, fem trossamfunn, fem politiske partier, og politikere fra flere andre partier med oss, sier NOAH-lederen.

Hun viser til at spørreundersøkelser allerede på midten av 90-tallet viste at 50 prosent av nordmenn ønsket forbud, og at det i siden har det vært et stabilt flertall.

– Den siste målingen viste at 68 prosent ønsker forbud mot pelsdyroppdrett. Det betyr ikke at resten vil ha pelsdyroppdrett, bare cirka 15 prosent svarer at de ønsker at det skal fortsette. Det er altså en klar majoritet for forbud blant de som har gjort seg opp en mening.

Les også: Pelsdyrbøndene får hatmeldinger og trusler

– Alvorlig demokratisk problem

Martinsen mener det begynner å bli et alvorlig demokratisk problem at ikke norske politikere avvikler pelsdyrnæringen.

– Vi har lenge hatt stabilt og solid flertall i befolkningen som ønsker forbud. I tillegg viser høringssvar til pelsdyrutvalgets rapport at fagmiljøene i Norge unisont støtter opp om et forbud, blant andre Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk. Til og med Mattilsynet som ikke skal ha en politisk mening, sier rett ut at dette er dyrevelfredsmessig utfordrende, sier hun og fortsetter:

– Når både det faglige miljøet og folkeopinionen er for et forbud, blir det et demokratisk problem at næringsinteresser skal telle mest. Dette er ikke engang en stor næring.

Ifølge pelsdyrutvalgets rapport er det om lag 270 bruk med pelsdyr i Norge. Samlet sysselsetting er anslått til 300 årsverk. Den årlige verdiskapingen er drøyt 200 millioner kroner.

– Næringen står for om lag én prosent av landbruksinntektene. Til sammenligning står blomsterproduksjon for seks prosent av landbruksinntektene, sier Martinsen.

Stadig flere land forbyr pelsdyroppdrett. Tidligere denne uka kom nyheten om at pelsdyrnæringen i Nederland gikk på nederlag i retten, etter at de stevnet staten for å få erstatning da minkfarming ble forbudt i 2012.

– Det er viktig avgjørelse. Norske myndigheter burde snarest igangsette prosessen i Norge med avvikling av næringen. Her har man en rettsavgjørelse som støtter at pelsdyroppdrett kan forbys uten at staten trenger å betale erstatning. I andre land har man innført forbud uten rettssak, sier NOAH-lederen.

Hun legger til at NOAH er for omstillingsmidler, dersom det kan få slutt på næringen raskere.

– Treneres av politikerne

Martinsen mener prosessen i Norge har blitt trenert i en årrekke og at det nå er i ferd med å skje igjen.

I november i fjor fremmet stortingsrepresentant Rasmuss Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) et representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen.

– Det har gått ett år og regjeringen har sagt de vil komme med uttalelser på grunnlag av høringssvarene som kom i vår. Men i statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å utsette behandling av saken til neste høst. De sier de vil komme med en egen sak høsten 2016. For NOAH ser dette ut som trenering.

Det er ikke første gang avvikling av næringen utsettes, forklarer Martinsen. Allerede i 2003 konkluderte Bondevik-regjeringen, med partiene Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre, i stortingsmeldingen Om dyrehold og dyrevelferd at pelsdyroppdrett burde vurderes avviklet i 2013, hvis forholdene ikke hadde blitt vesentlig forbedret.

– Forholdene hadde ikke blitt bedre. Men i stedet for å avvikle næringen i 2013 ble det satt ned et nytt pelsdyrutvalg. Det er også et demokratisk problem at politikerne tyr til utsettelser på denne måten. Det eneste rette er å avvikle næringen, hvis man skal representere velgerne og lytte til de faglige rådene som har kommet, mener Martinsen.

