Lokalt næringsliv frykter utsettelse av Ringeriksbanen: – På tide å få den realisert

Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt som omfatter en 40 kilometer lang dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, og 15 kilometer med ny E16, fra Høkastet ved Sundvollen til Hønefoss.
Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt som omfatter en 40 kilometer lang dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, og 15 kilometer med ny E16, fra Høkastet ved Sundvollen til Hønefoss. Foto: Statens vegvesen

Ringeriksbanen har planlagt byggestart 2021/2022. Nå er næringslivet i regionen bekymret for utsettelser fordi behandlingen av reguleringsplanen drar ut i tid. Regjeringen gir på direkte spørsmål i dag ingen garanti for at tidsplanen overholdes.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss har vært et aktuelt politisk samferdselsprosjekt i årtier. Først de siste årene har det begynt å skje ting i planleggingsprosessen. Planprogrammet ble fastsatt i 2017, og sier hvordan det videre planarbeidet skal gjennomføres.

I planprogrammet er det fastslått at fellesprosjektet skal ha byggestart i 2021/2022, og at det skal stå ferdig i 2028/2029.

Prosjektet omfatter Ringeriksbanen, en 40 kilometer lang dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, og 15 kilometer med ny E16, fra Høkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

Nå frykter det lokale næringslivet i Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner at hele prosjektet vil bli forsinket.

– Bekymringen vår bunner i at behandlingen av den statlige reguleringsplanen som ligger på regjeringens bord drar ut i tid. Hver dag, uke og måned vi mister kan bli vanskelig å hente inn igjen i fremtiden, sier Jan Erik Gjerdbakken, leder av Ringerike Næringsforening til ABC Nyheter.

– Vi har ventet i 150 år på Ringeriksbanen. Det er snart på tide å få den realisert.

Næringsforening: «En rekke bekymringsmeldinger»

Reguleringsplanen ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. mai 2019 etter en omfattende høringsrunde, men det har enda ikke kommet noe vedtak.

I et brev til statsministeren, samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren datert 12. november skriver Ringerike Næringsforening: «Vi opplever for tiden en urovekkende usikkerhet om når planen vil bli endelig vedtatt, og vi mottar en rekke bekymringsmeldinger fra relevante miljøer om dette».

Foreningen påpeker at kommunene og næringslivet i regionen allerede har gjort investeringer på flere milliarder kroner for å rigge til for vekst parallelt med den statlige samferdselssatsingen. De ber statsrådene om å sørge for at reguleringsplanen ferdigbehandles så raskt som mulig.

Regjeringen: kommer «så hurtig som mulig»

Over én måned etter at Ringerike næringsforening sendte brevet, har de fremdeles ikke fått noe svar. Reguleringsplanen er enda ikke ferdig behandlet.

Når ABC Nyheter spør regjeringen når de forventer at reguleringsplanen er klar, er svaret «så hurtig som mulig».

– Det er nødvendig å ta hensyn til at det i det gjennomførte planarbeidet er avdekket risiko for økte kostnader, både for veg- og jernbanedelen av prosjektet. Denne risikoen er nå til vurdering i fagetatene, skriver Samferdselsdepartementet i en e-post.

I reguleringsplanen er den endelige beregningen av kostnader på banen og E16 på 33,9 milliarder kroner. Det er 5,5 milliarder kroner mer enn prisanslaget som fremgår i Nasjonal transportplan 2018-2029. Det er den økte kostnaden som gjør at behandlingen av reguleringsplanen trekker ut i tid.

Samferdselsdepartementet understreker at fellesprosjektet er høyt prioritert av regjeringen.

– I statsbudsjettet for 2020 er det derfor foreslått 528 millioner kroner til videre planlegging. Med dette vil det samlet sett bli brukt 1,9 milliarder kroner til planlegging av fellesprosjektet.

Les mer: Ringeriksbanen kan bli 5,5 milliarder dyrere

Vil ikke gjenta tidligere løfter

I sitt brev påpeker Ringerike Næringsforening at representanter fra regjeringen tidligere har vært klare på at Ringeriksbanen skal realiseres innenfor den fastsatte tidsrammen.

2. september sa statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Budstikka at byggestart i 2021/2022 ligger fast.

– Banen skal bygges, og vi skal holde fremdriftsplanen, sa Hiim.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders Werp, sa:

– Ingen regjering har kommet lenger med Ringeriksbanen enn denne. Det er fullt pådrag i planleggingen.

ABC Nyheter har bedt om nye forsikringer fra statssekretærene Werp og Hiim. Det har vi ikke fått.

Vi har sendt e-post til både Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og stilt spørsmålene «Er det realistisk å bli ferdig med alt forarbeidet i prosjektet tidsnok til å få i gang byggestart 2021/2022?» og «Kan dere fortsatt garantere for at Ringeriksbanen vil stå ferdig i 2028/2029?».

ABC Nyheter har eksplisitt bedt Werp og Hiim om få svar på spørsmålene. Istedenfor å svare på spørsmålene vi oversendte, repliserer Samferdselsdepartementet med en generell kommentar.

Da vi presiserte at vi ønsket konkrete svar på de konkrete spørsmålene vi hadde stilt, og at vi ønsket å få svar fra Werp og Hiim, fikk vi isteden en generell kommentar om prosjektet som var litt lengre enn den første kommentaren vi fikk.

Regjeringen gir med andre ord i dag ingen garanti for at fremdriften i prosjektet blir innenfor de gitte tidsrammene i planprogrammet.

Personvernpolicy