Les også: MDG: – Unødvendig med faglig råd om pelsdyr

12.000 forhåndspåmeldte

Lørdag går fakkeltoget fra Youngstorget i Oslo klokken 18.00 til Stortinget, der det vil være appeller fra politikere og andre fra klokken 18.30. Parallelt med arrangementet i Oslo holdes det markeringer 23 andre steder i landet.

– Mer enn 12.000 forhåndspåmeldte gir et tydelig signal om at det norske folk vil ha et forbud.

– Mange reagerer på at man behandler dyr på en måte som ikke er i tråd med den etiske oppfatningen om hvordan mennesker skal forholde seg til dyr; at de skal være innesperret hele livet for bare å bli et pynteprodukt, sier veterinær og NOAH-leder Siri Martinsen til ABC Nyheter.

Les også: Listhaug reagerer sterkt på dokumentar om pelsdyr

– Kunnskapsmangel og skremselspropaganda

Norsk Pelsdyralslag, medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere, mener motstanden mot pelsdyrnæringen og ønsket om forbud hovedsakelig skyldes skremselskampanjer fra pelsmotstandere og mangel på kunnskap.

– Og så er det klart at det har vært avdekket forhold på noen gårder som slett ikke har vært tilfredsstillende. Det er de bøndene sin feil som ikke har oppfylt sine forpliktelser som bønder. Når det er sagt så er det, mener jeg, fryktelig galt å dømme alle pelsdyrbønder i Norge på bakgrunn av feil som er begått av noen få. Slik jeg ser det har våre motstandere forsøkt å skape inntrykk av at det er slik vårt dyrehold er, det er det heldigvis ikke. Jeg hadde ikke hatt denne jobben hvis det var gjengs, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl til ABC Nyheter.

– Våre motstandere er ikke bare mot pelsdyr, men de starter med pels fordi det er en liten næring som ikke er matproduksjon. Så kan vi lure på hvem som er neste på lista. Det er en demokratisk rett de har å demonstrere, så får vi se hvor mange som går i tog, fortsetter hun.

Les også: 74 mink måtte avlives – pelsbonde kan bli utestengt

– Veterinærene tar feil

– Fagmiljøene i Norge støtter i sine høringssvar opp om et forbud, blant andre Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk. Tar de feil?

– De tar feil. Det at man er veterinær betyr ikke at man har innsikt i all form for husdyrproduksjon. De har også inntatt en holdning i forhold til dette som jeg og vi mener bygger på manglende kunnskap, svarer Wormdahl og fortsetter:

– Det som er interessant, er at om man snakker med etologer, de som er eksperter på dyrevelferd og atferd, så får man et mer nyansert syn. Det synes jeg synliggjør det behovet vi har for å spre kunnskap om vår næring. Det jobber vi med.

– Det er klart at skremselspropagandaen som våre motstandere har lagt for en dag, er virkningsfull. Ingen liker å se bilder av syke og skadde dyr som ikke er ivaretatt. Det er bare en ting som legitimerer dyrehold, nemlig at dyrene skal ha det bra, så også i pelsdyrnæringen, sier kommunikasjonssjefen.

Hun legger til at Norsk Pelsdyralslag slår hardt ned de gangene de selv eller Mattilsynet avdekker dårlig dyrehold.

– Det skjer dessverre i hele dyreproduksjons-Norge. Det er like fryktelig hver gang det skjer, sier Wormdahl.

– Hvorfor er det i deres syn viktig og riktig at man fortsatt skal drive med pelsdyrhold i Norge?

– Fordi det er en viktig del av norsk landbruk, som tjener penger. Det gjør at for mange er det pelsdyrholdet som er det avgjørende for om de kan bli boende på det stedet de bor, ved å drive med pelsdyr alene eller ved siden av annen landbruksvirksomhet. Dessuten mener jeg dette er en beslutning som man må ta basert på kunnskap ikke på følelser. Alle kampanjene til aktivistene har appellert til følelser, ikke bestandig til fakta, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl til ABC Nyheter.

Les også: Utvalg ville ikke se omstridt pels­dyr­film

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus